Nádraží vlakové/autobusové, autobusová zastávka

18.09.2021

NÁDRAŽÍ VLAKOVÉ

- Symbolizuje místo přesunu, přemísťování k něčemu novému, změny a "přesuny" v životě (hlavně když PŘESTUPUJEME) - zejména změny ve vztahu nebo v práci. Je to o schopnosti změn, snaze dostat se někam v životě a zažít něco nového; také rozloučení se s někým/něčím, čekání na něco/někoho, setkání.

- Také znamená potřebu plánovat a rozhodovat se ohledně změny životního směru (v souvislosti s rodinou, prací, vztahem, nechat něco za sebou). 

- Může představovat vaše současné "místo" v životě, vaši současnou životní situaci,  nebo kam směřujete v životě. 

- V hlubokých snech může zastupovat nevědomí

JÍT/SMĚŘOVAT NA NÁDRAŽÍ: Představuje situaci nebo místo, kterého dosáhnete teprve tehdy, až svoje činy, konání a přání podřídíte tomuto nově zvolenému směru. 

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ: V důležitých hlubokých snech, znamená pravděpodobně nevědomí. 

HODNĚ VLAKŮ, NEPŘEHLEDNÉ KOLEJE, DAVY LIDÍ: Znamená výzvu, abychom přijali vnější svět, který v reálném životě znevažujeme, odmítáme. 

KOLEJE: Symbolizují ortodoxnost, vžité názory a akceptované způsoby společnosti, všeobecně přijímaný směr ve společnosti; morální hodnoty nebo směry (sdílené s ostatními), které lze těžko změnit; běžný a navyklý způsob myšlení a konání; zkostnatělé postoje na život; nepružnost, neústupnost a nepoddajnost.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD: Upozornění, že je třeba být všímavý a vnímavý v případě nebezpečí. Může také představovat blok v osobním vývoji nebo konflikt mezi osobním (individuálním) směrem v životě (tj. AUTO) a "předepsaným" (všeobecně přijímaným) směrem (tj. VLAK). 

NÁDRAŽÍ AUTOBUSOVÉ

- Znamená, že směřujete k něčemu novému; rozhodujete se o něčem novém nebo vybíráte z více směrů - to vyžaduje rozhodování, plánování, volbu.

- Poukazuje na vaši schopnost (snahu) se v něčem v životě změnit, vaše úsilí se někam v životě dostat nebo zažít něco nového. Může jít o změnu ve vztahu nebo v práci, atd.

- Nádraží může také symbolizovat "pozici/postavení", jehož jste dosáhli nebo k němuž v životě směřujete. Může poukazovat na situaci, ve které se nyní v životě nacházíte nebo se jí snažíte dosáhnout.

- Snažíte se něco/někoho opustit, nechat za sebou např. nějaký vztah, mládí, atd. Může také znamenat čekání na něco/někoho nebo rozloučení s něčím/někým.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- Čekáte na události, které vás ve vašem životě zavedou někam dál. V závislosti na společenských událostech máte někam "namířeno", chcete/snažíte se někam v životě dál dostat.

- Poukazuje na to, že jiní lidé (v reálném životě) jsou zapojeni do vašich aktivit, jsou součástí vašeho současného životního směru, máte nějaký stejný cíl.

- Snažíte se nechat za sebou něco/někoho.

- Také může symbolizovat nebezpečný bod, kde narazíte na své vlastní strachy a obavy z útoku.


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary: Rails Railway Train Station,  Bus Coach; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; J. A. Sanford: Sny a léčení; C. Nesso: Tajemství snů.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!