Knihovna, knihkupectví, kniha

11.04.2023

KNIHOVNA

- Znamená, že potřebujete nějakou konkrétní informaci; hledáte radu od někoho moudřejšího, zkušenějšího, než jste vy sami.

- Může také naznačovat, že vás čeká nějaká cenná životní lekce.

KNIHKUPECTVÍ

- Symbolizuje především vaše nasbírané, nashromážděné zkušenosti a prožitky, dokonce i z dávné minulosti. 

- Také to může znamenat, že se snažíte najít řešení něčeho, najít odpovědi ohledně něčeho ve vašem životě. 

- Může také naznačovat konfrontaci s mnoha různými názory, přesvědčeními a stanovisky jiných lidí.

- Také symbolizuje hledání toho, kdo skutečně jste a jaký je smysl vašeho života.

KNIHA

- Symbolizuje obecně vědomí, paměť, intelektuální činnost, intelektuální poznání, vědění.

- Může znamenat vaše životní zkušenosti, ze kterých jste se poučili, vzpomínky, minulé fáze vašeho života (zvláště pokud je kniha stará) - s nimiž jste stále spojeni, nebo postupně přecházíte k něčemu novému. 

- Také může symbolizovat získané informace od jiných lidí, zkušenosti a nápady jiných lidí - a právě o těchto informacích uvažujete, jsou pro vás poučné, anebo s nimi nesouhlasíte. 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Naznačuje kniha, že se učím, že se zaměřuji na konkrétní myšlenky nebo pocity – pokud ano, jaké to jsou? Naznačuje kniha, že utíkám ze své životní situace nebo se ohlížím zpět na svou vlastní zkušenost? Pokud je to velmi stará kniha, co cítím, když si představím, že ji držím a otevírám?

STARÉ KNIHY: Mohou souviset se zděděnou moudrostí a učením. Uvědomujete si různé souvislosti, souhrnné informace a zkušenosti, které jste získali během svého dosavadního života.

STRÁNKA Z KNIHY - vytržená a uschovaná: Pravděpodobně to je připomínka něčeho důležitého nebo odkaz na něco důležitého. 

STRÁNKA Z KNIHY - označená: Pravděpodobně stejný význam, jako předchozí info. Avšak může také poukazovat na to, kam jste se ve svém dosavadním životě dostali. 

ODMÍTNUTÍ/PŘIJETÍ KNIHY: Poukazuje na váš postoj k učení nebo názorům jiných lidí.   

ČÍST KNIHU: 1/ Může symbolizovat vaše hledání něčeho (význam něčeho), též vaši zvídavost a touhu učit se něco nového. 2/ Také znamená, že se objevuje něco nového, nový přístup nebo stanovisko. 3/ Může také naznačovat, že unikáte před světem a svými vlastními úzkostmi nebo strachy.

/Ukázka: Ženě se zdálo, že sedí doma v křesle a čte knihu - což je její běžná aktivita v reálném životě. Poté vzhlédne od knihy a zjistí, že je vysoko ve vzduchu a létá v křesle. Bylo to sice úžasné, ale bojí se, že už nebude moci slézt dolů. = Létání/strach znamenají, že čtení vzdálilo ženu od jejích každodenních prožitků. Sice jí to pomohlo v reálném životě uniknout z těžkostí nebo osamělosti, ale zůstává v ústraní od takových obtíží a má strach z návratu do normálního života. T. Crisp./


T. Crisp: Dream Dictionary - Book Books Bookshop; C. Nesso: Tajemství snů; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!