Škola, třídy, zkoušky

22.12.2021

ŠKOLA (univerzita, kolej)

- Pravděpodobně hledáte radu někoho moudřejšího a zkušenějšího, než jste vy sami, zřejmě potřebujete nyní v životě nějaké rady, konkrétní informace, atd.

- Také to může znamenat, že zaostáváte ve "škole života".

- V brzké budoucnosti vás může čekat nějaká cenná životní lekce

- Může symbolizovat vaše návyky chování a pocitové reakce, rozvinuté v době školy (obzvláště v době puberty), a "lekce", které jste se ve škole naučili - tj. vzájemné vztahy, struktura třídy, soutěživost, chování vůči autoritám, zážitky ponižování a ztrapňování, skupinové preference, atd. 

- Může také znamenat snahu nebo touhu učit se něco nového.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Je to škola, do které jsem chodil/a? Jaké jsou mé pocity s tím spojené? Co se dělo ve škole? Byly ve škole speciální vztahy? Cítím touhu se učit nebo se v současnosti něco učím? Pokud je to o životních zkušenostech, co jsem se naučil/a? Je ve snu soutěživost, šikana, autorita, tresty?

NEPŘÍJEMNÉ POCITY VE ŠKOLE (cítit se nepatřičně, cítit se mimo kvůli věku/oblečení, něco je špatně, přísná škola, pocity paniky, osamělosti, atd.): Zřejmě to znamená, že se cítíte nepohodlně ohledně své osobnosti. Můžete mít pocit, že byste měli být v reálném životě jiní, než jste, přizpůsobiví, atd. (stále na vás doléhá vliv školy... zřejmě jste neměli přizpůsobivou povahu, takže jste se ve škole mohli cítit izolovaní a jaksi mimo); můžete zažívat pocity odmítnutí, osamělosti.   

"VYŠŠÍ UČENÍ": Zřejmě se máte učit "vyšším dovednostem" - tj. životním dovednostem, lásce, dosažení celistvosti, spojení se svým potenciálem, Vesmírem, atd. 

ŠKOLNÍ OBLEČENÍ/UNIFORMA: Společenské postoje nebo morální pravidla, naučená ve škole. Možná tlak na to, abyste se přizpůsobili. Může také symbolizovat touhu vymanit se z "uniformní existence", touhu vyniknout nebo uniknout, životní lekce (dosažené zkušenostmi). 

KAMARÁDI ZE ŠKOLY (pozitivní zážitky): Představují pozitivní, užitečné a podpůrné schopnosti, které jste získali ve škole (nebo v souvislosti s kamarádem ze školy). V současnosti se potýkáte s postoji, které se vytvářely ve škole.

KAMARÁDI ZE ŠKOLY (negativní zážitky): Mohou poukazovat na pocity odmítnutí nebo osamělosti kvůli stresu, kterému jste ve škole čelili. V současnosti prožíváte stejné pocity, jako kdysi ve škole.

ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLY: Může to symbolizovat váš pocit, že jste dosáhli dospělosti/vyzrálosti, nebo určité dovednosti, které povedou k vaší větší nezávislosti. Je zde spojitost s vašimi pocity osobní hodnoty, zkouškami, kterými jste si prošli (v životě, ve vztazích, atp.), získáním větších dovedností a vyzrálosti. 

TŘÍDY

TŘÍDA/UČEBNA: Symbolizuje studium; konkrétní schopnosti, které máte; životní lekce, které jste se naučili; vztah k autoritě; pocit ohledně sebe sama, který jste získali ve škole; nebo též spojitost s onou konkrétní místností.  Také může poukazovat na "životní lekce", které se v současnosti učíte. 

TĚLOCVIČNA: Naznačuje, že riskujeme při učení se něčemu novému nebo procvičování nových dovedností, k nimž je možná třeba odvahy. Může se to týkat i fyzického zdraví.

KNIHOVNA: Naznačuje vaše znalosti, schopnosti se učit, uložené informace (vzpomínky). Může poukazovat na to, že se dotýkáte obrovského rezervoáru nevědomých informací a vhledů, které uchováváte v sobě.

POLIČKA/REGÁL: Zřejmě vzpomínky nebo něco, co je součástí vaší každodenní pozornosti; něco, co je třeba umět použít, pamatovat si, vzpomenout si na něco. 

ZKOUŠKY

KONÁ SE ZKOUŠKA (jsme připraveni či ne): Zřejmě nás v reálném životě čeká nějaká "zkouška" (emocionální či fyzická), v našem životě probíhá určité "vzdělávání".

NEČITELNÝ TEST (zadání zkoušky): V reálu může dojít k něčemu, co bude nefér, "podpásové", chybné.  

MÁME DĚLAT ZKOUŠKU/ÚLOHU, NA KTEROU NEJSME PŘIPRAVENI: Může symbolizovat, že máme být  kdykoli schopni čelit neočekávaným situacím a výzvám, a to bez úzkosti a sebeklamu. 

ZNOVU DĚLAT ZKOUŠKY (které jsme v reálu složili, např. maturira, státnice na VŠ): Zbytečně o sobě pochybujeme, měli bychom více věřit svým schopnostem.


Zdroj: T. Crisp - Dream Dictionary - School, J.A.Sanford: Sny a léčení, E. Aeppli: Psychologie snu, C. Nesso: Tajemství snů

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!