Staré kultury vždy využívaly snů a vizí jako důležitých zdrojů poznání. Dnes víme, že některé sny ukrývají důležité informace, které nám mohou pomoci pochopit naši životní situaci. Skrze sny k nám promlouvá naše nitro a často nám předává důležitá sdělení o nás samých, našich nejbližších, zdravotních problémech, skutečném stavu naší psychiky, ale také o různých nevyřešených problémech, skrytých trápeních, minulosti i budoucnosti.

 Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který   neotevřeme. (C. G. JUNG)

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... S výklady snů je neodmyslitelně spjat osobní rozvoj, proto zde naleznete i články, týkající se sebepoznání. 

Sny jsou úžasný dar, který máme, přispívají k našemu sebepoznání a odkrývání pravdy. Pojďme se naučit, jak poselství snů rozklíčovat a vidět hlubší souvislosti ve svém životě. 

Pokud se vám tyto stránky líbí, přispějte prosím na chod webu: 670100-2213324796/6210 (mBank)


Nejnovější články:

- Záleží na celkovém kontextu snu. Mohou naznačovat nějakou hranici, rozdíl mezi různými pocitovými stavy (např. deprese/motivace, odmítavost/angažovanost). Mohou tak znamenat objevení nového pocitového stavu, otevírání se novým zkušenostem a možnostem.

Fasáda domu

27.03.2022

- Někdy je ve snu kladen velký důraz na přední část nebo fasádu domu. Fasáda představuje vaši "masku" (přetvářku), kterou ukazujete světu, je to tedy symbol persony (tj. vnější maska, jak se "prezentujeme" navenek světu, viz heslo PERSONA). Toto vaše vnější "společenské já" však může skrývat docela odlišný vnitřek, v každodenním životě tak můžete...

Je to především symbol persony (viz heslo PERSONA). Představuje vnější obal osobnosti, který brání ostatním lidem, aby viděli, jací jsme doopravdy. Když nechceme, aby lidé viděli, co v nás probíhá, je tato "maska" pro nás nutná a jaksi účinná.

Persona

27.03.2022

Je to jeden ze základních archetypů. Na vzniku persony se podílejí osobní zkušenosti, sociální interakce, společnost, profese (např. doktorka má "masku" racionálnosti, mužskosti, střízlivosti, atd.), mateřské či otcovské komplexy, atd.

- Symbolizuje především naše současné názory, přesvědčení nebo mentální postoje. Může tak poukazovat na to, co děláte "ve své hlavě", jaké máte ideje, jak nakládáte se svými emocemi, sexuálními touhami a vztahy na základě svých postojů a názorů.

Pes, štěně

20.03.2022

(Objevuje se ve snech nejčastěji ze všech zvířat.)

Animus

25.02.2022

"Animus" je "vnitřní muž", který se projevuje ve snech a fantaziích žen. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující mužství (mužská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech žen.

- Znamená změnu v sobě, osobní růst, především jde o symbol bytostného vyššího Já (tj. ohromná nevědomá část nás samých). /Příklad: Muži se zdálo, že v době přívalové vlny přiletí létající talíř a zastaví se u lidí, sedících na pláži. Z mělké mořské vody se vynoří miniaturní nádrž a začne rozstřikovat kapalinu na všechny kolem, i na snícího...

/HISTORIE: Dnešní kočky domácí pocházejí z kočky divoké, jejíž domestikace začala před 10 000 lety. Ve starověkém Egyptě byly kočky pokládány téměř za božstva, byly zasvěceny bohyni Bastet (Bast), která ztělesňovala rafinovanou ženskost, laskavost a klid, ale i rozzlobené až kruté chování. Byla bohyní potěšení a radosti, domácnosti, rodiny,...

Hotel

29.01.2022

- Může ukazovat na stav mysli/bytí, v němž momentálně "pobýváte", jste v něm uvízlí/zaseklí. Možná nyní zažíváte neustálou mentální aktivitu, máte hodně proměnlivých myšlenek. Je to však jen dočasný stav mysli/bytí, máte v životě nastavené jiné cíle, směřujete někam dál.

Anima

26.01.2022

"Anima" je "vnitřní žena", která se projevuje ve snech a fantaziích mužů. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující ženství (ženská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech mužů.

Při setkání dvou lidí a bližším citovém sblížení dochází k projekci anima/animy na opačné pohlaví. Pokud se zdá, že dotyčný/dotyčná je ztělesněním tohoto archetypu, dochází k zamilování se. Je to dáno tím, že pokud je (jakýkoli) archetyp "aktivován", touží být naplněn v životě člověka. Zamilování se je příkladem toho, že jsme ovládáni autonomním...


Spřátelené weby:

www.anglictinajasne.cz (Kurz angličtiny online)

www.budvobraze.net (Zpravodajství, zdraví, léčení, zdravá strava, minikurz angličtiny zdarma) 

www.tonerpartner.cz (Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner)

www.prodejbylin.cz (E-shop nabízející asi 500 druhů bylin a koření, cenově velmi výhodné)

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!