Staré kultury vždy využívaly sny a vize jako důležité zdroje poznání, neboť věděly, že některé sny ukrývají velmi důležité informace. Skrze sny k nám promlouvá naše nitro a často nám předává důležitá sdělení o nás samých, našich nejbližších, zdravotních problémech, skutečném stavu naší psychiky, ale také o různých nevyřešených problémech, skrytých trápeních, minulosti i budoucnosti.

 Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který   neotevřeme. (C. G. JUNG)

Chcete porozumět svým snům a zjistit, co vám sdělují? Pokud ano, připojte se... S výklady snů je neodmyslitelně spjat osobní rozvoj, proto zde naleznete i články, týkající se sebepoznání. 

Sny jsou úžasný dar, který máme, přispívají k našemu sebepoznání a odkrývání pravdy. Pojďme se naučit, jak poselství snů rozklíčovat a vidět hlubší souvislosti ve svém životě. 

Pokud se vám tyto stránky líbí, přispějte prosím na chod webu: 670100-2213324796/6210 (mBank)


Nejnovější články:

Poušť

08.08.2022

- Může ukazovat na pocity, které máte, když vám chybí emoce, nebo když jste nespokojení se svým životem, protože v něm chybí kreativita a růst. Můžete také znamenat suchý intelektualismus, jste zřejmě příliš suchý intelektuál a sen naznačuje, že je třeba to změnit.

Pole

07.08.2022

- Především symbolizuje naše instinkty, city, naše přirozené tendence a sklony. Často se objevuje v souvislosti se ZVÍŘATY, což naznačuje kontakt s tím, co je v nás přirozené.

- Obecně symbolizuje věci, které vyrostly či se vyvíjely v minulosti v našem životě a nyní jsou pro nás užitečné k tomu, co v životě dále vytváříme.

- Poukazuje na to, že z nevědomí se vynořila nějaká nutkání, instinktivní pohnutky a pocity (mohou být negativní nebo pozitivní) - např. negativní instinktivní pohnutky, jako chamtivost, lakota, nenasytnost, strach, atd. Také znamená naše přirozené potřeby.

Les, lesík

05.08.2022

- Symbolizuje magický svět našeho nevědomí, které může být plné podivných sil, prastarých stvoření a zázračných lidí; jsou to přírodní síly. Zde jsme ve spojení se svým nevědomím, se silami a moudrostí života, s instinkty, city a přirozenými pocity. Jsme přirození, vstupujeme do přirozeného stavu, nikoli naprogramovaného civilizovaného stavu.

Strom

04.08.2022

- Je to nesmírně hluboký symbol, zobrazující celý náš život, naši životní sílu a proces; znázorňuje živou strukturu nás nebo jiné osoby.

- Smích je silná emoce, snižující psychologickou bariéru, která nám zabraňuje otevřeně vyjadřovat emoce. Spontánní výbuch radosti, veselí nebo pocit směšnosti může znamenat uvolnění napětí, uvolnění dlouho zadržovaných emocí nebo spontánní fantazie. Smích se také zbavuje vážnosti nebo strnulosti duše.

- Záleží na celkovém kontextu snu. Mohou naznačovat nějakou hranici, rozdíl mezi různými pocitovými stavy (např. deprese/motivace, odmítavost/angažovanost). Mohou tak znamenat objevení nového pocitového stavu, otevírání se novým zkušenostem a možnostem.

Fasáda domu

27.03.2022

- Někdy je ve snu kladen velký důraz na přední část nebo fasádu domu. Fasáda představuje vaši "masku" (přetvářku), kterou ukazujete světu, je to tedy symbol persony (tj. vnější maska, jak se "prezentujeme" navenek světu, viz heslo PERSONA). Toto vaše vnější "společenské já" však může skrývat docela odlišný vnitřek, v každodenním životě tak můžete...

Je to především symbol persony (viz heslo PERSONA). Představuje vnější obal osobnosti, který brání ostatním lidem, aby viděli, jací jsme doopravdy. Když nechceme, aby lidé viděli, co v nás probíhá, je tato "maska" pro nás nutná a jaksi účinná.

Persona

27.03.2022

- Je jedním ze základních archetypů, je to naše vnější identita, sociální "maska" (maska "kolektivní psýché"), kterou nosíme na veřejnosti, abychom zapadli a byli jako ostatní. Je to maska, nošená ve společnosti, ta část osobnosti, kterou si přejeme dát na odiv.

- Symbolizuje především naše současné názory, přesvědčení nebo mentální postoje. Může tak poukazovat na to, co děláte "ve své hlavě", jaké máte ideje, jak nakládáte se svými emocemi, sexuálními touhami a vztahy na základě svých postojů a názorů.


Spřátelené weby:

www.anglictinajasne.cz (Kurz angličtiny online)

www.budvobraze.net (Zpravodajství, zdraví, léčení, zdravá strava, minikurz angličtiny zdarma) 

www.tonerpartner.cz (Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner)

www.prodejbylin.cz (E-shop nabízející asi 500 druhů bylin a koření, cenově velmi výhodné)

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!