SBS: Ženská prsa: žlázy, mlékovody (rakovina prsu, uzliny, cysta, mastitida, aj.)

05.07.2024

PRSNÍ ŽLÁZY

VÝVOJ A FUNKCE PRSNÍCH ŽLÁZ: Anatomicky prsa pokrývají hrudní (prsní) svaly před žebry a hrudní kostí. Tuková tkáň, pojivová tkáň a vazy (Cooperovy vazy) poskytují prsům oporu a dávají jim tvar. Ženské prsy jsou mléčné žlázy, které obsahují v každém prsu 15-20 laloků, složených z mnoha malých lalůčků. Funkcí prsních žláz je produkce mléka pro výživu malých dětí. Během těhotenství hormony, např. prolaktin, mění žlázovou tkáň a připravují ji na laktaci. Když žena kojí, mléko putuje sítí mlékovodů k bradavce. Bradavka je ohraničena tmavou oblastí kůže, nazývající se dvorec (areola). Z evolučního hlediska se prsní žlázy vyvinuly z potních žláz škáry. Bradavka je vyhřeznutím škáry, proto jsou bradavky i areola silně pigmentované. (Prsní žlázy, stejně jako škára, pocházejí ze starého mezodermu, a jsou proto řízeny z mozečku.)

POZNÁMKA: Se vznikem savců se mléčné dráhy vyvinuly na pravé a levé straně střední linie, sahající od hrudníku až do oblasti třísel. Normálně mají ženy dvě mléčné žlázy, jednu po kterékoli straně hrudní kosti, avšak prsní tkáň a bradavky se mohou vytvořit kdekoli podél embryonálních mléčných drah.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozečku jsou prsní žlázy pravého prsu řízeny z levé strany mozku; prsní žlázy levého prsu z pravé mozkové hemisféry (laterální). Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Pravá a levá mléčná žláza jsou řízeny ze stejných mozkových relé jako škára.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Z biologického hlediska je ženský prs synonymem pro starostlivou péči, pečování. Biologický konflikt, spojený s prsními žlázami, je tedy Konflikt starostí o hnízdo, týkající se blaha milované osoby (včetně domácího zvířete) nebo starostí o samotné "hnízdo" (negativní stres, týkající se domova nebo pracoviště ženy). Prsní žlázy také korespondují s Konfliktem sporu. Je typické, že spor a dohady (s partnerem, jedním z dětí, rodičem, přítelem) obsahují i aspekt "obav".

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Po spuštění DHS se během konfliktně-aktivní fáze buňky prsních žláz množí úměrně intenzitě konfliktu. Biologický účel nárůstu buněk spočívá v posílení funkce prsních žláz, aby bylo k dispozici více mléka, když je nějaký člen "hnízda" v nouzi (samice savců v případě stavu nouze kojí i dospělé samce). Dokonce i když žena v té době nekojí nebo již není v plodném věku, její prsa stále reagují na Konflikt obav tímto biologicky smysluplným způsobem.

POZNÁMKA: Z evolučního hlediska se mozeček vyvinul se sklonem sdružování se do skupin a vzájemného spojování. Proto se v tomto období staly relevantní biologická pravo/levorukost a konflikty, spojované buď s matkou či dítětem nebo partnerem. Jestliže pravoruká žena zažije Konflikt starostí o hnízdo nebo Konflikt sporu, týkající se matky nebo dítěte, ovlivňuje to její levý prs; pokud si spojuje konflikt s partnerem, ovlivňuje to její pravý prs. U levorukých žen je to obráceně. Pokud se konflikt týká samotného hnízda, zahrnuje to prs, spojovaný s matkou/dítětem (levý prs u pravaček, pravý prs u levaček).

Při dlouhotrvající konfliktní aktivitě ("vleklý konflikt") se v prsu vytvoří kompaktní (zduřelá) BULKA (může se také vytvořit podél linie mléčné žlázy). Po celé toto období má kojící matka více mléka v prsu, který souvisí s konfliktem. V konvenční medicíně se tato bulka nazývá žlázový (lobulární) KARCINOM PRSU (srovnej s "rakovinou prsu", týkající se mlékovodů); pokud míra dělení buněk překročí určitou hranici, pak se rakovina považuje za "zhoubnou".

Tato fotografie ukazuje bulku žlázového karcinomu v levém prsu, způsobeného Konfliktem starostí o hnízdo, který se týká matky nebo dítěte, pokud je žena pravačka. Velikost bulky je dána délkou trvání a intenzitou konfliktu.

                    "Žena si asociuje pouto se svými dětmi a partnerem převážně se svým prsem. Proto jsou                      onemocnění prsu nejčastější zdravotní potíže u žen". (Dr. Hamer)

Na tomto CT snímku mozku vidíme dopad Konfliktu starostí o hnízdo na pravé straně mozečku (viz schéma GNM). Je to mozkové relé, odkud je řízen žlázový karcinom prsu v levém prsu. Ostré ohraničení Hamerova ložiska naznačuje, že konflikt je v aktivní fázi.

RAKOVINA PRSU U MUŽŮ: Muži také mají mléčné žlázy, ale prsa zůstávají nevyvinutá kvůli vyšší hladině testosteronu (u žen podporuje vývoj prsů estrogen). Pokud má však muž nízkou hladinu testosteronu v důsledku aktivního Konfliktu ztráty (viz varlata) nebo hormonální nerovnováhy, související s konfliktem, může zažívat Konflikt starostí o hnízdo stejně jako žena. Muži obvykle nevěnují pozornost bulkám v prsu, ani (nemusí) chodit na mamografické vyšetření, proto je počet nálezů rakoviny prsu u mužů velmi nízký. POZNÁMKA: Mužská laktace vzniká v důsledku konfliktu, souvisejícího s hypofýzou, která vylučuje prolaktin, tj. hormon, stimulující prsní žlázy k produkci mléka.

LÉČEBNÁ FÁZE: Po vyřešení konfliktu (CL) jsou buňky, které již nejsou potřeba, rozkládány pomocí plísní/hub, bakterií TBC nebo jiných bakterií. Během tohoto procesu se nádor naplní serózní tekutinou a tuberkulózním sekretem; v této fázi může být diagnostikován jako "cysta" (viz níže). Hojivé příznaky jsou otok/opuchlina v důsledku edému (nahromadění tekutiny) v hojícím se prsu (v léčebné fázi PCL-A) a noční pocení. Když má žena "SYNDROM" (tj. zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konfliktu existenčního), je otok mnohem větší. Obnova prsní tkáně se projevuje jako ostrá bolest, která je charakteristická pro hojení všech tkání, vzniklých ze starého mezodermu (viz pásový opar). 

Rozsah příznaků je dán stupněm a délkou trvání konfliktně-aktivní fáze. V závislosti na velikosti nádoru může léčebný proces trvat i několik měsíců; při vleklém léčení kvůli relapsům konfliktu i déle. Když je léčebná fáze delší, probíhající rozkladný proces vede ke ztrátě buněk prsní žlázy. Pokud žena v té době kojí, ztráta žlázové tkáně prsu (hypoplazie mléčné žlázy) způsobí snížení nebo zastavení tvorby mléka v postiženém prsu (srovnej s nedostatečnou produkcí mléka v souvislosti s hypofýzou).

Tento snímek ukazuje hojící se nádor prsní žlázy v levém prsu. Otok (edém vyplněný tekutinou) a zánět svědčí o tom, že Speciální biologický program (SBS) je v 1. části léčebné fáze (PCL-A).

Na CT snímku mozku se léčebná fáze (PCL-A) nádoru žlázy v levém prsu projevuje jako "oteklé", edematózní prstence (otok mozku) v relé prsní žlázy, nacházející se na pravé straně mozečku (viz schéma GNM).

Když tlak nádoru prolomí pokožku, krvavý a zapáchající výtok si najde cestu zevním otvorem na vnější stranu prsu (na tomto obrázku levý prs).

KOMPLIKACE u žlázového karcinomu prsu nastávají tehdy, když škára postiženého prsu současně prochází léčebnou fází (viz tuberkulóza kůže). K tomu dochází buď při "Konfliktu útoku", vyvolaném například biopsií prsu, nebo když žena prodělá "Konflikt znetvoření", vyvolaný vzhledem jejího prsu. Při vleklém léčení z prsu neustále vytéká výtok (pozor na úbytek bílkovin!), což navíc přispívá ke "Konfliktu pocitu zašpinění". V tomto případě je nutno zvážit chirurgický zákrok.

Vedlejší produkty procesu odstraňování buněk jsou eliminovány prostřednictvím lymfatického systému. Lymfatická tekutina putuje převážně do podpažní lymfatické uzliny, umístěné v podpaží hojícího se prsu. Proto ve fázi hojení dochází ke zduření lymfatické uzliny.

Ženy, které mají rakovinu prsu, často prodělají Konflikt ztráty sebeúcty, vedoucí ke vzniku lymfomu v podpažní uzlině. V konvenční medicíně je nový "nádor" interpretován jako "metastazující rakovina" na základě mylného předpokladu, že lymfatické cévy jsou dráhou pro "šíření rakovinných buněk". 

Pokud je Konflikt ztráty sebeúcty závažnější, obvykle po mastektomii, postihuje to hrudní kost nebo žebra pod amputovaným prsem (viz rakovina kostí). Mastektomie by také mohla vyvolat "Konflikt útoku", kdy v oblasti chirurgické jizvy vznikne melanom. Potenciální komplikace nastávají tehdy, když se tekutina z otoku dostane do pohrudnice a způsobí transsudativní pleurální výpotek. Konflikt ztráty sebeúcty ("můj prs vypadá ošklivě") by také mohl zahrnovat tukovou tkáň s lokalizovaným otokem (viz lipom) v prsu během léčebné fáze. Nezřídka je takový výrůstek chybně diagnostikován jako rakovina prsu nebo "metastáza".

Po rozpadu nádoru zůstává v místě dutina/kaverna (viz také kaverna plic, kaverna jater, kaverna slinivky břišní). Vápníkové nánosy na stěně dutiny se na mamografu zobrazí jako makrokalcifikace (srovnej s mikrokalcifikací v mlékovodech). Současné zadržování vody v důsledku SYNDROMU nafoukne dutinu a vytvoří se prsní CYSTA (srovnej s cystami v mlékovodech). Takzvané fibrocystické prsy jsou výsledkem opakujících se léčebných a zjizvujících procesů (léčebná fáze PCL-B) v prsu.

Pokud nejsou po vyřešení konfliktu k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, dodatečné buňky zůstávají. Nakonec se nádor zapouzdří pojivovou tkání. Takto ZAPOUZDŘENÁ BULKA může být nalezena až po letech během mamografického vyšetření, často s neblahými následky.

MLÉKOVODY

VÝVOJ A FUNKCE MLÉKOVODŮ: Mlékovody jsou strukturovaná síť kanálků, které se připojují k lalůčkům prsních žláz. Spojují se do hlavních mlékovodů u bradavky. Bradavky jsou malé kožní výběžky, vybavené speciálními nervy, díky nimž jsou citlivé na podněty, jako je dotek. U kojících žen mlékovody vedou mléko kvůli kojení dítěte. Vnitřní výstelka mlékovodů je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry. POZNÁMKA: Jakmile se vyvinuly prsní žlázy, buňky dlaždicového epitelu migrovaly z vnější kůže přes bradavky do mlékovodů.

ÚROVEŇ MOZKU: Epitelová výstelka mlékovodů je řízena ze senzorické kůry (součást mozkové kůry). Mlékovody v pravém prsu jsou řízeny z levé části mozkové kůry, mlékovody v levém prsu jsou řízeny z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku do orgánu (viz schéma GNM).

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s mlékovody je Konflikt odloučení, prožívaný tak, jako kdyby byla milovaná osoba "odtržena od prsu" (srovnej s Konfliktem ztráty, souvisejícím s vaječníky). Ženy zažívají Konflikty odloučení v důsledku nečekaného rozvodu, rozchodu s partnerem, svým dítětem, rodičem nebo přítelem, nebo když jim zemře milovaná osoba (nebo domácí zvíře). Konflikt může být aktivován již samotným strachem z odloučení. Stejně tak mlékovody souvisejí s negativním stresem, když se chceme oddělit (např. od partnera nebo od rodiče) kvůli zradě/zklamání, neustálým hádkám, bojům nebo nadávkám či týrání. Odloučení od domova (ženského "hnízda") také souvisí s mlékovody (srovnej s Konfliktem starostí o hnízdo, spojeným s prsními žlázami). Ztráta "hnízda" je ekvivalentem Konfliktu ztráty teritoria u mužů.

V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a konflikty odloučení primární konfliktní témata, spojená s orgány ektodermálního původu, které jsou řízeny ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické mozkové kůry.

SBS (speciální biologický program) mlékovodů se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE(viz schéma), kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost), a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází ke zvředovatění ve výstelce postiženého mlékovodu, a to úměrně intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Ke zvředovatění (ulceraci) dochází ve větvích, vycházejících z lalůčků prsních žláz nebo v jednom z hlavních kanálků v blízkosti bradavky. Konflikt těžkého odloučení by mohl postihnout všechny mlékovody v postiženém prsu. Biologickým účelem ztráty buněk je rozšíření kanálků, aby mléko, které již není třeba (v důsledku odloučení), mohlo snadněji odtékat; větší lumen kanálků zabraňuje ucpání mléka v prsu. Zvředovatění obvykle zůstává bez povšimnutí kvůli hyposenzitivitě během konfliktně-aktivní fáze (tj. vzorec citlivosti vnější kůže). Ztráta citlivosti může zasahovat až do bradavky.

POZNÁMKA: To, zda je postižen pravý nebo levý prs, závisí na tom, zda je žena pravoruká či levoruká, a zda konflikt souvisí s matkou/dítětem nebo partnerem. Pokud se konflikt týká samotného "hnízda", týká se prsu, spojeného s matkou/dítětem, tj. levého prsu u pravoruké ženy a pravého prsu u levoruké ženy.

Když má žena přetrvávající, intenzivní vleklý konflikt, neustálé zvředovatění vede ke smršťování, zužovaní mlékovodů, což má za následek vznik scirhotických uzlů a bolestivé pnutí v prsu. Kontrakce je viditelná jako lokální vtažení u prsu a vpáčená bradavka. Postižený prs se výrazně zmenšuje (opakující se zjizvení v důsledku vleklého hojení během léčebné fáze PCL-B rovněž zmenšuje prs). Na mamografickém snímku se scirhotický uzel může jevit ve tvaru kompaktní BULKY a následně může být diagnostikován jako KARCINOM ("scirhotický karcinom"), přestože nedochází k mitóze (dělení) "rakovinných buněk"!

Konfliktně-aktivní fáze je doprovázena ztrátou krátkodobé paměti, která zasahuje do léčebné fáze PCL-A. To je charakteristické pro všechny Konflikty odloučení (viz SBS, týkající se kůže).

LÉČEBNÁ FÁZE: Během první části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně doplňována prostřednictvím množení buněk. Prs je oteklý, opuchlý, červený, horký a svědí. Pokud odloučení zároveň souvisí s kůží, vzniká vyrážka i na prsu (viz Pagetova choroba). Ve fázi hojení se vrací citlivost, značně s hyperestezií, tj. zvýšenou citlivostí na dotek, obzvláště na bradavce. Kvůli opuchlině se bradavka jeví jako vpáčená (srovnej s vpáčenou bradavkou v konfliktně-aktivní fázi).

V konvenční medicíně je nárůst buněk v mlékovodu diagnostikován jako intraduktální KARCINOM prsu, se zánětem je diagnostikován jako zánětlivý KARCINOM prsu (srovnej s karcinomem prsu, souvisejícím s prsními žlázami). Na základě pěti biologických zákonů nelze nové buňky považovat za "rakovinné buňky", protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem doplňování. "Nezhoubný" nádor prsu je obvykle diagnostikován jako intraduktální PAPILOM nebo papilární KARCINOM.

Tato fotografie prezentuje léčebnou fázi intraduktálního karcinomu prsu v levém prsu.

Teorie, že rakovina prsu je spojena s "abnormálními geny", nedokáže vysvětlit, proč se "nádor" vyvíjí v pravém nebo levém prsu, proč postihuje mlékovody nebo prsní žlázy, nebo proč se "rakovina" objevuje v určitém období života ženy.

Červené šipky na tomto CT snímku mozku ukazují na senzorickou kůru mozku, odkud je řízeno hojení intraduktálního karcinomu v levém prsu (viz schéma GNM). Hrbolatý, částečně oteklý prstenec Hamerova ložiska potvrzuje, že žena (levačka) vyřešila Konflikt odloučení, související s jejím partnerem. Avšak žena je stále v konfliktně-aktivní fázi s Konfliktem zchvácenosti, souvisejícím s jejím dítětem, který zahrnuje levý myokard. Hamerovo ložisko se ukazuje jako ostrá konfigurace prstence v odpovídajícím mozkovém relé v motorické kůře (oranžové šipky). K oběma konfliktům došlo s největší pravděpodobností společně.

Při SYNDROMU (v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konfliktu existenčního) se zadržená voda nadměrně ukládá v hojícím se prsu, což zvětšuje otok. Velký otok by mohl ucpat mlékovod. V takovém případě se výtok, vznikající během opravného procesu, ucpe v prsu, zejména za bradavkou. Z biologického hlediska není tato komplikace plánovaná, protože pokud žena kojí, dítě by za normálních okolností vysálo prs (dospělí savci sají vemeno samice, když je mléko ucpané). U nekojících žen však nemá sekret žádný odtok, což zvětšuje otok a bolest. Dr. Hamer proto doporučuje, aby si žena tekutinu dvakrát denně odsávala odsávačkou nebo si ji nechala odsát partnerem, přítelem nebo porodní asistentkou, protože je to méně bolestivé (výtok má mírně nasládlou chuť jako mléko). Pokud není cirhotický prs během léčebné fáze odsáván, prs se zmenší a ztvrdne.

Prs, z něhož vytéká tekutina, je známkou toho, že mlékovod není zcela ucpaný nebo že léčebný proces probíhá v blízkosti prsní bradavky. Výměšek z bradavky je čirá nebo krvavá tekutina (srovnej se zapáchajícím výtokem, když se hojí nádor prsní žlázy, a mléčným výtokem, souvisejícím s hypofýzou, produkující prolaktin). Když je současně zadržována voda, otok v mlékovodu je obvykle diagnostikován jako prsní CYSTA (srovnej s cystou v prsní žláze).

-- MASTITIDA (periduktální mastitida) nastává tehdy, když jsou kanálky pod bradavkou zanícené, zánětlivé. U matek, které jsou odděleny od svého dítěte, např. po porodu, se mastitida objeví, jakmile mohou své dítě nerušeně kojit. 

-- Laktační AMSTITIDA neboli ZÁNĚT BRADAVKY (thelitida) souvisí buď s Konfliktem odloučení, nebo u kojících žen s tím, že kojenec saje příliš silně.

-- Pokud léčebný proces zahrnuje bradavku, včetně dvorce, je to diagnostikováno jako PAGETOVA CHOROBA. V konvenční medicíně je to považováno za rakovinu prsu!!!

-- EKZÉM NA DVORCI prsní bradavky (viz pokožka epidermis) naznačuje, že Konflikt odloučení od dítěte nebo partnera byl spojen právě s touto částí prsu, např. při přerušení kojení (hospitalizace kojence nebo matky) nebo kvůli ztrátě fyzického kontaktu, souvisejícího s touto oblastí. Proto se "Pagetova choroba" a intraduktální karcinom prsu mohou snadno vyskytovat společně.

EPILEPTOIDNÍ KRIZE se projevuje jako akutní, ostrá bolest. Bolest není smyslového charakteru, ale je to silná tahavá bolest. Bolest se vyskytuje také v léčebné fázi PCL-B; v tomto případě kvůli procesu zjizvení.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické mozkové kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo "absence" vědomí), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využitím glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s buňkami ostrůvků pankreatu).

Po epileptoidní krizi dochází ke snížení otoku/opuchliny prsu.

Na mamografu se dokončení procesu hojení projevuje jako flíčky vápníku neboli mikrokalcifikace (srovnej s makrokalcifikací v prsních žlázách), způsobené dočasným uložením mléčného výtoku. V současné medicíně jsou však mikrokalcifikace v prsu považovány za raný příznak rakoviny prsu!

Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

1/ RAKOVINA LEVÉHO PRSU (pravačka):

Germánskou novou medicínu znám již několik let. Je fantastické, když vidím, jak přesně to funguje – u mě, mé rodiny, přátel i známých. Dokonce i moje děti, které s tím vyrůstají, už to chápou docela dobře. Když čas od času "zachytí" nějaký konflikt, který se většinou rychle vyřeší, přijdou za mnou a řeknou: "Mami, já vím přesně, proč mám kašel nebo nachlazení", nebo "proč mě bolí koleno". A když se konflikt nedaří vyřešit okamžitě, pak pokorně přijdou a řeknou: "Mami, můžu s tebou něco probrat?"

Je opravdu úžasné, když vidím, jak naše děti vyrůstají s jiným chápáním pojmu "nemoc", přičemž už jsou stejně většinou v léčebné fázi. Je pravda, že ani já, ani moje děti se konfliktům úplně nevyhneme, protože koneckonců jsme vždy zodpovědní za své reakce jen my sami, ale věřím, že jsme se naučili s nimi vyrovnat jinak. 

Germánská nová medicína říká, že existují takové věci, jako jsou tzv. vleklé konflikty, které již nejsou vysoce aktivní, jsou oslabené, a přesto se mohou kdykoli vrátit. Vůbec jsem si to neuvědomovala, ale vláčela jsem takový konflikt už deset let.

Jsem 13 let šťastně vdaná, mám dvě dcery, ale mým nejvroucnějším přáním bylo mít ještě jedno dítě, syna. Můj manžel, jediný živitel rodiny, to nechtěl ani slyšet. Jistě, kdyby se narodilo další dítě, určitě by byl šťastný - tím jsem si byla vždy jistá. A to byl možná důvod, proč jsem se nikdy nevzdala tohoto přání. "Pilulka" pro mě nepřicházela v úvahu, protože není kompatibilní s učením GNM, a proto se v posledních několika letech občas stalo, že jsem si myslela, že jsem otěhotněla. Jelikož jsem byla netrpělivá, často jsem si rychle udělala těhotenský test. Samozřejmě jsem byl zklamaná, když byl test negativní, a trvalo mi pár dní, než jsem se z toho dostala, ale pak jsem to uzavřela. Manželovi jsem o tom nikdy neřekla. 

Nedávno se taková situace opakovala. Jako obvykle jsem si udělala test, ale tentokrát jsem nebyla zklamaná, právě naopak! "Vidíš," řekla jsem si, "teď je ti 37 let a jsi už příliš stará na to, abys měla další dítě. Mezitím naše děti skoro odrostly, a začít znovu od nuly - to si nemyslím - to už nechci!"

I když jsem byl překvapená svou vlastní reakcí, bylo to mé pevné přesvědčení. O pár dní později jsem cítila, že mě levé prso (jsem pravačka) dost bolí; bylo velmi citlivé. Druhý den ráno jsem si všimla, že to místo zčervenalo. Prso bylo horké, červené jako rak, velmi oteklé a na dotek velmi tvrdé. Dokonce i bradavka se stočila dovnitř. Sice jsem nepropadala panice, protože jsem věděla, že to může být "jen" léčebná fáze intraduktálního karcinomu mléčné žlázy – ale vadilo mi, že jsem o konfliktu neměla jasno. Mohl by to být pouze Konflikt odloučení od mé matky, dětí nebo mého hnízda. Ale v tomto ohledu nikde nebyla ani stopa po konfliktu.

Bylo pro mě velmi důležité zjistit, jak dlouho to trvalo, abych mohla vyhodnotit intenzitu konfliktu, abych pak věděla, co očekávat v léčebné fázi. Je pravda, že po velmi dlouhém nebo intenzivním průběhu konfliktu může být léčebná fáze intraduktálního karcinomu mléčné žlázy velmi obtížná - natolik, že je nutné vyhodnotit nutnost případného zásahu. Pokud by to bylo nutné, kde bych našla chirurga, který by mohl provést takový zákrok na základě pochopení principů GNM? Nezbývalo nic jiného, ​​než čekat, co bude dál.

Zkoušela jsem tvarohové obklady, které mají chladivý účinek a působí proti otoku, a na příslušné místo na hlavě jsem si přikládala ledový obklad. Druhý den se zarudnutí a otok dokonce zvětšily. Zarudnutí se rozšířilo nahoru po celém prsu (na 8-9 cm), ale bolest se stala snesitelnější. Občas jsem pociťovala silné bodavé bolesti, které byly velmi nepříjemné. Kromě toho jsem měla dojem, že prso bylo navenek poněkud zdeformované, začalo být vyboulené. Poté jsem si prso potírala zjemňující mastí a jemně ho masírovala směrem k bradavce. Všimla jsem si další věci: moje krátkodobá paměť byla ovlivněna. Dělala jsem si tvarohové obklady pět dní, ale jen přes noc, a přes den jsem si dávala ledové obklady nebo chladivé obklady, nacpané do větší podprsenky.

Po 6 dnech se zarudnutí poněkud zmenšilo, ale prso bylo stále oteklé, tvrdé a těžké, dokonce i bradavka zůstávala vtažená.

Během úvah jsem se stále znovu a znovu ptala sama sebe: "Co přesně jsem si pro sebe vyřešila?" Samozřejmě jsem přemýšlela o těhotenském testu, ale ten se mi zdál příliš abstraktní, příliš přitažený za vlasy. Nebyla jsem si vůbec jistá, tak jsem se nakonec svěřila kamarádce, která se dobře vyzná v GNM. Tvrdila, že to může být jen toto. Po konzultaci se předpoklad přeci jen potvrdil. A opravdu to nebylo tak abstraktní, jak se to zprvu zdálo, protože když jsem to (své původní přání) nechala být, políbila jsem svého "syna" na rozloučenou - sice ne ve skutečnosti, ale určitě mentálně.

Tím ale příběh nekončí: Kamarádka mi navrhla, abych tvarohové obklady nahradila listy kapusty. Vzpomněla jsem si, že to v minulosti používal můj otec na různé nedefinované menší neduhy, a měl s tím úspěchy. Proto mi nápad nepřipadal tak divný. Koneckonců, v dávných dobách se kapusta těšila dobré pověsti a byla považována prakticky za univerzální "lék". Jinak řečeno, staří Římané neznali šest set let žádný jiný "lék". Kapustu používali jako vnější i vnitřní očistný prostředek, k obkladům i ošetřování zranění vojáků v legiích. Podle GNM rozhodně není na závadu napomáhat léčebné fázi nějakými podpůrnými prostředky. Vždyť koneckonců používáme sirup na kašel, abychom zklidnili přetrvávající kašel.

Tak jsem si koupila čerstvou hlávkovou kapustu. Ještě ten večer jsem odlomila pár listů, důkladně umyla, vyřízla tlustá žebra a rozvinula jsem listy narovno. Poté jsem je rozprostřela na prsu a kvůli udržení vlhkosti jsem přes to natáhla igelit. Další den ráno vypadal povrch prsa docela vrásčitě, ale za chvíli se to srovnalo. Zarudnutí zmizelo, napětí se trochu snížilo a připadalo mi, nebo jsem si to možná jen představovala, že se prso trochu zmenšilo. Pokračovala jsem s těmito obklady, nechala jsem listy "pracovat" až 12 hodin i více. Již po pár dnech jsem si s radostí všimla, že se prso skutečně zmenšilo a změklo. Byla jsem nadšená, když jsem viděla, že se bradavka začala velmi pomalu vracet do normálu. Bodavé bolesti v prsu se také zmenšovaly, načež začalo hrozné svědění. V každém případě jsem chvíli pokračovala v proceduře a s přestávkami jsem prso potírala zjemňující mastí, masírovala a chladila.

Mezitím se vše vrátilo do starých kolejí. Celý proces trval celkem tři týdny. Chvěju se při pomyšlení, co by se mohlo stát, kdybych neznala GNM. Pravděpodobně by mě operovali, možná by mi amputovali prso nebo mě totálně zmrzačili. Mám vztek, když si pomyslím, kolik lidí ještě musí trpět, přestože by se jim dalo pomoci; nebo kolik milionů lidí již zemřelo, přičemž vůbec nemuseli zemřít, a to vše kvůli 17 letům neustálého bojkotu Germánské nové medicíny všemi myslitelnými prostředky.

Tohle je skutečně největší holokaust v dějinách lidstva!

Gisella Kerstin, Německo, 1. ledna 2000

2/ RAKOVINA PRAVÉHO PRSU (pravačka):

Prostřednictvím své švagrové Martiny Kloiberové, která se zúčastnila vašeho semináře GNM v Pockingu (Německo), jsem poprvé slyšela o Germánské nové medicíně Dr. Hamera. Od té doby mě toto téma velmi zajímá. Je to neuvěřitelný objev!!! Zpočátku jsem byl podrážděná, když mi o tom Martina řekla. Ale protože mi velmi "věrohodně" popsala, co GNM je, souhlasila jsem s "experimentem", tedy s diagnózou podle GNM. Stručně řečeno, "zahrabala jsem se" na vašem webu o GNM, rychle jsem vše prošla... a začala jsem chápat, jak moje tělo funguje…

Stručně popíšu historii své nemoci:

V září 2003 mi při "preventivní prohlídce rakoviny" objevili bulku v pravém prsu. Lékař mě objednal za dva dny na mamografii s tím, že je to urgentní (to se stalo tentýž den, kdy jsem mluvila s Martinou o GNM). Na mamografii se to potvrdilo: rakovina prsu!!! Nejdřív jsem tomu nechtěla uvěřit. Ten samý den chtěli udělat biopsii, aby zjistili, zda je nádor benigní nebo maligní. Odmítla jsem biopsii, protože jsem chtěla pokračovat v GNM. Nebylo snadné vymanit se z "drápů" lékařů, ale podařilo se mi to.

Nyní jsem zahájila svou "vlastní" terapii. Nejprve jsem musela identifikovat svůj konflikt…

- jsem pravačka

- bulka je v pravém prsu

- neužívám žádné léky (ani pilulky)

- mám teplé ruce

- nejsem v menopauze (věk 42 ​​let)

To znamená, že jsem musela hledat "partnerský konflikt", ale napřed mě žádný nenapadl. Můj vztah se vyvíjel dobře a v práci bylo v tuto dobu také vše v pořádku. Kde mám začít hledat? A co mám hledat?

Prošla jsem si svůj život odshora dolů a náhle jsem to našla. Můj deník mi pomohl uvědomit si, že v minulosti jsem měla problémy s partnerem, ale ve skutečnosti ne S Ním, ale KVŮLI NĚMU.

S partnerem pracujeme ve stejné pobočce banky, oddělené několika místnostmi. Jednoho dne se objevila nová kolegyně - moc "hezká blondýna"! Z profesního hlediska je skutečné eso, a pro naše oddělení skutečný přínos. Zpočátku šlo všechno dobře. Ale pak začaly "úžasné" semináře, kterých se můj partner a ta blondýnka museli zúčastnit. Tehdy jsem měla službu v kanceláři, takže jsem se nemohla zúčastnit seminářů se svým partnerem. Když se vrátil ze semináře, nadšeně popisoval, jak to bylo úžasné. Nevěděla jsem, co myslel tím "úžasné". Postupem času jsem si vypěstovala odpor k té ženě. Nevěděla jsem proč – ve skutečnosti jsem neměla důvod být podezřívavá, ale měla jsem ten zvláštní pocit.

Věděla jsem, že v této situaci musím mít jasno. Navzdory tomu, že jsem svému partnerovi věřila, myslela jsem si, že možná není schopen odolat kouzlu té ženy. Několikrát jsem s ním o situaci mluvila a dala mu najevo, že se bojím, že ho ztratím [tzn. Konflikt odloučení]. Ale vždy mě uklidnil a ujistil, že je vše v pořádku. Blondýna se o mých obavách nikdy nedozvěděla. To vše trvalo pět měsíců a pak: ONA se posunula dál a byla pryč! Byla přeložena do jiného města a na rozlučce nám řekla, že se bude brzy vdávat. To mě hodně uklidnilo a byla jsem super šťastná.

Konflikt byl vyřešen a nyní v tom vidím kolej: V dřívějších letech mě můj bývalý přítel opustil KVŮLI blondýně. Mám podezření, že od té doby vždy zažívám konflikt s blondýnami, nebo kvůli nim.

Zpět k historii mé nemoci:

Byla jsem v konfliktně-aktivní fázi 5 měsíců (ta "druhá žena" s námi byla od ledna 2003 do poloviny srpna 2003)

- V září 2003 mi byla diagnostikována rakovina prsu (podle konvenční medicíny).

- V září 2003 jsem se dozvěděla o GNM.

- V lednu 2004 jsem podstoupila další kontrolu kvůli rakovině prsu. Výsledek: žádná rakovina!!!

Pane Pilhare, jsem od přírody skeptik. Na vlastní kůži jsem ale zažila, že GNM si skepsi nezaslouží – pouze respekt a ohromnou úctu! Doufám, že svými přednáškami otevřete oči mnoha lidem na světě a objasníte jim GNM natolik, aby mohli uniknout šílenství konvenční medicíny.

Jsem nesmírně šťastná, že znám GNM. S vděčností a přáním všeho nejlepšího, Silvia Herzig.

PS: Co by se stalo s mým tělem, kdybych podstoupila konvenční léčbu!? Mohu říci jen jediné: Ať žije Germánská nová medicína!!!

Silvia Herzig, Německo, 1. února 2004


Překlad: Jana Schön

Zdroje: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!