SBS: PŘEHLED NEMOCÍ: orgány, konflikt, zdravotní stav

15.03.2023

SPECIÁLNÍ BIOLOGICKÉ PROGRAMY (SBS)

                                    "Uvědomte si, jaké máte štěstí, že se můžete během krátké doby naučit to,                                            co jsem objevoval celé roky." (Dr. med. Ryke Geerd Hamer)

Konvenční medicína se z velké části opírá o teorie, statistiky a bezpočet "nových studií", které jsou často v rozporu s "nejnovějšími výzkumy". Přestože lékařské doktríny, jako je koncept "imunitního systému" nebo "zhoubných" a "metastazujících" rakovin, nebyly nikdy vědecky ověřeny, zastánci oficiálního lékařství našli účinné způsoby, jak proměnit dohady a domněnky v "pravdu", aby veřejnost uvěřila, že neprokázané výsledky jsou tou "správnou vědou".

Germánská nová medicína (GNM) není "alternativní medicína", ani "integrativní medicína" nebo "komplementární medicína". Spíše než na teoriích je GNM založena na přírodních biologických zákonech. GNM je pevně zakotvena v embryologii (viz 3. přírodní zákon), nabízí ucelený vědecký systém, který umožňuje identifikovat příčiny nemocí, přesně předvídat jejich vývoj a rozpoznat příznaky, naznačující léčebnou fázi. Posun do paradigmatu GNM zahrnuje úžasný nový přístup s ohledem na diagnostiku, prognózu, léčbu a prevenci.

/POZNÁMKA: Caroline Markolin, Ph.D., měla díky úzkému kontaktu s Dr. Hamerem tu čest s ním pravidelně diskutovat o otázkách, týkajících se GNM. Na jejím webu jsou zahrnuty neocenitelné znalosti, které získala jednak z první ruky od Dr. Hamera během více než deseti let, a jednak dlouholetým studiem./

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉHO KMENE (orgány vznikající z entodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                           ZDRAVOTNÍ STAV:

HYPOFÝZA                     1. Konflikt sousta                                                            gigantismus, akromegalie, (adenohypofýza)               Pravá strana: neschopnost chytit sousto,            nitroděložní růstová retardace plodu,                                                    protože jedinec je příliš malý                                    nanismus (zakrslost), adenom                                                                 Levá strana: neschopnost odstranit sousto,       podvěsku mozkového, galaktorea                                                           protože jedinec je příliš malý                                   (samovolný odtok mléka), předčasný                                                                                                                                                     vývoj, opožděná puberta                                                                            2. Neschopnost uživit dítě nebo rodinu

ŠIŠINKA MOZKOVÁ   Náhlá dlouhá tma                                                          nádor šišinky, ependymom šišinky,                                                        P. strana: neschopnost zachytit světlo                 pineální cysta                                                                                                  L. strana: neschopnost zbavit se temnoty

CHLOROIDNÍ                1. Konflikt sousta                                                            ependymom choroidního plexu, PLEXUS                           P. strana: neschopnost pustit sousto dovnitř     hydrocefalie (vodnatelnost mozku)                                                        L. strana: neschopnost vypustit sousto

                                            2. mozek je příliš suchý 

SLZNÉ ŽLÁZY               Konflikt související s vizuálním soustem             nádor slzné žlázy, zánět slzné žlázy                                                      P. strana: neschopnost zachytit viz. sousto         (dakryoadenitida)                                                                                        L. strana: neschopnost odstranit viz. sousto

CÉVNATKA,                   Konflikt související s vizuálním soustem             melanom cévnatky, melanom duhovky, DUHOVKA,                     P. strana: neschopnost zachytit viz. sousto         melanom řasnatého tělíska, neurom ŘASNATÉ TĚLÍSKO    L. strana: neschopnost odstranit viz. sousto      zrak. nervu, kolobom, zánět cévnatky,                                                                                                                                                  uveitida

STŘEDNÍ UCHO,          Konflikt související se zvukovým soustem          zánět středního ucha, ušní polyp,    EUSTACHOVA               P. strana: neschopnost zachytit zvuk. sousto     vtažený bubínek, akustický neurom TRUBICE                         L. strana: neschopnost odstranit zvuk. sousto

SUBMUKÓZA ÚST      Konflikt sousta                                                                rakovina ústní dutiny, rakovina jazyka,  A HLTANU                     P. strana: neschopnost chytit sousto                     nosní polyp, absces v nose, hypertrofie                                                  L. strana: neschopnost odstranit sousto              mandlí, angína (zánět mandlí), aftózní                                                                                                                                               vředy, afty, příušnice, Sjögrenův syndr. 

PLICNÍ SKLÍPKY         Konflikt strachu ze smrti                                            rakovina plic, plicní tuberkulóza,                                                                                                                                                           plicní edém (otok), rozedma plic,                                                                                                                                                           plicní sarkoidóza

POHÁRKOVÉ BUŇKY  Strach z udušení                                                            cystická fibróza (mukoviscidóza)

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA             Konflikt sousta                                                                hypertyreóza (zvýšená činnost š. ž.),                                                       P. strana: nebýt dostatečně rychlý na                   tvrdá struma, rakovina štítné žlázy,                                                        chycení sousta                                                                 hypotyreóza (snížená činnost š. ž.)                                                         L. strana: nebýt dostatečně rychlý na                                                                                                                                               odstranění sousta        

PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA   Konflikt sousta                                                               hyperparathyreóza, hyperkalcémie,                                                       P. strana: neschopnost chytit sousto                     rakovina příštítných tělísek,                                                                      L. strana: neschopnost odstranit sousto              hypoparathyreóza        

JÍCEN (dolní třetina)       Neschopnost spolknout sousto, nebo                     rakovina jícnu, jícnové varixy                                                                     není umožněno spolknout sousto

ŽALUDEK (větší zakř.),  Konflikt nestravitelného sousta                              žaludeční nevolnost, rakovina  DVANÁCTNÍK                                                                                                              žaludku, rakovina dvanáctníku  

PARENCHYM JATER  Konflikt hladovění                                                         rakovina jater, jaterní absces,                                                                                                                                                                  tuberkulóza jater, cysta jater,                                                                                                                                                                  hepatomegalie (zvětšení jater)    

SLINIVKA BŘIŠNÍ       Konflikt nestravitelného sousta                               rakovina slinivky břišní, pankreatitida                                                                                                                                                (zánět slinivky břišní)  

TENKÉ STŘEVO           Neschopnost strávit/vstřebat sousto                     rakovina tenkého střeva (kyčelníku,                                                                                                                                                      lačníku), střevní neprůchodnost (ileus),                                                                                                                                                střevní kandidóza, Crohnova choroba

TLUSTÉ STŘEVO         Konflikt nestravitelného sousta                              rakovina tlustého střeva, střevní polyp,                                                                                                                                               střevní kandidóza, zánět slep. střeva,                                                                                                                                                   syndrom dráždivého tračníku, kolitida,                                                                                                                                               divertikulitida

ESOVITÝ TRAČNÍK,   Konflikt výkalů                                                                kolorektální karcinom, rektální polyp, PODSLIZN. VAZIVO                                                                                                   rektální absces                                          KONEČNÍKU

SBĚRNÉ KANÁLKY     Konflikt opuštění, Konflikt existenční,                zadržování vody, urémie, rakovina LEDVIN                            Konflikt uprchlíků, Konflikt hospitalizace         ledvin, tuberkulóza ledvin, nefritida,                                                                                                                                                     nefritický syndrom, cirhot. ledvina,                                                                                                                                                       ledvinové kameny

DŘEŇ NADLEDVIN     Nesnesitelný intenzivní stres                                   rakovina nadledvin

SUBMUKÓZA MOČ.    Konflikt ošklivého, špinavého sousta                   rakovina moč. měchýře, polyp moč. MĚCHÝŘE (trigon)                                                                                                       měchýře, hnisavý zánět moč. měchýře

PROSTATA                     Konflikt rozmnožování, Konflikt sexuální,        rakovina prostaty, zvětšení prostaty                                                       Konflikt pohlaví                                                             (hyperplazie), zánět prostaty 

ŽLÁZA VYLUČUJÍCÍ    Neschopnost průniku do stažené/suché              kandidóza penisu                                    SMEGMA                         vagíny

DĚLOHA,                         Konflikt rozmnožování, Konflikt uhnízdění,     rakovina dělohy, děl. polyp, hyperplazie VEJCOVODY                   Konflikt pohlaví                                                              endometria, zánět dělož. sliznice                                                                                                                                                           (endometritida), vaginální kandidóza

BARTHOLINIHO          Nedostatečná produkce vaginálního hlenu        Bartholiniho cysta, absces Bartholiniho ŽLÁZY                                                                                                                              žlázy, suchost pochvy

ORGÁNY ŘÍZENÉ ZE STŘEDNÍHO MOZKU (orgány vznikající z entodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                           ZDRAVOTNÍ STAV:

SVALY ZORNICE          Konflikt sousta související se světlem                  zúžení zornice (myóza), rozšíření                                                                                                                                                           zornice (mydriáza)   

CILIÁRNÍ SVALY         Neschopnost vidět to, co je blízko                           krátkozrakost   

STŘEVNÍ SVALY          Neschopnost překonat nestravitelné sousto      střevní kolika          

SIGMOIDÁLNÍ A          Konflikt výkalů                                                               křeče konečníku (rektální)          REKTÁLNÍ SVALY                                                                                                                                                                              (horní konečník)

VNITŘNÍ REKTÁLNÍ  Neschopnost zadržet výkaly                                    křeče konečníku (rektální)                              SVĚRAČ      

VNITŘNÍ SVĚRAČ       Neschopnost zadržet moč                                          křeče močového měchýře              MOČOV. MĚCHÝŘE

SVALY DĚLOHY           Neschopnost udržet plod                                            děložní myom

ŽENSKÉ ZÁRODEČ.    Konflikt hluboké ztráty                                               teratom vaječníku, dermoidní cysta na BUŇKY                                                                                                                            vaječníku

MUŽSKÉ ZÁRODEČ.  Konflikt hluboké ztráty                                               teratom varlete, dermoidní cysta na BUŇKY                                                                                                                           varleti 

SRDEČ. SVALOVINA  Neschopnost přesunout krvavé sousto                 fibrilace síní (srdecní arytmie)    MYOKARD (síně)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZEČKU (orgány vznikající ze starého mezodermu):

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                           ZDRAVOTNÍ STAV:

MYELINOVÁ                  Konflikt dotyku                                                              neurofibrom, Recklinghausenova   POCHVA/VRSTVA                                                                                                      choroba (neurofibromatóza)

ŽLÁZY OČNÍCH            Útok proti oku, Konflikt zohyzdění                        ječné zrno, vlčí zrno, tumor očního víčka  VÍČEK 

POHRUDNICE               Útok proti hrudi                                                             rakovina pohrudnice, zánět pohrudnice,                                                                                                                                               pleurální výpotek

POBŘIŠNICE                  Útok proti břichu                                                           rakovina pobřišnice, zánět pobřišnice,                                                                                                                                                  peritoneální výpotek, ascites

VELKÁ PŘEDSTĚRA   Konflikt ošklivého břicha                                           rakovina předstěry (omenta)                      V BŘIŠE (OMENTUM)

TUNICA VAGINALIS   Útok proti varlatům                                                      rakovina varlat, hydrokéla                  VARLETE

PRSNÍ ŽLÁZY                 Konflikt starostí o hnízdo, Konflikt sporu          rakovina prsu (glandular breast)

KŮŽE (KORIA)               Konflikt útoku, Konflikt zohyzdění;                     melanom, kožní tuberkulóza, Kaposiho                                                 cítit se zašpiněný                                                           sarkom, lepra, karbunkul, vřed (furunkl),                                                                                                                                            pilonidální cysta, neštovice, pásový opar,                                                                                                                                             akné, plíseň nehtů a nohou (atlet.noha)   

OSRDEČNÍK                   Útok proti srdci                                                               rakovina osrdečníku, zánět osrdečníku, (PERIKARD)                                                                                                                 perikard. výpotek, srdeční tamponáda  

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZK. DŘENĚ (orgány vznikající z nového mezodermu):

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                        ZDRAVOTNÍ STAV:

UŠNÍ CHRUPAVKA      Konflikt ztráty sebedůvěry                                      chronický zánět okolí chrupavky                                                                                                                                                             (perichondritida)

PARENCHYM                 Konflikt vody nebo tekutiny                                   cysty ledvin, rakovina ledvin        LEDVINY

KŮRA                                 Zvolení si špatné cesty                                              Addisonova choroba, cysta nadledviny, NADLEDVINEK                                                                                                          rakovina nadledvin, Cushingův syndrom,                                                                                                                                            hirsutismus (nadměrné ochlupení u žen)

VARLATA                        Konflikt ztráty                                                               cysta varlete, rakovina varlete

TOPOŘIVÁ TĚLESA    Konflikt ztráty sebedůvěry                                      erektilní dysfunkce, Peyronieho choroba,                                                                                                                                             zúžení předkožky, krátká uzdička penisu 

VAJEČNÍKY                    Konflikt ztráty                                                               cysta vaječníku, endometrióza, rakovina                                                                                                                                             vaječníků        

SVALY (příčně                 Konflikt ztráty sebedůvěry                                       svalová atrofie, nekróza svalů                  pruhované)       

POJIVOVÁ TKÁŇ          Konflikt ztráty sebedůvěry                                      kožní výrůstek (fibrom), vřídek, keloid                                                                                                                                                 (jizva), tvrdá kůže (sklerodermie),                                                                                                                                                         Dupuytrenova kontraktura

TUKOVÁ TKÁŇ             Konflikt ztráty sebedůvěry                                      tuková bulka (lipom), depozita                                                                                                                                                               cholesterolu (xantom), celulitida, zánět                                                                                                                                               podkoží (cellulitis)

KOSTI A KLOUBY        Konflikt ztráty sebedůvěry                                       úbytek kost. tkáně (osteolýza), artritida,                                                                                                                                             osteoporóza, syndrom karpálního tunelu,                                                                                                                                            vyhřezlá ploténka, lumbago, ischias,                                                                                                                                                   cervikální (krční) spondylóza, skolióza,                                                                                                                                               kyfóza, lordóza, patní ostruha, vbočený                                                                                                                                               palec, dna, rakovina kostí, kostní nádor                                                                                                                                               (osteosarkom), anémie, leukémie,                                                                                                                                                         plazmocytom, hemochromatóza       

ŠLACHY                           Konflikt ztráty sebedůvěry                                       zánět šlach

CHRUPAVKA                 Konflikt ztráty sebedůvěry                                       artróza, zánět okolí chrupavky                                                                                                                                                               (perichondritida)

ZUBOVINA A                  Konflikt kousání (neschopnost kousat)             zubní kazy, parodontóza, zubní absces,      ČELISTNÍ KOSTI                                                                                                      rakovina čelisti             

LYMFATICKÉ CÉVY    Konflikt ztráty sebedůvěry                                      rakovina lymfocitů, lymfatický otok,         A UZLINY                                                                                                                    mononukleóza, Pfeifferova choroba  

SLEZINA                          Konflikt krvácení nebo zranění                             zvětšení sleziny, zánět sleziny, cysta                                                                                                                                                      sleziny

CÉVY                                 Konflikt ztráty sebedůvěry,                                     zánět tepny, ateroskleróza, arterioskle-                                                  Konflikt "koule u nohy"                                            róza, výduť břišní aorty, mozková výduť                                                                                                                                               zánět povrchových žil, křečové žíly   

ENDOKARD A               Konflikt ztráty sebedůvěry                                      nedomykavost mitr. chlopně, zúžení dvoj- SRDEČNÍ CHLOPNĚ                                                                                              cípé chlopně, nedomykavost aort. chlopně,                                                                                                                                           zúžení aort. chlopně, zúžení plic. chlopně,                                                                                                                                           zánět vnitřní výstelky srdce (endokardit.)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉ KŮRY (orgány vznikající z ektodermu):

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

VYLUČOVACÍ SLZNÉ  Chtít být viděn, nechtít být viděn                        suché oči, Sjögrenův syndrom, zánět  KANÁLKY                                                                                                                    slzného vaku

ŽLÁZY OČNÍHO             Konflikt vizuální separace                                      suché oči, Sjögrenův syndrom                VÍČKA

SPOJIVKA, ČOČKY,      Konflikt vizuální separace                                      zánět spojivek, pterygium, pinguecula,  ROHOVKA                                                                                                                  šedý zákal, zánět rohovky, astigmatismus,                                                                                                                                           dalekozrakost, krátkozrakost

NOSNÍ SLIZNICE         Konflikt vůně, Konflikt zápachu                           běžné nachlazení, krvácení z nosu, senná                                                                                                                                           rýma    

VEDLEJŠÍ DUTINY      Konflikt vůně, Konflikt zápachu                           zánět vedlejších nosních dutin          NOSNÍ

SLIZNICE HRTANU     Konflikt vyděšení nebo Konflikt strachu          laryngitida, rakovina hrtanu, polypy                                                        o teritorium                                                                   hlasivek 

BRONCHIÁLNÍ             Konflikt strachu o teritorium nebo                     bronchitida, zápal plic, chřipka,  SLIZNICE                        Konflikt vyděšení                                                        atelektáza, rakovina průdušek  

PRŮDUŠNICE                Nedostává dostatek vzduchu                                 zánět průdušnice, rakovina průdušnice

HLTANOVÉ                    Konflikt silného strachu, Konflikt bezmoci     Non-Hodgkinův lymfom, malobuněčný    KANÁLKY                                                                                                                    bronchiální karcinom, mononukleóza,                                                                                                                                                 Pfeifferova choroba

ÚSTA A SLIZNICE       Konflikt ústní                                                                afty, rakovina ústní dutiny, zánět dásní,  HLTANU                                                                                                                      absces dásní        

HRDLO                             Nechtít spolknout sousto                                        bolest v krku, streptokok

VÝVODY SLINNÝCH   Není schopen nebo není umožněno jíst            příušnice, Sjögrenův syndrom              ŽLÁZ 

KANÁLKY ŠTÍTNÉ      Konflikt bezmoci nebo Konflikt                           euthyroidní struma, cysta štítné žlázy, ŽLÁZY                              silného strachu                                                            tyreoglossální cysty, píštěl štítné žlázy

JÍCEN (horní dvě                Nechtít spolknout sousto                                         rakovina jícnu                                          třetiny)                                           

ŽALUDEK (malé zakř.), Konflikt teritoriálního vzteku nebo                    žaludeční vřed, vřed vrátníku, duodenální  VRÁTNÍK, BULBUS     Konflikt identity                                                         vřed, žaludeční reflux, zánět žaludku  DVANÁCTNÍKU                                                                                                       (gastritida) 

ŽLUČOVODY,                 Konflikt teritoriálního vzteku nebo                    žloutenka, zánět jater, zvětšení jater  ŽLUČNÍK                         Konflikt identity                                                         (hepatomegalie), cirhóza jater, rakovina                                                                                                                                            jater, zánět žlučníku, žlučové kameny   

PANKREATICKÉ          Konflikt teritoriálního vzteku nebo                    zánět slinivky břišní (pankreatitida),  VÝVODY                           Konflikt identity                                                         rakovina slinivky břišní

SLIZNICE                        Konflikt identity nebo Konflikt                            hemoroidy                                          KONEČNÍKU                  teritoriálního vzteku    

PERIANÁLNÍ                 Neschopnost eliminovat výkaly                           perianální cysta, perianální                        VÝVODY                           dostatečně rychle                                                       píštěl

LEDVIN. PÁNVIČKA,  Konflikt teritoriálního značení                            infekce ledvin, zánět ledvin. pánvičky,  MOČOVODY                                                                                                               ledvinové kameny

MOČOVÝ MĚCHÝŘ,    Konflikt teritoriálního značení                            infekce moč. cest, zánět moč. měchýře,  MOČOVÁ TRUBICE                                                                                                uretrální kapavka, papilomy moč.                                                                                                                                                          měchýře, uroteliální karcinom

PROSTATICKÉ              Konflikt teritoriálního značení                             intraduktální karcinom prostaty    VÝVODY

ŽALUD PENISU             Konflikt odloučení, Konflikt penisu                   hypersenzitivita/hyposenzitivita penisu

SLIZNICE                        Konflikt sexuální, Konflikt páření                       rakovina děložního čípku                DĚLOŽNÍHO ČÍPKU   

VAGINÁLNÍ                    Konflikt sexuálního odloučení                             vaginální suchost, vaginální opar,  SLIZNICE                                                                                                                   vaginální bradavice  

ŽALUD KLITORISU     Konflikt odloučení, Konflikt klitorisu               hypersenzitivita/hyposenzitivita klitorisu

MLÉKOVODY                 Konflikt odloučení                                                    uzliny v prsou, intradukt. karcinom prsu,                                                                                                                                            cysta prsu, mastitida, Pagetova choroba

POKOŽKA                        Konflikt odloučení                                                    alopecie, vitiligo, albinismus, záněty kůže,                                                                                                                                         ekzém, kopřivka, spalničky, zarděnky,                                                                                                                                                 plané neštovice, spála, růžovka, lupus,                                                                                                                                                 herpes, lupénka, bradavice, rakovina kůže,                                                                                                                                         tvrdá kůže (sklerodermie)

ZUBNÍ SKLOVINA       Konflikt kousání (není umožněno kousat)      zubní kazy         

VĚNČITÉ TEPNY         Konflikt ztráty teritoria nebo                                 angina pectoris, srdeční infarkt, kornatění                                              Konflikt sexuální                                                         tepen (arterioskleróza)

VĚNČITÉ ŽÍLY              Konflikt sexuální nebo Konflikt                            angina pectoris, plicní embolie                                                                     ztráty teritoria

AORTA, KRKAVICE,   Konflikt ztráty teritoria nebo                                výduť krkavice (krční tepny), zúžení  PODKLÍČK. TEPNY     Konflikt sexuální                                                        krkavice, výduť podklíčkové tepny  

KAROTICKÝ SINUS     Krevní tlak je příliš vysoký                                     ateromatóza karotické bifurkace                 (v krkavici)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZKOVÉ KŮRY (orgány vznikající z ektodermu) -              s funkčními změnami nebo funkční ztrátou:

ORGÁN:                           BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

SÍTNICE (oka)              "Strach v krku", který nelze setřást                  krátkozrakost, dalekozrakost, výpadek                                                                                                                                                 zorného pole (skotom), odchlípení sítnice,                                                                                                                                           makulární degenerace

SKLIVEC (oka)              Strach z predátora                                                     šedý zákal, zelený zákal

KOCHLEA (vnitř. ucho)  Konflikt slyšení                                                          tinnitus, poruchy sluchu

VESTIBULÁRNÍ            Konflikt rovnováhy, Konflikt pádu                     závrať, porucha pohybu (ataxie), prudké  APARÁT (vnitřní ucho)                                                                                              závratě (Ménièrova choroba)  

OKOSTICE                       Konflikt těžkého odloučení                                   revmatismus, neuralgie trojklan. nervu,                                                                                                                                              znecitlivění, vředy na nohou, bércové                                                                                                                                                    vředy, Raynaudova choroba, gangréna       

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MOZK. DŘENĚ (orgány vznikající z nového mezodermu) A Z MOTORICKÉ KŮRY:

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:                       

SVALY OČNÍCH             Zdvihač víčka: neschopnost udržet oči            pokleslé víčko (blefaroptóza), lagoftalmus,  VÍČEK                                otevřené                                                                        křeč víček (blefarospazmus)                                                                           Svěrač víček: neschopnost zavřít oči                 odchlípení víčka, vchlípení víčka 

ŘASNATÉ SVALY         Neschopnost vidět, co je v dálce                           dalekozrakost                                          (pruhované)

MIMOOČNÍ SVALY     Nechce nebo není umožněno dívat se                šilhání, kmitavý pohyb očí (nystagmus),                                                   určitým směrem                                                         syndrom líného oka

TŘMÍNKOVÝ SVAL     Konflikt hluku                                                              zvýšená citlivost na hluk (hyperakuze),                                                                                                                                                spazma třmínkového svalu

HRTANOVÉ SVALY     Konflikt vyděšení nebo Konflikt                          černý kašel, spastická laryngitida,                                                               strachu o teritorium                                                 laryngeální astma

PRŮDUŠKOVÉ               Konflikt strachu o teritorium nebo                     černý kašel, spastický zánět průdušek, SVALY                               Konflikt vyděšení                                                       průduškové astma

BRÁNICE                         Neschopnost dostatečně dýchat,                         brániční kýla, hiátová kýla                                                                             Konflikt fyzické zchvácenosti  

SVALY JAZYKA             Neschopnost odtáhnout jazyk                               paralýza svalů jazyka

SVALY JÍCNU                 Neschopnost vyvrhnout sousto                            křeče jícnu

REKTÁLNÍ SVALY       Neschopnost dostatečně označit                         fekální inkontinence, rektální křeče            (dolní rektum),                  teritorium                                                                                                                                                    ZEVNÍ SVĚRAČ

SVAL MOČOVÉHO       Neschopnost dostatečně označit své místo    močová inkontinence, křeče močového  MĚCHÝŘE, VNĚJŠÍ                                                                                                 měchýře, noční pomočování            SVĚRAČ MOČ. MĚCHÝŘE

POŠEVNÍ SVALY,         Neschopnost dostatečně udržet plod                poševní (cervikální) křeče                POŠEVNÍ SVĚRAČ

VAGINÁLNÍ SVALY     Neschopnost udržet penis                                      křečovité stahy (vaginismus)

KOSTERNÍ                      Konflikt motorický s neschopností                    paralýza, Bellova obrna, dětská obrna,  SVALSTVO                      pohybu, pocitem uvíznutí                                      Amyotr. later. skleróza (ALS), roztroušená                                                                                                                                          skleróza, Guillainův-Barrého syndrom,                                                                                                                                                epileptický záchvat, fokální dystonie,                                                                                                                                                    Parkinsonova choroba, tetanus, mrtvice     

ČELISTNÍ SVALY         Konflikt ztráty sebeúcty                                          uzamčená čelist (lockjaw), skřípání zubů 

MYOKARD                      Konflikt zchvácenosti                                               srdeční selhání, zánět srdečního svalu,(srdeční komory)                                                                                                           nádor myokardu, fibrilace komor, srdeční                                                                                                                                          infarkt, zástava dechu ve spánku (apnoe)

ORGÁNY ŘÍZENÉ Z MEZIMOZKU (orgány vznikající z ektodermu) -                        s funkčními změnami nebo funkční ztrátou:

ORGÁN:                            BIOLOGICKÝ KONFLIKT:                                       ZDRAVOTNÍ STAV:

THALAMUS                   Úplné opuštění sebe sama                                     extrémní neklid, gliom thalamu

ČICHOVÉ NERVY         Neschopnost cítit (pach) něčeho                         snížená schopnost cítit, ztráta čichu,                                                           nebo někoho                                                                zvýšená čichová schopnost (hyperosmie)

BUŇKY OSTRŮVKŮ     Konflikt strachu a zhnusení nebo                       hypoglykémie, cukrovka                  PANKREATU                  Konflikt odporu 


Přeložila: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!