SBS: Ženské pohlavní orgány (rakovina dělož. čípku, menstr. potíže, PAP TEST, aj.)

23.05.2024

DĚLOŽNÍ ČÍPEK

VÝVOJ A FUNKCE SLIZNICE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU: Děložní čípek neboli "krček dělohy" je spodní část dělohy, která ústí do kanálu děložního hrdla. Ústí děložního čípku se otevírá do horního konce pochvy a umožňuje tak pohyb spermií a menstruační tekutiny. Děložní čípek je obklopen svalovou strukturou válcovitého tvaru, ústím svěrače. Vnitřní výstelka děložního čípku je sliznice, která vylučuje tekutiny, hlavně vodu, aby udržovala kanál děložního čípku vlhký. Sliznice děložního čípku je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Sliznice děložního čípku je řízena z levé insuly (tj. část mozkové kůry, součást spánkového laloku). Insula se nachází hluboko v mozkové kůře, přesně v místě, kde se setkávají čtyři mozkové kůry (předmotorická senzorická kůra, motorická kůra, senzorická kůra, postsenzorická kůra).

POZNÁMKA: Sliznice děložního čípku a koronární žíly sdílejí stejné mozkové relé, a tedy i stejný biologický konflikt. Proto u žen probíhají tyto SBS programy zároveň.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený se sliznicí děložního čípku, je Konflikt sexuální nebo Konflikt páření (což z biologického hlediska znamená, že v sázce je reprodukce) nebo Konflikt ztráty teritoria, a to v závislosti na pohlaví, lateralitě a hormonálním stavu člověka (viz také Postmortální konstelace, Casanova konstelace, Nymfo konstelace). (Oproti tomu konflikt, spojený s dělohou, se týká především "uhnízdění". U mužů odpovídá Konflikt sexuální koronárním žilám, a to při nízké hladině testosteronu, nebo prostatě, když je hladina testosteronu v normě.)

Pohlaví, lateralita, hormon. stav:            Biologický konflikt:                     Postižený orgán:

Pravoruká žena (NHS)                                    Konflikt sexuální                            Koronární žíly a děložní čípek

Levoruká žena (NHS)                                      Konflikt sexuální                            Koronární tepny*

Pravoruká žena (NSE)                                     Konflikt ztráty teritoria               Koronární tepny

Levoruká žena (NSE)                                       Konflikt ztráty teritoria               Koronární žíly a děložní hrdlo*

(NHS = normální hormonální stav; NSE = nízký stav estrogenu)

* U leváků se konflikt přenáší na druhou mozkovou hemisféru!

(V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a konflikty odloučení hlavními konfliktními tématy, spojenými s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické a postsenzorické mozkové kůry.)

Konflikt sexuální se vztahuje na jakýkoli (neočekávaný) negativní stres (úzkost), týkající se sexuality. Patří sem bolestivý (první) sex, sexuální zneužití, sexuální obtěžování, nechtěné sexuální praktiky, sexuální odmítnutí, pocit sexuální nepřitažlivosti, nedostatek sexuální aktivity z důvodu nečekaného odloučení nebo ztráty partnera. Konflikt může vyvolat i urážlivá pornografie, zjištění, že partner/choť spí s někým jiným nebo vyrušení při pohlavním styku. V důsledku rané sexualizace zažívají dívky v dnešní době tento typ konfliktu ve velmi mladém věku. Podvázání vejcovodů, používání nitroděložního tělíska nebo užívání antikoncepce kvůli zabránění těhotenství může vyvolat Konflikt sexuální na jemné psychobiologické úrovni.

POZNÁMKA: Pokud má žena nízkou hladinu estrogenu, např. po menopauze, není již schopna prožívat Konflikt páření z biologického hlediska. Bude proto na sexuální negativní stres reagovat spíše dělohou. To vysvětluje, proč je podle epidemiologických studií 90 % žen s rakovinou dělohy starších 50 let. (Zdroj: Annals of Oncology, 16-41, 2016).

Speciální biologický program sliznice děložního čípku se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE, kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost), a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Nastává zvředovatění sliznice děložního čípku, a to úměrné stupni a délce trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem ztráty buněk je rozšíření děložního čípku, aby se při pohlavním styku dostalo do dělohy více spermií, což zvyší šanci na početí. Konflikt současně ovlivňuje koronární žíly. Zvředovatění intimy žil způsobuje středně těžkou ANGINU PECTORIS.

Tento CT snímek mozku ukazuje Hamerovo ložisko v oblasti mozku, která řídí děložní čípek (viz schéma GNM výše). Ostrá hranice naznačuje, že žena má Konflikt sexuální stále v aktivní fázi.

Když má konflikt dopad na levý spánkový lalok (oblast ženského konfliktu) klesá hladina estrogenu. V GNM v tomto případě hovoříme o HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁZE, související s konfliktem. V závislosti na intenzitě konfliktu má trvající konfliktní aktivita za následek NEPRAVIDELNOU MENSTRUACI, OPOŽDĚNOU MENARCHÉ (první menstruace), AMENOREU (vynechání menstruace) nebo NEPLODNOST, do té doby, dokud se konflikt nevyřeší (viz také vaječníky).

LÉČEBNÁ FÁZE: V první části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně doplňována prostřednictvím množení buněk s otokem v důsledku edému (nahromadění tekutiny) v oblasti hojení. V konvenční medicíně je hojné množení buněk diagnostikováno jako RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU. Na základě pěti biologických zákonů nelze nové buňky považovat za "rakovinné buňky" (!), protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem doplňování.

Mezi léčebné příznaky patří bolest a krvácení z děložního čípku (mírné až silné). Může se také objevit žlutý výtok, způsobený činností bakterií. Dlouhodobý, intenzivní léčebný proces ("vleklé léčení") způsobuje dlouhou a silnou menstruaci (viz také děložní sliznice, děložní svalovina, vaječníky a maniodepresivita). 

Během epileptoidní krize se svaly ve vnitřní stěně děložního hrdla stahují bolestivými KŘEČEMI. Dalšími příznaky epileptoidní krize je zrychlený srdeční tep (tachykardie), protože zároveň s tím procházejí léčebnou krizí i koronární žíly.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo "absence" vědomí), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s buňkami ostrůvků pankreatu).

Během 2. části léčebné fáze (PCL-B) otok děložního hrdla pomalu ustupuje, stejně tak krvácení a bolest. 

-- BRADAVICE děložního čípku, nazývané také genitální bradavice (kondylomata), jsou výsledkem neustálých recidiv konfliktu (viz také vaginální bradavice).

PAP TEST (Pap smear) 

Jde o screeningový test na rakovinu, který zjišťuje změny v děložním čípku. Test může být pozitivní ("předrakovinný") v konfliktně-aktivní fázi (ulcerace ve sliznici děložního hrdla), i v léčebné fázi (obnova dlaždicové epitelové vrstvy děložního hrdla prostřednictvím množení buněk). Žádná z těchto změn není "abnormální", ale dochází k nim přirozeně během obou fází SBS. PAP test (stejně jako test PSA) je pouze markerem, indikujícím stupeň konfliktní aktivity nebo hojení.

Lékařský průmysl tvrdí, že rakovinu děložního čípku způsobuje tzv. lidský papilomavirus (HPV), který se údajně přenáší pohlavním stykem (viz pohlavní choroby). V roce 2006 FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválil vakcínu Gardasil, která má údajně "chránit" dospívající dívky před "rakovinou děložního čípku". Vakcína je vnucována také chlapcům ve věku 9 - 12 let, kvůli "zabránění šíření HPV infekce".

"Riziko rakoviny děložního čípku je v USA již nyní extrémně nízké, je tedy nepravděpodobné, že by očkování mělo nějaký vliv na výskyt rakoviny děložního čípku ve Spojených státech. Ve skutečnosti 70 % všech HPV infekcí odezní samo bez léčby během jednoho roku, a toto číslo se do dvou let zvýší, bude hodně přes 90 %" (Diane Harper).
(Dr. Diane Harper byla přední odbornicí, odpovědnou za studie bezpečnosti a účinnosti fáze II a fáze III, které zajistily schválení vakcín proti lidskému papilomaviru (HPV), Gardasil™ a Cervarix™. Nyní je jen další z dlouhé řady odborníků, kteří silně varují před ničivými důsledky a irelevantností těchto vakcín. Dr. Diane Harper přednesla své překvapivé vyjádření na 4. mezinárodní konferenci o očkování v r. 2015 v Restonu, Virginie, USA. Zdroj: Thomas Corriher, Defy your doctor and be healed, 2013.)

"Stejně jako v případě HIV, hepatitidy, Sars, obrny, H5N1, H1N1 - ani HPV nebyl nikdy izolován a vědecky prokázán." (T. Engelbrecht a C. Koehnlein, Virová mánie, 2007.)


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!