SBS: Mužské pohlavní orgány (žlázy tvořící smegma, topořivá tělesa, žalud penisu)

05.05.2024

ŽLÁZY, TVOŘÍCÍ SMEGMA

VÝVOJ A FUNKCE ŽLÁZ, TVOŘÍCÍCH SMEGMA: Žlázy, vylučující smegma, jsou uloženy ve sliznici vnitřní předkožky, pokrývající žalud penisu. Žlázy vylučují bělavou látku (sekreční kvalita), která udržuje hlavičku penisu lubrikovanou během sexuální aktivity (srovnej s Bartholinovými žlázami, které lubrikují poševní vchod). Žlázy, vylučující smegma, pocházejí z entodermu a jsou řízeny z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: Žlázy, produkující smegma, jsou řízeny z levé strany mozkového kmene, vedle řídícího centra podsliznice konečníku.

POZNÁMKA: Žlázy, vylučující smegma, Bartholinovy žlázy a podsliznice moč. měchýře (trigon močového měchýře) mají stejné mozkové relé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený se žlázami, produkujícími smegma, je "neschopnost proniknout do těsné/stažené nebo suché vagíny".

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Poté, co dojde k DHS, během konfliktně-aktivní fáze se začnou množit buňky, produkující smegma, a to úměrně intenzitě konfliktu. Biologickým účelem nárůstu počtu buněk je zlepšit produkci smegma, aby bylo možné snadněji proniknout.

LÉČEBNÁ FÁZE: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie (např. bakterie TBC) již nepotřebné buňky. Příznaky hojení jsou bolest, způsobená otokem a výtokem z předkožky. Pokud hojení napomáhají houby, způsobuje to "KANDIDÓZU PENISU". Příznaky kandidózy jsou však již příznaky hojení, proto tento stav nemůže být nakažlivý (viz pohlavní choroby)!

TOPOŘIVÁ TĚLESA (CORPORA CAVERNOSA)

VÝVOJ A FUNKCE TOPOŘIVÝCH TĚLES (CORPORA CAVERNOSA): Penis se skládá z kořene, dříku a žaludu. Corpora cavernosa jsou dvě komory ve tvaru válce, které se táhnou od stydké kosti podél dříku penisu až k hlavičce penisu, kde se spojují. Jsou tvořeny rozpínavou erektilní tkání, složenou převážně z pojivové tkáně. Jejich jádro obsahuje specializované uspořádání krevních cév, které se naplní krví kvůli dosažení erekce. Spongiózní tělísko, obklopující penilní močovou trubici, je z větší části tvořeno hladkou svalovinou (obdoba předsíňových bulbů klitorisu). Během ejakulace se svaly rytmicky stahují, aby umožnily vypuzení ejakulátu. Kavernózní tělesa jsou obalena hustým vláknitým obalem, známým jako tunica albuginea. Topořivá tělesa pocházejí z nového mezodermu, jsou proto řízena z mozkové dřeně.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkové dřeni je pravé topořivé těleso řízeno z levé mozkové hemisféry; levé je řízeno z pravé mozkové hemisféry (v relé pánve – viz kosti). Existuje tedy zkřížená korelace z mozku k orgánu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s topořivými tělesy, je Konflikt ztráty sebeúcty, týkající se penisu, který je vyvolán např. problémy s erekcí po operaci prostaty nebo nežádoucími účinky léků, potlačujících hladinu testosteronu, či antidepresiv. Dalšími příklady, co u mužů vyvolává pocit "bezcennosti tam", jsou povýšené poznámky, týkající se sexuální výkonnosti nebo velikosti penisu, nesplnění sexuálních očekávání partnerky, předčasná ejakulace a urážlivé odmítání pohlavního styku nebo orálního sexu.

(V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty ztráty sebeúcty hlavním konfliktním tématem, spojeným s orgány, pocházejícími z nového mezodermu, řízenými z mozkové dřeně.)

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází k nekróze (úbytek buněk) v erektilní tkáni penisového dříku, vedoucí dočasně k neschopnosti dosáhnout nebo udržet erekci. U muže, který není obeznámen s GNM, to obvykle vyvolá další Konflikt ztráty sebeúcty, související s penisem, vedoucí k chronické EREKTILNÍ DYSFUNKCI (viz také erektilní dysfunkce, související s penilními tepnami). Fyzická impotence nemá vliv na mužovu sexuální touhu, protože hladina testosteronu je v normálním rozmezí.

POZNÁMKA: Erekce penisu je řízena z parasympatického nervového systému, ejakulace ze sympatického nervového systému (viz mužský a ženský orgasmus). Proto je mužská sexuální touha aktivována ve vagotonii. To je důvod, proč muž nemůže mít erekci ve stresu nebo během intenzivní konfliktní aktivity jakéhokoli biologického konfliktu. Totéž platí pro ženy (viz také vaginální lubrikace).

LÉČEBNÁ FÁZE: Během 1. části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně obnovena novými buňkami a erektilní funkce se vrací do normálu. Pokud se však proces hojení prodlužuje v důsledku neustálých recidiv konfliktů, nadbytečná zjizvená tkáň nakonec ovlivňuje ohebnost penisu.

-- Nahromadění fibrózního povlaku a tvrdých hrudek v tunica albuginea, obalu obklopujícím topořivá tělesa, způsobuje trvalé ohnutí penisu (tzv. PEYRONIEHO CHOROBA). Pokud se narodí chlapec se zakřivením penisu, prozrazuje to, že on (matka/rodiče ho možná preferovali jako "ona") utrpěl v děloze Konflikt ztráty sebeúcty, související s penisem.

-- ZÚŽENÍ PŘEDKOŽKY (fimóza), tzn. neschopnost zcela přetáhnout předkožku přes žalud, a KRÁTKÁ UZDIČKA PENISU (frenulum breve), tzn. zkrácení uzdičky, omezující pohyb předkožky, souvisejí z hlediska GNM s Konfliktem ztráty sebeúcty, prožívanými jako "Tam jsem k ničemu!".

(Pojivová tkáň předkožky a uzdičky pochází z nového mezodermu, je řízena ze stejné oblasti v mozkové dřeni, jako topořivá tělesa.)

-- GENITÁLNÍ BRADAVICE souvisejí s Konfliktem sexuálního odloučení, zahrnující pokožku penisu.

ŽALUD PENISU

VÝVOJ A FUNKCE ŽALUDU PENISU: Žalud penisu tvoří baňatou hlavičku penisu. Předkožka pokrývající žalud je zatažitelná dvojitá vrstva epidermální tkáně, obalující žalud. Předkožka je souvislá s kůží penisu. Vnitřní předkožka obsahuje žlázy, vylučující smegma. Uzdička (frenulum) na spodní straně penisu je malý elastický proužek, který umožňuje přetažení předkožky přes žalud a chrání tak otvor močové trubice na špičce penisu. Žalud penisu je tvořen dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu, je řízen z mozkové kůry. POZNÁMKA: Žalud penisu je pokryt epidermální vrstvou kůže, ale není obdařen škárou.

ÚROVEŇ MOZKU: Žalud penisu je řízen z postsenzorické kůry (součást mozkové kůry). Pokožka, pokrývající žalud, je řízena ze senzorické kůry (viz mozkové relé zevních pohlavních orgánů).

Pravá polovina žaludu penisu je řízena z levé části postsenzorické kůry (mezi konečníkem a pravým relé močového měchýře); levá polovina je řízena z pravé hemisféry (mezi žaludkem a levým relé močového měchýře). Existuje tedy zkřížená korelace z mozku k orgánu.

POZNÁMKA: Žalud penisu a žalud klitorisu sdílejí stejné mozkové relé. Jejich řídící centra se nacházejí mimo spánkové laloky; neplatí tedy princip pohlaví, laterality a hormonálního stavu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s žaludem penisu, je závažný Konflikt odloučení, spojený s penisem, který je prožíván např. při ztrátě sexuálního partnera nebo při drsném sexuálním odmítnutí (viz také Konflikt sexuálního odloučení, spojený s pokožkou penisu a šourku). Konflikt se také týká toho, že muž nechce být dotýkán na penisu (sexuální zneužívání, sexuální obtěžování, hrubé zacházení, nepříjemný orální sex, strach z nákazy pohlavní chorobou), nebo mu není dotyk umožňován, včetně dotyku sebou samým (DHS, vyvolaný během přistižení při masturbaci). Chirurgický zákrok mužské obřízky může rovněž vyvolat Konflikt penisu.

(V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a konflikty odloučení hlavními konfliktními tématy, spojenými s orgány ektodermálního původu, které jsou řízeny ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické mozkové kůry.)

Speciální biologický program žaludu penisu se řídí VZORCEM CITLIVOSTI SLIZNICE HLTANU, kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost),a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost).

POZNÁMKA: S výjimkou žaludu penisu a žaludu klitorisu se zevní genitálie řídí vzorcem citlivosti vnější kůže, protože jsou řízeny ze senzorické mozkové kůry.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází k zvředovatění (úbytek buněk) v epiteliální výstelce žaludu. Během konfliktní aktivity je hlavička penisu nadměrně citlivá na dotek (hypersenzitivita).

LÉČEBNÁ FÁZE: Během léčebné fáze je zvředovatění doplňováno novými buňkami. Proces hojení se projevuje hyposenzitivitou (znecitlivěním) žaludu se sníženou nebo, pokud byl konflikt intenzivní, úplnou ztrátou citlivosti. Hypersenzitivita se krátkodobě reaktivuje během epileptoidní krize. Po ukončení SBS se citlivost penisu vrátí do normálu.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo předmotorické senzorické mozkové kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo "absence" vědomí), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s buňkami ostrůvků pankreatu).


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!