SBS: Zubní sklovina (zubní kazy)

10.03.2023

ZUBNÍ SKLOVINA

VÝVOJ A FUNKCE ZUBNÍ SKLOVINY: Sklovina pokrývá korunku zubu nad dásní. Skládá se z velkého množství minerálů (více, než je jich obsaženo v zubovině), což odpovídá síle skloviny chránit zuby před každodenním používáním, jako je žvýkání, kousání a rozmělňování. Sklovina má - stejně jako neurální síť okostice - dvě vrstvy: vnitřní vrstvu, blízko k zubovině, a vnější viditelnou vrstvu. Výstelka parodontu (odontoperiosteum) na vrcholu zubní kosti se skládá z dlaždicového epitelu. Vnější vrstva skloviny je ztvrdlý dlaždicový epitel. Sklovina pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Zubní sklovina je řízena z premotorické senzorické kůry (část mozkové kůry). Sklovina zubů vpravo je řízena z levé strany mozkové kůry; sklovina zubů vlevo je řízena z pravé hemisféry. Je zde tedy zkřížená korelace z mozku do orgánu. Viz diagram.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, související se zubní sklovinou, spočívá v tom, že není umožněno/dovoleno "kousat": buď doslova (velký pes nesmí kousnout malého psa, protože jeho pán mu v tom brání; nemá dovoleno "zakousnout se" do své oblíbené potravy – porovnejte s Konfliktem ústním) nebo v přeneseném slova smyslu, kdy je jedinci bráněno dát někomu "zabrat" ("pokousat" někoho) nebo "odseknout" někomu, "vyštěknout" na někoho. Přesněji řečeno, osoba by mohla "kousnout", protože je silnější nebo ve vyšší pozici či hodnosti, ale kvůli pravidlům (pravidlům etikety nebo politické korektnosti) nebo z etických důvodů jí není dovoleno "odseknout". Neříct něco (držet se, abychom se na někoho neutrhovali), abychom druhého nezranili, může také způsobit Konflikt kousnutí. Konflikt kousnutí, spojený se sklovinou, navíc odpovídá tomu, že nám "není dovoleno/umožněno, nebo nejsme schopni ubránit si něco" (podobně jako když kočka drží kotě tak, že ho svírá zuby za krk). Je to typ Konfliktu odloučení (viz okostice/periost).

To, které zuby jsou postiženy Konfliktem kousnutí, je dáno individuálním vnímáním konfliktní situace v souladu s konkrétní funkcí zubů:

Řezáky (přední zuby) slouží ke kousání a rozmělnění potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "kousat", ohnat se po někom nebo "ukázat zuby" (tj. ukázat sílu).

Špičáky slouží k uchopení a trhání potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "utrhnout se" na někoho.

Stoličky slouží k drcení a žvýkání potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "drtit" soupeře ("rozkousat ho", tj. dát mu zabrat, a "vyplivnout ho", tj. vyštěknout na něj).

/POZNÁMKA: Zda jsou postiženy čelisti nebo zuby na pravé či levé straně (nebo na obou stranách), závisí na P-L dominanci (viz Biologický zákon 1) a na tom, zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera. (Postižené zuby na levé straně: pokud je člověk pravák, je Konflikt kousnutí spojen s matkou/dítětem. Postižené zuby na obou stranách: Konflikt kousnutí souvisí s matkou/dítětem a partnerem.)/

Speciální biologický program zubní skloviny vychází ze VZORCE CITLIVOSTI SLIZNICE HLTANU s přecitlivělostí během konfliktně-aktivní fáze a epileptoidní krize, a hyposenzitivitou (malou citlivostí) v léčebné fázi.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Ulcerace (hnisání) skloviny, způsobující kazy v postiženém zubu nebo zubech (porovnej s kazy v zubovině). Biologický účel ztráty skloviny je otupit zub, aby nemohl "kousat" (protože to není povoleno). Bolest ("revmatismus zubů") je podobná revmatické bolesti, postihující periostální (okostiční) nervy. Stejně jako neurální síť, pokrývající periost (okostici), je i parodont (odontoperiosteum), ležící na vrcholu zubní kosti, zásobován vysoce citlivými nervy (porovnej s bolestí zubů v léčebné fázi zuboviny, způsobenou natahováním parodontu). Když dojde ke ztrátě skloviny, dojde také k citlivosti na teplo a chlad.

Při déletrvající konfliktní aktivitě se na zkaženém zubu objeví černé skvrny nebo zuby zcela zčernají, a to v závislosti na intenzitě a trvání konfliktu. Zubní kaz, ať už se objeví v zubovině nebo ve sklovině, nesouvisí s cukrem v potravinách nebo tekutinách.

LÉČEBNÁ FÁZE: Během léčebné fáze je tkáň skloviny znovu doplněna (oproti standardnímu stanovisku, že sklovina nemá schopnost opravy, ale má schopnost remineralizace, tzn. že oblasti, které se začínají demineralizovat a ztrácí minerály, jsou schopny znovu získat minerály a zastavit proces zubního kazu). Proces obnovy je však velmi pomalý, a to i bez recidiv konfliktu. Po obnově zůstane postižená oblast zubu nebo zubů tmavší.


Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!