SBS: Žaludek, vrátník, bulbus dvanáctníku (vřed, reflux, gastritida)

12.02.2023

ŽALUDEK (malé zakřivení), VRÁTNÍK, BULBUS DVANÁCTNÍKU

VÝVOJ A FUNKCE ŽALUDKU (MALÉ ZAKŘIVENÍ), VRÁTNÍKU A DVANÁCTNÍKU: Malé zakřivení žaludku se rozprostírá mezi jícnovým svěračem a vrátníkem na střední ploše žaludku (laterální plocha se nazývá větší zakřivení). Vrátník (pylorus) je krátká trubice ve tvaru trychtýře, která spojuje žaludek s dvanáctníkem. Pylorický kanál umožňuje průchod potravy do tenkého střeva. Bulbus dvanáctníku (duodena) se nachází v horní části dvanáctníku. Malé zakřivení žaludku, vrátníku a bulbu dvanáctníku sestává z dlaždicového epitelu, pochází z ektodermu a je tedy řízeno z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Epiteliální sliznice žaludku (malé zakřivení), vrátník a bulbus dvanáctníku jsou řízeny z pravého spánkového laloku (část mozkové kůry). Řídicí centrum je umístěno přesně naproti mozkovému relé výstelky konečníku.

/POZNÁMKA: Žaludek (malé zakřivení), vrátník, bulbus dvanáctníku, žlučové cesty, žlučník a vývody slinivky mají stejné mozkové relé, a proto mají stejný biologický konflikt. Který z těchto orgánů bude ovlivněn konfliktem DHS, je náhodné. Závažný konflikt může mít vliv na všechny orgány najednou./

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený se žaludkem (malé zakřivení), vrátníkem a bulbem dvanáctníku je mužský Konflikt teritoriálního vzteku (boj v teritoriu) nebo ženský Konflikt identity, v závislosti na pohlaví, P-L dominanci a hormonálním stavu (viz také Agresivní konstelace):

Pohlaví, P-L dominance, Hormon. stav:     Biologický konflikt:                   Postižený orgán: 

Pravoruký muž (NOHS)                                   Konflikt teritor. vzteku           Žaludek, žluč. cesty, vývody slinivky

Levoruký muž (NOHS)                                     Konflikt teritor. vzteku           Sliznice povrchu konečníku*

Pravoruký muž (NHT)                                      Konflikt identity                        Sliznice povrchu konečníku

Levoruký muž (NHT)                                        Konflikt identity                        Žaludek, žluč.cesty, vývody slinivky*

Pravoruká žena (NOHS)                                   Konflikt identity                        Sliznice povrchu konečníku

Levoruká žena (NOHS)                                     Konflikt identity                        Žaludek, žluč.cesty, vývody slinivky*

Pravoruká žena (NHE)                                      Konflikt teritor. vzteku           Žaludek, žluč. cesty, vývody slinivky

Levoruká žena (NHE)                                        Konflikt teritor. vzteku           Sliznice povrchu konečníku*

ZKRATKY: NOHS = Normální hormonální stav, NHT = Nízká hladina testosteronu, NHE = Nízká hladina estrogenu

*U leváků je konflikt přenesen do druhé mozkové hemisféry

V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty teritoriální, Konflikty sexuální a Konflikty odloučení primární konfliktní témata, spojená s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické mozkové kůry.

Teritoriální vztek se vztahuje ke vzteku v prostředí a místech, které člověk považuje za svou doménu - doslova či obrazně. Typické Konflikty teritoriálního vzteku jsou rozepře doma, sváry a nepřátelství na pracovišti, zlost ve škole, ve školce, na hřišti, v domově pro seniory, v pečovatelském domě nebo v nemocnici; také v rozšířeném "teritoriu", jako je vesnice, město nebo země, kde člověk žije. Boje a konflikty kvůli pozemkům a majetku, protivný hluk v domě nebo sousedství, boj o parkovací místo nebo o hračku jsou další příklady toho, co může vyvolat Konflikt teritoriálního vzteku.

Speciální biologický program (SBS) žaludku a dvanáctníku se odehrává podle VZORCE CITLIVOSTI SLIZNICE JÍCNU (viz článek EMBRYOLOGIE) s přecitlivělostí během konfliktně-aktivní fáze a epileptoidní krize, a hyposenzitivitou v léčebné fázi.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Ulcerace (zvředovatění) ve výstelce žaludku, vrátníku a/nebo bulbu dvanáctníku je úměrná stupni a trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem úbytku buněk je rozšířit průchod trávicího traktu, aby mohly být živiny využity efektivněji. To zase poskytuje jedinci více energie k vyřešení konfliktu. Příznaky: poruchy trávení, zažívací potíže a mírná až silná bolest, v závislosti na intenzitě Konfliktu teritoriálního vzteku. Jídlo zesiluje bolest kvůli zvýšené sekreci žaludeční kyseliny, produkované v žaludku.

Pokud Konflikt teritoriálního vzteku trvá delší dobu (vleklý konflikt), vzniknou bolestivé vředy. Žaludeční (peptické) vředy, pylorické vředy a dvanáctníkové vředy se často vyskytují společně. Pokud se zvředovatění dostane hluboko do tkáně, epiteliální vrstva se ztenčí a může prasknout. Perforace žaludku je velmi nebezpečná, život ohrožující situace!

Tento CT snímek mozku ukazuje dopad Konfliktu teritoriálního vzteku v mozkové kůře, přesněji v oblasti, která řídí malé zakřivení žaludku (viz GNM diagram výše). Ostrý okraj Hamerova ložiska prozrazuje, že osoba je v konfliktně-aktivní fázi.

Podle konvenční medicíny jsou ŽALUDEČNÍ VŘEDY údajně způsobeny žaludeční kyselinou. Toto tvrzení je však nepřesné, protože žaludeční kyselina je produkována a ukládána ve velké části žaludku, kde se nikdy vředy neobjevují (!). Vředy vznikají výlučně ve výstelce žaludku nebo vrátníku, a to v konfliktně-aktivní fázi. Teorie, že žaludeční vředy souvisí s bakterií Helicobacter pylori - což je tvrzení, za které Barry Marshall a Robin Warren obdrželi v roce 2005 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu - je také neprůkazná, neboť mikrobi jsou aktivní pouze v léčebné fázi (tj. čtvrtý biologický zákon). Helicobacter pylori tedy nezpůsobuje, jak se předpokládá, žaludeční vředy, ale naopak pomáhá obnovit (!) výstelku žaludku a vrátníku poté, co byl Konflikt teritoriálního vzteku vyřešen.

ŽALUDEČNÍ REFLUX a PÁLENÍ ŽÁHY (dnes nazývané "gastroezofageální refluxní choroba" neboli GERD) je organicky spojeno s dolním jícnovým svěračem, umístěným v horní části žaludku, zodpovídajícím za prevenci zpětného toku obsahu žaludku. Během konfliktní aktivity teritoriálního vzteku, a také během epileptoidní krize, se svěrač otevírá a vyvolává reflux žaludeční kyseliny. Zpětný tok žaludeční kyseliny může dráždit jícen, ale nikdy nemůže způsobit rakovinu jícnu, jak tvrdí konvenční medicína.

Žaludeční buňky vylučují tzv. vnitřní faktor, který pomáhá tělu vstřebávat vitamín B12 v tenkém střevě. Vitamin B12 je potřebný pro tvorbu červených krvinek. Ztráta žaludečních buněk během konfliktně-aktivní fáze v rámci Konfliktu teritoriálního vzteku může proto způsobit perniciózní anémii (porovnej s anémií, související se Speciálním biologickým programem kostí).

LÉČEBNÁ FÁZE: Během první části léčebné fáze (PCL-A) je úbytek tkáně znovu doplněn množením buněk. V konvenční medicíně to může být diagnostikováno jako "RAKOVINA ŽALUDKU" nebo "RAKOVINA DVANÁCTNÍKU" (porovnej s rakovinou žaludku/dvanáctníku, související s větším zakřivením žaludku a dvanáctníkem). Na základě pěti biologických zákonů nelze nové buňky považovat za "rakovinové buňky", protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem opětovného doplnění. Příznaky léčení jsou otoky/otekliny/nádory v důsledku edému (hromadění tekutin) a bolesti žaludku, které mohou přetrvávat po celou dobu léčebné fáze (ve fázi PCL-A a PCL-B bolest není senzorického charakteru, ale je to tlaková bolest). Se zánětem se tento stav nazývá GASTRITIDA.

Zánět gastrointestinálního traktu (GASTROENTERITIDA) se zvracením a průjmem se hovorově nazývá "ŽALUDEČNÍ CHŘIPKA". Konvenční medicína tvrdí, že "infekce" je způsobena řadou virů, včetně nechvalně známého "Norwalk virus".

Norwalk virus je běžnou příčinou zvracení každou zimu a často se o něm mluví jako o "žaludeční chřipce" nebo "nemoci zimního zvracení". Infekce virem Norwalk jsou spojovány s prudce se šířící nákazou zvracení v takových institucích, jako jsou střediska péče o děti a zařízení dlouhodobé péče, také na výletních lodích, táborech, ve školách a domácnostech. (Zdroj - zde)

Z pohledu GNM žaludeční chřipka, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, vůbec nesouvisí s viry (nikdy to nebylo vědecky ověřeno), ale spíše s "Konfliktem nestravitelného sousta" a Konfliktem teritoriálního vzteku, které současně zažívá určitá skupina lidí (obyvatelé města, vesničané, rodinní příslušníci, kolegové, spolužáci, spolubydlící, přátelé), sdílející stejné prostředí, naplněné hněvem (doma, v práci, ve školce, ve škole, v domovech pro seniory, atd.). Konflikty teritoriálního vzteku se mohou týkat velkého množství lidí. Neočekávaná, znepokojující politická rozhodnutí mohou např. vyvolat regionální konfliktní šoky. Poté, co je konflikt vyřešen, propukne v postižené populaci "žaludeční chřipka". K epidemii žaludeční chřipky proto obvykle dochází po přírodních katastrofách, jako jsou povodně nebo zemětřesení, tedy ve fázi řešení.

/POZNÁMKA: Konzumace špatného jídla také způsobuje žaludeční nevolnost a zvracení (smyslová a vylučovací kvalita). Pokud se nejedná o špatné jídlo, zvracení je pozitivním znamením, že Konflikt teritoriálního vzteku byl vyřešen./

Epileptoidní krize se projevuje jako akutní ostrá bolest a křeče (žaludeční kolika), pokud okolní příčně pruhované svaly žaludku nebo vrátníku procházejí epileptoidní krizí současně (kromě malého zakřivení žaludku a vrátníku sestává žaludeční stěna z hladkého svalstva). Krvácení (s černou dehtovou stolicí) vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc! Zvracení se objevuje také během epileptoidní krize.

/POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny senzorickou, postsenzorickou nebo premotorickou mozkovou kůrou, jsou doprovázeny problémovým krevním oběhem, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (omdlení nebo "absence"), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles krevního cukru, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (porovnej s hypoglykémií, související s buňkami ostrůvků slinivky břišní)./

Tento CT snímek mozku ukazuje nahromadění gliových buněk v oblasti mozku, řídící malé zakřivení žaludku (viz GNM diagram výše), což naznačuje, že související Konflikt teritoriálního vzteku je vyřešen a že osoba je momentálně v léčebné fázi PCL-B (na úrovni mozku i orgánů). V konvenční medicíně se nahromadění gliových buněk mylně považuje za "nádor na mozku".

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

1/ BOLEST ŽALUDKU 

V listopadu 2005 jsem se zúčastnila semináře GNM s Caroline Markolin v Ottawě. O 12 let později nyní sdílím své zkušenosti s GNM. Tehdy během semináře, když Caroline mluvila o bolesti žaludku, jsem si ihned něco uvědomila. Najednou jsem "věděla", proč mám tolik let žaludeční křeče; většinou v době večeře. Uvědomila jsem si, že jde o "koleje" z dob mého dospívání, souvisejících s dobou večeře a napjatými rodinnými vztahy.

Jako mladá jsem podstoupila cholecystektomii (chirurgické odstranění žlučníku) poté, co mi byl v ústí žlučníku nalezen "nezhoubný nádor", který údajně způsoboval mé bolesti. Bolest žaludku však bohužel nepřestala. V roce 1987 (tehdy jsem ještě neznala GNM) jsem navštívila gastroenterologa, který mi diagnostikoval možný žaludeční vřed, ale laparoskopie to nepotvrdila. Dostala jsem léky na žaludek (sukralfát). Normální dávkování byly 3 tobolky denně, ale stačila mi jen jedna. Po pár letech jsem se pokusila léky vysadit, ale opět mi začaly bolesti, tak jsem v užívání pokračovala, dokud jsem nešla na Carolinin seminář v r. 2005. Už jen vědomí toho, že "Konflikt teritoriálního vzteku"* byl spouštěčem mých bolestí žaludku, mě rovnou přivedlo do léčebné fáze. Jakmile jsem se v neděli po semináři (17:15) vrátila domů, začala léčivá bolest. Měla jsem silné bolesti, křeče v žaludku, a to dlouho do noci (2:00). Potom jsem usnula. Nejzábavnější na tom je, že jsem byla ráda, že tyto bolesti mám, protože jsem věděla, že tím nastane konec mých potíží, a řekla jsem o tom manželovi.

V pondělí ráno jsem se vzbudila s mírnou bolestí žaludku, která trvala celý den. Šla jsem si lehnout už v 19:30 a spala jsem do 7:30. V úterý ráno jsem stále měla mírné bolesti žaludku, bylo mi trochu nevolno, cítila jsem se trochu slabá a bez energie. Od rána až do 16:00 mě také trochu bolela hlava. Ale při večeři jsem už necítila žádnou bolest! Ve středu jsem se cítila velmi dobře. Potom jsem vysadila léky, protože jsem věděla, že se bez nich obejdu. Od té doby nemám žádné bolesti žaludku, a nyní už je rok 2018. Díky GNM jsem se plně zotavila!

Dominique, Ottawa, Kanada, 11. ledna 2018

* Vysvětlení GNM: Žena zažívá Konflikt teritoriálního vzteku, když má nízkou hladinu estrogenu, např. po menopauze.

2/ PORUCHA TRÁVENÍ, PÁLENÍ ŽÁHY

Klient 31letý, levoruký. Postižené orgány: Žaludek (malé zakřivení)

Klient měl posledních 5 let chronické zažívací potíže a pálení žáhy. Uvádí, že si není jistý, jaké potraviny vyvolávají tyto příznaky, ale že bere léky vícekrát denně posledních 5 let kvůli úlevě. Uvádí, že příznaky jsou horší během dne, když je v práci.

Vysvětlení GNM: Žaludek (malé zakřivení): Konflikt teritoriálního vzteku s ulcerací (hnisáním) během konfliktně-aktivní fáze, způsobující mu bolest. Klient v současné době zažívá "vleklý konflikt" - jednou z "kolejí" je jeho práce. Bude muset identifikovat původní konflikt (DHS), aby mohla nastat léčebná fáze Speciálního biologického programu.

Porozumění GNM: Klient pochopil vysvětlení GNM a uvědomil si, že jeho konflikt začal, když před 5 lety začal pracovat pro svou současnou firmu. Uvedl, že "teritoriální vztek" v práci se konkrétně týkal jeho šéfa. Uvedl, že i když ho šéf přímo nekritizuje, byl svědkem několika událostí, kdy šéf nejednal profesionálně, když komunikoval s některými ze spolupracovníků. Klient měl pocit, že se jeho šéf nechová k zaměstnancům s respektem, a to vytvořilo prostředí zášti a vzteku. Klient byl upozorněn na souvislost mezi jeho zažívacími potížemi/pálením žáhy a vztekem v práci (konkrétně chování jeho šéfa). Poskytl jsem mu určitou úlevu fyzioterapeuticky (srovnání páteře, svalová práce a celkové vyvážení těla). Také jsem ho požádal, aby si před odchodem do práce připomněl, že se má zbavit veškerého vzteku a zášti vůči svému šéfovi, a říct si, že je nyní opět "bezpečné" být zase v práci.

Výsledky: Klient uvedl, že jakmile si vytvořil emocionální spojitost se šéfem, jeho příznaky se výrazně snížily. Avšak na služební cestě, kterou absolvoval s dalšími vedoucími pracovníky, včetně šéfa, se jeho příznaky vrátily a trápily ho celou dobu pobytu, 5 dnů. Po návratu ze služební cesty na sobě opět pracoval, zbavoval se vzteku z práce. Po jeho osmé návštěvě u mě klient oznámil, že již nemá žádné zažívací potíže, ani žádné pálení žáhy. Také uvedl, že už celé měsíce nebere žádné léky. Řekl, že se rozhodl změnit svůj náhled na práci, a že už se nenechává ovlivňovat šéfem a spolupracovníky.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, 2011

3/ PÁLENÍ ŽÁHY, BOLEST ŽALUDKU

Klientka 58letá, pravoruká. Postižené orgány: Žaludek (malé zakřivení)

Klientka zažívá poslední dva měsíce pálení žáhy a bolesti žaludku. Poslední měsíc a půl je to stálá každodenní bolest žaludku, pouze se liší intenzita bolesti. Klientka uvedla, že měla pálení žáhy a bolesti žaludku před 6-7 lety. Není si jistá, zda existuje nějaká přímá souvislost s jídlem, protože někdy se po jídle cítí hůř.

Vysvětlení GNM: Pálení žáhy a bolest žaludku souvisí s Konfliktem teritoriálního vzteku nebo s čímkoli, co ji znepokojuje ohledně její domény, teritoria (protože je pravoruká, a v postmenopauze). Tento Speciální biologický program (SBS) zahrnuje ulceraci (zvředovatění) malého zakřivení žaludku během konfliktně-aktivní fáze a obnovu tkáně v léčebné fázi. Klientka je nyní v konfliktně-aktivní fázi (vleklý konflikt), což zahrnuje ostrou bolest nebo pálení žáhy. Původní konflikt musí být identifikován, musí si jej uvědomit, aby se dokončil SBS.

Porozumění GNM: Klientka rozpoznala, že její konflikt musí souviset s problémem, který se týká jejího manžela, jenž má po požití alkoholu sklony k flirtování a sexuálním narážkám na ženy ve svém okolí. Uvedla, že ji toto chování nepřekvapuje, protože se tak choval i v minulosti. Avšak před dvěma měsíci, během jedné ze svých epizod pití, flirtoval s její dobrou kamarádkou, měl na ni narážky. Klientka přiznala, že byla naštvaná na manžela, ale vlastně ještě více byla naštvaná a šokovaná, když kamarádka s ním začala v její přítomnosti flirtovat (její DHS). Vzpomněla si, jak se cítila zraněná a nerespektovaná chováním kamarádky, která se navíc vůbec neomluvila, nemyslela si, že dělala něco špatného.

Výsledky: Klientka pochopila souvislosti a přiznala, že už během doby, kdy jsme hovořili, se jí začalo dělat (od žaludku) lépe. Uvedla, že zkontaktuje přítelkyni, aby tento problém uzavřela. Telefonovala mi za dva týdny a uvedla, že už ji nepálí žáha, ani nebolí žaludek, a že s kamarádkou mluvila hned po našem rozhovoru, i s manželem mluvila o jeho chování. Uvedla, že nyní jsou vztahy dobré. Je se mnou v kontaktu, pravidelně hovoříme o GNM a dalších SBS, již je to rok a klientku netrápí pálení žáhy, ani žaludek.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, 2012

4/ PORUCHA TRÁVENÍ (ZAŽÍVACÍ POTÍŽE)

Klientka 17letá, levoruká. Postižené orgány: Žaludek (malé zakřivení)

Matka klientky chtěla znát vysvětlení GNM ohledně zažívacích potíží dcery. Klientka uvedla, že začala mít silné bolesti žaludku a zažívací potíže ve věku kolem 13 let. Vzpomněla si, jak na narozeninové oslavě své sestry poprvé začala cítit bolest žaludku a myslela si, že to souvisí s pojídáním pizzy. Diagnostikovali jí intoleranci laktózy v r. 2008. Bolest žaludku se zdá být horší vždy ráno, nemá žádné nadýmání ani průjem, jen bolesti a špatné trávení.

Vysvětlení GNM: Žaludek (malé zakřivení): Konflikt identity (protože je levoruká, normální hormonální stav), pociťovaný jako neschopnost stanovit si svou pozici nebo místo; neví, kam patří. Konflikt identity lze také prožívat jako Konflikt rozhodnutí - neví, "jakou volbu udělat" nebo "kam jít". Tento SBS zahrnuje ulceraci (zvředovatění) malého zakřivení žaludku během konfliktně-aktivní fáze a obnovu tkání během léčebné fáze. Klientka je aktuálně v konfliktně-aktivní fázi (vleklý konflikt), která zahrnuje ostrou bolest. Biologický účel ztráty buněk spočívá v rozšíření průchodu trávicího traktu, aby mohly být živiny efektivně využity. To poskytuje jedinci více energie k vyřešení konfliktu. Její původní konflikt (DHS) musí být identifikován, musí si uvědomit "koleje" a spouštěče, aby se SBS dokončil.

Porozumění GNM: Klientka pochopila vysvětlení GNM a uvedla, že její konflikt musí souviset s tím, kdy si nechala aplikovat piercing do pupíku ve 13 letech. Uvedla, že byla šokována reakcí otce, který spustil křik a začaly hádky. Cítila, že už s ním nemůže bydlet pod jednou střechou kvůli těmto hádkám (její DHS). Rozhodla se odstěhovat z domova a žít v rodině kamarádky. Vzpomněla si, že bolest žaludku a zažívací potíže začaly těsně předtím, než se odstěhovala z domova. Uvedla, že nyní žije opět doma a vztah s rodiči a rodinou je lepší. Upozornil jsem ji, že stále může mít koleje/spouštěče, které se vyvíjely v průběhu let. Možná jakékoli současné neshody s otcem by mohly být kolejí, nebo dokonce některé mléčné výrobky by mohly být spouštěč. Také to, že musela v životě učinit těžké rozhodnutí, by mohlo být potenciální kolejí.

Klientce byl sdělen koncept ohledně úlevy od příznaků (1/ Uvědomit si, že její původní "Konflikt identity" byl základní skrytou příčinou bolesti žaludku. 2/ Odpoutat se od starého vzorce myšlení.         3/ Změnit pohled na konflikt.) Klientku jsem vedl k tomu, aby se na svou situaci podívala jinak - nyní je ve svých 17 letech zralejší, než ve 13. Bylo jí také doporučeno, aby si připomínala, že je "bezpečné být doma", a že je "bezpečné jíst, to co chce". Potřebovala si uvědomit, že věci jsou dnes jiné, než byly před 4 lety, kdy začaly bolesti břicha a Konflikt identity. Pomohl jsem jí také chiroprakticky a poskytl jsem jí obecné harmonizační techniky. Měla přijít na kontrolu za 2 týdny.

Výsledky: Při následné kontrole za 3 týdny uvedla výrazné zlepšení. Uvedla, že již necítí bolesti každý den, a že je schopna rozpoznat potenciální koleje/spouštěče, když začne pociťovat nějaké žaludeční potíže. Při druhé kontrole o měsíc později uvedla, že nemá žádné bolesti žaludku, ani zažívací potíže. Klientku jsem vídal na klinice příležitostně kvůli různým potížím. Po 2 letech od první schůzky uvedla, že zažívací potíže zcela vymizely.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, 2010

5/ PÁLENÍ ŽÁHY, ŽALUDEČNÍ REFLUX (GERD)

Klientka 57letá, pravoruká. Postižené orgány: Žaludek (malé zakřivení)

Klientka chtěla pomocí GNM pochopit gastroezofageální reflux (GERD). Uvedla, že začala mít příznaky GERD (pálení žáhy, bolesti žaludku a zažívací potíže) v posledním měsíci a nyní bere léky. V minulosti trpěla příznaky GERD, ale téměř 5 let neměla vůbec žádné příznaky, až do minulého měsíce. Nyní trpí příznaky GERD každý den, přes den to bývá horší.

Vysvětlení GNM: Pálení žáhy a žaludeční reflux: Konflikt teritoriálního vzteku. GERD je organicky spojený s dolním jícnovým svěračem v horní části žaludku a je zodpovědný za bránění zpětnému toku obsahu žaludku. SBS zahrnuje úbytek buněk svalové tkáně dolního jícnového svěrače během konfliktně-aktivní fáze, která způsobuje ochrnutí svalů jícnu, vedoucí k potížím s polykáním potravy a tekutin. V léčebné fázi dochází k obnově tkáně a svalů jícnu, avšak paralýza pokračuje do léčebné fáze (PCL-A). Během konfliktně-aktivní fáze teritoriálního vzteku, i během epileptoidní krize, se svěrač otevře a vyvolá reflux žaludeční kyseliny, způsobující příznaky pálení žáhy. Biologický účel tohoto SBS je posílení svalů dolního jícnového svěrače, aby se zlepšil při vydávení budoucího "sousta" (tj. urážky nebo obvinění).

Bolest žaludku a zažívací potíže: Konflikt teritoriálního vzteku (jelikož jde o pravorukou ženu po menopauze), prožívaný jako hněv (v něčí doméně nebo doma). Tento Speciální biologický program (SBS) zahrnuje ulceraci (zvředovatění) žaludku (malé zakřivení) během konfliktně-aktivní fáze a obnovu tkáně v léčebné fázi. Klientka je nyní v konfliktně-aktivní fázi (vleklý konflikt), která zahrnuje ostrou bolest a zažívací potíže. Biologický účel úbytku buněk spočívá v rozšíření průchodu trávicího traktu, aby mohly být živiny využity efektivněji. To zase poskytuje jedinci více energie k vyřešení konfliktu. Její původní konflikt (DHS) musí být identifikován, musí si uvědomit "koleje" a spouštěče, aby se dokončil SBS.

Porozumění GNM: Klientka pochopila vysvětlení GNM a uvedla, že její konflikt musí souviset s hádkami, které měla se svými dětmi za poslední měsíc, ohledně čistoty a úklidu v domě. Od té doby, co minulý měsíc odešla její matka, která u nich dočasně přebývala, se její děti neměly k udržování čistoty a pořádku v domě. Obzvláště ji šokovalo a rozrušilo to, jak na ni syn reagoval, když ho požádala, aby si po sobě uklidil (její DHS). Přiznala, že cítila velký vztek, protože vnímá chování svých dětí jako urážlivé a jako nedostatek respektu k ní. Klientku to denně popuzuje, neboť je jediná, kdo doma uklízí po dětech. Klientka byla požádána, aby spojila příznaky GERD s urážkami od svého syna, které "nemůže vyzvracet", a k nedávnému vzteku v jejím domácím "teritoriu" ohledně chování dětí. Byla požádána, aby zapracovala na změně pohledu na situaci, nebo aby si od srdce promluvila s dětmi, vyjádřila své obavy a očekávání. Byly jí poskytnuty obecné harmonizační techniky a chiropraktická pomoc.

Výsledky: Při kontrolní návštěvě o týden později klientka uvedla výrazné zlepšení. Řekla, že se cítí o 99 % lépe a nemá žádné příznaky GERD. Také již neužívá žádné léky. Řekla, že s manželem prodiskutovala plán, jak celou věc projednat s dětmi. Poté pohovořila otevřeně s dětmi o svých očekáváních ohledně jejich společného životního prostoru, jaká bude jejich zodpovědnost vůči udržování pořádku. Přiznala, že byla velmi spokojená s jejich reakcí, a že byla za poslední týden méně naštvaná. Při druhé návštěvě za čtyři měsíce uvedla, že již nemá žádné příznaky GERD. Následující rok chodila na kliniku sporadicky s jinými problémy, ale už neměla žádné problémy, týkající se GERD.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, 2016


Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!