SBS: Kosti/klouby (artritida, osteoporóza, karp.tunel, ischias, dna, skolióza, hallux, aj.)

13.04.2024

VÝVOJ A FUNKCE KOSTÍ A KLOUBŮ: Kosterní systém zahrnuje všechny kosti a klouby lidského těla. Vazy, šlachy, chrupavky a pojivová tkáň spojují a stabilizují kosti. Společně s kosterními svaly umožňují kosti a klouby řízené fyzické pohyby. Poskytují také ochranu mnoha vnitřním orgánům v těle - např. žebra chrání pohrudniční dutinu, kde jsou srdce a plíce. Kostní tkáň uchovává několik minerálů, konkrétně vápník a fosfor, které udržují kosti pevné. Červená kostní dřeň uvnitř kostí produkuje většinu krevních buněk, včetně erytrocytů (červených krvinek), leukocytů (bílých krvinek) a trombocytů (krevních destiček). Většina kostí končetin obsahuje převážně žlutou kostní dřeň, tvořenou z větší části tukem. Pokud však tělo utrpí velkou ztrátu krve, žlutá kostní dřeň se přemění na červenou kostní dřeň, aby byla zajištěna tvorba krvinek. Osteocyty ("zralé kostní buňky") a osteoblasty ("nezralé kostní buňky") jsou hlavní buněčné složky kostí. Osteoblasty jsou buňky, budující kosti, které také vytvářejí kalus, potřebný pro obnovu kosti. Vnější povrch kostí je pokryt okosticí (periost), s výjimkou kloubů a míst napojených na vazy a šlachy, které jsou pokryty chrupavkou. Pevný povrch chrupavky snižuje tření při pohybu kloubů (srovnej s pružnou ušní chrupavkou). Chrupavku pokrývá perichondrium, obdoba okostice.

POZNÁMKA: Embryonální kostra je tvořena převážně chrupavkou, která je postupně nahrazována kostí. Tento proces, nazývaný osifikace, se dokončí až po narození. Některé části těla zůstávají jako chrupavky, např. špička nosu a zevní ucho.

Kosti, stejně jako chrupavky, šlachy a vazy, pocházejí z nového mezodermu, jsou řízeny z mozkové dřeně.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkové dřeni jsou kosti a klouby (včetně chrupavek, šlach a vazů) z pravé strany těla řízeny z levé části mozku; kosti a klouby z levé strany těla jsou řízeny z pravé mozkové hemisféry. Z toho vyplývá, že existuje zkřížená korelace mezi mozkem a orgánem.

POZNÁMKA: Kosti, kosterní svaly, lymfatické cévy s lymfatickými uzlinami, krevní cévy, pojivová tkáň a tuková tkáň sdílejí stejná mozková relé, a tím i stejný biologický konflikt, konkrétně Konflikt ztráty sebeúcty. Řídicí centra jsou uspořádána v přesném pořadí od hlavy k patě.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s KOSTMI/KLOUBY je závažný Konflikt ztráty sebeúcty (ztráty vlastní hodnoty). CHRUPAVKY/ŠLACHY/VAZY souvisejí s mírným Konfliktem ztráty sebeúcty.

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty ztráty sebeúcty hlavním konfliktním tématem, spojeným s orgány, řízenými mozkovou kůrou, a odvozenými z nového mezodermu.

Generalizovaný konflikt ztráty sebeúcty se týká CELÉHO člověka. Konflikt je prožíván např. prostřednictvím ponížení (obvinění, nadávky, hanlivé poznámky), zneužití (fyzického, sexuálního, slovního), neúspěchu (v práci, ve škole, ve sportu, ve vztahu, jako rodič nebo partner), špatného výkonu (intelektuálního, uměleckého, sportovního) nebo pocitu studu/viny. Ztráta postavení, pracovního místa, odchod do důchodu, nemoc nebo zranění ("jsem mimo provoz"), stárnutí ("nejsem tak dobrý, jako dřív", "stárnu a jsem k ničemu") nebo ztráta člověka, díky němuž jsme se cítili uznávaní a potřební, jsou další konfliktní scénáře. Způsob, jakým vnímáme sami sebe nebo si říkáme sami pro sebe ("jsem neúspěšný", "nikdy neuspěju"), vytváří mentální předpoklady pro generalizované konflikty ztráty sebeúcty. Děti a starší lidé jsou náchylnější k tomu, aby se potýkali s tímto konfliktem.

Lokalizovaný konflikt ztráty sebeúcty (viz lokalizace níže) se týká URČITÉ ČÁSTI TĚLA. Např. špatný umělecký/sportovní výkon odpovídá RUKÁM nebo NOHÁM. Konflikt ztráty sebeúcty, vyvolaný diagnózou rakoviny (rakovina tlustého střeva, rakovina prostaty, rakovina prsu), negativní prognózou ("už nebudeš moci chodit!"), odstraněním orgánu (mastektomie) nebo nepřetržitou lokalizovanou bolestí souvisí s nejbližší kostí nebo kloubem. Pro srovnání, mírný Konflikt ztráty sebeúcty by se týkal nejbližší lymfatické uzliny nebo svalu.

POZNÁMKA: To, zda se konflikt týká kosti/kloubu na pravé/levé straně (nebo na obou stranách), je dáno tím, zda je člověk pravák nebo levák a zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera. Lokalizovaný konflikt postihuje kost/kloub, který je spojen s Konfliktem ztráty sebeúcty.

LOKALIZACE: 

Každá část kosterního systému má svůj konkrétní obsah konfliktu:

LEBKA, KRČNÍ PÁTEŘ: Intelektuální konflikt ztráty sebeúcty. Konflikt může být vyvolán neúspěchem v intelektuálním úkolu (ve škole, v práci), kdy člověk udělal chybu, nebo povýšenými poznámkami od učitelů, trenérů, zaměstnavatelů, kolegů, rodiče nebo partnera, kvůli nimž se člověk cítí "pomalý" nebo "hloupý". Lidé, kteří mají intelektuálně náročné povolání (vědci, akademici, spisovatelé, aj.), jejichž sebeúcta je postavena na intelektuálním úspěchu nebo kteří jsou na akademické půdě přehnaně ambiciózní, jsou k tomuto typu konfliktu náchylnější. Samomluva ("jsem idiot!", "nejsem dost chytrý!") může vyvolat ztrátu vlastní hodnoty nebo sebeúcty. Konflikt může aktivovat již samotný strach z neúspěchu. Nečekaná nespravedlnost ("to není fér!") také ovlivňuje lebku a krční páteř.

OBLIČEJOVÉ KOSTI: Ztráta sebeúcty, týkající se vzhledu nebo pověsti.

OČNÍ DŮLKY: Ztráta sebeúcty, týkající se očí, např. po operaci ("vypadáš jako strašidlo!").

ČELISTNÍ KOSTI: Neschopnost "kousat", doslova nebo obrazně řečeno.

SLUCHOVÉ KŮSTKY, MASTOID (za boltcem): Ztráta sebeúcty, související s ušima (zhoršení sluchu).

RAMENA,  PAŽNÍ KOST (horní část), KLÍČNÍ KOSTI: Konflikt ztráty sebeúcty, týkající se vztahu (člověk selže jako partner, rodič, syn, dcera, kolega, přítel nebo spoluhráč), často ve spojení s pocitem viny a sebeobviňováním; také nemožnost nebo neschopnost někoho držet, vzít do náručí nebo obejmout. Špatný výkon, např. ve sportu (baseball, házená, golf, hokej), také ovlivňuje rameno, coby "akční kloub".

LOKTY: Ztráta sebeúcty, týkající se lokte, např. ve sportu (tenis, squash), při hře na hudební nástroj (housle, violoncello) nebo během pracovních činností. Také neschopnost obejmout nebo držet osobu či domácího mazlíčka.

ZÁPĚSTÍ, RUCE, PRSTY: Konflikt obratnosti, způsobený špatným manuálním úkonem. Lidé, jejichž sebejistota závisí převážně na manuálních výkonech, jejichž povolání vyžaduje jemnou motoriku (chirurg, dentální hygienistka, klenotník) a obratnost prstů (psaní na stroji, vyšívání, hra na hudební nástroj, jako je kytara nebo klavír), se potýkají s tímto typem Konfliktu ztráty sebeúcty častěji.

ŽEBRA, HRUDNÍ KOST: Konflikt ztráty sebeúcty, vyvolaný např. diagnózou rakoviny prsu, mastektomií nebo onemocněním srdce (viz srdeční chlopně).

HRUDNÍ a BEDERNÍ PÁTEŘ: Centrální konflikt ztráty sebeúcty, který otřese jádrem vlastního "já" (ponižující a pokořující zacházení). DOLNÍ ČÁST PÁTEŘE je také spojena s pocitem, že nejsme podporováni ("nemám oporu") ze strany člena rodiny, partnera, přítele, učitele, kolegy, zaměstnavatele. Diagnóza rakoviny, týkající se oblasti hrudníku (rakovina plic) nebo bederní páteře (rakovina prostaty, ledvin, tlustého střeva), nebo stálé bolesti (bolesti břicha, menstruační bolesti) postihují nejbližší obratle.

PÁNEV, STYDKÁ KOST: Konflikt sexuální ztráty sebeúcty. Konflikt může vyvolat sexuální zneužívání, erektilní dysfunkce, partner "nefunguje" podle očekávání, zjištění, že partner má milenku, sexuální odmítnutí, pocit znehodnocení pod pasem, neotěhotnění, potraty, hysterektomie, diagnóza rakoviny prostaty, operace prostaty nebo inkontinence moči.

KOSTRČ, KŘÍŽOVÁ KOST: Ztráta sebeúcty, spojená s hýžděmi; sexuální poloha zezadu, vnímaná jako ponižující, bolest při pohlavním styku, lokální symptomy (hemoroidy, chronický průjem, vaginální suchost).

SEDACÍ KOST: Neschopnost něco vlastnit (obrazně řečeno "sedíme" na tom, co nám patří, abychom si to zabezpečili), neschopnost něco přetrpět, neschopnost/nemožnost sedět na svém místě (stůl, auto, kolo, motorka, kůň). Konflikt se může týkat osoby, kterou chceme "vlastnit" nebo se jí "zmocnit".

KYČLE a KRČEK STEHENNÍ KOSTI: Neschopnost vydržet v nějaké situaci kvůli nečekaným/neustálým požadavkům ("to je na mě moc, to neunesu!", "to nemůžu zvládnout!", "tohle nepřekonám!"). STEHENNÍ KOST je spojena s Konfliktem fyzické výkonnosti.

KOLENA, DOLNÍ ČÁST KONČETIN: Konflikt fyzické výkonnosti, např. potíže při chůzi nebo vyjití schodů, neschopnost udržet se na nohou, špatný výkon ve sportu (prohraný zápas, přeřazení na náhradníka, ponižující poznámky ze strany instruktora, nesplnění vlastních kritérií, nesplnění očekávání trenéra, rodiče nebo manžela), pocit menší pohyblivosti během těhotenství nebo kvůli přibývajícím kilogramům.

CHODIDLA, KOTNÍKY, PATY/PRSTY NA NOHOU: Neschopnost chodit, běhat, skákat, tančit nebo udržovat rovnováhu; také neschopnost někoho odkopnout v obraně. Spodní část nohy souvisí s neschopností "rozdrtit" člověka nebo situaci.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Během konfliktně-aktivní fáze dochází k dekalcifikaci postižené kosti, čímž vznikají v kosti mezery a malé otvory. Umístění osteolýzy (tzn. úbytek kostní tkáně) je určeno přesným typem Konfliktu ztráty sebeúcty; její rozsah je dán intenzitou konfliktu. Dekalcifikace kosti zvyšuje hladinu vápníku v krvi (srovnej s hyperkalcémií, související s příštítnými žlázami); úbytek kostní dřeně, ke čemuž dochází spolu s osteolýzou kosti, mění krevní parametry (viz anémie a leukémie).

Tento CT snímek mozku ukazuje Hamerovo ložisko v oblasti mozkové dřeně, ovládající levé rameno. Ostrá hranice prstencové struktury naznačuje konfliktní aktivitu v souvislosti se ztrátou sebeúcty ve vztahu s partnerem (osoba je levák). POZNÁMKA: Hamerovo ložisko v tomto mozkovém relé odpovídá levému ramennímu kloubu, okolním chrupavkám, šlachám, vazům, pojivové tkáni, tukové tkáni nebo nejbližší lymfatické uzlině (podpažní uzlina), protože tyto tkáně sdílejí stejné řídicí centrum. V tomto konkrétním případě byla osteolýza v levém ramenním kloubu potvrzena rentgenovým snímkem.

-- Řídnutí kostní tkáně se běžně nazývá OSTEOPORÓZA ("křehká kost"). Konvenční medicína tvrdí, že osteoporóza souvisí s poklesem produkce estrogenů u žen po menopauze. Teorie o souvislosti mezi úbytkem kostní tkáně a nízkou hladinou estrogenů je čistě hypotetická (!), protože existují ženy po menopauze, které osteoporózu nemají, a oproti tomu existují ženy, které mají osteoporózu ještě před začátkem menopauzy (!). Muži a děti také trpí osteoporózou, ale na ně není vyvíjen nátlak, aby se podrobovali pravidelným testům hustoty kostní tkáně. Nejsou (zatím) považováni za osoby, spadající do "rizikové skupiny". Osteoporóza u mužů je navíc zlehčována, protože neodpovídá definici ženského onemocnění, způsobeného nedostatkem estrogenu.

Z pohledu GNM je osteoporóza trvalý generalizovaný Konflikt ztráty sebeúcty, postihující většinu kosterního systému. Soustavné odvápňování kostí způsobené neustálým, často nenápadným sebepodceňováním by se dalo přirovnat ke kapající vodě, viz přísloví "častá krůpěj i kámen proráží". Na základě vztahu psychika-mozek-orgán nemá osteoporóza u žen po menopauze nic společného se sníženou produkcí estrogenů (!) nebo stravou s nízkým obsahem vápníku (!), ale spíše s postojem ženy ke stárnutí a změnám, které přicházejí s menopauzou (pocit menší atraktivity, nepotřebnosti, nízkého libida). Ve společnostech, kde ženy stárnou přirozeně a bez západního "anti-aging" humbuku, starší ženy osteoporózou netrpí. Je samozřejmé, že diagnóza osteoporózy a strach z "ochromující nemoci" přispívají k dalším konfliktům ztráty sebeúcty, které vedou k chronickému stavu. Proto se musíme GNM naučit včas!

-- Pokud již někdo rakovinu má, je úbytek kostní tkáně obvykle diagnostikován jako "(osteolytická) RAKOVINA KOSTÍ", popř. "kostní metastáza", přestože nedochází k růstu nádoru (!) (srovnejte s rakovinou kostí v léčebné fázi). Ve většině případů je Konflikt ztráty sebeúcty vyvolán diagnózou první rakoviny, negativní prognózou ("rakovina je nevyléčitelná") nebo vysilujícími vedlejšími účinky léčby rakoviny (operace, ozařování a chemoterapie). Proto je rakovina kostí vedle rakoviny plic nejčastějším sekundárním nádorovým onemocněním. Obvykle se "rakovina kostí" vyvíjí blízko místa primárního nádorového onemocnění ("teď už jsem tam zbytečný!"), tudíž v hrudní kosti a/nebo žebrech u rakoviny prsu nebo v dolní části zad u rakoviny prostaty.

Tento pozoruhodný CT snímek orgánů, zobrazující Hamerovo ložisko v oblasti bederní páteře L4 (aktivní Konflikt ztráty sebeúcty), zjevně potvrzuje komunikaci mezi mozkem a příslušným orgánem (zde páteř).

-- Pokud jsou šlachy/vazy postiženy Konfliktem ztráty sebeúcty, ztráta buněk se projeví jako nekróza měkkých tkání se zvýšeným rizikem ÚRAZU, protože slabá tkáň snadno praskne. To se stává v případě NATRŽENÍ ACHILLOVY ŠLACHY, které vzniká v důsledku Konfliktu ztráty sebeúcty, souvisejícího s patou. 

-- Dlouhodobý úbytek chrupavky, např. v koleni/kyčli, se nazývá ARTRÓZA, známá také jako osteoartróza (nezaměňujte s artritidou, která vzniká při hojení kloubu).

-- Bakerova cysta, nazývaná také PODKOLENNÍ CYSTA, je cystické vyklenutí v zadní části kolene, zahrnující kloubní pouzdro, jehož vnitřní vrstva vylučuje synoviální tekutinu. Hlavní úlohou synoviální tekutiny je snižovat tření mezi kloubními chrupavkami během pohybu. Cysta se tvoří, když se zvyšuje tvorba synoviální tekutiny v kolenním pouzdře v důsledku úbytku chrupavky nebo tkáně menisku, k čemuž dochází během Konfliktu fyzické výkonnosti v konfliktně-aktivní fázi. To, zda se cysta vytvoří za pravým nebo levým kolenem, závisí na tom, zda je člověk pravák nebo levák, a zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo partnerem.

-- GANGLIONOVÁ CYSTA vzniká, když synoviální tekutina, obklopující kloub, uniká do kloubního pouzdra a vytváří výduť. Cysta vzniká v kloubu, který má spojitost s Konfliktem ztráty sebeúcty (viz lokalizace výše). Cysta, která vzniká na ZÁPĚSTÍ, je spojena s Konfliktem obratnosti. To, zda je postižena pravá, nebo levá ruka, závisí na tom, zda je člověk pravák nebo levák a zda je konflikt spojen s matkou/dítětem nebo s partnerem.

LÉČEBNÁ FÁZE: V léčebné fázi je kost opravena kalusem, který je tvořený osteoblasty (viz také oprava zubu pomocí odontoblastů). Měkká, nová kostní hmota nakonec ztvrdne v tvrdý kalus. V běžné lékařské praxi je však měkký kalus často zaměňován za hnis a následně odstraňován (!) s tím, že v kosti zůstávají díry (osteolýza). 

-- Pokud se hojení kloubu (prst, rameno, koleno, kyčel) prodlouží z důvodu neustálých recidiv konfliktů, vytvářejí se na okrajích kosti KOSTNÍ OSTRUHY (osteofyty) (viz také PATNÍ OSTRUHA), které omezují rozsah pohybu postiženého kloubu.

Pokud jsou k dispozici bakterie, pomáhají při obnově kosti. Bakterie Staphylococcus se specializují na obnovu kostní tkáně. To je důvod, proč chirurgové, kteří operují zlomeniny, běžně nacházejí v dané oblasti "STAFYLOKOKOVOU INFEKCI" (!), přičemž nechápou, že tyto bakterie jsou pro hojení kosti životně důležité (viz zlatý stafylokok, rezistentní vůči meticilinu v nemocnicích). Pokud v té době nejsou užitečné bakterie přítomny, protože byly vymýceny antibiotiky, hojení sice probíhá, ale není to po biologické stránce optimální.

POZNÁMKA: Tuberkulózní sekret, pocházející z kůže koria (po "Konfliktu útoku", včetně úderu nebo pádu), může prosakovat do hojící se kosti. To se chybně nazývá KOSTNÍ TUBERKULÓZA.

-- ZLOMENINA KOSTI, související s konfliktem: Pokud byla zlomenina doprovázena Konfliktem ztráty sebeúcty (typické pro sportovce), vzniká v místě zlomeniny kostní osteolýza (označovaná jako Sudeckův syndrom). Totéž se může stát po ortopedickém zákroku, spojeném se ztrátou sebeúcty (nemožnost vykonávat fyzickou práci nebo sport). V důsledku odvápnění se zlomenina nemůže řádně zahojit. Podle Dr. Hamera je nanejvýš důležité neprovádět explorativní punkci kvůli prevenci vzniku osteosarkomu!

Když se kost hojí, otok rozšiřuje periostální vrstvu, pokrývající kost. Roztažení periostu způsobuje značnou BOLEST KOSTI, protože periost je obdařen vysoce citlivými nervy. Bolest je podobná revmatické bolesti, která zahrnuje horní vrstvu periostu, a objevuje se v konfliktně-aktivní fázi závažného Konfliktu odloučení. Zadržování vody zhoršuje bolest.

V GNM nazýváme kombinaci dvou SBS (tj. spec. biologických programů) jako "Kostní syndrom".

Navíc, když se periost v důsledku otoku zvedne od kosti, kost ztratí oporu a snadno se zlomí. Pokud není osteolýza kosti závažná, během konfliktně-aktivní fáze nehrozí skutečné riziko zlomeniny, protože okostice stále kost pevně kryje. BOLEST KOSTI je nezbytnou součástí hojení, protože nutí člověka odpočívat, aby se zabránilo samovolné zlomenině, např. krčku stehenní kosti. Pokud se jedná o PÁTEŘ, Dr. Hamer důrazně doporučuje, aby pacient zůstal na lůžku, aby nedošlo k zatížení páteře a případnému zlomení obratle s následkem paraplegie. Bolest spojená s hojením kosti může trvat několik měsíců, při recidivách konfliktů i déle. Čím lépe je člověk na bolest připraven, tím snáze dočasné nepohodlí snáší. Uvědomit si, že bolest je známkou hojení, může zabránit novým konfliktům ztráty sebeúcty, které by mohla vyvolat samotná bolest.

POZNÁMKA: Nedostatek pohybu nebo jednostranná činnost, trvale zatěžující určitou část těla, vytvářejí muskuloskeletální bolest bez biologického konfliktu. Nicméně i když problémy nesouvisejí s DHS, může bolest vyvolat Konflikt ztráty sebeúcty ("moje záda jsou vyřízená"), který vyústí v chronický stav; totéž platí pro zranění a fyzické úrazy.

-- Hernie disku (VYHŘEZLÁ PLOTÉNKA) vzniká, když otok roztrhne vnější prstenec (anulus fibrosus) meziobratlové ploténky, přičemž části gelovité centrální části (nucleus pulpous) se vyklenou do páteřního kanálu. Tlak na míšní nerv způsobuje akutní bolest, např. v dolní části zad (LUMBAGO). Když je zadržovaná voda v důsledku SYNDROMU, je bolest ještě silnější, protože zadržovaná voda zvyšuje otok. Svalové křeče v okolí jsou způsobeny tím, že kvůli bolesti v dolní části zad člověk "není schopný se hýbat". POZNÁMKA: Když se periost během hojení obratle roztáhne, může to na rentgenu vypadat jako výhřez ploténky (!).

-- Pokud je postižena KRČNÍ PÁTEŘ (intelektuální Konflikt ztráty sebeúcty), bolest vystřeluje z krku dolů do ramen, paží a prstů. 

-- K ISCHIASU dochází, když otok bederní ploténky (centrální Konflikt ztráty sebeúcty) tlačí na sedací nerv. Opakující se ischias je vyvolán recidivami konfliktu. Neustálý tlak na míšní nerv (vleklé léčení) může vést k vážnému poškození nervu, které má za následek ztrátu citlivosti v dolních končetinách (srovnej se senzorickým ochrnutím, souvisejícím s okosticí). V takovém případě je třeba zvážit preventivní operaci.

-- Otok v oblasti plexus sacralis, tvořené 4. a 5. bederním nervem (L4 a L5) a 1., 2. a 3. křížovým nervem, způsobuje TAH/TAHÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ NOHY.

-- Otok v oblasti bederní pleteně tvořené prvními čtyřmi bederními nervy (L1 - L4) a posledním hrudním nervem (T12) způsobuje TAH/TAHÁNÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ NOHY  a v TŘÍSLECH.

POZNÁMKA: Lokalizovaný konflikt ztráty sebeúcty, zahrnující VARLATA (diagnóza rakoviny varlat, odstranění varlete), ovlivňuje 2. bederní nerv (L2), protože předtím, než varlata sestoupila do šourku, se nacházela těsně před druhým bederním obratlem.

-- Takzvaná sekvestrovaná ploténka je fragment jádra ploténky, který již není připojen k ploténce. K tomu dochází při prasknutí hojící se ploténky, např. při zvedání něčeho těžkého.

-- Při vleklém hojení, tj. kdy je proces hojení neustále přerušován recidivami konfliktů, vede opakující se rekalcifikace nakonec k deformaci páteře, což se projeví jako SKOLIÓZA (boční nebo stranové zakřivení), LORDÓZA (přehnané zakřivení dolní části páteře dopředu) nebo KYFÓZA (zakulacení horní části páteře dozadu, běžně nazývané hrbení). Juvenilní kyfóza se označuje jako Scheuermannova choroba. I když deformace páteře není vratná, na základě porozumění a znalostí GNM lze zabránit další progresi.

Rozdíl mezi strukturální/funkční SKOLIÓZOU z pohledu GNM:

Strukturální SKOLIÓZA je trvalá strukturální změna zakřivení páteře. I když deformace páteře není vratná, na základě porozumění a znalostí GNM lze zabránit další progresi.

Funkční SKOLIÓZA může být důsledkem nevyváženosti pánve nebo kyčlí, anatomicky krátké nohy nebo napjatých svalů/svalových spasmů, které vytahují páteř z rovnováhy na jedné straně. V takovém případě je struktura páteře normální! V kontextu GNM se chronické svalové křeče a ztuhlost zádových svalů objevují při vleklém léčení mírného Konfliktu ztráty sebeúcty (konkrétně "centrálního Konfliktu ztráty sebeúcty", způsobeného ponižujícím zacházením) nebo Konfliktu motorického, kdy má člověk pocit "uvíznutí" (viz kosterní svalstvo). Funkční skoliózu lze zvrátit vyřešením základního konfliktu. Společně se cvičením, zaměřeným na uvolnění a relaxaci napjatého svalstva, lze obnovit funkčnost svalů, což vede k "narovnání" páteře.

-- SPONDYLÓZA se týká obratlových plotének, např. bederní páteře, v důsledku neustálých recidiv centrálního Konfliktu ztráty sebeúcty. Pokud postihuje oblast krku (v souvislosti s intelektuálním Konfliktem ztráty sebeúcty), má to za následek KRČNÍ SPONDYLÓZU (srovnej se ztuhlým krkem a stočením hlavy k jedné straně krku, což souvisí s krčními svaly). 

Ke SPONDYLITIDĚ dochází, když je léčebný proces doprovázen zánětem.

SEGMENT PAŽE, NOHY:

SEGMENT PAŽESvalový segment paže, zahrnující palec, zápěstní kosti, vřetenní a loketní kost, loket, pažní kost, klíční kost, lopatku, horní část hrudní kosti a také druhé žebro a 2. a 3. hrudní obratel (T2 a T3), tvoří funkční celek.

SEGMENT NOHY: Svalový segment nohy, zahrnující kotník, patní kost, prstní kosti, lýtkovou a holenní kost, koleno, stehenní kost a krček stehenní kosti, kyčel a křížovou kost, jakož i 3., 4. a 5.  bederní obratel (L3, L4, L5) tvoří funkční jednotku.

V případě Konfliktu ztráty sebeúcty může dojít k nekróze svalu nebo osteolýze v celém segmentu. Korespondující Hamerovo ložisko v mozkové dřeni zasahuje buď celý segment, nebo vykazuje jednotlivá ložiska. V souladu s tím dochází k hojení (rekalcifikace kosti s otokem nebo bolestí svalu) buď v celém segmentu najednou, nebo postupně.

Segmenty paže a nohy jsou zásobovány míchou (viz Embryonální vývoj).

-- Při hojení lebeční kosti (Konflikt intelektuální ztráty sebeúcty) může velký otok tlačit na dura mater (zevní mozkové pleny), což může mít za následek MENINGITIDU. Při "SYNDROMU", tedy při zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konliktu existenčního, se může otok poměrně zvětšit. Tento stav způsobuje silné bolesti hlavy, zejména během léčebné fáze PCL-A. Evidentně k meningitidě nedochází tehdy, když se otok (edém) nachází na vnějším povrchu lebky.

Na tomto rtg. snímku jsou kostní osteolýzy (viditelné jako tmavé) v několika oblastech lebky, což svědčí o konfliktní aktivitě v rámci Konfliktu intelektuální ztráty sebeúcty nebo konfliktu typu "to není fér!". V raném dětství se tento stav nazývá křivice (slabé kosti). Křivice může postihnout také ruce, nohy, páteř nebo celý kosterní systém (generalizovaný Konflikt ztráty sebeúcty). Teorie, že křivice je způsobena nedostatkem vitaminu D, je pouhou domněnkou (!).

-- Bolest obličejových kostí, spojená s Konfliktem ztráty sebeúcty a související s obličejem (např. ohledně vzhledu nebo pověsti), se projevuje jako NEURALGIE TROJKLANNÉHO NERVU, protože obličej je inervován trojklanným nervem (viz také neuralgie trojkl. nervu, související s okosticí a kůží obličeje).

-- PATNÍ OSTRUHA, malý kostěný výrůstek na spodní nebo zadní straně paty, vzniká po vyřešení souvisejícího Konfliktu ztráty sebeúcty (týkající se výkonnosti - pocit "nestíhání" a špatné výkonnosti, nezvládání něčeho, pocit, že nejsme tak rychlí jako dříve, pocit, že nezvládáme úkoly jako dříve). Bolest ustupuje s ukončením léčebné fáze, pokud nedojde k recidivě konfliktu. Kostní výrůstek však zůstává. 

-- Pokud Konflikt ztráty sebeúcty postihne kloub na palci (MTP-metatarzofalangeální kloub), vzniká v důsledku růstu na noze deformita velkého palce, tzv. HALLUX VALGUS neboli vbočený palec. Bolest paty nebo spodní části chodidla může být také důsledkem Konfliktu ztráty sebeúcty, zahrnujícího plantární fascii, vaz, který spojuje patní kost s prsty. K zánětu, známému jako plantární fasciitida, dochází v léčebné fázi.

Když se dlouhá kost, např. kost ruky nebo nohy, rekalcifikuje, zůstane v určité oblasti otvor, kterým odtéká tekutina z otoku. V noze tato tekutina vytváří dočasný periferní edém (viz také periferní edém, související s žílami na nohou nebo myokardem).

-- ARTRITIDA (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA) je hojení kloubu (kyčelního, kolenního, ramenního, loketního, prstového), provázené zánětem. To, co se nesprávně nazývá "akutní kloubní revmatismus" (viz revmatismus, související s okosticí), je stav, kdy se tekutina v otoku, obvykle u velkých kloubů, jako je koleno nebo rameno, protlačí skrze chrupavku do kloubu a způsobí transsudativní výpotek (viz také transsudativní výpotek s průnikem tekutiny do pohrudnice nebo osrdečníku z přilehlých žeber nebo hrudní kosti). K tomu obvykle dochází při zadržování vody v důsledku "SYNDROMU". 

Recidivy konfliktu také zvětšují otok! V důsledku toho je kloub červený, horký a oteklý. Pokud je takto oteklý kloub propíchnutý za účelem laboratorního vyšetření, může dojít ke vzniku velkého osteosarkomu (!). K otoku mimo periost dochází také tehdy, když tekutina kostního edému uniká přes membránu periostu. Pokud k tomu dojde v třísle nebo v oblasti vrcholu stehenní kosti, je otok často chybně diagnostikován jako TROMBÓZA.

-- CHRONICKÁ ARTRITIDA je známkou toho, že léčebný proces nemůže být dokončen kvůli neustálým recidivám konfliktu. Při artritidě se člověk rychle ocitá v začarovaném kruhu, protože artritická bolest ("kolej" bolesti) a omezení pohybu často zapříčiní vznik dalšího Konfliktu ztráty sebeúcty na stejném místě. Dříve či později tak "zamrzne" některý kloub, např. ramenní. POLYARTRITIDA, postihující "mnoho" kloubů, prozrazuje, že osoba prodělala Konflikt ztráty sebeúcty jako celek (generalizovaný Konflikt ztráty sebeúcty). 

-- Tzv. STILLOVA NEMOC je kombinace bolesti kloubů a kožní vyrážky. V terminologii GNM to znamená souběžné léčebné fáze Konfliktu ztráty sebeúcty a Konfliktu odloučení, které s největší pravděpodobností souvisejí se stejnou konfliktní situací.

-- Neustálé střídání dekalcifikace (konfliktně-aktivní fáze) a rekalcifikace (léčebná fáze) nakonec DEFORMUJE KLOUBY PRSTŮ. Neustálé recidivy konfliktu deformaci zhoršují, protože v místě narůstá stále více kostní tkáně (ztvrdlý kalus).

-- K tzv. SYNDROMU KARPÁLNÍHO TUNELU dochází tehdy, když se vlivem otoku kostí, vazů nebo šlach zúží karpální tunel (průchod mezi zápěstím a dlaní), což způsobí útlak středového nervu, který sahá z předloktí do dlaně. Z toho plynou typické příznaky brnění, necitlivosti a ostrá, pronikavá bolest nervu, která se šíří od zápěstí do celé paže. Na základě GNM není tento stav, jak se předpokládá, důsledkem "opotřebení" (písařky a dentální hygienistky jsou profesní skupiny s nejvyšším výskytem tohoto syndromu), ale spíše Konfliktem ztráty sebeúcty, souvisejícím s rukou (rukama).

-- ZÁNĚT ŠLACH ZÁPĚSTÍ se objevuje po vyřešení Konfliktu obratnosti. 

-- ZÁNĚT ACHILLOVY ŠLACHY odhaluje, že Konflikt ztráty sebeúcty byl spojen se spodní částí nohy, chodidlem. 

-- Kalcifikovaná TENDONITIDA RAMENE vzniká tehdy, když se v důsledku vleklého léčení vytvoří v rotátorové manžetě u ramena vápenaté usazeniny, a to buď z důvodu recidivy konfliktu (Konflikt ztráty sebeúcty, týkající se vztahu) nebo samotné bolesti ramene ("jsem tam zbytečný"). 

-- ZÁNĚT ŠLACH, postihující LOKET, souvisí typicky se sportovní aktivitou, např. tenisem (po špatně odehrané hře), odtud termín "TENISOVÝ LOKET" (epikondylitida). 

-- BURSITIDA je zánět burz, polštářků mezi kostí a okolní měkkou tkání. Obvykle se vyskytuje v blízkosti kloubů, jako je loket, koleno, kyčel nebo rameno, v závislosti na konkrétním Konfliktu ztráty sebeúcty.

-- Artritida přechází v DNU, když je zadržovaná voda v důsledku "SYNDROMU", postihujícího sběrné kanálky ledvin. Zvýšená hladina kyseliny močové vede k přesvědčení, že vegetariánská strava nebo strava s nízkým obsahem purinů bolest zmírní. Z hlediska GNM je však třeba řešit spíše základní Konflikt opuštění a Konflikt existenční! Dna v kloubu na bázi palce u nohy je běžně spojována s nadměrnou konzumací alkoholu - i když ne každý těžký piják má dnu! Pokud však intoxikační stav vyvolá Konflikt "neschopnosti chodit nebo udržet rovnováhu", je vznik dny předem naprogramován; zda postihne pravý nebo levý palec, je dáno tím, zda je člověk pravák nebo levák, a ke komu se Konflikt ztráty sebeúcty vztahuje (k matce/dítěti nebo partnerovi?). Zánět uzlin (dny) způsobuje akutní bolest, zejména při "ATAKU DNY", který nastává během epileptoidní krize.

-- RAKOVINA KOSTÍ A OSTEOSARKOM: Za normálních okolností se při hojení kosti nebo kloubu kalus hromadí i mimo kost, přesněji řečeno pod ochranným štítem periostu. Nahromaděný kalus (na rentgenovém snímku se zobrazuje jako bílý) tvoří kolem kosti dočasnou přirozenou manžetu, která stabilizuje postižený úsek kosti, zatímco probíhá hojení. Přesto je v konvenční medicíně "růst" kalusu považován za RAKOVINU KOSTI (srovnej s "rakovinou kosti" v konfliktně-aktivní fázi). "Nádor" ve stehenní kosti, pánvi, pažní kosti nebo žebrech je obecně klasifikován jako EWINGŮV SARKOM.

POZOR: Pokud dojde k prasknutí švu periostu v důsledku úrazu (nehoda, pád, zlomenina kosti) nebo explorativní punkce (biopsie), kalus si najde cestu otevřeným periostem do okolní tkáně a vytvoří velký OSTEOSARKOM (srovnej se sarkomem svalu a pojivové tkáně). V konvenční medicíně je osteosarkom považován za "zhoubný" typ kostního nádoru se špatnou prognózou. Bez punkce by okolní tkáň pouze poněkud otekla, protože z edému by vytékala pouze tekutina, ale ne kalus. Proces by byl podobný akutnímu kloubnímu revmatismu, který po určité době ustoupí, dojde k remisi. Pokud pochopíme principy GNM, jeví se excize (vyříznutí) kvůli laboratorním vyšetřením zcela zbytečné!! Naše zkušenosti ukazují, že CT snímek mozku poskytuje mnohem spolehlivější informace o histologických útvarech, než jakákoli biopsie. Navíc, kromě vytvoření umělého osteosarkomu (!), vede výtok kalusu do sousední tkáně k dekalcifikaci a nakonec k rozpadu postižené kosti. V případě osteosarkomu v okolí kolena to obvykle vede k amputaci nohy.

POZNÁMKA: Dokud trvá léčebná fáze hojení, pokračuje po amputaci bolest kosti jako fantomová bolest končetiny, stejně jako kdyby byla kost stále na místě (viz segment nohy). To znamená, že amputovaný má také leukémii, dokud není dokončeno léčení na úrovni emocí a mozku. Fantomové bolesti se objevují také při každé recidivě konfliktu! Totéž platí pro revmatické fantomové bolesti při dlouhodobé konfliktní aktivitě závažného Konfliktu odloučení, souvisejícího s okosticí.

Při punkci hrudního koše může dojít k úniku kalusu do prsu. Konflikt ztráty sebeúcty, související s žebry, bývá obvykle způsobený diagnózou rakoviny prsu. Pokud se ztvrdlý kalus nachází v prsu (jako následek punkce žebra!), je obvykle diagnostikován jako "METASTAZUJÍCI KARCINOM PRSU", ačkoli výrůstek (ve skutečnosti umělý osteosarkom) není ani přirostlý k prsní tkáni. Standardní "léčbou" je mastektomie a následná chemoterapie (!). Pro ženy, které nejsou obeznámeny s GNM, jsou další Konflikty ztráty sebeúcty jen otázkou času.

Mediastinální osteosarkom vzniká při úniku kalusu z hrudního obratle do mediastina (tj. střední část hrudníku, mezihrudí). To je obzvláště nebezpečné, protože ztvrdlý kalus může stlačit srdce (srovnej s tamponádou osrdečníku), průdušnici, plíce nebo cévy, které jsou ve střední části hrudníku. Kalus v blízkosti průdušek je často diagnostikován jako "malobuněčný bronchiální karcinom". Ve skutečnosti jsou "malé buňky" jen kalus! Dr. Hamer doporučuje kalus z mediastina chirurgicky odstranit, aby se předešlo komplikacím.

Souběžně s hojením kostí nebo kloubů (lokalizovaný Konflikt ztráty sebeúcty) vzniká v mozkové dřeni (během léčebné fáze PCL-A) edém mozku, který se na CT snímku mozku zobrazuje jako tmavý (hypodenzní). Na tomto příkladu jsou edémy lokalizovány na pravé a levé straně mozkové dřeně (viz schéma GNM). Odhalují, že dotyčná osoba spojovala konflikty fyzické výkonnosti s partnerem a dětmi, což se projevuje bolestí v obou kolenou.

K celkovému otoku (zduření) mozkové dřeně, jak je vidět na tomto CT snímku, typicky dochází při generalizovaném Konfliktu ztráty sebeúcty. Otok způsobuje silné bolesti hlavy.

POZNÁMKA: Velký otok může stlačovat postranní komory (viz hydrocefalus). V extrémních případech může velký otok vést k mozkovému komatu. K tomu obvykle dochází pouze při akutním zadržování vody ("SYNDROM") v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konfliktu existenčního (např. hospitalizace). K zadržování vody přispívají intravenózní infuze!!

EPILEPTOIDNÍ KRIZE je období, kdy dochází k vypuzování otoku mozku i edému v okolí hojící se kosti nebo kloubu. Tím se zmenší otok i bolest. Epileptoidní krize se projevuje jako "chladné dny" se zimnicí, studeným potem a pocitem neklidu.

KONEC LÉČEBNÉ FÁZE: Na konci léčebné fáze je kost zcela obnovena.

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu ("nadbytkové skupiny"), včetně kostí, vykazují biologický účel na konci léčebné fáze. Po ukončení léčebného procesu je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje, abychom byli lépe připraveni na konflikt stejného druhu.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

1/ BOLEST PRAVÉ KYČLE

Klientka 58letá, pravoruká. Postižené orgány: Pravý kyčelní kloub a svaly.

Klientku posledních 7 měsíců bolí pravá kyčel. Bolest často přijde a zmizí, někdy je velmi silná. Bolest se zhorší, hned když ráno vstane, nebo když vstává ze sedu, někdy ji bolest budí v noci. Bolest hodnotí jako 4 z 10, ale někdy 10 z 10, když je to opravdu intenzivní. Kyčel si neporanila, rentgenové snímky ukázaly mírné až středně těžké degenerativní onemocnění kloubů. Podstoupila chiropraktické a akupunkturní ošetření kyčle, ale to přineslo jen dočasnou úlevu... Chiropraktické hodnocení a palpace odhalily mnohočetná kloubní omezení v bederní páteři a sakroiliakálních kloubech.

Vysvětlení GNM: Pravý kyčelní kloub a svaly: mírný Konflikt ztráty sebeúcty, prožívaný jako "tohle je příliš, to neunesu", "už to nezvládám" nebo "nemohu se přes to dostat" ve vztahu k partnerovi. Tento SBS způsobuje ztrátu svalové tkáně (nekrózu) příčně pruhovaných svalů v kyčlích během konfliktně-aktivní fáze. Během léčebné fáze je ztráta tkáně doplněna, což vede k zánětu a bolesti. Biologický účel tohoto SBS je posílení svalů kyčelního kloubu, aby byl dostatečně silný a mohl "unést více váhy" v budoucnosti. Klientka v současnosti zažívá vleklé léčení s kolejemi a spouštěči, neboť intenzita bolesti pravidelně kolísá. Původní konflikt a koleje je třeba identifikovat, klientka si je musí uvědomit, aby bylo léčení dokončeno.

Porozumění GNM: Klientka pochopila výklad, původně jsme mysleli, že bolest souvisí s pracovním problémem. Během další návštěvy o týden později však nezaznamenala výrazné zlepšení bolesti, což nás přimělo hledat další konflikt. Klientka ale chtěla řešit bolest dolní části nohy, takže až při čtvrté návštěvě jsme se zaměřili na bolest kyčle. Uvědomila si, že konflikt může souviset s obsedantně kompulzivním chováním jejího manžela, týkající se čísla "666". Manžel má nutkání vyhýbat se tomuto číslu, ať se objeví kdekoli. Ve skutečnosti si neuvědomovala, jak moc ji to trápí, dokud se nevzali. Byla v šoku a rozpacích, když naléhal, ať vrátí zakoupené zboží, když je kdekoli na účtence částka "666", nebo když museli opustit divadlo, protože uviděl toto číslo někde na vstupence (její DHS). Uvědomila si, že to začíná být nepříjemné v životě, že je to "příliš, než aby to mohla unést", nedovedla pochopit chování manžela. Mluvila s ním o tom, že mu pomůže to překonat, ale nebyl ochotný o tom diskutovat, chce na tom pracovat sám.

Klientka byla požádána, aby spojila bolest kyčle s obsedantně kompulzivním chováním svého manžela. Vysvětlil jsem jí obsedantně kompulzivní chování z pohledu GNM, takže pochopila, jaký uklidňující účinek to na člověka ve skutečnosti má, když se chová konkrétním způsobem. Doporučil jsem jí, aby pracovala na změně pohledu na manželovo chování. Možná to potřebovala vnímat jako něco, s čím mu může pomoci, když bude na jeho straně - že to není jen jeho problém, ale něco, s čímmůže pomoci. Např. může předem naskenovat položky, účtenky a vstupenky a říct svému manželovi, že se ujistila, že je všechno v pořádku. Tím, že klientka uzná, že manžel má právo cítit se tak, jak se cítí, a chovat se tak, jak se chová, pomůže mu to, aby byl méně úzkostlivý. Poskytl jsem klientce také obecné balanční techniky a chiropraktickou léčbu.

Výsledky: Během návštěvy o dva týdny později hlásila významnou změnu symptomů. Bolest kyčle je o 50% lepší, dokonce 1-2 dny neměla vůbec žádné příznaky, ráno je bolest menší. Nicméně nechápe, proč kyčel začala bolet v práci, když ani není se svým manželem. Řekl jsem jí, že jelikož její práce zahrnuje prohlížení tabulek a čísel, možná že někde viděla číslo 666, a to se pro ni stalo kolejí/spouštěčem. Doporučil jsem jí, ať si připomíná, že je pro ni bezpečné toto číslo vidět, protože pro ni nemá stejný význam, jako pro manžela. Byla také požádána, ať pracuje na své větší flexibilitě vůči manželovi, ať si stále připomíná, že jsou ve "stejném týmu". Na kliniku se vrátila asi za 6 měsíců kvůli různým symptomům a uvedla, že pár dnů po naší poslední návštěvě začala bolest kyčle ustupovat a do dvou týdnů zcela zmizela. Přiznala, že to dalo hodně práce, aby viděla chování manžela (protože to stále dělá) jinak, ale že musela změnit perspektivu, a nadále nemá vůbec žádné bolesti kyčle.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, říjen 2017

2/ BOLEST PRAVÉ NOHY

Klient 50letý, pravoruký. Postižené orgány: Kosti

Klient si stěžoval na bolest na pravé straně pravé nohy od stehna ke kotníku. Měl bolesti asi 11 týdnů a nemohl pracovat, protože bolest byla velmi silná... Lékařské testy/MRI neodhalily žádný problém, bylo mu řečeno, že bolest je způsobena cukrovkou, protože má vysokou hladinu cukru v krvi. Měl změnit jídelníček a dostal léky na cukrovku a na bolest, které nepřinesly žádnou úlevu. Klient navštívil specialistu, ten mu předepsal silnější lék na bolest, to trochu pomohlo, ale stále měl velké bolesti a nemohl se vrátit do práce. Nechtěl už užívat silné léky na bolest, tak hledal alternativní léčbu... Bolest ohodnotil na stupnici 1 - 10 (10 je největší bolest) jako 12+... Nechápal, proč má takové bolesti bez zranění.

Vysvětlení GNM: Kosti jsou spojeny se závažným Konfliktem ztráty sebeúcty. Stehenní kost a bérce jsou spojeny s Konfliktem fyzické výkonnosti. V konfliktně-aktivní fázi se postižená kost odvápňuje a tvoří se mezery a malé otvory v kosti. V léčebné fázi je kost obnovena pomocí kalusu, vytvořeného osteoblasty. Když se kost hojí, otok rozšiřuje periostální vrstvu na kosti. Roztažení periostu způsobuje značnou bolest, protože periost je vybaven vysoce citlivými nervy. Klient nyní zažívá vleklé léčení. Konflikt a koleje musí být identifikovány, aby bylo léčení dokončeno.

Porozumění GNM: Klient pochopil výklad GNM a uvědomil si, že musel znovu aktivovat Konflikt ztráty sebeúcty, když projížděli místem, kde byl asi před 15 lety účastníkem autonehody. Klient byl s manželkou na projížďce asi před 11 týdny, během níž ukázal na místo na okraji silnice a řekl ženě: "Tohle je to místo, kde jsem měl nehodu se svým strýcem." Bolest v noze se stala kolejí ztráty jeho sebeúcty, a způsobovala vleklé léčení. Jelikož nyní chápal důvod své bolesti, lépe ji snášel. Vědomě si spojil, že bolest pravé nohy (používaná při řízení) souvisí s kolejí Konfliktu ztráty sebeúcty, a že se nyní léčí.

Výsledky: O týden později během kontrolního sezení byla bolest mírnější (úroveň 3-4), klient se cítil mnohem lépe. Klienta jsem kontaktovala po třech měsících, bolest úplně zmizela, vrátil se zpět do práce.

Dr. Kimberly Ismail, M.S., USA - Případová studie, listopad 2015, zkráceno

3/ BOLEST PRAVÉHO KOLENE A PATY

Klient 39letý, pravoruký. Postižené orgány: Pravé koleno a pata.

Klient měl bolesti pravého kolena a pravé paty. Bolest začala někdy v červnu 2011, nakonec šel na rentgen kvůli velmi silné bolesti paty. Rentgen neukázal žádné patní ostruhy, dostal protizánětlivé léky. Bolest je lepší, možná 2-3/10, ale zpočátku byla 9/10. Bolest začala v listopadu odeznívat, ale má stále bolesti v noci a když je dlouho na nohou. V posledních dvou týdnech již nekulhá, protože byl právě propuštěn z práce, takže není celý den na nohou, proto to není tak bolestivé... Všechny ortopedické testy na kotník a koleno negativní, palpace odhalila spouštěcí body v pravém čtyřhlavém svalu a omezení kyčelních kloubů.

Vysvětlení GNM: Bolest pravého kolena a paty: Konflikt ztráty sebeúcty, týkající se fyzického výkonu, např. "nejsem dost rychlý; nestíhám; nemůžu fyzicky podávat výkony jako dříve", ve vztahu k partnerovi. To způsobuje ztrátu tkáně (nekrózu) měkkých tkání v koleni a patě během konfliktně-aktivní fáze. Bolest nastává v léčebné fázi, když je úbytek tkáně doplněn. Klient je nyní v léčebné fázi, neboť se zdá, že bolest v posledních několika týdnech ustupuje. Nicméně abychom se vyhnuli jakýmkoli kolejím, je důležité identifikovat původní konflikt, abychom si byli jisti, že se vyléčení dokončí.

Porozumění GNM: Klient porozuměl výkladu a poznal, že konflikt souvisí s jeho prací. Uvádí, že měl změněné pracovní povinnosti kvůli pracovnímu úrazu v roce 2010. V květnu 2011 se ho jeden vedoucí, který ho neměl z určitého důvodu rád, snažil vyhodit na základě falešného obvinění, týkající se schopnosti vykonávat svou práci. Tento konkrétní mistr způsobil klientovi velký stres, když začal dokumentovat jeho výkon, přičemž uváděl nepravdivá tvrzení, že nespolupracuje a pracuje příliš pomalu (jeho DHS). Zapojily se do toho odbory a klientovi bylo umožněno od listopadu pracovat s jiným mistrem. Avšak stejně byl nedávno propuštěn, což je ve skutečnosti požehnání, protože konečně může celou záležitost uzavřít, tj. dokončit SBS. Poskytl jsem klientovi také obecné balanční techniky a chiropraktickou léčbu.

Výsledky: O týden později uvedl, že za poslední týden neměl žádné bolesti kolena ani paty, totéž potvrdil v e-mailu za osm měsíců.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, únor 2012

4/ BOLEST DOLNÍ ČÁSTI ZAD (V KŘÍŽI):

Klient 49letý, pravoruký. Pravá dolní část zad

Klient si stěžoval na bolesti v kříži, nemůže dobře plnit své pracovní povinnosti. Přibližně před 32 lety si poranil záda během středoškolského fotbalového zápasu, kdy okamžitě zahájil terapii... bolest nikdy úplně nezmizela, někdy je bolest velká. V průběhu let pokračoval s terapií, lékaři trvali na tom, že ortézu bude potřebovat do konce života. Na základě MRI mu sdělili, že má tak poškozená záda, že bude potřebovat operaci zad, aby se spojila páteř a snížila se bolest. Klient bral řadu let "mnoho mnoho" léků na předpis.

Vysvětlení GNM: Biologický konflikt spojený s kosterními svaly je mírný Konflikt ztráty sebeúcty. Dolní část zad je také spojena s pocitem, že nejsme podporováni ("není podpora") rodinným příslušníkem, partnerem, přítelem, učitelem, kolegou nebo zaměstnavatelem. Během konfliktně-aktivní fáze dochází ke ztrátě buněk (nekróze) svalové tkáně a zároveň je zde svalová slabost nebo svalová paralýza. Prodloužená konfliktní aktivita vede ke svalové atrofii (ochabování svalů) bez paralýzy, pokud je konflikt prožíván pouze jako Konflikt ztráty sebeúcty. V léčebné fázi dochází k obnově atrofovaného svalu díky množení buněk a otoku v důsledku edému (akumulace tekutiny). V případě klienta se bolest v zádech stala kolejí pro jeho ztrátu sebeúcty, způsobila vleklé léčení. Konflikt a koleje musí být identifikovány za účelem dokončení hojení.

Porozumění GNM: Klient porozuměl výkladu GNM, bolest v zádech musela souviset s incidentem, k němuž došlo při hraní fotbalu na střední škole. Incident se týkal dvou spoluhráčů, jimž trenér nadával, že nejsou schopni udržet klienta mimo zadní pole. Při další hře jeden ze spoluhráčů klienta popadl a držel ho, zatímco ho druhý spoluhráč tlačil dozadu, až do prohnutí zad špatným směrem. Tím byla klientova fotbalová sezóna zničena (jeho DHS). Klient byl požádán, aby si vědomě spojil bolest v dolní části zad se ztrátou sebeúcty, kterou prožil před 32 lety kvůli zranění, zejména kvůli bolesti, jež mu způsobila vleklé léčení kvůli dalšímu Konfliktu ztráty sebeúcty. Když si uvědomil, že incident je již minulost, a když pochopil "kolej bolesti", byl schopen bolest uvolnit.

Výsledky: Později uvedl, že bolest přestala a od té doby se nevrátila (více než dva roky). Klient také uvedl, že uzdravení mu změnilo život, nyní chápe, že jsme silnější, než si myslíme, neboť naše mysl dokáže uzdravit naše tělo.

Dr. Kimberly Ismail, M.S., USA - Případová studie, listopad 2017, zkráceno

5/ DNA ZCELA ZMIZELA

V květnu 1980 jsem zažil první ataku dny, měl jsem silnou bolest v kloubu levého palce nohy, že jsem sotva chodil a musel jsem používat berle... Kolega mi druhý den řekl, že má podezření na "nemoc králů"... Znal jsem jednu revmatoložku, se kterou jsem si domluvil schůzku... Došla ke stejnému závěru - byla to skutečně dna. Krevní testy odhalily, že hodnoty kyseliny močové byly 14 mg/dl, zatímco normální hodnoty u mužů by měly být pod 7 mg/dl.

Lékařka předepsala léky, měl jsem brát denně pilulku na snížení parametrů kyseliny močové, abych zabránil dalším atakům. Kromě toho mi doporučila změnit jídelníček - tedy žádné červené maso, některé druhy zelí, jelita, všechny druhy uzenin, červené víno, tvrdý alkohol, atd. Za nějakou dobu došlo k dalšímu ataku, přestože jsem bral léky. Lékařské vysvětlení bylo, že jsem nedostatečně dodržoval speciální dietu, což jsem nemohl popřít. Podle konvenční medicíny je dna nemoc z blahobytu - příliš mnoho dobrého jídla a pití... a kvůli vysokému množství kyseliny močové v krvi se v kloubech usazují krystaly, což způsobuje ty hrozné bolesti, které jsem zažíval.

Během rodinné dovolené na belgickém pobřeží v roce 1985 jsme potkali jihoafrického lékaře, který studoval na univerzitě v Bruselu. Požádal jsem ho o radu ohledně dny a rozšířeného názoru, že je to pravděpodobně způsobeno mým špatným stravovacím a pitným režimem. Silně se mnou nesouhlasil a řekl, že to s jídlem a pitím nemá nic společného. V Jižní Africe, vysvětlil, spousta lidí umírá hlady a rozhodně nejí maso ani nepijí červené víno - přesto je tam dna jednou z nejrozšířenějších nemocí. To mě přimělo přemýšlet. Ale co jiného může člověk dělat, když nemá jinou alternativu, než polykat léky. Na radu revmatologa jsem denně užíval léky na snížení kyseliny močové a další léky při atacích, ale ataky se opakovaly, možná 5-6x za rok.

DNA podle GNM - u dny existují dva typy konfliktů:

1. Fyzický konflikt ztráty sebeúcty, ovlivňující určitou kosterní část (v léčebné fázi)

2. Konflikt existenční/opuštění (sběrné kanálky ledvin)

Dna se objeví, když je vyřešena fyzická ztráta sebeúcty, ale Konflikt existenční/opuštění je stále aktivní.

V roce 1997 se téma dny řešilo na semináři GNM. Dr. Hamer se mě zeptal, zda může můj případ analyzovat na veřejnosti, s čímž jsem okamžitě souhlasil. (Už předem jsem si zařídil CT snímek). Dna byla v kloubu levého palce nohy. Dr. Hamer se podíval na CT snímek a okamžitě usoudil, že jsem musel utrpět Konflikt ztráty sebeúcty v levé dolní části nohy a také Konflikt existenční. Všichni jsme přemýšleli, kdy mohlo dojít k takovému konfliktu, účastnila se i moje žena a nejmladší syn. Když můj syn řekl: "Nikdy jsi nehrál fotbal, ale dělal jsi jen orientační běhy", rozsvítilo se mi. Můj otec mi zakázal hrát fotbal v 17 letech poté, co si můj starší bratr zlomil nohu během fotbalového zápasu. Zbyl nám tak orientační běh.

Dr. Hamer se zeptal: "A co se stalo potom?"

V roce 1975 se nám s manželkou narodil první syn, který nás později na těchto závodech doprovázel – moje žena tam vždy chodila. Když se nám narodil druhý syn, bylo příliš těžké brát s sebou obě děti a tak žena musela zůstat s nimi doma. Nebylo to pro ni nejlepší - hlídat dvě děti, zatímco já měl zábavu jinde, často byl doma neklid, a já to plně chápu. Jednoho dne už jsem měl dohadů až nad hlavu, naštval jsem se a zrušil jsem své členství v klubu (orientační běhy). To se stalo 30.12.1979 a od té doby jsem se již nikdy žádného běhu nezúčastnil. Tato událost byla zdrojem mého fyzického (sportovního) Konfliktu ztráty sebeúcty. Konflikt opuštění spočíval v tom, že jsem musel nechat manželku doma.

Řekl jsem dr. Hamerovi: "Zatím chápu vaši logiku, ale proč jsem dostal dnu pouze na levém prstu a ne také na pravém? Koneckonců, jsem pravák, neměl bych podle GNM dostat dnu v pravém palci - na straně mého partnera?"

Pokračovali jsme v pátrání jako parta detektivů, dokud se nás dr. Hamer nezeptal, proč musela moje žena zůstat doma. "Kvůli dětem, samozřejmě," řekli jsme! A, bingo, toto prohlášení potvrdilo, proč se moje dna musela nacházet na levém palci u nohy - na straně matky/dítěte - protože jsem pravák. Kdybych byl levoruký, bylo by to přesně obráceně.

Konflikt existenční/opuštění ovlivňuje sběrné kanálky ledvin a způsobuje ZADRŽOVÁNÍ VODY. Nyní také chápu, co tím jihoafrický lékař myslel, že dna nemá nic společného s bohatým jídlem. Koneckonců, mnoho lidí v Africe má existenční konflikty právě z toho důvodu, že prakticky nemají co jíst! Od té doby, co jsem pochopil tyto dvě souvislosti, moje dna úplně zmizela, i když jsem začal zase normálně jíst.

Proto chci využít této příležitosti a ještě jednou poděkovat Dr. Hamerovi za objev GNM a za jeho rady mé rodině a mně.

Joseph Henkes, Nieder-Emmels, Belgie 13. července 2004

6/ DNA BĚHEM DĚTSTVÍ

Všechno to začalo, když mi bylo asi 13 let. Moje matka, která to v podstatě myslela dobře, chtěla, abych za každou cenu pokračoval ve studiu na střední škole (v Británii v 11-18 letech), ale mým nejvroucnějším přáním bylo vyučit se nějakému řemeslu. Pořád si to pamatuji, jako by to bylo včera. Začala plakat a prakticky mě prosila... Nakonec jsem to vzdal, ale za cenu toho, že jsem utrpěl Konflikt ztráty sebeúcty - tedy Konflikt obratnosti ve vztahu k rukám. Proč? Protože jsem věděl, že navštěvováním školy již nebudu moci provozovat svůj tehdy oblíbený sport karate. Představa, že se nebudu moci naučit řemeslo ani cvičit karate, pro mě byla těžká rána.

Ale tím, že jsem se rozhodl pokusit se s tou myšlenkou smířit, protože to pro mou matku tolik znamenalo, byl jsem brzy schopen vyřešit svůj Konflikt ztráty sebeúcty. Místo toho se však aktivoval souběžný Konflikt uprchlíka, protože nová škola byla internátní a já měl zprvu mentální odpor tam chodit, byla to pro mě fobie.

Kvůli kombinaci vyřešeného Konfliktu ztráty sebeúcty a aktivního Konfliktu uprchlíka jsem ve 13 letech dostal dnu! To se projevilo oteklými klouby prstů, zejména na pravé ruce, které byly také ztuhlé a bolestivé... Naštěstí jsme tehdy nešli k lékaři, jinak by mi asi diagnostikovali leukémii! Ale když doktor Hamer viděl můj CT snímek, jeho první otázka zněla: "Co se ti stalo, když jsi byl dítě? Co ti nebylo dovoleno, abys dělal? Nebo co ti nebylo umožněno, abys v tom pokračoval?" Tajemství nezůstane tajemstvím dlouho, když je položena tak přesná otázka - o 25 let později!

Anonymní pisatel, 1. ledna 2000


Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!