SBS: Konečník (kolorekt. karcinom, polyp, křeče konečníku, hemoroidy, aj.)

31.05.2024

ESOVITÝ TRAČNÍK, PODSLIZNIČNÍ VAZIVO REKTA

VÝVOJ A FUNKCE ESOVITÉHO TRAČNÍKU A PODSLIZNIČNÍHO VAZIVA KONEČNÍKU: Esovitý tračník je poslední část tlustého střeva, připojující se ke konečníku. Konečník se spojuje s řitním otvorem (anus), jímž odcházejí z těla ven odpadní látky ve formě stolice. Aby se usnadnilo vylučování stolice, uvolní se svěrače konečníku a umožní tak stolici opustit střevní kanál. Esovitý tračník a podslizniční vazivo konečníku se skládají ze střevního cylindrického epitelu, pocházejí z entodermu, jsou proto řízeny z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni je řídicí centrum esovitého tračníku a podsliznice konečníku uspořádáno v prstencovém tvaru mozkových relé, řídících orgány trávicí trubice, přesně na levé hemisféře mozkového kmene, která se nachází za řídicím centrem sestupného tračníku.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s esovitým tračníkem a podslizničním vazivem konečníku, je "Konflikt výkalů" nebo "Konflikt sraček". Konflikt se týká buď skutečných "výkalů" -sousta (lidských nebo zvířecích výkalů) nebo je konflikt prožívaný v přeneseném významu, vyvolaný např. špinavým obchodem, zlomyslnou pomluvou, podlým obviněním, zkrátka "podělaným" incidentem (srovnej s Konfliktem výkalů, souvisejícím s perianálními vývody a sigmoidálními/rektálními svaly).

(V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty sousta primárním konfliktním tématem, spojeným s orgány, odvozenými z entodermu, které jsou řízeny z mozkového kmene.)

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Poté, co dojde k DHS, se během konfliktně-aktivní fáze buňky v esovitém tračníku a/nebo konečníku množí úměrně intenzitě konfliktu. Biologický účel nárůstu počtu buněk je usnadnit trávení "sousta". I když konečník již nemá trávicí funkci, v případě biologického konfliktu orgán stále reaguje zmnožením buněk, protože původně celý střevní kanál sloužil k trávení potravy. Když je konfliktní aktivita prodloužená (vleklý konflikt), vzniká v esovitém tračníku (hned nad konečníkem) nebo v konečníku (pod povrchovou sliznicí konečníku) plochý (absorpční typ) nebo květákovitý výrůstek (sekreční typ). V konvenční medicíně je tato diagnóza diagnostikována jako KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM (srovnej s "rakovinou konečníku", týkající se povrchové vrstvy konečníku). Pokud rychlost dělení buněk překročí určitou hranici, je rakovina považována za "maligní" (zhoubnou), pod touto hranicí je růst považován za "nezhoubný" nebo je diagnostikován jako REKTÁLNÍ POLYP (viz také léčebná fáze).

LÉČEBNÁ FÁZE: Po vyřešení konfliktu (CL) plísně/houby nebo mykobakterie, jako jsou bakterie TBC, odstraňují buňky, které již nejsou potřeba. Léčebné příznaky jsou krvácení z konečníku, dehtovitá stolice a noční pocení. Během epileptoidní krize se objevují KŘEČE V KONEČNÍKU (motorická kvalita) (viz také křeče konečníku, týkající se povrchové sliznice konečníku, hladkých svalů konečníku, vnitřního svěrače konečníku a příčně pruhovaných svalů konečníku a vnějšího svěrače konečníku). V závislosti na intenzitě konfliktně aktivní fáze se příznaky pohybují od mírných až po závažné.

Rakovina konečníku se stejně jako rakovina tlustého střeva obvykle objeví až v léčebné fázi, kdy začne krvácet a způsobovat nepříjemné pocity. Při zadržování vody v důsledku SYNDROMU se otok zvětšuje a může způsobit obstrukci konečníku (v léčebné fázi PCL-A). Po epileptoidní krizi otok ustupuje.

Když bakterie TBC odstraní nádor v konečníku, může se během hojení vytvořit absces. V konvenční medicíně jsou takové ABSCESY KONEČNÍKU s otokem a výtokem krve často chybně diagnostikovány jako "HEMOROIDY".

Pokud nejsou po vyřešení konfliktu k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, nadbytečné buňky v konečníku zůstávají a nakonec se růst zapouzdří. V konvenční medicíně se obvykle diagnostikuje jako "nezhoubná rakovina", rektální polyp (viz také konfliktně-aktivní fáze) nebo jako hemoroidy.

POVRCHOVÁ VRSTVA KONEČNÍKU

VÝVOJ A FUNKCE POVRCHOVÉ VRSTVY REKTA: Povrchová vrstva (sliznice) konečníku pokrývá asi 12 cm entodermální podsliznice v dolní části konečníku. Povrchová sliznice je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu, je tedy řízena z mozkové kůry. Vnitřní stěna dolní části konečníku je vybavena příčně pruhovanou svalovinou.

ÚROVEŇ MOZKU: Epitelová výstelka konečníku je řízena z levého spánkového laloku (součást postsenzorické kůry). Řídicí centrum je umístěno vedle relé močového měchýře a přesně naproti mozkovému relé žaludku (malé zakřivení), vrátníku, bulbu dvanáctníku, žlučových cest a pankreatických vývodů.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s povrchovou vrstvou konečníku, je ženský Konflikt identity nebo mužský Konflikt vzteku kvůli teritoriu, v závislosti na pohlaví, lateralitě a hormonálním stavu (viz také Agresivní konstelace).

Pohlaví, lateralita, horm. stav     Biologický konflikt                           Postižený orgán

Pravoruký muž (NHS)                      Konflikt vzteku kvůli teritoriu       Žaludek, žluč. vývody, pankr. vývody
Levoruký muž (NHS)                        Konflikt vzteku kvůli teritoriu       Povrchová sliznice konečníku*
Pravoruký muž (NHT)                      Konflikt identity                                  Povrchová sliznice konečníku                    Levoruký muž (NHT)                        Konflikt identity                                  Žaludek, žluč. vývody, pankr. vývody *

Pravoruká žena (NHS)                      Konflikt identity                                  Povrchová sliznice konečníku
Levoruká žena (NHS)                        Konflikt identity                                  Žaludek, žluč. vývody, pankr. vývody *
Pravoruká žena (NHE)                      Konflikt vzteku kvůli teritoriu      Žaludek, žluč. vývody, pankr. vývody
Levoruká žena (NHE)                        Konflikt vzteku kvůli teritoriu      Povrchová sliznice konečníku*

NHS = normální hormon. stav, NHT = nízká hladina testosteronu, NHE = nízká hladina estrogenu

*U leváků se konflikt přenáší na druhou mozkovou hemisféru.

(V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a separační konflikty primární konfliktní témata, spojená s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické kůry.)

KONFLIKT IDENTITY se týká neschopnosti vybudovat si svou pozici/místo ("teritorium"), ať už v doslovném či přeneseném významu. Konflikt může aktivovat nechtěné stěhování, změna školy nebo změna pracoviště. Máme pocit nestálosti/neusazenosti, nevíme, kam patříme, nenalézáme své místo ve vztahu, v rámci rodiny, ve skupině v práci nebo v kultuře/společnosti obecně nebo zažíváme diskriminaci kvůli svému přesvědčení nebo sexuální orientaci - to jsou příklady toho, co může Konflikt identity vyvolat. Tento konflikt je do jisté míry Konfliktem rozhodování (tzn. nevíme, jakou volbu učinit, nevíme, kam jít).

POZNÁMKA: Označování místa nebo teritoria výkaly nebo močí je typickým chováním savců (viz také anální žlázy). Konflikt identity, související s konečníkem, se tedy podobá Konfliktu značkování, který zahrnuje ledvinovou pánvičku, močovody, močový měchýř a močovou trubici. V mozku jsou řídicí centra konečníku a močového měchýře umístěna hned vedle sebe.

SBS povrchové vrstvy konečníku se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE (viz schéma),kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost), a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází k zvředovatění v epitelové výstelce konečníku, a to úměrně intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Biologický účel úbytku buněk je rozšíření konečníku, což má umožnit rychlejší vyprazdňování, aby byl člověk schopen lépe si vybudovat své místo.

Tento CT snímek mozku ukazuje Hamerovo ložisko v relé konečníku (horní červené šipky) a v relé močového měchýře (dolní červené šipky – viz schéma GNM), související s Konfliktem identity a Konfliktem značkování, v tomto pořadí. Ostré hranice Hamerových ložisek prozrazují, že oba konflikty jsou aktivní. V tomto okamžiku se nevyskytují žádné příznaky, protože oba orgány se řídí vzorcem citlivosti vnější kůže (hyposenzitivita).

Při dlouhodobé konfliktní aktivitě způsobuje pokračující úbytek tkáně ve sliznici konečníku drobné trhliny, tzv. ANÁLNÍ FISURY. Anální trhlina může prasknout například při průchodu tvrdé stolice.

LÉČEBNÁ FÁZE: V první části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně doplňována prostřednictvím množení buněk. PROKTITIDA (zánětlivé onemocnění sliznice konečníku) vzniká, když je proces hojení ve sliznici konečníku doprovázen zánětem. Otok, způsobený edémem, se projevuje jako HEMOROIDY v dolní části konečníku (vnitřní hemoroidy) nebo v okolí konečníku (vnější hemoroidy). Při zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konfliktu existenčního (SYNDROM) se hemoroidy výrazně zvětší. V konvenční medicíně může být tento "výrůstek" diagnostikován jako "RAKOVINA KONEČNÍKU" (srovnej s rakovinou konečníku, týkající se podsliznice konečníku). Na základě pěti biologických zákonů nelze nové buňky považovat za "rakovinné buňky" (!), protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem doplňování.

Léčebné příznaky jsou pálivá bolest v konečníku, svědění konečníku, krvácení z konečníku (při tvrdé stolici hemoroidy praskají a krvácejí) a bolestivé křeče/stahy svalů konečníku, jestliže okolní příčně pruhované svaly vnitřní stěny konečníku zároveň procházejí Epileptoidní krizí (viz také křeče konečníku, související s podsliznicí konečníku, hladkými svaly konečníku, vnitřním svěračem konečníku nebo příčně pruhovanými svaly konečníku a vnějším svěračem konečníku). V závislosti na intenzitě konfliktně-aktivní fáze se příznaky pohybují od mírných až po závažné. Pro léčebnou fázi je typický pocit neúplného vyprázdnění střev po defekaci, označovaný jako REKTÁLNÍ TENESMUS (tzn. neschopnost/obtížnost vyprázdnit střeva při defekaci), (srovnej s tenesmem močového měchýře).

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo předmotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo "absence" vědomí), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s buňkami ostrůvků pankreatu).

Konvenční medicína tvrdí, že HEMOROIDY jsou "křečové žíly" v oblasti konečníku, ale ve skutečnosti je otok v epitelové sliznici konečníku. Studie CT snímků mozku, které prováděl dr. Hamer, ukazují, že každý člověk, který má hemoroidy, vykazuje Hamerovo ložisko v mozkové kůře v řídicím centru povrchové vrstvě rekta, a nikoli v mozkové dřeni, odkud jsou řízeny cévy (viz také jícnové varixy, mylně spojované s cirhózou jater).

Podle statistik se hemoroidy častěji vyskytují u žen během těhotenství. Tvrdí se, že jsou způsobeny váhou dítěte. Z pohledu GNM se hemoroidy u těhotných žen objevují pouze tehdy, když je v léčebné fázi Konfliktu identity nebo Konfliktu rozhodování. Proto ne každá těhotná žena má toto onemocnění.

POZNÁMKA: Hemoroidy se také objevují po natržení v oblasti konečníku během porodu nebo kvůli napínání při tvrdé stolici. Bez ohledu na to, zda jsou hemoroidy důsledkem zranění (bez DHS) nebo konfliktu, souvisejícího s konečníkem, je léčebný proces zcela stejný.

Chirurgické odstranění hemoroidů je pouze dočasným "řešením", protože pokud konflikt nebyl zcela vyřešen, začnou se s dalším relapsem konfliktu objevovat nové hemoroidy, vyvolané tím, že se člověk setká s "kolejí", která vznikla během původního Konfliktu identity.

Hemoroidy mají i zvířata
Hemoroidy mají i zvířata

Tento CT snímek byl pořízen z lebky psa, feny. Červená šipka ukazuje na mozkové relé výstelky konečníku na levé straně mozkové kůry (viz schéma GNM) – pozoruhodný důkaz, že lidé sdílejí SBS s jinými živočišnými druhy. Obrázek ukazuje velké hemoroidy. Fena utrpěla Konflikt identity během stěhování. Hemoroidy se objevily poté, co se zabydlela v novém domově. (Dotyčná fena byla jedním z psů dr. Hamera: "Naši boxeři, pes Basso a fena Kimba byli 'přesazeni' z Kolína nad Rýnem do Říma. Kimba trpěla Konfliktem identity ("kam patřím?")", Summary of the New Medicine, 2000.)

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD:

HEMOROIDY

Klient 54letý, levoruký. Postižené orgány: Povrchová vrstva (sliznice) konečníku

Klient má poslední dva týdny hemoroidy, pouze s dočasnou úlevou po použití různých přípravků a krémů. Solné koupele Epson mu nepomohly.

Vysvětlení GNM: Hemoroidy u mužů souvisejí s Konfliktem vzteku kvůli teritoriu nebo s čímkoli zneklidňujícím ohledně domény/teritoria (protože je levák). Tento SBS zahrnuje zvředovatění výstelky konečníku během konfliktně-aktivní fáze a doplňování/obnovy tkáně během léčebné fáze. Klient nyní zažívá vleklé léčení, vedoucí k hemoroidům, otokům a bolesti. Musí být identifikován původní konflikt, aby byl SBS dokončen.

Porozumění GNM: Klient pochopil, že jeho konflikt musí souviset s tím, že v současnosti mění kariéru, kvůli čemuž potřeboval složit zkoušku, aby byl přijat na novou pozici u jiné firmy. U zkoušky však dvakrát neuspěl a uvědomil si, jak obtížné je v tomto okamžiku života studovat a složit zkoušku (jeho DHS). Nicméně navzdory zdeptanosti se rozhodl, že bude pokračovat ve studiu a znovu se pokusí zkoušku složit. Řekl, že chtěl jít příkladem svým dětem, aby se nikdy nevzdaly, nehledě na obtíže v životě. Přiznal, že se ho děti ptaly, jestli má tolik stresu s učením ve svém věku zapotřebí, když vlastně nemusí... Před dvěma týdny klient zkoušku složil. Nyní si uvědomil, že dostal hemoroidy v ten den, kdy prošel u zkoušky. Jakmile ji složil, rychle kontaktoval novou firmu. Po telefonátu však zjistil, že nová smlouva není tak lukrativní, jak si původně myslel. Nyní plánuje odmítnout nabídku a zůstat u současné firmy. Ještě musí nové firmě oznámit konečné rozhodnutí, což by mohlo vysvětlovat, proč zažívá vleklé léčení.

Výsledky: Klient pochopil souvislosti a skutečnost, že je v léčebné fázi. Podpořil jsem ho, aby si vytvořil emocionální spojení a aby si uvědomil, že potenciálně dokončí SBS, až bude jeho konečné rozhodnutí oficiální. Za týden mi volal,  že příznaky vymizely do dvou dnů od poslední konverzace, až když se konečně rozhodl, že zůstane u původní firmy.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, červenec 2013 (upraveno, zkráceno)

Překlad: Jana Schön; zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

PERIANÁLNÍ VÝVODY (V OKOLÍ ŘITNÍHO OTVORU)

VÝVOJ A FUNKCE PERIANÁLNÍCH VÝVODŮ: Perianální vývody odvádějí tekutinu, produkovanou análními žlázami do konečníku, aby usnadnily vyprazdňování. Samotné žlázy se nacházejí po obou stranách konečníku mezi vnitřním a vnějším rektálním svěračem. U savců se tyto žlázy označují "pachové žlázy", protože umožňují zvířatům označovat své teritorium (kromě výkalů a moči) a identifikovat příslušníky v rámci druhu. Výstelka perianálních kanálků je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu, je řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Epitelová výstelka perianálních vývodů je řízena z pravé strany předmotorické senzorické kůry.

Řídicí centrum perianálních vývodů je umístěno přesně naproti mozkovému relé, které řídí pravé dukty štítné žlázy. Zde je vysvětleno proč: Původně, než se hltan/jícen rozpadl, byla štítná žláza endokrinní žlázou, která uvolňovala tyroxin do obou částí střev. Pravé dukty štítné žlázy (řízené z levé strany mozku) vylučovaly do vstupního úseku (nynější ústa a hltan, jícen, žaludek a dvanáctník, tenké střevo), aby napomáhaly trávení potravy; levé dukty štítné žlázy (ovládané z pravé strany mozku) vylučovaly do výstupního úseku (nynější konečník), aby urychlily odstraňování stolice. Když však došlo k prasknutí jícnu, části levých štítných kanálků zůstaly v konečníku. Tyto zbytky jsou nynější perianální vývody. Těsná blízkost mozkových řídicích center perianálních vývodů a duktů štítné žlázy odpovídá přetržení hltanu/jícnu na úrovni mozku.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s perianálními vývody, je "neschopnost dostatečně rychle odstraňovat výkaly". Takový "Konflikt výkalů" lze prožívat v reálném smyslu (ZÁCPA) nebo v přeneseném významu, kdy je např. vyvolán "podělanou" situací, kdy se člověk není schopen dostatečně rychle "evakuovat, pročistit" (srovnej s Konfliktem výkalů, souvisejícím s podslizničním vazivem esovitého tračníku/rekta a sigmoidálními/rektálními svaly).

SBS perianálních vývodů se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE (viz schéma), kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost), a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází k zvředovatění ve výstelce perianálních vývodů, a to úměrně intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem úbytku buněk je rozšíření vývodu, který má usnadnit rychlejší vyprazdňování.

LÉČEBNÁ FÁZE: Během první části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně doplňována prostřednictvím množení buněk. Otok (nahromadění tekutiny) vytváří perianální CYSTU. Pokud nedochází k recidivám konfliktů, cysta během léčebné fáze zmizí. Perianální ABSCES vzniká tehdy, když bakterie napomáhají procesu hojení.

Při vleklém léčení může chronický perianální absces nebo stálý tlak cysty vytvořit perianální PÍŠTĚL, otvor (tunel) mezi análním kanálem a kůží v blízkosti řitního otvoru (viz také píštěl štítné žlázy). K tomu obvykle dochází, když je v cystě zadržováno velké množství vody kvůli SYNDROMU nebo v důsledku recidiv konfliktů, které prodlužují proces hojení.

SVALY ESOVITÉHO TRAČNÍKU (sigmoidální svaly), REKTÁLNÍ SVALY

VÝVOJ A FUNKCE SVALŮ ESOVITÉHO TRAČNÍKU A REKTÁLNÍCH SVALŮ (HORNÍ ČÁST KONEČNÍKU): Stejně jako střeva, tak i esovitý tračník a horní část konečníku se skládají z hladké svaloviny, pocházející z entodermu, jsou řízeny ze středního mozku.

ÚROVEŇ MOZKU: Hladké svaly esovitého tračníku a konečníku (horní části) jsou řízeny ze středního mozku, který se nachází v nejzazší části mozkového kmene.

POZNÁMKA: Spodní část konečníku je vybavena příčně pruhovaným svalstvem.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Hladké svalstvo esovitého tračníku a horní části konečníku je spojeno s "Konfliktem výkalů" nebo "Konfliktem sraček", který je prožíván v reálném smyslu (INKONTINENCE stolice, úporná ZÁCPA) nebo v přeneseném významu jako "podělaná" situace (viz také Konflikt výkalů, související s esovitým tračníkem, podslizničním vazivem rekta a perianálními vývody).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází ke zvýšenému svalovému napětí (hypertonus).

LÉČEBNÁ FÁZE: Dochází k uvolnění svalů s KŘEČEMI V KONEČNÍKU během epileptoidní krize (viz také křeče v konečníku, související s vnitřním svěračem konečníku, příčně pruhovaným svalstvem konečníku a vnějším svěračem konečníku, podslizničním vazivem konečníku a povrchovou vrstvou konečníku).

VYHŘEZNUTÍ (prolaps) KONEČNÍKU: Konečník je k pánvi připevněn svaly a vazy, které jej drží na místě. Dlouhotrvající Konflikt ztráty sebeúcty (chronická ZÁCPA, chronický PRŮJEM, dlouhotrvající HEMOROIDY) postupně oslabuje svaly pánevního dna a způsobuje vyklenutí konečníku z řitního otvoru (srovnej s prolapsem dělohy). U kojenců může prolaps konečníku souviset se stresujícím nácvikem na nočník, vyvolaným např. spíláním, výtkami, tresty nebo nesplněným očekáváním rodiče. Oslabení análního svěrače (vnějšího svěrače konečníku) může také vést k vyhřeznutí konečníku; v tomto případě se tyto potíže kryjí současně s fekální inkontinencí (únik stolice).

VNITŘNÍ SVĚRAČ KONEČNÍKU

VÝVOJ A FUNKCE VNITŘNÍHO SVĚRAČE KONEČNÍKU: Vnitřní a vnější svěrače konečníku kontrolují uzavírání konečníku a vylučování stolice. Vnitřní rektální svěrač je svalový prstenec, který obklopuje anální kanál. Je tvořen zesílením kruhových svalů konečníku. Vnitřní svěrač konečníku se skládá z hladkých svalů, pochází z entodermu a je řízen ze středního mozku.

ÚROVEŇ MOZKU: Hladké svaly vnitřního svěrače konečníku jsou řízeny ze středního mozku, který se nachází v nejzazší části mozkového kmene.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s vnitřním svěračem konečníku, je neschopnost zadržet stolici, například kvůli fekální inkontinenci (únik stolice).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází ke zvýšenému svalovému napětí vnitřního svěrače konečníku. Biologický účel zvýšeného svalového napětí je usnadnit zadržení stolice.

LÉČEBNÁ FÁZE: Svalové napětí se vrací do normálu. Epileptoidní krize se projevuje bolestivými KŘEČEMI V KONEČNÍKU (viz také křeče v konečníku, týkající se hladkého svalstva konečníku, příčně pruhovaného svalstva konečníku a vnějšího svěrače konečníku, podslizničního vaziva konečníku a povrchovou vrstvou konečníku).

REKTÁLNÍ SVALY (dolní část konečníku) a VNĚJŠÍ SVĚRAČ KONEČNÍKU

VÝVOJ A FUNKCE SVALŮ KONEČNÍKU (DOLNÍ ČÁST KONEČNÍKU) A VNĚJŠÍHO SVĚRAČE KONEČNÍKU: Vnější rektální svěrač je sval, který obklopuje řitní otvor bezprostředně pod kůží. Stejně jako vnitřní svěrač konečníku reguluje zavírání a otevírání řitního otvoru za účelem zadržení a vypuzení stolice. Dolní část rektálních svalů a vnější svěrač konečníku se skládají z příčně pruhovaných svalů, pocházejí z nového mezodermu a jsou řízeny z mozkové dřeně a motorické kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Příčně pruhované svaly konečníku a vnější svěrač konečníku mají dvě řídicí centra ve velkém mozku. Trofická funkce svalů, zodpovědná za výživu tkáně, je řízena z mozkové dřeně; kontrakce svalů je řízena z motorické kůry (součást mozkové kůry). Pravá polovina rektálních svalů a vnějšího svěrače konečníku je řízena z levé mozkové hemisféry; levá polovina z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace mezi mozkem a orgánem. Oproti tomu hladké svaly horní části konečníku a vnitřní svěrač konečníku jsou řízeny ze středního mozku.

POZNÁMKA: Svaly konečníku a vnější svěrač konečníku, svaly močového měchýře a vnější svěrač močového měchýře, svaly děložního hrdla a svěrač děložního čípku a poševní svaly mají stejné mozkové relé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s rektálními svaly a vnějším svěračem konečníku, je stejný jako u povrchové vrstvy konečníku, a to Konflikt identity ve smyslu neschopnosti vybudovat si svou pozici nebo místo. Biologicky se to projevuje jako "neschopnost dostatečně označkovat své území" (defekací, tj. vyprázdněním se), podobně jako Konflikt značkování, související se svalovinou močového měchýře a zevním svěračem močového měchýře.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází ke ztrátě buněk (nekróza) svalové tkáně konečníku (řízeno z mozkové dřeně), úměrně intenzitě konfliktní aktivity dochází k narůstající paralýze svalů konečníku (řízeno z motorické kůry). Současně se otevírá svěrač konečníku (u svěračů není žádná nekróza!), což umožňuje lépe "označkovat" své místo.

POZNÁMKA: Příčně pruhované svalstvo patří do skupiny orgánů, které na související konflikt reagují funkční ztrátou (viz také SBS buněk ostrůvků pankreatu (alfa a beta ostrůvkové buňky), vnitřního ucha (hlemýžď a vestibulární orgán), čichových nervů, sítnice a sklivcového tělesa očí) nebo hyperfunkcí (okostice a thalamu).

Neustálá konfliktní aktivita způsobuje fekální INKONTINENCI, neschopnost kontrolovat stolici (viz také močová inkontinence). K náhlému úniku proudu stolice dochází také během epileptoidní krize, kdy se otevírá svěrač konečníku.

POZNÁMKA: Vnější svěrače (vnější svěrač močového měchýře, vnější svěrač konečníku, svěrač děložního hrdla) se skládají z příčně pruhovaných svalů, zatímco vnitřní svěrače (vnitřní svěrač močového měchýře a vnitřní svěrač konečníku) se skládají z hladkých svalů. Vnější svěrače mají inverzní inervaci, což znamená, že se uzavírají kontrakcí ve vagotonii, tj. v léčebné fázi, a otevírají se uvolněním v sympatikotonii, tj. v konfliktně-aktivní fázi a epileptoidní krizi. Pokud jde o močový měchýř a konečník, během epileptoidní krize (např. během epileptického záchvatu), se mohou oba svěrače otevřít současně a způsobit úplné vyprázdnění močového měchýře společně s mimovolní ztrátou stolice.

LÉČEBNÁ FÁZE: Během léčebné fáze dochází k rekonstrukci svalů konečníku a uzavření svěračů konečníku. Epileptoidní krize se projevuje bolestivými křečemi v konečníku (viz také křeče v konečníku, týkající se vnitřního svěrače konečníku, hladkých svalů konečníku, podslizničního vaziva konečníku a povrchové vrstvy konečníku).

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu ("skupina, týkající se nadbytku"), včetně rektálních svalů, vykazují biologický účel na konci léčebné fáze. Po ukončení léčebného procesu je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!