SBS: Zuby, čelistní kosti (kazy, parodontóza, absces, rakovina čelisti)

11.03.2023

ZUBOVINA A ČELISTNÍ KOSTI

VÝVOJ A FUNKCE ZUBOVINY A ČELISTNÍCH KOSTI: Dospělý člověk má 32 zubů, 16 v horní čelisti a 16 v dolní čelisti. Každý zub se skládá z korunky (nad linií dásně), pokryté sklovinou, a kořene (pod linií dásně). Zub je z větší části tvořený ze zuboviny. Jeho kalcifikovaná struktura je hustší než u kostí, což umožňuje odolat tlaku z kousání a mačkání. Kořeny zubů zasahují do kostí horní nebo dolní čelisti. Kořenové kanálky sahají od špičky kořene do dřeňové komory, umístěné ve středu zubu. Dřeň obsahuje krevní cévy, které vyživují zub a nervy, zajišťující citlivost na teplo, chlad, bolest a tlak. Buňky v dřeni, nazývané odontoblasty, jsou schopny tvořit dentin (zubovinu). Dřeň je něco jako "kostní dřeň" zubu. Tkáň parodont, obklopující dentin, poskytuje zubům podporu. Dáseň (viz submukóza úst a sliznice povrchu úst) leží nad čelistními kostmi a těsně objímá zub u krčku. Čelist je pár kostí, tvořící kostru úst. Skládá se z horní čelisti, dolní čelisti a temporomandibulárního kloubu (TMK). Funkcí čelisti je její využití ke kousání a žvýkání (viz též čelistní svaly). Dentin a čelistní kosti vznikají z nového mezodermu a jsou tedy řízeny z mozkové dřeně.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkové dřeni: dentin zubů na pravé straně a kosti pravé čelisti jsou řízeny z levé strany mozku; dentin levých zubů a kosti levé čelisti jsou řízeny z pravé mozkové hemisféry. Je zde tedy zkřížená korelace z mozku do orgánu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený se zubovinou (dentinem), spočívá v tom, že člověk je neschopný "kousat", ať už doslova (není schopný zpracovat potravu, nebo s tím má potíže), nebo v přeneseném slova smyslu, kdy je jedinec neschopný dát někomu "zabrat" ("pokousat") nebo "odseknout" někomu, "vyštěknout" na oponenta, protože je ve slabší pozici (porovnej s Konfliktem kousnutí, souvisejícím se sklovinou a čelistními svaly). Např. fyzicky slabší (dítě vůči většímu dítěti nebo dospělému, žena vůči muži, malý pes vůči velkému psovi), ve slabší pozici na pracovišti (zaměstnanec vůči šéfovi nebo kolegovi na vyšší pozici), ve škole (student vůči učiteli, učitel vůči principu), v rodině (dítě vůči rodiči nebo staršímu sourozenci; nový choť nebo partner vůči nevlastnímu dítěti), nebo ve slabší pozici vůči úřadu, orgánům (státní úředník, policista, lékař, soudce, bankovní manažer). Diskriminace, politický útlak, zneužívání (fyzické, sexuální, verbální), tresty, omezení, provokace, vynadání, hubování nebo spílání vytvářejí situace, které mohou vyvolat Konflikt kousnutí. Konflikt je prožíván tím způsobem, že člověk je neschopný vzdorovat, bránit se nebo "odrazit" soupeře kvůli sebeobraně ("ukázat zuby", tj. projevit sílu). Slovní potyčky a neustálé dohadování s nějakým členem rodiny jsou klasické konflikty kousnutí. Konflikt kousnutí, související se zubní kostí, je typem Konfliktu ztráty sebeúcty (viz kosti a klouby). Ošklivé zuby v důsledku špatné dentální hygieny mohou proto také způsobit konflikt, související se zubovinou. Konflikt kousnutí, spojený s čelistními kostmi, je vnímán jako intenzivnější.

V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty ztráty sebeúcty hlavním konfliktním tématem, spojeným s orgány, řízenými z mozkové dřeně, pocházejícími z nového mezodermu.

To, které zuby jsou postiženy Konfliktem kousnutí, je dáno individuálním vnímáním konfliktní situace v souladu s konkrétní funkcí zubů.

Řezáky (přední zuby) slouží ke kousání a rozmělnění potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "kousat", ohnat se po někom nebo "ukázat zuby" (tj. ukázat sílu).

Špičáky slouží k uchopení a trhání potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "utrhnout se" na někoho.

Stoličky slouží k drcení a žvýkání potravy. Související Konflikt kousnutí: není umožněno/dovoleno "drtit" soupeře ("rozkousat ho", tj. dát mu zabrat, a "vyplivnout ho", tj. vyštěknout na něj).

/POZNÁMKA: Zda jsou postiženy čelisti nebo zuby na pravé či levé straně (nebo na obou stranách), závisí na P-L dominanci (viz Biologický zákon 1) a na tom, zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera./

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Ztráta zuboviny, způsobující díry (zubní kazy) v zubu. Jelikož jsou dentinové zubní kazy nebolestivé (na rozdíl od zubních kazů ve sklovině), jsou obvykle detekovány pouze pomocí rentgenu. Pokud však zubní kaz postupuje k dřeni, odhalení dřeně způsobuje bolestivou citlivost na horká, studená, sladká nebo kyselá jídla a nápoje. Nadměrná ztráta zuboviny (dentinu) v důsledku přetrvávající konfliktní aktivity ničí vnitřní struktury zubu s tím výsledkem, že zub praskne. Bez prokrvení dřeně začne zub hnít zevnitř.

/POZNÁMKA: Zubní kaz, ať už se vyskytuje v zubovině nebo ve sklovině, nesouvisí s cukrem v potravinách nebo tekutinách. Ne u každého dítěte nebo dospělého, který rád mlsá sladké, se vytvoří kaz! Naopak zubní kazy se vyskytují i u lidí, kteří téměř nejedí sladkosti. Zubní kaz také nesouvisí s péčí o zuby. Lidé, kteří pečlivě dodržují dentální hygienu, mají také kazy, a naopak./

Foto: Zde vidíme dopad Konfliktu kousnutí v řídicím centru dentinu (viz diagram GNM výše). Hamerovo ložisko zasahuje přes obě mozkové hemisféry (centrální konflikt). To odhaluje, že osoba spojovala konflikt se svou matkou/dítětem i partnerem, např. s oběma rodiči (otcem a matkou), což způsobilo kazy vpravo i vlevo.

Při postižení čelisti dochází k odvápnění čelistní kosti (osteolýza). Při déletrvající konfliktní aktivitě se krček zubu viditelně prodlužuje, dásně ustupují a zub se uvolňuje a je nestabilní. V důsledku toho se dásně snadno trhají a způsobují krvácení dásní (onemocnění dásní, jako je zubní absces nebo zánět dásní, se týkají submukózy úst a povrchové sliznice úst). Degenerace periodontální struktury se nazývá parodontóza, hrozí vypadnutí zubu.

LÉČEBNÁ FÁZE: V léčebné fázi jsou dutiny (tj. kazy) v zubu znovu vyplněny dentinovým kalusem (tj. tkání), který vytvořily odontoblasty (buňky) v dřeni (podobně jako při obnově kostí kalusem, který vytvořily kostitvorné osteoblasty, tj. buňky). Měkký kalus (tkáň) nakonec ztvrdne.

/POZNÁMKA: Všechny orgány, pocházející z nového mezodermu ("přebytková skupina"), včetně dentinu (zuboviny), vykazují biologický účel na konci léčebné fáze. Po ukončení léčebného procesu je orgán nebo tkáň silnější, než dřív, což umožňuje lépe se připravit na konflikt stejného druhu./

V čelisti způsobuje měkký kostní kalus snadný posun zubu nebo zubů. Zubní rovnátka, určená k vyrovnání a narovnání zubů, proto nejlépe fungují v tomto období.

Pokud má dutina v zubu vnější otvor (viz zubní píštěl), kalus si najde cestu do úst. V kombinaci se zbytky jídla a slin přilne lepkavá látka k povrchu zubů a přispívá k tvorbě zubního kamene, formy ztvrdlého zubního plaku. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení zubní plak nezpůsobuje dutiny, kazy ani zánět dásní. Tyto všeobecné teorie totiž nedokážou vysvětlit, proč se kazy nebo zánět dásní objevují na pravé nebo levé straně úst, proč se kazy tvoří v nějakém konkrétním zubu, proč postihují přední zuby nebo stoličky nebo proč se "kazy" vyskytují v zubovině či zubní sklovině. GNM nabízí pochopení příčiny "onemocnění zubů", které zásadně mění zubní medicínu, jak ji známe.

Během procesu opětovného vyplnění dutiny se parodont (tkáň), pokrývající zub, natahuje v důsledku otoku. To může způsobit silnou bolest zubů, protože dlaždicová epiteliální vrstva, pokrývající parodont, je vybavena vysoce citlivými nervy (porovnej s bolestí zubů, zahrnující sklovinu). Pokud se dutina vytvořila spíše uvnitř zubu, než směrem k okraji, otok by mohl tlačit na dřeň. V tomto případě může být bolest nesnesitelná

Dlouhotrvající tlak na dřeň (vleklé léčení) může poškodit nervy zubu (dřeň může být také poškozena opakovaným zákrokem na zubu nebo velkou výplní). V tomto okamžiku spočívá standardní léčba ve vytržení kořenového kanálku (tj. uvnitř kořenu) nebo zubu. Procedura kořenového kanálku zahrnuje odstranění celého obsahu dřeně a vyplnění dutiny syntetickým materiálem, zvaným gutaperča. To ale není všechno - tato výplň také obsahuje formaldehyd a arzen!

                             "Neexistuje vůbec žádné ospravedlnění pro použití arzenu v moderní zubařské praxi."                                    (Národní centrum biotechnologií)

To samé je třeba říci o používání zubních výplní, obsahujících rtuť, což je neurotoxin, který může způsobit vážné neurologické problémy.

To, co zbyde po kořenovém kanálku, je mrtvý a toxický zub! Teorie, že zub s kořenovým kanálkem nese riziko vzniku rakoviny nebo infarktu, jak původně navrhl Dr. Weston A. Price (v r. 1922), je na základě pěti biologických zákonů GNM velmi pochybná. Z hlediska GNM je třeba se za každou cenu vyhnout kořenovému kanálku. Ve výjimečných případech může být postižený zub vytržen a nahrazen.

 "Zubní nerv není životně důležitý pro zdraví a funkci zubu. Jediná jeho funkce je smyslová - poskytovat pocit                tepla nebo chladu. Přítomnost nebo nepřítomnost nervu neovlivní každodenní fungování zubu."                    (Zdraví zubů a kořenových kanálků)

Bakterie, pokud jsou dostupné, napomáhají obnově zubu. Mikrobiální aktivita způsobuje abscesový zub s nahromaděním kalusu a hnisu uvnitř zubu (porovnej s abscesem dásně). Bolest zubního abscesu je způsobena nahromaděním tlaku uvnitř zubu. Pokud však dutina vytvořila vnější otvor, nazývaný zubní píštěl, hnis vyteče a absces se sám vytratí.

Otok kolem zubu (viz foto) je důsledkem edému (nahromaděné tekutiny) v hojící se oblasti. Při zadržování vody v důsledku SYNDROMU se otok značně zvětší, je zjevný jako otok obličeje.

V čelisti je rekalcifikace, k níž dochází během léčebné fáze, také doprovázena otokem a bolestí čelisti, což je způsobeno natažením periostální vrstvy, pokrývající čelistní kosti. Velký otok je obvykle diagnostikován jako "RAKOVINA ČELISTI" (viz rakovina kostí). Bolest v temporomandibulárním kloubu se označuje jako syndrom TMK.


Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!