SBS: Ženské pohlavní orgány (rakovina dělohy, polyp, myom, kandidóza, aj.)

23.05.2024

DĚLOHA A VEJCOVODY

VÝVOJ A FUNKCE DĚLOHY A VEJCOVODŮ: Děloha se nachází v ženské pánvi za močovým měchýřem. Dělohu drží na místě děložní svalovina, tzv. myometrium. Vnější vrstva dělohy (perimetrium) je tvořena peritoneální membránou, která poskytuje tomuto orgánu další oporu. V průběhu menstruačního cyklu narůstá na endometriu (vnitřní výstelka dělohy) vrstva tkáně, bohatá na krevní cévy, která poskytuje optimální prostředí pro embryo. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, výstelka děložní sliznice se během menstruace oddělí a vyloučí. Děloha se otevírá do vagíny přes děložní čípek (neboli "krček dělohy", cervix uteri). Dva vejcovody spojují dělohu s vaječníky. Vejcovody produkují sekret (sekreční kvalita), který napomáhá přenosu spermií a oplodněného vajíčka do dělohy, kde blastocysta přilne k endometriu. Vedle výživy vyvíjejícího se plodu děloha vylučuje prostaglandin (sekreční kvalita), látku podobnou hormonu, která stimuluje děložní kontrakce na začátku porodu. (Děloha a vejcovody se skládají ze střevního cylindrického epitelu, pocházejí z entodermu, jsou řízeny z mozkového kmene.)

POZNÁMKA: Zpočátku měla ženská reprodukční soustava dvě dělohy, které se nakonec spojily a vytvořily jeden orgán. Dvě dělohy se zpočátku vytvářejí také u lidského embrya, které během vývoje ženského plodu splynou v jedinou dělohu. Stejný proces probíhá i u původně dvou močových měchýřů.

ÚROVEŇ MOZKU: Děloha a vejcovody jsou řízeny z centra mozkového kmene.

POZNÁMKA: Děloha, vejcovody a prostata mají stejné mozkové relé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s dělohou a vejcovody, je Konflikt rozmnožování (stejný jako konflikt, související s prostatou u mužů) nebo "Konflikt uhnízdění" (srovnej s Konfliktem páření, souvisejícím s děložním čípkem). Proto může být konflikt vyvolán potratem, interrupcí, neotěhotněním (viz také děložní svaly), stejně jako ztrátou dítěte nebo vnoučete (srovnej s Konfliktem ztráty, souvisejícím s vaječníky). Kromě toho děloha a vejcovody odpovídají Konfliktu pohlaví, prožívanému jako "ošklivý konflikt s mužem". Pocit ponížení ze strany muže (fyzické, sexuální nebo emocionální zneužití), slovní urážky, neuctivé zacházení ze strany partnera, manžela, příbuzného nebo přítele mužského pohlaví, urážlivé chování kolegy nebo obtěžování ze strany bývalého přítele, bývalého manžela (po "ošklivém" rozvodu) nebo mužské autority (nadřízený, lékař, soudce, policista, atd.) jsou možné scénáře konfliktu. Konflikt může vyvolat i znepokojující gynekologické vyšetření.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Hned po DHS se během konfliktně-aktivní fáze buňky v děloze množí úměrně intenzitě konfliktu. Biologickým účelem nárůstu buněk je zesílení děložní sliznice, což má napomoci implantaci (uhnízdění) oplodněného vajíčka.

BOLESTIVÁ MENSTRUACE: Stažení děložního svalstva je stimulováno hormonem prostaglandinem, který je vytvářen ve sliznici dělohy. Nadprodukce prostaglandinu během konfliktně-aktivní fáze Konfliktu rozmnožování nebo Konfliktu pohlaví způsobuje, že se děloha stahuje silněji než obvykle, což má za následek bolestivé menstruační křeče (viz také bolestivá menstruace, spojená s SBS vaječníků).

Při dlouhodobé konfliktní aktivitě (vleklý konflikt) vzniká v důsledku pokračujícího množení buněk květákovitý růst (sekreční typ), označovaný jako RAKOVINA DĚLOHY (KARCINOM ENDOMETRIA). Pokud rychlost dělení buněk překročí určitou mez, považuje konvenční medicína rakovinu za "zhoubnou"; pod touto hranicí je výrůstek považován za "nezhoubný" nebo diagnostikován jako DĚLOŽNÍ POLYP (viz také léčebná fáze). Výrůstek, vyvíjející se na ploché rovině, se označuje HYPERPLAZIE ENDOMETRIA (stejný diagnostický standard se uplatňuje u rakoviny prostaty a hyperplazie prostaty). Během konfliktně-aktivní fáze se nevyskytují žádné příznaky. Ve vejcovodech však může kompaktní výrůstek (sekreční typ) dočasně ucpat postižený vejcovod a způsobit bolest, zejména během ovulace (rovněž v léčebné fázi).

Na tomto CT snímku mozku vidíme Hamerovo ložisko v mozkovém relé dělohy (viz schéma GNM výše), odpovídající karcinomu dělohy. Hamerovo ložisko v řídícím centru jater (na pravé hemisféře mozkového kmene) ukazuje dopad Konfliktu hladovění, který se nejspíše vyskytl společně s konfliktem, souvisejícím s dělohou.

LÉČEBNÁ FÁZE: Poté, co je konflikt vyřešen (CL), houby/plísně nebo mykobakterie, jako jsou bakterie TBC, odstraní buňky, které již nejsou potřeba. Léčebný proces je doprovázen nočním pocením. Když houby napomáhají hojení, způsobuje to děložní KANDIDÓZU (srovnej s vaginální kandidózou, související s Bartholiniho žlázami). Výtok vznikající při rozpadu buněk (nádoru) se vylučuje vagínou. Výtok je bílý (sýrovitý), má výrazný zápach a může obsahovat krev. 

POZNÁMKA: "Vaginální výtok" pochází z dělohy nebo vejcovodů, a nikoli, jak se předpokládá, z vagíny, protože vaginální kanál není vybaven entodermálním podslizničním vazivem, tudíž není osídlen houbami nebo bakteriemi.

-- ENDOMETRITIDA (tj. zánět děložní sliznice; nezaměňovat s endometriózou!) je zánět v děloze s bolestivým otokem. Pokud je současně zadržována voda (tzv. SYNDROM) v důsledku aktivního Konfliktu opuštění a Konfliktu existenčního, otok se zvětšuje, a tím i bolest. U vejcovodů může otok dočasně zablokovat postižený vejcovod (viz také konfliktně-aktivní fáze). Vzhledem k tomu, že vejcovody jsou propustné, mohl by výtok, vzniklý během rozkladného procesu, unikat do dutiny břišní. Může vzniknout ZÁNĚT VEJCOVODU (tj. salpingitida nebo adnexitida, stejný lékařský termín se používá pro zánět vaječníků). Zda konflikt postihuje pravý nebo levý vejcovod, je náhodné.

Když probíhá intenzivní léčebná fáze, vnější stěna tumoru dělohy může prasknout, což vede k akutnímu krvácení nebo hemoragii, zejména během menstruace, kdy se odstranění nádoru časově shoduje s vylučováním decidui ("výstelky děložní sliznice"). Silné menstruační krvácení (menoragie) by tedy mohlo poukazovat na recidivy ("koleje") konfliktu, souvisejícího s dělohou (viz také silná menstruace, související s děložní svalovinou, vaječníky, sliznicí děložního čípku a maniodepresivitou). Lehké krvácení doprovází hojení, pokud byla předchozí konfliktní aktivita méně intenzivní nebo pokud je žena již v postmenopauze nebo v době, kdy probíhá hojení, nemenstruuje.

Pokud po vyřešení konfliktu nejsou k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, dodatečné buňky zůstávají. Nakonec se výrůstek obalí pojivovou tkání. V konvenční medicíně se to obvykle diagnostikuje jako "nezhoubná rakovina" nebo DĚLOŽNÍ POLYP (viz také konfliktně-aktivní fáze).

DĚLOŽNÍ SVALY

VÝVOJ A FUNKCE DĚLOŽNÍCH SVALŮ: Střední vrstva dělohy (myometrium), tvoří většinu objemu dělohy. Myometrium je z větší části tvořeno hladkou svalovinou. Hlavní funkcí děložních svalů je udržet plod a napomáhat jeho porodu. Hormon oxytocin, vytvořený v hypofýze, vyvolává stahy děložních svalů během porodu. Děložní svaly pocházejí z entodermu a jsou řízeny ze středního mozku.

POZNÁMKA: Těhotenství, stejně jako každý Speciální biologický program přírody, probíhá ve dvou fázích. V průběhu prvních tří měsíců těhotenství se zvyšuje svalové napětí (sympatikotonie), aby bylo zajištěno nově uhnízděné embryo. Aby se zabránilo předčasnému porodu, děložní svaly se po dobu zbývajících šesti měsíců těhotenství uvolňují (vagotonie). Neočekávaný negativní stres (konfliktní aktivita), kterou prožívá nenarozené dítě nebo matka, proto může způsobit potrat. Od samého začátku porodu se děložní svaly stahují (prodlužované tonické křeče) za současných rytmických, klonických, peristaltických pohybů (rovnajících se střevní kolice), aby usnadnily porod (viz také svaly děložního hrdla, svěrače děložního hrdla a vaginální svaly). Z evolučního hlediska se tonicko-klonické porodní stahy staly předlohou pro epileptoidní krizi příčně pruhovaného svalstva.

ÚROVEŇ MOZKU: Děložní svaly jsou řízeny ze středního mozku, který se nachází v nejzazší části mozkového kmene.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s děložními svaly, je "neschopnost udržet plod" (komplikace během těhotenství, potraty, interrupce; viz také svaly děložního hrdla) nebo neotěhotnění (srovnej s Konfliktem rozmnožování, týkajícím se dělohy). Typické konfliktní situace jsou: neschopnost mít děti z důvodu předčasné menopauzy, odstranění obou vaječníků, neplodnost, partnerova neplodnost nebo erektilní dysfunkce, potíže s početím nebo nenaplněná touha mít (více) dětí. Podvázání "vaječníků" (podvázání vejcovodů), používání nitroděložního tělíska kvůli zabránění otěhotnění nebo užívání antikoncepce může vyvolat konflikt na jemné psychobiologické úrovni. Žena může také prožívat konflikt s členkou skupiny nebo jejím prostřednictvím (s dcerou/vnučkou, blízkou příbuznou nebo přítelkyní).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Dochází k množení buněk a tvorbě děložních MYOMŮ (fibromyomů nebo leiomyomů). Biologickým účelem přídavné svalové tkáně je zvýšení svalového napětí (tzv. hypertonus) a posílení děložních svalů, aby byly lépe schopny udržet plod nebo usnadnit porod. Velikost myomu (myomů) je dána intenzitou a trváním konfliktní aktivity.

LÉČEBNÁ FÁZE: Svalové napětí se normalizuje. Avšak kvůli zajištění rozmnožování MYOMY zůstávají i po ukončení léčebné fáze.

Fibroidy, umístěné v blízkosti endometria dělohy, mohou způsobit akutní krvácení, zejména během epileptoidní krize, a silnou menstruaci, protože fibroidy jsou pokryty endometriální výstelkou, která se během menstruace vylučuje (viz také silná menstruace, související s děložní sliznicí, vaječníky, sliznicí děložního čípku a maniodepresivitou).

Když nastane SYNDROM (tj. zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění a Konfliktu existenčního, zahrnujícího sběrné kanálky ledvin), zadržovaná voda zvětšuje velikost myomu (myomů). -- Velký výrůstek v děložní svalovině může být diagnostikován jako SARKOM MYOMETRIA.

-- PROLAPS DĚLOHY: Děloha je rovněž držena na místě pomocí vazů. Trvalý Konflikt ztráty sebeúcty ("Nejsem tam dost dobrá!") oslabuje tyto struktury a způsobuje sestup dělohy do poševního kanálu.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!