SBS: Škára (melanom, pás. opar, akné, plíseň nehtů/prstů, pocení...) 

23.04.2024

VÝVOJ A FUNKCE ŠKÁRY (KŮŽE KORIUM): Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev - epidermis (pokožka) a kůže korium (škára). Funkcí poměrně silné škáry je chránit organismus před poraněním a útoky. Škára je tvořena převážně melanocyty, což jsou buňky, které vytvářejí pigment melanin, dodávající barvu kůži a vlasům (melanin se vytváří také v duhovce a řasnatém tělese očí). Melanin účinně absorbuje světlo, což chrání pokožku před UV zářením. Ve škáře jsou mazové a potní žlázy. Z evolučního hlediska se škára (kůže korium) vyvinula společně s pohrudnicí, pobřišnicí a osrdečníkem. Škára, včetně mazových a potních žláz, má původ ve starém mezodermu, je tedy řízena z mozečku.

POZNÁMKA: Klitoris a žalud penisu jsou pokryty epidermální vrstvou kůže, ale nejsou obdařeny škárou. Se vznikem savců se z potních žláz ve škáře vyvinuly prsní žlázy.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozečku je škára (včetně mazových a potních žláz) pravé poloviny těla řízena z levé poloviny mozku; škára levé poloviny těla je řízena z pravé mozkové hemisféry. Z toho vyplývá, že existuje zkřížená korelace mezi mozkem a orgánem.

POZNÁMKA: Myelinová pochva je řízena ze stejného mozkového relé jako škára (viz také žlázy očních víček).

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený se škárou, je podle ochranné funkce Konflikt útoku (viz také Konflikty útoku spojené s pohrudnicí, pobřišnicí a osrdečníkem). (V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty útoku hlavním konfliktním tématem, souvisejícím s orgány, které pocházejí ze starého mezodermu a řídí je mozeček.)

KONFLIKT ÚTOKU prožíváme např. při napadení člověkem nebo zvířetem či při úderu nebo ráně proti tělu nebo proti hlavě (ve sportu, během rvačky, nehody). Jako "útok" však mohou být registrovány i lékařské zákroky, jako je operace (představa řezání skalpelem), biopsie jehlou, injekce, očkování, též bodavá nebo pronikavá bolest. Slovní útoky, např. když nás někdo okřikuje, nadává nám, napadá nás nebo nám vyhrožuje ostrými a agresivními slovy, obvykle "zasáhnou" obličej, čelo (urážka inteligence) nebo záda ("bodnutí do zad"). Sexistické poznámky, sexuální obvinění nebo útok proti sexuální orientaci člověka obvykle zasáhnou "pod pás". Když slyšíme urážlivá slova, působí to na škáru ucha. Když jsme kritizováni nepřátelským způsobem, diskriminováni, očerňováni, uráženi nebo je slovně napadána naše integrita, může to mít dopad na celé tělo (generalizovaný konflikt). 

KONFLIKT ZNETVOŘENÍ, který také biologicky odpovídá škáře, může vyvolat stav kůže, jako je akné nebo chirurgické jizvy v obličeji nebo na těle (po mastektomii). 

Kromě toho se konflikt, spojený se škárou, týká POCITU NEČISTOTY (páchnoucí pot, zapáchající nohy, zápach výtoku, inkontinence) nebo POCITU ZNEČIŠTĚNÍ, např. při kontaktu s něčím, co je považováno za odpudivé, jako špína, výkaly, moč, zvratky, sliny, (menstruační) krev, pot nebo sperma. "Špinavá" slova, vmetená člověku do tváře, nebo pomluvy za zády mohou také vyvolat konflikt, protože psychika (ve smyslu GNM) nedokáže rozlišovat mezi skutečnou a obraznou "špínou". Konflikt "cítím se špinavý" by mohl být vyvolán fyzickým kontaktem s osobou, která je považována za "odpudivou", např. s opilým člověkem, zapáchající osobou nebo člověkem, který má "nakažlivou nemoc" (pohlavní nemoc), za předpokladu, že člověk věří, že "nakažlivé nemoci" jsou přenosné. Strach z "infekce" a nákazy nemocí může postihnout celou populaci (viz epidemie, např. mor).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně-aktivní fáze melanocyty ve škáře množí na "napadeném" nebo "znečištěném" místě a vytvářejí kompaktní výrůstek neboli melanom. V konvenční medicíně je tento výrůstek považován za "RAKOVINU KŮŽE" (viz také bazaliom a spinocelulární rakovina kůže). Z evolučního hlediska je však melanom archaickou formou obrany, která slouží biologickému účelu poskytnout ochrannou vrstvu neboli "silnější kůži" proti dalším útokům (viz také mezoteliom pohrudnice, mezoteliom pobřišnice, mezoteliom osrdečníku). Příležitostně se ložiska melaninu vyskytují na atypických místech. V případě "primárního kožního karcinomu" je nahromadění melaninu, projevující se jako hnědé pigmenty, např. v játrech nebo mozku, chybně diagnostikováno jako "metastatický melanom" (viz Teorie metastáz).

POZNÁMKA: Nadměrné sluneční UV záření může jistě poškodit kůži, ale nezpůsobuje rakovinu kůže, jak se tvrdí. Je to spíše strach z rakoviny kůže, který vede ke vzniku melanomu. Opalovací krémy nechrání kůži před "rakovinou", ale redukují strach z onemocnění rakovinou kůže! Kromě toho se melanomy a jiné typy rakoviny kůže objevují na místech těla, která nebyla vystavena slunci. Teorie o UV záření nevysvětluje, proč se rakovina kůže objevuje na zcela konkrétním místě (na tváři, prsou, zádech), proč na pravé/levé straně, proč v určitém období života.

Pokud je melanom pigmentovaný, jeví se jako černý, hnědý nebo modrý. Melanotická skvrna (melanom) vždy zahrnuje mateřské znaménko. Mateřská znaménka jsou pozůstatkem tmavě pigmentované kůže, která kdysi pokrývala celé tělo jako ochrana před nadměrným sluněním, což se stále vyskytuje u lidí tmavé pleti žijících v nižších zeměpisných šířkách, např. v tropické Africe. Světlá pigmentace kůže, jaká se vyskytuje u evropské populace, se vyvinula mnohem později.

Nepigmentovaný neboli amelanotický melanom se jeví jako růžový, protože neobsahuje pigmenty (viz pásový opar).

POZNÁMKA: O tom, zda je postižena pravá nebo levá strana těla, rozhoduje levo/pravorukost člověka a to, zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo o konflikt partnerský. Lokalizovaný konflikt postihuje oblast kůže, která je spojena s útokem nebo s "pocitem znečištění".

Výskyt melanomu může vyvolat Konflikt znetvoření s tím, že v krátké době se ve stejné oblasti objeví další melanomy. Chirurgické odstranění výrůstku může vyvolat Konflikt útoku, vedoucí ke vzniku nových melanomů – což je pro člověka, který není obeznámen s GNM, začarovaný kruh!!

-- To, co se označuje jako KAPOSIHO SARKOM (KS), jsou "nádory", které se projevují jako fialové nebo hnědé skvrny. Představují typický obraz melanomů. Přesto jsou tyto výrůstky v konvenční medicíně dnes považovány za onemocnění v souvislosti s AIDS (viz také pásový opar): "Kaposiho sarkom související s AIDS vzniká u lidí, nakažených virem HIV. Částečně to byl neobvyklý a náhlý výskyt této formy KS u tolika mladých mužů na počátku epidemie AIDS, který přivedl lékaře k poznání, že se objevila nová nemoc." (Představuje homosexualita zdravotní riziko?). Na základě poznatků o GNM byl vznik "nové nemoci" způsoben spíše strachem, spojeným s HIV a AIDS ("pocit znečištění" nebo "nakažení" osobou, která je "HIV pozitivní", nebo pocit napadení kvůli sexuální orientaci), než virem, jehož existence nebyla nikdy prokázána (!).

LÉČEBNÁ FÁZE: Po vyřešení konfliktu (CL) dochází k tomu, že houby/plísně a TB bakterie či jiné bakterie odstraní buňky, které již nejsou třeba. 

-- Zapojení tuberkulózních bakterií způsobuje TUBERKULÓZU KŮŽE. Během procesu rozkladu melanom mění svou strukturu (výrůstek se stává měkký a houbovitý), tvar (zvětšuje se a stává se asymetrickým s nerovnými okraji) a může krvácet. Když se vrchní pokožka otevře, páchnoucí výpotek, produkovaný TB bakteriemi, prorazí kůži (viz také léčebná fáze žlázového karcinomu prsu). Pokud v té době nejsou k dispozici potřebné mikroby, výrůstek zůstává. Při neustálých konfliktních recidivách však melanom dále roste.

-- KARBUNKUL/FURUNKL, známý také jako VŘED nebo kožní ABSCES, je uzlík vyplněný hnisem, který vzniká činností bakterií ve škáře. Karbunkulóza/furunkulóza vzniká při zánětu. Furunkul/karbunkul může také vzniknout v pojivové tkáni - v tomto případě s tím souvisí Konflikt ztráty sebeúcty

-- PILONIDÁLNÍ CYSTA (absces) je vřídek, který vzniká na kostrči v blízkosti rozštěpu hýždí jako oblast, kde byl zaznamenán Konflikt útoku. Zajímavé je, že tento stav byl rozšířen v armádě USA během II. světové války. Říkalo se mu "nemoc posádek džípu", protože mnoho vojáků, kteří byli kvůli tomu hospitalizováni, jezdilo v džípech. Dlouhá kodrcavá jízda musela vyvolat Konflikt "útoku".

Na této fotce je několik vředů, rozesetých po obou stranách horní části zad. Podlé/zlé nadávky za zády by mohly být scénářem Konfliktu útoku, vnímaného právě v této oblasti těla.

VELKÝ MOR (1348-1351)

Odhaduje se, že velký mor zabil 30-60 % celkové evropské populace. Říká se, že nemoc byla do Evropy zavlečena obchodními loděmi, které převážely nakažené krysy. Zajímavé je, že krysy se morem nenakazily!

Příznaky dýmějového moru: tmavé, fialové otoky s charakteristickým zapáchajícím výtokem, který svědčí o kožní tuberkulóze, spojené s Konfliktem "pocitu znečištění" a panikou z nákazy "infekční nemocí" (mor).

Příznaky plicního moru: kašel s krvavým hlenem a krvácením z plic je známkou tuberkulózy plic, spojené s Konfliktem strachu ze smrti (strach ze "smrtelné nákazy"). POZNÁMKA: 95 % lidí zemřelo na plicní mor!

V roce 1894 švýcarský lékař Alexandre Yersin, žák Louise Pasteura, vyšetřoval oběti moru v Hongkongu. Pod mikroskopem našel spoustu bakterií. Tvrdil, že tyto bakterie způsobily velký mor a pojmenoval bakterii Yersinia pestis. Jeden z Yersinových studentů tvrdil, že objevil bacil Yersinia pestis v žaludku, a to u krysích blech. Tvrdil, že kousnutí blechy z krysy vpravilo do lidí bakterii…

V březnu 2014, po vykopání hromadného hrobu v Londýně s oběťmi moru ze 14. století, vědci analyzovali zuby některých koster. Zuby skutečně obsahovaly DNA z bakterie Yersinia pestis (označované jako "Yersinia pseudotuberculosis"!). Analýza DNA však odhalila, že "černá smrt nebyla dýmějový mor, jak se dosud předpokládalo, ale plicní mor". (Health and Medicine, 31. března 2014). To potvrzuje, že velký mor byl ve skutečnosti epidemií Konfliktu strachu ze smrti (vyvolaných "smrtelnou nemocí"), která zachvátila evropské obyvatelstvo.

-- U LEPRY (související s Konfliktem útoku) se výrůstky vyvíjejí spíše plošně, netvoří se kompaktní vřídky. Avšak stejně jako otevřené vředy moru, má tuberkulózní výtok (tuberkulóza kůže), produkovaný bakterií Mycobacterium leprae, odporný zápach. Neustálé opravné procesy (vleklé léčení) ve škáře vedou nakonec ke vzniku znetvořujících kožních vředů, obvykle způsobených stavem samotným (pocit znečištění a znetvoření).

-- NEŠTOVICE údajně způsobuje tzv. virus variola major. Předpokládá se, že se virus vyvinul z viru hlodavců před 68 000 - 16 000 lety. Od roku 1967 nařídila Světová zdravotnická organizace celosvětový program očkování proti neštovicím; "nemoc" byla údajně vymýcena v roce 1979. Neštovice se projevují jako ostře vystouplé puchýřky.

Od začátku 17. století evropští "osadníci" poprvé přivezli neštovice do Severní Ameriky. V letech 1633-1634 tato nemoc (ve skutečnosti "Konflikty útoku") vyhubila celé indiánské kmeny. 

POZNÁMKA: Úmrtí na neštovice obvykle nastalo v souvislosti se zápalem plic, který byl vyvolaný teritoriálním strachem a existenčními konflikty!

Tato fotografie ukazuje klinický obraz pustulózního ekzému (tj. neštovice v nemocnici). Na zaníceném povrchu kůže se objevují hnisavé rudé pupeny (viz dermatitida). V tomto případě probíhají souběžně SBS škáry (Konflikt útoku nebo "pocitu znečištění") a pokožky (Konflikt odloučení).

-- PÁSOVÝ OPAR jsou malé nepigmentované (amelanotické) výrůstky, které se vyvíjejí podél jednoho nebo několika segmentů kůže. Během léčebné fáze jsou kožní léze v důsledku zánětu oteklé a červené, a puchýře jsou vyplněny hnisem, produkovaným bakteriemi. Po epileptoidní krizi, během PCL-B, puchýře vysychají, tvoří se na nich strupy a postupně mizí. Proces strupovatění je doprovázen akutní ostrou, bodavou bolestí. Ta je charakteristická pro hojení všech tkání starého mezodermu (viz také žlázový karcinom prsu). Opakované výskyty pásového oparu jsou vyvolány recidivami konfliktu prostřednictvím nastavení "koleje", která byla vytvořena, když nastal původní Konflikt útoku nebo "pocit znečištění".

Konvenční medicína tvrdí, že pásový opar je způsoben reaktivací předchozí infekce virem "varicella-zoster" (typ "herpes" viru), který údajně způsobuje plané neštovice (ze stejného důvodu se tvrdí, že lidé, kteří prodělali plané neštovice, mají "doživotní imunitu" proti nové "infekci" virem "zoster"). Předpokládá se, že virus migruje podél senzorických periferních nervů, replikuje se v oblasti kůže, zásobované tímto nervem, což pak vede ke vzniku pásového oparu. Tato virová teorie však nedokáže vysvětlit, proč by "virus" postihoval zcela specifický úsek kůže (obličej, rameno, hrudník, trup, oblast genitálií), a proč se onemocnění vyskytuje na pravé nebo levé straně těla nebo na obou. Odpovědi neposkytuje ani teorie imunitního systému. Kromě toho, že existence údajného viru je vysoce diskutabilní, výzkum Dr. Hamera prokázal, že každý člověk s pásovým oparem vykazuje na CT snímku mozku Hamerovo ložisko v mozečku, přesněji v oblasti mozku, která řídí škáru (viz sken mozku níže); proto tedy dochází k aktivitě bakterií (!) v léčebné fázi. (Kožní vyrážka, která se objevuje při planých neštovicích, naopak zahrnuje pokožku a je řízena z mozkové kůry.)

Na tomto snímku mozku ukazuje oranžová šipka na malý otok na pravé straně mozečku. Je to známka toho, že Konflikt útoku nebo "pocitu znečištění" byl vyřešen. V léčebné fázi se pásový opar vyvinul na levé straně těla.

Pásový opar na levé straně trupu prozrazuje, že konflikt (pocit napadení nebo zašpinění "pod pasem") byl spojen s partnerem, pokud je osoba levák. U praváků by konflikt souvisel s matkou/dětmi.

POZNÁMKA: Vyrážka pásového oparu může současně zahrnovat škáru (pocit znečištění) i pokožku (např. touha oddělit se od odpudivé osoby; viz opar/herpes).

(V konvenční medicíně je pásový opar, stejně jako Kaposiho sarkom, chápán jako "nemoc", související s AIDS: "V dobách před pandemií HIV/AIDS se pásový opar vyskytoval pouze u starších lidí nebo u těch, kteří měli oslabený imunitní systém. V dnešní době je pásový opar velmi častý u infekcí HIV a AIDS." - Health24, 10. ledna, 2012.)

-- KANDIDÓZA KŮŽE (podkožní kandidóza) vzniká, když houby/plísně napomáhají hojení. V oblasti genitálií ji může vyvolat "nečistý" sex, "špinavé" sexuální praktiky nebo pocit "znečištění" sexuálními urážkami (srovnej s vaginální kandidózou a penilní kandidózou). U nemocných nebo starších osob, vyžadujících ošetřovatelskou péči, "špinavé pleny" obvykle způsobují kandidózu v genitální a anální oblasti.

-- Plísňová infekce kůže je běžně známá jako "kroužkový LIŠEJ (dermatofytóza)".

-- TINEA VERSICOLOR je kožní onemocnění, které se projevuje hyperpigmentací (v konfliktně-aktivní fázi) nebo hypopigmentací (v léčebné fázi). Bílé skvrny jsou důsledkem trvající plísňové aktivity nebo vleklého léčení, vedoucího k depigmentaci škáry (srovnej s bílými skvrnami u vitiliga, týkajícími se pokožky).

-- MYKÓZA NEHTŮ (tinea unguinum nebo onychomykóza) vzniká ve škáře pod nehtovou ploténkou prstů na nohou nebo rukou kvůli kontaktu s něčím, co je považováno za "nechutné" (viz také "atletická noha", tj. plíseň na nohou mezi prsty).

MAZOVÉ ŽLÁZY

Mazové žlázy jsou exokrinní žlázy, vylučující olejovitou látku (kožní maz), která lubrikuje kůži. Nejhojněji se vyskytují na obličeji a vlasové pokožce. 

-- Trápení a negativní stres kvůli plešatění (typická mužská obava) nebo kvůli účesu (typická ženská starost) může být proto základní příčinou MASTNÉ VLASOVÉ POKOŽKY.

-- AKNÉ z hlediska GNM souvisí s Konfliktem útoku nebo "pocitu znečištění". Během konfliktně-aktivní fáze se kůže jeví jako hrbolatá. Zánět s otokem, zarudnutím a uhry, naplněnými hnisem, je již v léčebné fázi, čemuž napomáhají bakterie (Propionibacterium acnes). V závislosti na intenzitě konfliktu je stav v rozmezí od malých pupínků až po závažné kožní onemocnění. Teorie, že akné souvisí s hormonálními změnami, není průkazná, protože ne každý dospívající má akné, a mají ho i dospělí.

Akné se nejčastěji objevuje na obličeji, zejména v pubertě, protože dospívající jsou mnohem zranitelnější, pokud jde o jejich vzhled. Pocit neatraktivity nebo nedostatečného vzhledu proto může snadno vést ke vzniku akné. V období dospívání také častěji dochází ke konfrontacím (slovním útokům) s dospělými (rodiče, učitelé, autority). Obvykle je to právě výskyt samotného akné (pocit "zašpinění" obličeje), který oddaluje dokončení procesu hojení.

-- MAZOVÁ CYSTA (epidermoidní cysta) je bulka pod povrchem kůže, vyplněná nažloutlým mazem (viz také ječné zrno a vlčí zrno, související s mazovými žlázami v očních víčkách; srovnej s tukovými uzlíky nebo xantomy). Mazová cysta na čele prozrazuje Konflikt útoku, související s intelektuálním výkonem ("ty hlupáku!"). U leváka cysta na levé straně ukazuje na Konflikt spojený s partnerem.

-- TRICHILEMÁLNÍ CYSTY, známé také jako wen (tuková boule), vycházejí z vlasového folikulu v pokožce. Často se proto vyskytují na vlasové pokožce, kde je vysoká koncentrace vlasových folikulů. Zápach cyst, připomínající sýr, je známkou toho, že působí mykobakterie.

POTNÍ ŽLÁZY

Potní žlázy ve škáře produkují vodnatý slaný film, který reguluje tělesnou teplotu a zabraňuje vysychání organismu. Kromě toho jsou potní žlázy zodpovědné za vylučování metabolického odpadu (viz také noční pocení). POCENÍ je regulováno sympatickým nervovým systémem, proto se pocení zvyšuje při stresu, nervozitě nebo rozrušení a během konfliktně-aktivní fáze (studený pot).

V konfliktně-aktivní fázi Konfliktu útoku nebo "pocitu znečištění" se buňky potních žláz rozmnožují a způsobují NADMĚRNÉ POCENÍ (hyperhidróza). V závislosti na individuální konfliktní situaci může být pocení buď generalizované nebo omezené na určitou oblast těla, např. podpaží, třísla, dlaně, chodidla nebo vlasová pokožka (lokalizovaný konflikt). 

V léčebné fázi jsou další buňky potních žláz odstraňovány plísněmi/houbami nebo bakteriemi, což je doprovázeno silným tělesným zápachem (srovnej s tělesným zápachem, způsobeným nočním pocením).

-- TINEA PEDIS je "plísňová infekce", zahrnující potní žlázy na chodidlech (srovnej s mykózou nehtů). Ke Konfliktu "pocitu znečištění" obvykle dochází, když se nohy dostanou do kontaktu s něčím "špinavým", např. chůzí po špinavé podlaze (veřejné sprchy, šatny, umývárny), broděním se ve špinavé vodě nebo šlápnutím na zvířecí výkaly. Konflikt vyvolávají také zpocené boty, propocená obuv nebo propocené ponožky, považované za "fujtajbl". Během léčebné fáze vytvářejí houby/plísně látku, podobnou sýru, vytvářející charakteristický zápach plísně na nohou mezi prsty, neboli "atletické" nohy (jde o stav, běžný mezi sportovci). 

Zapáchající nohy obvykle vedou k novým konfliktům "pocitů znečištění", v jejichž důsledku činnost plísní pokračuje. Obuv spojená se zapáchajícími nohami nebo špinavými veřejnými zařízeními se může stát "kolejí", vedoucí k chronickému stavu. Důvodem, proč fungují opravné prostředky, jako je "chůze naboso v trávě s ranní rosou", je to, že nohy již nejsou spojovány se "zašpiněním", ale naopak se svěžestí a čistotou, což vyčistí "koleje" a umožní dokončení léčebné fáze.

POZNÁMKA: To, zda Konflikt útoku nebo "pocitu zašpinění" postihuje mazové nebo potní žlázy, je náhodné. Avšak Konflikt útoku, týkající se škáry, je vždy prožíván jako závažnější.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

1/ KOŽNÍ LÉZE V OBLASTI PRAVÉHO PRSU

Klientka 51letá, pravoruká. Postižené orgány: Kůže škára, myokard

Klientka si před 3-4 dny všimla, že má vyvýšené, nahnědlé léze s nepravidelným okrajem. Uvedla, že se právě vrátila z velmi stresující cesty do Evropy, kde byla na pohřbu matky. Kožní léze se objevila krátce po příjezdu domů... Také uvedla, že měla těsně před odjezdem do Evropy silné bušení srdce, což se po návratu z Evropy ještě zhoršilo.

Vysvětlení GNM: ŠKÁRA - Konflikt útoku, pocit znečištění nebo znetvoření v oblasti postižené kůže. Oblast kůže, související s pocitem napadení, vytváří během konfliktně-aktivní fáze kompaktní melanom, aby posílil kůži a ochránil oblast před dalšími útoky tohoto druhu. Melanom bude rozložen v léčebné fázi pomocí mykobakterií. Myokard: Konflikt, spojený s pocitem totálního zahlcení/přemožení ve vztahu k partnerovi, postihuje levý myokard s nekrózou myokardu během konfliktně-aktivní fáze a bušením srdce během epileptoidní krize. Klientka bude muset identifikovat původní konflikt, aby mohla dokončit oba Speciální biologické programy (SBS).

Porozumění GNM: Klientka poznala, že bušení srdce souvisí se stresem, když musela jet do Evropy na pohřeb matky. Uvedla, že se pohádala s máminým bratrem, s nímž mnoho let nemluvila. Pamatuje si, že cítila velkou úzkost, že bude muset jet na pohřeb, kde ji možná čeká konfrontace se strýcem (její DHS ovlivňující myokard). K jejímu překvapení však nebyly problémy s žádnými členy rodiny, všichni byli velmi zdvořilí. Proto možná vstoupila do léčebné fáze vzhledem k SBS myokardu, způsobující bušení srdce po návratu z Evropy.

Klientka poznala, že konflikt spojený s kožní lézí v oblasti prsou souvisí s bušením srdce. Uvedla, že bušení srdce začalo být častější a silnější, což vyvolalo velkou úzkost, protože její manžel a otec zemřeli na problémy se srdcem, a její dobrá kamarádka se narodila s potížemi se srdcem, během života už měla několik operací. Navíc tato přítelkyně nedávno zemřela během další operace srdce, což byl pro ni šok, protože si den předtím posílaly e-maily. Poznala, že bušení srdce souvisí s jejími obavami z operace srdce, kterou by její tělo mohlo interpretovat jako "útok proti kůži" (její DHS). Když jsem ji požádal, aby položila ruku na místo, kde má bušení srdce, položila levou ruku přímo na kožní lézi v horní části pravého prsu. Pracovali jsme na jejím pochopení souvislostí mezi "Konfliktem útoku" a její kožní lézí a také na řešení konfliktu, související s bušením srdce.

Výsledky: O týden později klientka uvedl, že kožní léze "zázračně" zmizela po dvou dnech. Nešla na kliniku, ale místo toho pracovala na zklidnění, aby minimalizovala celkovou úzkost. S velkou radostí také oznámila, že bušení srdce přestalo.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, leden 2012

2/ VELKÝ PUPÍNEK (UHER) NA PRAVÉ TVÁŘI

Nedávno jsem si jednou ráno všimla pupínku na pravé tváři; bylo to spíš jako vřed, vycházející hluboko zpod kůže. Je mi 61 let, a to už přeci není věk pro uhry. Ale věděla jsem přesně, PROČ mám NYNÍ uher na PRAVÉ tváři: zažila jsem slovní útok od kolegyně.

Jelikož studuji GNM, chápu moudrost těla, tak jsem se mohla uvolnit a nebát se. Vzhledem ke GNM jsem se jen musela sama sebe zeptat: "Co se stalo v poslední době, co mě 'zaskočilo' a co jsem cítila jako "útok" (doslova či obrazně). Proč jsem zažila konflikt na tváři? Proč pravá tvář?"

Odpověď byla snadná. Tady je příběh o tom, jak se ze slovní "facky do obličeje" stal velký pupínek (podobný vředu) na tváři:

Byla jsem asistentkou pedagoga na semináři dovedností ve své profesi. Byli tam další čtyři asistentky pedagoga a učitel. Učitel byl shodou okolností někdo, koho jsem si opravdu velmi vážila. První den semináře jsem mluvila s jednou asistentkou, načež si u mě zarezervovala dvě schůzky na následující týden. Během semináře však nastaly s touto asistentkou určité potíže. Poslední den semináře se viditelně rozzlobila a začala všechny slovně napadat. V naštvanosti se ke mně otočila a řekla: "A já už ty schůzky s tebou nepotřebuji!" Její slova mi připadala jako facka; připadalo mi to jako útok na mou integritu. Cítila jsem se ponížená před kolegy a učitelem. Čtyři dny jsem se tím trápila, ale pak jsem si řekla "Blbost! Tady vůbec nejde o mě!" a hodila jsem to za hlavu.

Další den se mi na pravé tváři objevil velký pupínek a já hned pochopila, že to byl začátek léčení "útoku" proti mé celistvosti s typickými příznaky otoku, bolesti, hnisání a zarudnutí - na mé pravé tváři, což je pro mě jako praváka "partnerská" tvář. Léčebná fáze trvala čtyři dny, přesně jak by Germánská medicína "předpověděla", protože vyřešení konfliktu mi trvalo čtyři dny.

Vysvětlení GNM: Takzvané uhry/pupínky zahrnují škáru (tj. kožní vrstva pod pokožkou). Biologický konflikt, spojený se škárou, je "Konflikt útoku", protože z evolučního hlediska byla biologickou funkcí "první kůže" ochrana – před živly, zraněními – a útoky. Během konfliktně-aktivní fáze část kůže, která zažila útok (pro nás lidi může mít konflikt obrazný charakter), reaguje v tom místě množením buněk, aby ochránila danou oblast před dalšími útoky. Během léčebné fáze, tj. po vyřešení konfliktu, jsou další buňky odstraněny pomocí bakterií; právě během léčebné fáze se objevují příznaky jako otok, hnis a zarudnutí. Akné je spojeno se stejným Speciálním biologickým programem (SBS), naznačujícím, že "útok" – konflikt – byl subjektivně mnohem intenzivnější.

N.W., Georgia, USA, 16. 2. 2012

3/ PLÍSEŇ NA NOHOU MEZI PRSTY ("atletická" noha)

Je mi 44 let a jsem levák. Před 22 lety jsem měl plíseň na nohou mezi čtvrtým a pátým prstem. V té době jsem ještě neznal souvislosti GNM, a nedokázal jsem pochopit důvod. Plíseň se objevila poté, co jsem se vrátil domů z dlouhé cesty vlakem ze Španělska.

Vždy jsem byl velmi náročný, pokud jde o osobní hygienu, protože nesnesu zápach. Na tomto konkrétním výletu – pamatuji si to přesně – jsem musel několik dní po sobě nosit poslední pár ponožek. Cítil jsem se kvůli tomu velmi nepříjemně. Byl jsem si jistý, že moje ponožky smrdí (= Konflikt "pocitu zašpinění") a moji spolucestující to cítí.

Od té události jsem měl nutkání každý den nosit nové ponožky. Když se toho držím, absolutně nemám problém s plísní na nohou. V bazénech a saunách jsem vždy bos, ale plíseň jsem nikdy nedostal. Dalo by se říci, že – díky přísné "terapii novými ponožkami" – nemám celý rok potíže.

Minulý týden se však objevil nový konflikt – "kolej". Pravidelně předcvičuji ve fitness studiu, kde vždy používám speciální druh ponožek. Tentokrát jsem si je zapomněl vzít, a proto jsem měl obyčejné ponožky. Měl jsem z toho velké obavy, protože ve studiu máme přísná pravidla. Představoval jsem si znechucené pohledy cvičících za mými zády, až mě uvidí v obyčejných ponožkách, které jsem měl na sobě celý den!

Za čtyři dny se na LEVÉ (partnerská strana, protože jsem levák) noze, mezi čtvrtým a pátým prstem, objevila silná plíseň, což mě vůbec nepřekvapilo.

Děkuji, Dr. Hamere, za GNM!

Vysvětlení GNM: PLÍSEŇ NA NOHOU MEZI PRSTY ("atletická" noha) je tzv. "vleklé léčení" Konfliktu "pocitu zašpinění" (když přijdeme do kontaktu s něčím odpuzujícím), zahrnujícím škáru (tj. vrstva pod pokožkou).

B.E., Německo,2. 4. 2009

Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!