SBS: Pojivová tkáň (fibrom, otok, vřídek, kroucení prstů, aj.)

16.04.2024

VÝVOJ A FUNKCE POJIVOVÉ TKÁNĚ: Jak už název napovídá, pojivová tkáň spojuje ostatní tkáně těla dohromady. Spojuje svaly s kostmi a dodává pevnost šlachám a vazům; z větší části se skládá z elastických vláken. Vrstva volné pojivové tkáně, obsahující tukové buňky, leží přímo pod kůží. Kromě poskytování strukturální podpory pomáhá pojivová tkáň při obnově tkání tím, že vytváří vláknitou jizvu (v léčebné fázi PCL-B). Neuroglie je specializovaná forma pojivové tkáně, která napomáhá hojivým procesům v mozku. Pojivová tkáň pochází z nového mezodermu, a je tedy řízena z mozkové dřeně. 

POZNÁMKA: Stejně jako pojivová tkáň i neuroglie pochází z nového mezodermu.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkové dřeni je pojivová tkáň pravé části těla řízena z levé části mozku; pojivová tkáň levé části těla je řízena z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Kosti, kosterní svaly, lymfatické cévy a lymfatické uzliny, krevní cévy, pojivová tkáň a tuková tkáň sdílejí stejné mozkové relé, a tedy i stejný biologický konflikt - Konflikt ztráty sebeúcty. Řídicí centra jsou uspořádána popořadě od hlavy k patě.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s pojivovou tkání, je lehkým Konfliktem ztráty sebeúcty nebo ztráty vlastní hodnoty. Specifické Konflikty ztráty sebeúcty jsou stejné jako u kostí a kloubů, tj.:

Generalizovaný konflikt ztráty sebeúcty se týká CELÉHO člověka. Konflikt je prožíván např. prostřednictvím ponížení (obvinění, nadávky, hanlivé poznámky), zneužití (fyzického, sexuálního, slovního), neúspěchu (v práci, ve škole, ve sportu, ve vztahu, jako rodič nebo partner), špatného výkonu (intelektuálního, uměleckého, sportovního) nebo pocitu studu/viny. Ztráta postavení, pracovního místa, odchod do důchodu, nemoc nebo zranění ("jsem mimo provoz"), stárnutí ("nejsem tak dobrý, jako dřív", "stárnu a jsem k ničemu") nebo ztráta člověka, díky němuž jsme se cítili uznávaní a potřební, jsou další konfliktní scénáře. Způsob, jakým vnímáme sami sebe nebo si říkáme sami pro sebe ("jsem neúspěšný", "nikdy neuspěju"), vytváří mentální předpoklady pro generalizované konflikty ztráty sebeúcty. Děti a starší lidé jsou náchylnější k tomu, aby se potýkali s tímto konfliktem.

Lokalizovaný konflikt ztráty sebeúcty se týká URČITÉ ČÁSTI TĚLA. Např. špatný umělecký/sportovní výkon odpovídá RUKÁM nebo NOHÁM. Konflikt ztráty sebeúcty, vyvolaný diagnózou rakoviny (rakovina tlustého střeva, rakovina prostaty, rakovina prsu), negativní prognózou ("už nebudeš moci chodit!"), odstraněním orgánu (mastektomie) nebo nepřetržitou lokalizovanou bolestí souvisí s nejbližší oblastí.

V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty ztráty sebeúcty hlavním konfliktním tématem, spojeným s orgány odvozenými z nového mezodermu, které jsou řízeny z mozkové dřeně.

POZNÁMKA: To, zda konflikt ovlivňuje tukovou tkáň pravé nebo levé strany těla (nebo obou stran), je dáno levo/pravorukostí člověka a tím, zda konflikt souvisí s matkou/dítětem nebo partnerem. Lokalizovaný konflikt ovlivňuje pojivovou tkáň, která je nejblíže místu, spojenému s Konfliktem ztráty sebeúcty.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Nekróza (tj. "odumření") pojivové tkáně (úbytek buněk). 

LÉČEBNÁ FÁZE: V první části léčebné fáze (PCL-A) je ztráta tkáně doplněna prostřednictvím nárůstu buněk společně s otokem v důsledku edému (nahromadění tekutiny). Při hojném růstu buněk může být otok diagnostikován jako sarkom pojivové tkáně, který je v konvenční medicíně považován za "zhoubný" nádor (viz také sarkom svalu). Pokud je však míra buněčného dělení pod určitou hranicí, je růst považován za "nezhoubný" nádor nebo za kožní výrůstek FIBROM (srovnej s neurofibromem, souvisejícím s myelinovou pochvou).  

Sarkom, který se vyvíjí v prsu, se nazývá "fyloidní nádor" a je považován za typ rakoviny prsu (srovnej se žlázovým nádorem prsu a intraduktálním nádorem prsu).

Quinckeho edém
Quinckeho edém

-- QUINCKEHO EDÉM, známý také jako angioedém (tj. otok podkoží nebo sliznice), je lokalizovaný, silný otok pojivové nebo tukové tkáně pod kůží, způsobený nahromaděním tekutiny (srovnej s kopřivkou, červenou a svědivou vyrážkou související s pokožkou). To, zda se otok vyskytuje na obličeji (na víčkách, kolem očí, nosu, úst, rtů), na pažích (kůže nad klouby rukou), nohou (kůže nad klouby nohou), chodidlech nebo rukou, zevním genitálu, na pravé nebo levé straně těla nebo na obou, je dáno individuálním Konfliktem ztráty sebeúcty a tím, s jakou konkrétní oblastí byl konflikt spojen. 

Velký otok obvykle svědčí o současném zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění nebo Konfliktu existenčního (SYNDROM). Velký otok jazyka, blokující dýchací cesty, může být život ohrožující. Předpokládá se, že "alergický angioedém" je reakcí na "alergen" (viz "alergie"). V terminologii GNM to znamená, že se na vzniku DHS podílela určitá složka (zvířecí srst, určitá potravina, atd.), která slouží jako potenciální "kolej" pro opakující se stav (viz také anafylaktický šok).

-- VŘÍDEK (karbunkl, furunkl) vzniká na místě, kde došlo ke Konfliktu ztráty sebeúcty, např. na čele, kvůli intelektuálnímu Konfliktu ztráty sebeúcty. Absces (tj. dutina vyplněná hnisem) vzniká ve vrstvě pojivové tkáně pod kůží. Vřídek často začíná ve vlasovém folikulu, který zasahuje hluboko do podkoží. Pokud hojení napomáhají bakterie, jako je stafylokok, bolestivý výrůstek se naplní hnisem, obvykle doprovázeným zánětem, označovaným jako karbunkulóza, furunkulóza nebo folikulitida. Vřídek může také vzniknout v kůži koria; v tomto případě s tím souvisí Konflikt útoku nebo Konflikt "pocitu ušpinění".

-- KELOIDY (tj. keloidní jizvy) jsou zjizvená tkáň v místě poranění, např. po popáleninách. Keloidy však vznikají také jako důsledek dlouhotrvajících fází hojení v důsledku neustálých recidiv konfliktů, zejména v léčebné fázi zjizvení (PCL-B). Opakující se obnova vede k silnému, vyvýšenému vzhledu, který je  charakteristický pro keloidní jizvy.

-- SKLERODERMIE ("tvrdá kůže") je stav, při kterém kůže zhrubne a ztvrdne a ztratí pružnost. Je to výsledek dlouhodobého hojení ve vrstvě pojivové tkáně pod kůží. Sklerodermie kolem rtů prozrazuje, že Konflikt ztráty sebeúcty měl spojitost s oblastí úst, podobně jako Konflikt ústní (viz také sklerodermie související s epidermis).

Dupuytrenova kontraktura
Dupuytrenova kontraktura

-- DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA (ztluštění a ztuhnutí pojivové tkáně dlaně a prstů, stav se netýká šlach, jak se obecně předpokládá): Mezi příznaky patří bolestivé hrboly (uzlíky), které se vyvinou v tuhé pruhy tkáně a způsobují kroucení prstů (srovnej s fokální dystonií ruky, kdy se prst(y) kroutí do dlaně v důsledku trvalých svalových kontrakcí). Recidiva po operaci je známkou toho, že konflikt nebyl vyřešen.

Konflikt ztráty sebeúcty, související s problémy s alkoholem (spojitost s rukou, držící drink), je možným konfliktním scénářem... nebo Konflikt ztráty sebeúcty, související s řízením auta (spojitost s řazením v autě).

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu ("skupiny týkající se nadbytku"), včetně pojivové tkáně, vykazují biologický účel na konci léčebné fáze. Po ukončení léčebného procesu je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!