SBS: Tuková tkáň (tuk. bulky/uzlíky, celulitida, zánět podkoží)

15.04.2024

VÝVOJ A FUNKCE TUKOVÉ TKÁNĚ: Tuková tkáň tvoří silnou vrstvu pod kůží (podkožní tuk) a kolem vnitřních orgánů (viscerální tuk). Má izolační i podpůrnou funkci. Kromě tukových buněk obsahuje tuk i složky volné pojivové tkáně, jako jsou elastická vlákna. Tuková tkáň pochází z nového mezodermu, je tedy řízena z mozkové dřeně.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkové dřeni je tuková tkáň pravé strany těla řízena z levé strany mozku; tuková tkáň levé strany těla je řízena z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Kosti, kosterní svaly, lymfatické cévy s lymfatickými uzlinami, krevní cévy, pojivová tkáň a tuková tkáň sdílejí stejné mozkové relé a tedy i stejný biologický konflikt - Konflikt ztráty sebeúcty. Řídicí centra jsou uspořádaně rozmístěna od hlavy k patě.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s tukovou tkání, je mírný Konflikt ztráty sebeúcty nebo ztráty vlastní hodnoty. Specifické Konflikty ztráty sebeúcty jsou stejné jako u kostí a kloubů, tj.:

Generalizovaný konflikt ztráty sebeúcty se týká CELÉHO člověka. Konflikt je prožíván např. prostřednictvím ponížení (obvinění, nadávky, hanlivé poznámky), zneužití (fyzického, sexuálního, slovního), neúspěchu (v práci, ve škole, ve sportu, ve vztahu, jako rodič nebo partner), špatného výkonu (intelektuálního, uměleckého, sportovního) nebo pocitu studu/viny. Ztráta postavení, pracovního místa, odchod do důchodu, nemoc nebo zranění ("jsem mimo provoz"), stárnutí ("nejsem tak dobrý, jako dřív", "stárnu a jsem k ničemu") nebo ztráta člověka, díky němuž jsme se cítili uznávaní a potřební, jsou další konfliktní scénáře. Způsob, jakým vnímáme sami sebe nebo si říkáme sami pro sebe ("jsem neúspěšný", "nikdy neuspěju"), vytváří mentální předpoklady pro generalizované konflikty ztráty sebeúcty. Děti a starší lidé jsou náchylnější k tomu, aby se potýkali s tímto konfliktem.

Lokalizovaný konflikt ztráty sebeúcty se týká URČITÉ ČÁSTI TĚLA. Např. špatný umělecký/sportovní výkon odpovídá RUKÁM nebo NOHÁM. Konflikt ztráty sebeúcty, vyvolaný diagnózou rakoviny (rakovina tlustého střeva, rakovina prostaty, rakovina prsu), negativní prognózou ("už nebudeš moci chodit!"), odstraněním orgánu (mastektomie) nebo nepřetržitou lokalizovanou bolestí souvisí s nejbližší oblastí. 

V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty ztráty sebeúcty primárním konfliktním tématem, spojeným s orgány, řízenými z mozkové dřeně, odvozené z nového mezodermu.

POZNÁMKA: To, zda konflikt ovlivňuje tukovou tkáň pravé nebo levé strany těla (nebo obou stran), je dáno levo/pravorukostí člověka a tím, zda konflikt souvisí s matkou/dítětem nebo partnerem. Lokalizovaný konflikt ovlivňuje tukovou tkáň, která je nejblíže místu, spojenému s Konfliktem ztráty sebeúcty.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Nekróza (tj. "odumření") tukové tkáně (úbytek buněk).

LÉČEBNÁ FÁZE: V první části léčebné fáze (PCL-A) se ztráta tkáně doplňuje prostřednictvím množení buněk s otokem v důsledku edému (nahromadění tekutiny) v oblasti hojení. V závislosti na intenzitě a délce trvání konfliktně-aktivní fáze se nárůst liší velikostí.

Lokalizovaný otok se projevuje jako tuková bulka LIPOM (vzhledem připomíná neurofibrom). Lipom na levé straně krku odpovídá intelektuálnímu Konfliktu ztráty sebeúcty v souvislosti s partnerem, pokud je osoba levák (srovnej s Hodgkinovým lymfomem a ne-Hodgkinovým lymfomem).

Malé tukové uzlíky (nažloutlé ohraničené útvary na kůži, v nichž se hromadí tukové látky, depozita cholesterolu) se nazývají XANTOMY. Postižená oblast prozrazuje, s jakou částí těla Konflikt ztráty sebeúcty souvisel.

CELULITIDA, známá jako "adiposis edematosa", se projevuje jako tukové kapsy těsně pod kůží, které jí dodávají hrudkovitý vzhled (tím se liší od ochablé a vrásčité kůže, která je výsledkem přirozeného procesu stárnutí). Celulitida postihuje především ženy, často v mladém věku, a převážně "problémové partie", jako jsou stehna a hýždě, považované za "příliš tlusté" (jde o kulturně podmíněné vnímání; v přírodě neexistuje "příliš tlustý" nebo "příliš hubený"). "Neatraktivní" vzhled obvykle vyvolává další Konflikty ztráty sebeúcty, což stav ještě zhoršuje.

Když se objeví zánět podkoží FLEGMÓNA (tzv. celulitis, nezaměňovat s celulitidou), je postižená oblast oteklá a zanícená, zejména když léčebnému procesu napomáhají bakterie.

Konflikt ztráty sebeúcty, spojený s NOHOU, může být vyvolán tím, že nedokážete "udržet krok", "nestíháte" (např. nestačíte tolik, co dříve), atd. - a to doslova nebo obrazně. Pokud se stav vyskytuje na pravé noze, ukazuje to na konflikt související s matkou/dítětem, pokud je dotyčná osoba levák, a naopak.

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu ("skupiny týkající se nadbytku"), včetně tukové tkáně, vykazují biologický účel na konci léčebné fáze. Po ukončení léčebného procesu je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.


Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!