SBS: Okostice (revma, vředy, trojklanný nerv, znecitlivění, gangr., aj.)

06.04.2024

VÝVOJ A FUNKCE OKOSTICE (PERIOSTU): Okostice pokrývá vnější povrch všech kostí s výjimkou kloubů, které jsou pokryty chrupavkou, a míst, která se připojují ke svalům, vazům a šlachám. Z větší části se skládá z pojivové tkáně (viz také periodontium zubů). Periost byl nejprve vystlán dlaždicovým epitelem. Poté, co svaly, vazy, šlachy a dvě vrstvy kůže (kůže korium a epidermis) poskytly kostem novou oporu, epitelová vrstva degenerovala (ve vývoji plodu dochází k tomuto procesu během prvních dvou týdnů těhotenství). Zůstala jen citlivá síť nervů. Nervová síť periostu má dvě vrstvy: spodní vrstvu, která registruje bolest, způsobenou otokem hojící se kosti, a horní vrstvu, která vytváří revmatickou bolest. Nervy periostu pocházejí z ektodermu, a jsou proto řízeny z mozkové kůry. Inervace celého periostu vzniká v míšní dřeni krční páteře.

ÚROVEŇ MOZKU: Nervy okostice jsou řízeny z post-senzorické kůry (součást mozkové kůry). Nervy okostice na pravé strany těla jsou řízeny z levé části mozkové kůry a naopak, existuje tedy zkřížená korelace z mozku k orgánu.

POZNÁMKA: Nervy periostu tvrdé pleny mozkové jsou řízeny z předmotorické senzorické oblasti mozkové kůry.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s okosticí je závažný Konflikt odloučení. Oproti Konfliktu odloučení, který má spojitost s kůží, je Konflikt odloučení spojený s okosticí prožíván jako mnohem dramatičtější, dokonce jako brutální či krutý. V závislosti na přesné konfliktní situaci může být odloučení spojeno s pažemi (nemožnost obejmout milovanou osobu nebo domácího mazlíčka), rukama (milovaná osoba vyklouzla), nohami, kotníky (chtít někoho odstrčit) nebo chodidly a prsty (nežádoucí pohyb). Okosticové nervy lemující oční důlky souvisejí s Konfliktem vizuálního odloučení (ztratit někoho z dohledu). Stejně jako u pokožky i zde konflikt odpovídá touze oddělit se od nějaké osoby nebo místa.

(V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a konflikty odloučení primární konflikty, související s orgány ektodermálního původu, které jsou řízené ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické oblasti mozkové kůry.)

POZNÁMKA: Konflikt odloučení, související s nervy periostu, se vztahuje pouze k odloučení od osoby nebo zvířete, jako např. domácího mazlíčka, ale nikoli od předmětů (šperky, auto, dům) nebo k odloučení, řekněme, od domova (viz Konflikt ztráty teritoria).

Speciální biologický program okostice vychází ze VZORCE SENSITIVITY SLIZNICE HRDLA s hypersenzitivitou během konfliktně-aktivní fáze a epileptoidní krize a hyposenzitivity v léčebné fázi.

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: hypersenzitivita postižené části těla. Konfliktní aktivita v rámci Konfliktu odloučení je vždy doprovázena ztrátou krátkodobé paměti, která slouží k dočasnému zapomenutí na toho, kdo odešel, zablokováním paměti (viz také Speciální biologický program, týkající se kůže).

POZNÁMKA: Okostice patří do skupiny orgánů, které na související konflikt nereagují množením nebo ztrátou buněk, ale hyperfunkcí (viz také thalamus) nebo funkční ztrátou (viz SBS vnitřního ucha - hlemýžď a vestibulární orgán, čichových nervů, sítnice a sklivcových těles očí, ostrůvkových buněk slinivky břišní, kosterních svalů).

Mezi příznaky patří pocit brnění a ostrá, bodavá bolest (mravenčení, brnění). Neuralgická bolest se běžně označuje jako REVMATISMUS (srovnej s akutním kloubním revmatismem). Může se také objevit bolestivost na dotek. Silná nebo dlouhotrvající bolest může vyvolat Konflikt ztráty sebeúcty, zahrnující kost pod periostem, způsobující revmatickou bolest v léčebné fázi. V GNM nazýváme kombinaci těchto dvou biologických programů "Syndrom kosti". Bolest zasahující do svalové tkáně vytváří revmatismus měkkých tkání (srovnejte s fibromyalgií). Rovněž platí, že v postižené části pociťujeme chlad ("studená" svalová bolest poukazuje na konfliktní aktivitu, související s okosticí, zatímco "horká" svalová bolest je známkou toho, že se hojí samotný sval). To je důvod, proč zahřívání dané oblasti utišuje a zmírňuje bolest.

POZNÁMKA: To, zda je postižena pravá nebo levá strana těla (nebo obě), závisí na tom, zda je člověk pravo/levoruký a zda konflikt souvisí s matkou/dítětem nebo partnerem. Lokalizovaný konflikt zahrnuje tu část, která je spojena s Konfliktem odloučení.

CT snímek mozku: Ukazuje dopad závažného Konfliktu odloučení v post-senzorické mozk. kůře, přesněji v oblasti, ovládající pravou a levou ruku a prsty. Hamerovo ložisko napravo je znatelně větší, než nalevo. Ostré hranice prozrazují konfliktní aktivitu, tj. bodavou, revmatickou bolest v obou rukou (více v levé, než pravé).

Okostice i tepny jsou inervovány ze sympatických nervových vláken. Proto se během konfliktní aktivity ("sympatikotonie") Konfliktu odloučení, zahrnujícího periost, zužují kapiláry, což způsobuje omezený krevní oběh.

Během konfliktní aktivity se v postižené oblasti objevují červenofialové hrbolky/otoky, podobné omrzlinám. Lékařský termín pro tento stav je oznobeniny (lehké omrzliny) nebo pernio (latinský výraz pro omrzliny). Oznobeniny na prstech u nohou mohou být způsobeny negativním stresem, že se člověk musí nebo chce oddělit od určitého místa (země, po které chodí). Tento stav se může týkat horní a/nebo dolní části prstů u nohou.

Při intenzivním konfliktu postižené místo/místa zbělá v důsledku sníženého průtoku krve. Tento stav se označuje jako RAYNAUDOVA CHOROBA (srovnejte s onemocněním periferních tepen). Pokud konflikt přetrvává delší dobu, tkáň nakonec odumírá, což vede ke GANGRÉNĚ.

POZNÁMKA: Amputace postižené končetiny nemusí nutně odstranit bolest. Revmatická fantomová bolest se bude objevovat tak dlouho, dokud bude osoba v konfliktně-aktivní fázi (viz také fantomová bolest končetiny, zahrnující kosti).

Když současně probíhá SBS okostice a pokožky (oba SBS jsou spojeny s Konfliktem odloučení), vzniknou VŘEDY NA NOZE. Během konfliktně-aktivní fáze se vředovitá oblast kůže otevře a vytvoří díru. Často k tomu dochází v oblasti bérce nebo kotníku (člověk chce někoho odstrčit v obraně). Pravo/levorukost člověka určuje, zda se jedná o konflikt, související s matkou/dítětem nebo partnerem.

Nervy okostice jsou součástí periferního nervového systému. V konvenční medicíně se bolest nervů i necitlivost označují jako "PERIFERNÍ NEUROPATIE". Panuje široce rozšířený názor, že vysoká hladina cukru v krvi způsobuje poškození tepen a "nepřímo" i nervů, což má za následek bolest nebo ztrátu citlivosti, zejména v končetinách. Tento stav však nenastane u všech diabetiků! Ani toto tvrzení nedokáže objasnit, proč zvýšená hladina glukózy ovlivní u jednoho člověka například spodní část nohou (nebo jen jednu nohu či prst) a u jiného ruku/ruce. 

Na základě poznatků GNM je to, čemu se říká "DIABETICKÁ PERIFERNÍ NEUROPATIE", kombinací dvou současně probíhajících Speciálních biologických programů: jeden zahrnuje beta ostrůvkové buňky slinivky břišní a má spojitost s "Konfliktem odporu", způsobujícím cukrovku, zatímco druhý SBS zahrnuje okostici a v případě nohou má spojitost s "chutí někoho odkopnout pryč" (obvykle člověka, kterému klademe odpor), s rozvojem bércových vředů nebo gangrény, a to v závislosti na intenzitě a délce trvání konfliktu (viz také "diabetická retinopatie").

CT sken mozku: Hamerovo ložisko je v oblasti mozku, ovládající nervy okostice pravé nohy. Ostrá hranice prstencové struktury značí, že Konflikt odloučení je stále aktivní a projevuje se neuralgickou bolestí pravé nohy.

Neuralgie trigeminu (NEURALGIE TROJKLANNÉHO NERVU) se objeví tehdy, když byl Konflikt odloučení spojen s obličejem - a to buď doslova (ztráta kontaktu s tváří) nebo obrazně (facka). Ostrá, elektrizující bolest podél trojklanného nervu, který inervuje obličej, je krátká, ale silná a může se v průběhu dne mnohokrát opakovat. Stav je obvykle omezen na jednu stranu (viz také neuralgie trojklanného nervu, související s obličejovými kostmi a kůží obličeje).

POZNÁMKA: Trojklanný nerv má senzorické a motorické větve. Při ochrnutí obličeje je postižena motorická větev nervu.

LÉČEBNÁ FÁZE: Hyposenzitivita. V důsledku ztráty citlivosti je postižená část těla (ruce, paže, nohy) necitlivá (srovnej s hyposenzitivitou, související s pokožkou a ztrátou citlivosti, např. v dolních končetinách, v důsledku útlaku míšního nervu).

Ztráta krátkodobé paměti zasahuje do léčebné fáze PCL-A. Po dobu trvání epileptoidní krize se vrací revmatická bolest, typicky v nočních hodinách. Během léčebné fáze PCL-B se citlivost pomalu normalizuje, avšak za předpokladu, že nedojde ke konfliktním relapsům, způsobujícím opětovné zhoršení bolesti.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízené ze senzorické, post-senzorické nebo premotorické senzorické mozkové kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloba, mrákoty či "ztráta" vědomí), a to v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní). 

Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

NECITLIVOST PAŽÍ

Klientka 30letá, pravoruká. Postižené orgány: Necitlivost obou paží od zadní části k loktům a předloktí.

Klientka uvádí, že necitlivost je horší v noci těsně před spaním, problém ji trápí asi 3 roky. V noci se často budí, paže necítí, musí s nimi třást pár vteřin, než je začne cítit. K necitlivosti dochází vždy v noci, i když nespí doma. Podstoupila řadu diagnostických testů, podle lékaře jde o poruchu nervového systému. Klientka nechápe, proč většinou pociťuje necitlivost v noci v posteli.

Vysvětlení GNM: Okostice je spojena se závažným Konfliktem odloučení nebo přáním oddělit se od někoho. Necitlivost na VNĚJŠÍ straně obou paží naznačuje, že chce "odstrčit" nebo "oddělit se" od někoho. V současné době zažívá "vleklé léčení", neboť necitlivost je nejhorší v noci, když leží v posteli. Je u ní aktivována "kolej" (viz "kolej" - zde), kterou je třeba identifikovat, uvědomit si ji, aby mohla být dokončena léčba.

Porozumění GNM: Po diskusi klientka uvedla, že necitlivost začala před 3 lety po rozchodu s násilnickým přítelem. Při dalším dotazu ohledně "koleje" spojené s noční dobou zmínila incident - byla v posteli ve svém bytě, když její přítel začal klepat o půlnoci na dveře a snažil se násilím vniknout dovnitř (její DHS). Vybavila si, že to byl pro ni šok, měla strach a chtěla, aby ji nechal na pokoji. Klientka si tak uvědomila spojitost mezi necitlivostí paží a svým přáním odloučit se od násilnického bývalého přítele. Připustila, že se občas bojí, aby na něj někdy nenarazila, nebo na jeho přátele. Řekla, že bude pracovat na tom, aby se povznesla nad tento strach, neboť nyní má nový vztah, v němž je šťastná. Nyní stále zažívá "vleklé léčení", neboť její tělo si stále spojuje čas před spaním se šokem z toho, jak se její bývalý přítel pokusil vniknout do jejího bytu, když spala.

Výsledky: Klientka pochopila výklad GNM a uvedla, že bude pokračovat v práci na sobě ohledně zvládání strachů (že na přítele někdy narazí), a v noci si bude opakovat, že "je bezpečné jít spát". Při kontrole o týden později hlásila významné zlepšení necitlivosti paží. Asi o 2-3 týdny později oznámila, že necitlivost v pažích nemá, a že je schopna spát, aniž by se v noci probouzela. Za další tři měsíce oznámila, že necitlivost úplně zmizela, a že už nepřemýšlí o svém bývalém příteli jako předtím. 

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, červenec 2010

Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!