SBS: Pokožka (alopecie, ekzém, vyrážka, opar, lupénka, bradavice, aj.)

05.05.2024

VÝVOJ A FUNKCE POKOŽKY (EPIDERMIS): Pokožka (vnější kůže) pokrývá škáru. Pokožka je převážně zodpovědná za smyslové vnímání, jako je teplota, tlak a hmat. Většina buněk v pokožce jsou keratinocyty (buňky produkující keratin), které vznikají v nejhlubší vrstvě pokožky, zvané stratum basale. Tato vrstva obsahuje také melanocyty, produkující pigment (většina melanocytů je však ve škáře). Keratinocyty migrují z bazální vrstvy přes stratum spinosum a stratum granulosum až do stratum corneum. Jakmile dosáhnou povrchu kůže, jsou postupně vylučovány a nahrazovány novějšími buňkami, vytlačovanými zespodu. Keratin je také hlavní strukturní složkou vlasů a nehtů. Pokožka se skládá z keratinizovaného dlaždicového epitelu, pochází z ektodermu, a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Pokožka je řízena ze senzorické kůry (součást mozkové kůry). Kůže pravé strany těla je řízena z levé části senzorické kůry; kůže levé strany těla je řízena z pravé hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku k orgánu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt, spojený s pokožkou, je Konflikt odloučení, prožívaný jako ztráta fyzického kontaktu (viz také Konflikt odloučení, související s okosticí/periostem).

(V souladu s evoluční úvahou jsou Konflikty teritoriální, Konflikty sexuální a Konflikty odloučení hlavními konfliktními tématy, souvisejícími s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické kůry.)

KONFLIKT ODLOUČENÍ: 

- Novorozenci utrpí konflikt, když jsou po narození odděleni od matky (umístěni do inkubátoru, předáni k adopci). Konflikt odloučení může nastat již v děloze, např. kvůli ultrazvukovým procedurám. Hluk ultrazvuku přehluší tlukot srdce matky, což může být pro plod velmi traumatizující; každé ultrazvukové vyšetření vyvolává u nenarozeného dítěte relaps konfliktu (viz Downův syndrom). Pro kojence je matka nejdůležitější osobou citového připoutání; matka své dítě chrání a může zabránit vzniku konfliktů. Proto když malé dítě zažije Konflikt odloučení (nebo např. Konflikt vyděšení, Konflikt strachu o teritorium), pak matka obvykle nebyla přítomna, když došlo k DHS. 

- Děti také zažívají Konflikty odloučení, když jsou kárány, trestány nebo týrány, když se narodí nový sourozenec, jemuž je věnována větší pozornost, když se rodiče rozejdou, když se nemohou vídat s kamarády, když se musí odloučit od oblíbené panenky, medvídka, plyšáka nebo zvířátka, se kterým se rády mazlí; také když se matka vrátí do práce a děti začnou chodit do jeslí/školky nebo k příbuzným, nebo když jsou přenechány na starost chůvě. 

- Podobně se starší lidé cítí odděleni od "smečky", když se musí přestěhovat do domova důchodců, nebo po smrti celoživotního druha/společníka

- Konflikt může vyvolat i strach ze ztráty kontaktu/styku s někým (hrozba rozvodu, obtížný vztah na dálku či jen o víkendu, obava, že by blízká osoba mohla odejít, odstěhovat se nebo zemřít) nebo pocit odmítnutí ze strany osoby, např. kvůli neshodám. 

- Konfliktem odloučení trpí i domácí zvířata, např. když jejich pán odejde/zemře, nebo když jsou umístěna do útulku. 

- Ze stejného důvodu se konflikt týká i přání oddělit se od nějakého člověka v tom smyslu, že chceme, ale nejsme schopni někoho odstrčit pryč (doslova nebo obrazně), např. terorizujícího šéfa nebo učitele, otravného kolegu nebo spolužáka, násilnického rodiče či chotě/choť (srovnej s Konfliktem dotyku, kdy nechceme, aby se nás dotýkali, což souvisí s myelinovou pochvou).

- Konflikt odloučení se týká také toho, že se chceme oddělit od něčeho, co je blízko kůže (obličejová maska, kyslíková maska, helma, čepice, oblečení, boty, těsné punčochy, mokré prádlo, mokré pleny). 

- Totéž platí i pro odloučení od něčeho, čeho se již člověk nesmí/nemůže dotýkat (hudební nástroj, klávesy, tenisová raketa, golfová hůl, volant) nebo co necítí na kůži (zásnubní prsten, oblíbený polštář) – viz lokalizovaný Konflikt odloučení. 

POZNÁMKA: Odloučení od domova není Konflikt odloučení z biologického hlediska, protože nesouvisí s kůží, ale týká se "teritoria" (viz Konflikt ztráty teritoria).

SBS (speciální biologický program) pokožky se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE (viz schéma), kdy během konfliktně-aktivní fáze dochází k HYPOSENZITIVITĚ (tj. snížená citlivost), a během léčebné fáze dochází k epileptoidní krizi a HYPERSENZITIVITĚ (tj. nadměrná citlivost).

KONFLIKTNĚ-AKTIVNÍ FÁZE: Během konfliktně-aktivní fáze dochází ke zvředovatění pokožky v oblasti/oblastech, které jsou spojené s odloučením. Ulcerace (zvředovatění) jsou mikroskopické a obvykle zůstávají bez povšimnutí. Když ale pokračuje konfliktní aktivita, kůže se stává suchá, drsná, šupinatá, bledá a studená v důsledku špatného prokrvení. Nakonec kůže začne praskat a tvoří se trhliny, které mohou krvácet (viz angulární cheilitida; srovnej s Konfliktem ústním v dutině ústní, souvisejícím s povrchovou sliznicí úst). 

Pokud intenzivní konflikt přetrvává delší dobu, kůže se na vředovitém místě otevře (viz BÉRCOVÉ VŘEDY). ICHTYÓZA (stav kůže charakterizovaný jemným šupinatěním, podobným rybím šupinám), je rovněž známkou dlouhodobé a intenzivní konfliktní činnosti. Těžká forma ichtyózy se označuje jako Nethertonův syndrom a předpokládá se, že jde o genetické onemocnění.

-- LUPY, ALOPECIE: Na vlasové pokožce se šupinatá kůže projevuje jako lupy. Hluboké zvředovatění pokožky způsobuje vypadávání vlasů (alopecie), také u domácích zvířat. Po vyřešení konfliktu začnou vlasy opět růst.

Na tomto příkladu jsou lysiny výhradně na levé straně pokožky. To prozrazuje, že ztráta fyzického kontaktu (např. chybí pohlazení po hlavě) souvisí s partnerem (pokud je muž levák), nebo s matkou (pokud je pravák). 

V důsledku ztráty epidermálních buněk se snižuje citlivost kůže (srovnej s hyposenzitivitou, související s okosticí). Pokud je Konflikt odloučení závažný, může kůže zcela znecitlivět (SENZORICKÁ PARALÝZA). Náhlé smyslové ZNECITLIVĚNÍ, např. ruky nebo nohy, se často zaměňuje s mozkovou mrtvicí (!). Krátká reaktivace senzorické paralýzy vzniká během epileptoidní krize.

Typickým příznakem konfliktně-aktivní fáze je ztráta krátkodobé paměti, která slouží účelu dočasně "zapomenout" na toho, kdo byl "vytržen z kůže", tím, že se zablokuje paměť (ve zvířecím světě matka kočka již nepoznává své potomky, když jsou od ní odděleni příliš brzy). Ztráta krátkodobé paměti zasahuje do první části léčebné fáze (PCL-A). U dětí se špatná paměť projevuje jako problémy s učením a soustředěním, což je dnes označováno jako "porucha pozornosti bez hyperaktivity" (ADD). U dospělých mohou dlouhotrvající Konflikty odloučení vést k demenci (viz také Konstelace (post)senzorického kortexu).

POZNÁMKA: Ke ztrátě krátkodobé paměti dochází během jakéhokoli SBS (v konfliktně-aktivní fázi a léčebné fázi PCL-A), který se týká senzorické, post-senzorické nebo předmotorické senzorické kůry, protože z biologického hlediska dlaždicový epitel celého organismu souvisí s "Konfliktem odloučení" (viz např. biologický konflikt, týkající se mlékovodů, povrchové sliznice úst, nosní sliznice nebo jícnu).

-- VITILIGO vzniká, když zvředovatění zasahuje do bazální vrstvy kůže, která se skládá z buněk, produkujících melanin. Depigmentace vytváří bílé skvrny, typické pro vitiligo (srovnej s tinea versicolor, postihující škáru; viz také Spála). Konflikt odloučení, související s nejhlubší vrstvou pokožky, je (subjektivně) vnímán jako obzvlášť krutý nebo "brutální" (ztráta milované osoby, fyzické týrání). V místě (místech), souvisejícím s odloučením, se objevují bílé skvrny. Vlasy/ochlupení, rostoucí na místech postižených vitiligem, zbělají. ALBINISMUS, který se vyznačuje bílou kůží a bílými vlasy, je způsoben generalizovaným, "brutálním" Konfliktem odloučení, kterým trpělo nenarozené dítě. Vzhledem k úplné ztrátě pigmentové vrstvy kůže již není možná repigmentace, i když je konflikt vyřešen.

Vitiligo na pravé straně trupu prozrazuje, že došlo k "brutálnímu" Konfliktu odloučení, souvisejícím s partnerem (u praváka).

V první části léčebné fáze (během PCL-A) postižená oblast kůže zrůžoví a zčervená, poté následuje pomalý (!) proces repigmentace během PCL-B. Opakované recidivy konfliktů během této fáze však vedou k hyperpigmentaci, která se projevuje hnědými skvrnami, tzv. skvrnami café-au-lait.

Zde jsou skvrny café-au-lait na levé straně horní části těla, přesně respektující střední linii. Konflikt odloučení je tedy spojen s matkou (u praváků) nebo s partnerem (u leváků).

V konvenční medicíně se šest a více skvrn café-au-lait diagnostikuje jako "von Recklinghausenova choroba". Podle výzkumu Dr. Hamera se tato "choroba" biologicky vztahuje k myelinové pochvě a je spojena s Konfliktem dotyku (viz neurofibrom).

Skvrny café-au-lait (světle hnědé) na žaludu penisu jsou způsobené těžkým Konfliktem odloučení (např. nesouhlas se sexuálním kontaktem). Melanomy (tmavě hnědé) na tělu penisu souvisejí s "pocitem znečištění" (vývoj melanomů je omezen na tělo penisu, protože žalud penisu není obdařen kůží koria). 

LÉČEBNÁ FÁZE: Během první části léčebné fáze (PCL-A) je vředovitá (ulcerovaná) oblast kůže doplňována prostřednictvím množení buněk. Kůže otéká, je zarudlá, zanícená, podrážděná, svědí (pruritus) a je citlivá na dotek (hypersenzitivita). Malé edémy, naplněné tekutinou, se jeví jako PUCHÝŘE. Po epileptoidní krizi, během druhé části léčebné fáze (PCL-B), puchýře vysychají a kůže se normalizuje, pokud ovšem nedojde k recidivě konfliktu.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, post-senzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloba nebo "absence" vědomí), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi, způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnej s hypoglykémií, související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní).

Pod mikroskopem se zvředovatění, které vzniká během konfliktně-aktivní fáze (obr. vlevo), a malé edémy, vznikající v léčebné fázi (obr. vpravo), projevují jako prstencovitá konfigurace, nápadně podobná Hamerovu ložisku v odpovídajícím mozkovém relé.

Hojení kůže se projevuje jako KOŽNÍ VYRÁŽKA, označovaná jako DERMATITIDA, EKZÉM, KOPŘIVKA, SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PLANÉ NEŠTOVICE, RŮŽOVKA, LUPUS, LUPÉNKA, HERPES, atd. Na základě GNM je to všechno totéž, tzn. léčebná fáze Konfliktu odloučení.

UMÍSTĚNÍ KOŽNÍ VYRÁŽKY:

- NECHTĚNÉ ODLOUČENÍ (tj. neschopnost/nemožnost obejmout či držet milovanou osobu nebo domácího mazlíčka) se obvykle projevuje kožní vyrážkou na VNITŘNÍ straně paží, rukou, prstů nebo nohou.

- PŘÁNÍ/TOUHA ODDĚLIT SE od nějaké osoby postihuje převážně VNĚJŠÍ stranu paží, rukou, loktů, nohou, kolen, holenních kostí nebo kotníků, které se obrazně řečeno používají k odstrčení nebo odkopnutí někoho. 

- V závislosti na konkrétní konfliktní situaci se ohniskové kožní vyrážky objevují také na hlavě (vlasová pokožka), obličeji (viz také vnější kůže víček), rtech (opary), hrudníku, břiše, vnějších genitáliích, prstech na nohou a chodidlech (chceme/nechceme opustit určité místo) nebo na zádech

- Rozsáhlá kožní vyrážka (exantém) prozrazuje generalizovaný Konflikt odloučení, kterým trpí člověk jako celek. 

POZNÁMKA: To, zda je postižena pravá nebo levá strana těla (nebo obě strany), závisí na tom, zda je člověk levo/pravoruký a zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera. Lokalizovaný Konflikt odloučení postihuje oblast kůže, která je spojena s odloučením.

- Vyrážka na těle může být způsobena také otravou, např. z léků – bez DHS.

CHRONICKÁ KOŽNÍ VYRÁŽKA vzniká v důsledku přetrvávajících recidiv konfliktů prostřednictvím spuštění "kolejí", které byly vytvořeny, když došlo k prvnímu Konfliktu odloučení. Při vleklém léčení kožní stavy přetrvávají, dokud nejsou všechny koleje odstraněny. "SYNDROM" (tj. souběžně probíhající aktivní Konflikt opuštění či Konflikt existenční) vyrážku zhoršuje. Během delších období konfliktní aktivity kožní vyrážka mizí (viz konfliktně-aktivní fáze), speciální biologický program (SBS) však není ukončen!

POZNÁMKA: Lokálně aplikované kortikosteroidy (viz kortizon), používané při zánětlivých kožních stavech, přerušují léčebnou fázi (!). Proto se vyrážka krátce po ukončení aplikace znovu objeví.

OPAKUJÍCÍ SE KOŽNÍ VYRÁŽKY jsou také vyvolány setkáním s konfliktní "kolejí" (viz "alergie"). Pokud je vyrážka na rukou nebo prstech, nazývá se "kontaktní ekzém" nebo "alergická kontaktní dermatitida". Koleje, které podněcují propuknutí takového ekzému, jsou např. určité ovoce nebo zelenina, šperk (prsten nebo náhrdelník), určitý výrobek, zaměřený na péči o tělo, parfém nebo zvířecí srst (domácí zvíře). Tzv. dyshidróza nebo dyshidrotický ekzém je kožní onemocnění, při kterém se na dlaních, okrajích prstů rukou nebo nohou nebo na chodidlech tvoří malé puchýřky naplněné tekutinou. Tzv. POTNIČKY (neboli "polymorfní světelná erupce") jsou způsobeny "sluneční" kolejí, související s Konfliktem odloučení (viz také "solární herpes"; srovnej se vznikem melanomu v souvislosti s nadměrným sluněním).

-- KOJENECKÁ DERMATITIDA kolem úst a na tvářích se objeví tehdy, když matka přestane kojit příliš náhle. Konflikt odloučení je vyvolán ztrátou kontaktu s matčiným prsem. Pokud se jako "kolej" etabluje první ochutnání komerčního mléka, způsobuje to tzv. "alergii na mléko".

-- KOPŘIVKA je rovněž považována za druh "kožní alergie". Na fotce je znázorněno propuknutí kopřivky na zádech, vyvolané např. "kolejí" typu "Dej mi pokoj! Přestaň se po mně vozit! Nebuzeruj mě! Nech mě žít!".

-- ERYSIPEL (RŮŽE) je kožní onemocnění, charakterizované bolestivou vyrážkou (červená, zduřelá, zanícená) s ostře ohraničeným okrajem. Postižená kůže vypadá podobně jako celulitida (viz Tuková tkáň), spojená s Konfliktem ztráty sebeúcty. Proto je často obtížné je od sebe odlišit. Oba SBS se také mohou překrývat v důsledku toho, že Konflikt ztráty sebeúcty byl způsoben samotným stavem kůže. Během epileptoidní krize se objevují náhlé symptomy - vysoká teplota, třesavka a zvracení.

Předpokládá se, že růže vzniká, když se bakterie dostanou do kůže přes řezné rány nebo vředy nebo v důsledku "imunitní nedostatečnosti". Na základě GNM je však skutečnou příčinou Konflikt odloučení. Postižená oblast, např. pravá noha, prozrazuje, s jakou částí těla odloučení souviselo. S ohledem na lateralitu člověka je konflikt spojen s matkou/dítětem nebo partnerem. V úvahu musíme vzít také lokalizovaný Konflikt odloučení.

-- Jak RŮŽOVKA (obr. vlevo), tak LUPUS (lupus erythematodes) (obr. vpravo) jsou kožní vyrážky, které se objevují na nose, bradě a tvářích. Konflikt je prožíván jako odloučení "od obličeje", a to buď ztrátou kontaktu, nebo touhou po odloučení ("jdi mi z očí/obličeje! jdi do háje!"). Hnisavé pupínky (zde u růžovky) zahrnují škáru a jsou spojeny s Konfliktem znetvoření, obvykle způsobeným samotným stavem kůže.

Vzhledem k tomu, že obličej je zásobován trojklanným nervem, je hojení kůže obličeje často doprovázeno bolestí nervu, tzv. neuralgií trojklanného nervu (viz také neuralgie trojklanného nervu, související s okosticí a obličejovými kostmi).

Tento CT snímek zvýrazňuje Hamerovo ložisko v mozkovém relé, které ovládá pravý trojklanný nerv. V tomto případě levoruký muž utrpěl Konflikt odloučení, související s matkou. Neuralgie trojklanného nervu se proto vyskytuje na pravé straně obličeje.

-- LYMSKÁ BORELIÓZA: Tvrdí se, že borelióza (lymská nemoc) se na člověka přenáší kousnutím klíštěte, infikovaného bakterií Borrelia burgdorferi. Podle této teorie, pokud se nemoc neléčí, "infekce" se rozšíří do dalších částí těla. Mezi typické příznaky boreliózy patří horečka, bolesti těla, únava, bolesti hlavy a kruhová, směrem ven se rozšiřující vyrážka, nazývaná erythema migrans (EM), v místě kousnutí. Na základě GNM není charakteristické zarudnutí důsledkem "infekce", ale spíše hojení zranění, způsobeného kousnutím klíštěte (uvolňování histaminu rozšiřuje póry ve stěně cév, aby se zvýšil průtok krve v postiženém místě); ke stejné reakci dochází např. po bodnutí včelou.

Příznaky, spojené s boreliózou, jako je ochrnutí svalů, plísňová infekce (známá jako "kroužkový lišej"), oteklé klouby, bolesti svalů, meningitida, jsou vyvolány panikou, vyvolanou kousnutím klíštěte. Zadržování vody v důsledku "SYNDROMU" (aktivní existenční konflikt vyvolaný strachem) příznaky ještě zhoršuje. Stejné příznaky se však objevují i jako důsledek dřívějších konfliktů, jako je motorický konflikt nemožnosti úniku, konflikt "pocitu znečištění" nebo Konflikt ztráty sebeúcty, které jsou později diagnostikovány jako borelióza na základě předpokladu, že příčinou by mohlo být kousnutí klíštětem. Test na protilátky proti borelióze, který se používá k určení boreliózy, je neprůkazný. Test také není schopen vysvětlit, proč se příznaky "boreliózy" u jednotlivých osob liší.

-- SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PLANÉ NEŠTOVICE: kožní vyrážka pokrývá větší část těla. Generalizované Konflikty odloučení, které postihují celé tělo, se obvykle vyskytují u kojenců a malých dětí, které jsou mnohem zranitelnější, pokud jde o odloučení od "smečky" (doma, ve škole). To, jak se "dětská nemoc" projevuje, závisí na tom, která epidermální vrstva je zasažena (plané neštovice zasahují hlouběji, než spalničky a zarděnky), a na intenzitě předchozí konfliktně-aktivní fáze (zarděnky způsobují mírnější příznaky, než spalničky). Při "SYNDROMU" (tj. při zadržování vody v důsledku aktivního Konfliktu opuštění) se puchýřky kožní vyrážky jeví dramatičtěji. Intenzivní léčebná fáze je doprovázena vysokou horečkou.

-- SPÁLA vzniká, když Konflikt odloučení postihne spodní stranu pokožky (projevuje se jako bílé skvrny – viz vitiligo) a horní stranu pokožky, rozvine se kožní vyrážka po vyřešení konfliktu. Červený a oteklý jazyk ("malinový jazyk") ukazuje na další "Konflikt ústní" (pravděpodobně související s jídlem); "zánět hltanu" poukazuje na Konflikt "nechtění spolknout sousto" (tzn. jídlo nebo obrazně řečeno situaci, která se "těžko polyká"). Teorie, že kožní vyrážka při spále je "streptokoková infekce", je z hlediska GNM irelevantní.

Na základě pochopení 4. biologického zákona (viz 4. biologický zákon zde) nejsou tyto "DĚTSKÉ NEMOCI" "nakažlivé virové infekce", jak se tvrdí, ale léčebná fáze Konfliktů odloučení, které prožívá více dětí zároveň (existence virů, které údajně způsobují spalničky, zarděnky nebo plané neštovice, nebyla nikdy vědecky doložena – viz "GNM: Soudní proces ohledně viru spalniček"). Takové kolektivní Konflikty odloučení mohou souviset se školou (odloučení týkající se spolužáka, učitele) nebo s domovem, a ovlivňovat všechny sourozence. U malých dětí se spalničky objevují obvykle na podzim, poté, co se dítě obeznámí s učitelkou (ve školce) a je zvyklé, že ho po škole denně vyzvedává maminka. Kožní vyrážka je viditelnou známkou toho, že Konflikt odloučení byl vyřešen. Pokud pediatr ví, že dítě není očkované, je diagnóza "spalniček" mnohem pravděpodobnější. Pokud někomu není umožněno, nebo nechce být v kontaktu s někým, kdo má "infekci", vede to spíše k "rozšíření" Konfliktů odloučení, než k rozšíření samotného onemocnění. Výskyt spalniček ve škole nebo v širší populaci často souvisí se strachem z kontaktu s "nakaženou" osobou.

Tento graf ukazuje počty úmrtí na spalničky v Německu v letech 1961-1995. Zdroj: Federal Statistics Office Wiesbaden, Německo.

Program očkování proti spalničkám byl zahájen v roce 1976, tedy dlouho po vrcholu epidemie spalniček (viz také program očkování proti dětské obrně a program očkování proti tetanu).

-- LUPÉNKA (PSORIÁZA) zahrnuje dva Konflikty odloučení: jeden je v konfliktně-aktivní fázi a způsobuje šupinatou kůži, druhý je v léčebné fázi a projevuje se jako zánět. Obě fáze se překrývají na stejném místě (místech) a projevují se jako stříbřité šupinky na hrubém, červeném povrchu. Umístění prozrazuje, která část těla byla spojena s konfliktem. To, co se označuje jako "psoriatická artritida", je z hlediska GNM kombinace Konfliktů odloučení a Konfliktů ztráty sebeúcty (viz klouby), které se vyskytly současně.

Na tomto obrázku je vidět lupénka na obou loktech, což poukazuje na dva lokální Konflikty odloučení, spočívající v touze někoho odstrčit v obraně (nebo přání získat trochu "manévrovacího prostoru"), související např. s terorizujícím kolegou v práci a současně s otravným členem rodiny doma. Přesná podoba zdravotního stavu je určena tím, který z těchto dvou konfliktů je v danou chvíli aktivní nebo v léčebné fázi.

Lupénka postihuje dvě horní vrstvy pokožky, a to zrnitou vrstvu, kde se dlaždicové epitelové buňky přeměňují na keratin, a rohovitou vrstvu, kde nahromaděný keratin vytváří na povrchu kůže bílé plaky.

-- HERPES (zde obrázek zblízka) se jeví jako malé, tekutinou naplněné puchýřky podobné dermatitidě nebo planým neštovicím. Vznikají v oblasti kůže, která souvisí s Konfliktem odloučení, např. na rtech ("postrádání" polibku nebo "nechtění" polibku, potíže spojené s orálním sexem, kontakt rtů se špinavou skleničkou nebo "infikovaným" brčkem, "abstinence" od cigaret, aj.). Na rtech se takovým puchýřkům běžně říká "OPAR". Slunce může být spouštěčem nebo "kolejí" pro opakující se "solární opary" na rtech.

Herpes na levé tváři prozrazuje, že Konflikt odloučení byl spojen s partnerem, pokud je dotyčný levák, u praváka je konflikt spojený s matkou nebo dítětem.

Lokalizovaný Konflikt odloučení souvisí s tím, že se vás někdo dotkl na tomto konkrétním místě kůže v okamžiku, kdy došlo k DHS.

Tento CT snímek mozku ukazuje nahromadění tekutiny (během PCL-A) v pravé senzorické kůře, odkud je řízena pokožka levé strany obličeje. Z toho vyplývá vznik kožního onemocnění v této konkrétní oblasti.

-- GENITÁLNÍ OPARY na zevních genitáliích (vulva, stydké pysky, penis, šourek) nebo ve vagíně souvisejí s Konfliktem sexuálního odloučení (ztráta sexuálního partnera, sexuální odmítnutí, nechtěný sex, sexuální zneužívání). Konflikt může vyvolat již strach nebo podezření, že by sexuální partner mohl spát s někým jiným. Léčebná fáze se může projevit také jako dermatitida na genitáliích nebo genitální bradavice. Kožní léze na genitáliích (mužských i ženských) by mohly být diagnostikovány jako měkký vřed (ulcus molle) nebo chancroid. V konvenční medicíně je to považováno za "první příznak" syfilis.

U pohlavních chorob se obecně předpokládá, že se jedná o bakteriální nebo virové infekce, které se "šíří pohlavním stykem". Přesto dodnes nebyla existence virů, způsobujících onemocnění (herpes simplex virus, herpes zoster virus, HIV, HPV, aj.) vědecky prokázána! Kromě toho se na základě znalosti pěti biologických zákonů GNM pohlavním stykem nemohou přenášet pohlavní choroby, jako je kapavka, chancroid, syfilis, genitální herpes, ani kandidóza (viz penilní kandidóza nebo vaginální kandidóza), ani rakovina postihující pohlavní orgány (viz rakovina děložního čípku), protože jejich příznaky jsou již příznaky hojení. Sexuální partner může např. dostat herpes, pokud prožil ve stejné době Konflikt odloučení, řekněme z důvodu vnucené sexuální abstinence, založené na přesvědčení, že toto onemocnění je nakažlivé. Strach z nákazy "pohlavně přenosnou nemocí" může rovněž aktivovat Konflikt odloučení. Negativní stres, prožívaný v důsledku nechtěných sexuálních praktik nebo nucené prostituce, vysvětluje, proč je výskyt "pohlavních chorob" častější u určitých skupin a určité populace.

-- BAZALIOM (BAZOCELULÁRNÍ KARCINOM) (obr. vlevo) vzniká z bazální vrstvy pokožky, která se skládá především z melanoforů, produkujících pigment. Odtud pochází hnědá barva výrůstku. SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM (obr. vpravo) vzniká v horní vrstvě pokožky. Oba vznikají během léčebné fáze Konfliktu odloučení. V konvenční medicíně jsou mylně považovány za "RAKOVINU KŮŽE", způsobenou dlouhodobým působením slunečního svitu (viz také melanom).

-- MOLUSKY (Molluscum contagiosum, kontagiozní bradavice) jsou drobné, bílé nebo růžové výrůstky s důlkem uprostřed. Toto onemocnění údajně způsobuje "poxvirus molluscum contagiosum", a jak název napovídá, je považováno za nakažlivou infekci, která se přenáší fyzickým nebo sexuálním kontaktem (viz pohlavní choroby výše). Umístění bradavičnatých výrůstků (obličej, krk, trup, končetiny, genitálie) je dáno tím, se kterou oblastí těla souvisel Konflikt odloučení. Virová teorie nedokáže vysvětlit, proč se onemocnění objevuje na určité části kůže, např. na vnější straně pravého stehna (viz obrázek).

-- BRADAVICE jsou výsledkem nadměrného hojení v důsledku neustálých recidiv konfliktů. Vznikají samostatně nebo ve skupinách v oblasti kůže, která souvisela s odloučením; objevují se vyvýšené nebo ploché, a to v závislosti na intenzitě opakujícího se konfliktu. Podobně jako bradavice se chovají i KOŽNÍ VÝRŮSTKY, což jsou malé chlopně tkáně, které visí z kůže za spojovací stopku. GENITÁLNÍ BRADAVICE (kondylomy) na zevních pohlavních orgánech, ve vagíně, děložním čípku nebo na penisu prozrazují přetrvávající Konflikty sexuálního odloučení. ANÁLNÍ BRADAVICE vznikají v konečníku a jeho okolí (srovnej s hemoroidy, které souvisejí s povrchovou sliznicí konečníku). V termínech konvenční medicíny se malý "bradavičnatý výrůstek" nazývá PAPILOM nebo "nezhoubný epiteliální nádor" (viz také intraduktální papilom).

-- CHODIDLOVÉ BRADAVICE vznikají v hluboké bazální vrstvě pokožky. Obvykle se vyskytují na chodidle nebo na prstech na nohou. Přání "oddělit se" od země, na které člověk stojí, nebo nechuť opustit místo (pracoviště, sportovní zařízení, domov, vesnici, město, zemi), je základním konfliktním prožitkem. Také u koček a psů se objevují bradavice, např. z důvodu nechtěného stěhování. Boty, např. pracovní nebo turistická obuv, z nichž chce člověk uniknout, také vedou ke vzniku chodidlových bradavic, zejména na tlakových bodech. 

-- Totéž platí i pro "KUŘÍ OKO". Tvrzení, že chodidlové bradavice jsou na rozdíl od kuřího oka způsobeny "nakažlivým lidským virem papilom (HPV)", nemá žádný vědecký základ.

-- SKLERODERMIE (ztvrdnutí kůže): Nepřetržitá intenzivní léčebná fáze (vleklé léčení) vede časem ke sklerodermii, a to lokálně nebo v celém těle (generalizované). Sklerodermie může postihnout i vrstvu pojivové tkáně pod kůží. Oba SBS (Konflikt odloučení a Konflikt ztráty sebeúcty) často probíhají současně.

Překlad: Vladimír Bartoš; revize překladu: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY:

1/ KOŽNÍ VYRÁŽKA na vnitřní straně levého LOKTE

Klientka 55letá, pravoruká. Postižené orgány: Pokožka (epidermis)

Klientka byla na klinice kvůli bolestem v kříži, ale zajímalo ji pojetí GNM ohledně mírné kožní vyrážky se zarudnutím v ohybu levého lokte, která se jí objevila před pár dny o víkendu.

Vysvětlení GNM: Pokožka souvisí s Konfliktem odloučení, který je prožíván jako "přání odloučit se" nebo "strach z odloučení". Tento SBS zahrnuje zvředovatění postižené kůže během konfliktně-aktivní fáze, a obnovu tkáně během léčebné fáze, což se projevuje jako svědění, přecitlivělost a vyrážka. Vnitřní strana levého lokte naznačuje, že se "nechce odloučit" nebo "strach z odloučení" od matky/dítěte (protože je biologicky pravoruká). Nyní je v léčebné fázi nebo může potenciálně zažívat vleklé léčení.

Porozumění GNM: Klientka pochopila principy GNM a uvedla, že by se její konflikt mohl týkat dcery. Uvedla, že se na začátku minulého týdne velmi pohádala s dcerou, která prochází emočně těžkým obdobím. Po hádce dcera naštvaně odešla a pár dní se nevrátila domů (její DHS). Klientka uznala, že se jí vyrážka objevila o víkendu, kdy se dcera konečně vrátila domů. Přiznává, že se to s dcerou ještě úplně neurovnalo, ale že jsou obě ochotné na tom zapracovat. Klientka byla požádána, aby si dala do souvislosti vyrážku na levém lokti s neočekávaným odloučením od dcery. Bylo jí doporučeno, aby ještě zapracovala na změně úhlu pohledu na situaci, zejména proto, že dcera je nyní zpátky doma a je ochotná vše urovnat.

Výsledky: Klientka za týden na kontrole uvedla, že kožní vyrážka vymizela během několika dnů po poslední návštěvě. Nyní již nemá žádnou vyrážku na lokti, a dcera se rozhodla, že se přestěhuje zpět domů. Za dva měsíce klientka uvedla, že se vyrážka již znovu neobjevila, a že se její vztah s dcerou zlepšil.

Dr. Alvin de Leon, D.C., Kanada - Případová studie, březen 2013

2/ KOŽNÍ "ALERGIE"

V tomto příběhu vystupují rodiče, jejich dvouletá dcera Charlotte, chlapeček a prarodiče. Všichni jsou v restauraci Dairy Queen. Matka se právě chystala dát Charlottě sousto zmrzliny, když v tom ji dědeček náhle zastavil, aby mohla dát dítěti na krk bryndáček.

Protože se dědeček vždy obával o vnučku, aby nedostala cukrovku jako její matka, pomyslela si tehdy jeho dcera, že to byl důvod, proč se ji otec snažil zabránit, aby dala Charlotte zmrzlinu. Začali se hádat. Poté, co si nedorozumění vyjasnili, mohla dát Charlotte zmrzlinu. Náhle se však děcku objevila vyrážka kolem úst, a to až k uším. Znepokojení rodiče vezli dítě do nemocnice, ale než tam přijeli, vyrážka ustoupila.

Vysvětlení GNM: Kožní vyrážka se objevuje v léčebné fázi "Konfliktu odloučení". To se může týkat i nečekaného "odloučení" např. od vytouženého jídla. V případě Charlotty to bylo "odloučení" od zmrzliny, když jí dědeček zabránil v jídle - proto se jí kolem úst objevila vyrážka.

To je dobrý příklad toho, jak se u dítěte může vyvinout "alergie" na zmrzlinu (nebo na cokoli jiného), protože v momentě, kdy dojde k neočekávanému negativnímu stresu (Konflikt odloučení), podvědomí uloží všechny složky, které si dítě subjektivně spojí s konkrétní konfliktní situací (zmrzlina, bryndáček, restaurace Dairy Queen, dědeček, matka hádající se s dědečkem, atd.). Jakmile se dítě setká s jednou ze zavedených "kolejí", konflikt se okamžitě znovu aktivuje a způsobí stejnou reakci, totiž kožní vyrážku kolem úst. Aby se zabránilo recidivám (tzn. "alergické reakci na zmrzlinu"), Charlotte si musí uvědomit, že "zmrzlina" již neznamená "nebezpečí". Trvalým řešením by bylo, kdyby dědeček a její matka vzali holčičku do restaurace Dairy Queen, dali jí jemně kolem krku bryndáček a vychutnali si společně nějakou výbornou zmrzlinu.

Anonym, 4. května 2010

3/ KOŽNÍ VYRÁŽKA Z HORKA (POTNIČKY)

Vyrostla jsem v Thajsku, protože moji rodiče tam byli misionáři. V létě 2002, když mi bylo 16, jsme se přestěhovali zpět do USA, všichni mí přátelé zůstali v Thajsku. Začala se mi objevovat vyrážka pokaždé, když jsem byla v létě na slunci. Můj táta (lékař) to připisoval změně klimatu, takže jsem o tom víc nepřemýšlela.

Nyní zpět do r. 2020... když jsem se dozvěděla o GNM, spojila jsem si kožní vyrážku s Konfliktem odloučení, kdy jsem opustila všechny své přátele. Na začátku léta 2020 jsem měla vyrážku jen jednou, ale potom už se mi nikdy neobjevila, i když jsem zůstávala venku déle, než normálně. Jsem tak nadšená, že už nemusím trpět silnou vyrážkou jen proto, že jsem venku na slunci!

Vysvětlení GNM: Podle konvenční medicíny jsou "potničky" způsobeny přílišným pocením, které blokuje potní žlázy a zabraňuje potu ochlazovat pokožku. Tato teorie však nevysvětluje, proč se vyrážka objeví v určitém období, přestože je člověk každé léto "venku na slunci" (pocení!). Na základě GNM a vztahu psychika-mozek-orgán je kožní vyrážka způsobena Konfliktem odloučení nebo ztrátou fyzického kontaktu.

Krátké svědectví Kimberly je dobrým příkladem toho, jak již pouhé uvědomění si souvislostí mezi odloučením od jejích přátel (v roce 2002) a následným rozvojem stále se opakující vyrážky (vyvolané "sluneční" kolejí v souvislosti s jejími přáteli v Thajsku) může tento zdravotní stav zastavit. A to po 18 letech!

(Poznámka J. Schön.: Není divu, že potničkami trpí převážně malé děti, dospělí jen výjimečně. Stačí si uvědomit, jak často a nelibě nesou malé děti byť jen krátké odloučení od matky.)

Kimberly May, 25. ledna 2021

4/ ALERGIE NA SLUNCE (od dětství)

... od školky až do r. 2015 jsem trpěl na vážnou sluneční alergii. Ať jsem trávil léto kdekoli, jakmile bylo více než 25 stupňů, spustila se mi alergie. Nejen, že mi naskočila ošklivá vyrážka, ale také jsem trpěl silnými bolestmi hlavy a nevolností. Vyzkoušel jsem vše, co jsem na sluneční alergii sehnal, ale bez úspěchu! Musel jsem kvůli tomu zrušit několik dovolených přes léto, jednou jsem dokonce skončil v nemocnici. Doktoři mi vždy dávali kortizon, ale kvůli tomu jsem měl ještě další obtíže.

Jak já miloval zimu - protože během lyžování jsem mohl být na lehátku a užívat si sluníčka, a cítil jsem se skvěle. Slunce v kombinaci se sněhem mi nevadilo, ani jsem si nemusel mazat obličej krémem! Ostatní byli červení, ale já se jen lehce opálil. V r. 2013 mě můj známý obeznámil s GNM. Navštívil jsem úvodní přednášku a začal si o tom číst. Tolik věcí mi dávalo smysl!

Letos v dubnu jsem se zúčastnil víkendového semináře GNM v Rakousku. Mimo jiné se hovořilo o alergiích. Okamžitě jsem si vzpomněl na svou sluneční alergii a pana Pilhara (učitel) napadlo, že moje alergie je pravděpodobně spojena s nějakou "kolejí". Řekl mi, abych popřemýšlel a pokusil se vzpomenout na jakoukoli možnou souvislost s Konfliktem odloučení - na jakýkoli zážitek z dávné minulosti - něco, co se mi stalo na slunci v dětství. Náhle jsem to viděl před očima.

Když mi bylo asi pět let, byl jsem na prázdninách s rodiči v Itálii. Na našem výletě v Benátkách, bylo tehdy velmi horko, jsem se ztratil na náměstí sv. Marka. Stál jsem úplně sám mezi stovkami lidí a nerozuměl ani slovo. Vyděsil jsem se a začal jsem samou úzkostí plakat. Nějaká Italka, která měla stánek se suvenýry, mě chytila za ruku a odvedla na policii. Za několik hodin jsem byl konečně zpátky u rodičů. Ihned poté jsem onemocněl, to si pamatuji.

Zeptal jsem se p. Pilhara, co s tím mám dělat. Teď, když znám svůj konflikt, jak mě to může vyléčit z mé sluneční alergie? Řekl: "Teď je vám 45 let, už se nemusíte bát, že se ztratíte. Musíte to dostat z hlavy, abyste už nebyl na koleji."

Vzhledem k tomu, že jsem byl 100% přesvědčen o GNM, důvěřoval jsem tomu a začal jsem léto 2015 bez kortizonu. Moje první cesta směřovala do Riccione během velikonoc. Bylo to neuvěřitelné, ale pravdivé, byl to skutečný zázrak!!! Žádná vyrážka, žádná bolest hlavy a žádná nevolnost. Těžko hledám slova, kterými bych popsal, jak jsem byl šťastný. Během letní dovolené jsem byl na horách v Itálii, chodil jsem na výšlapy, byl ve venkovním bazénu, bylo přes 25 stupňů. Hezky jsem se opálil, ale neměl jsem vůbec žádné potíže!!

Odteď si užiji každé léto, budu zase jezdit na výlety do jižních zemí. Na to jsem musel čekat dost dlouho. Díky GNM jsem vyléčen z tohoto hrozného utrpení!

Vysvětlení GNM: V tomto případě bylo slunce (teploty nad 25 stupňů) uloženo jako kolej v souvislosti s Konfliktem odloučení, což zahrnovalo pokožku. Uvědoměním si, že konflikt, který se odehrál v dětství, již nemá v současnosti žádný význam, byla "sluneční" kolej okamžitě zrušena.

Anonymní, 13. října 2015

5/ BRADAVICE NA PRSTU RUKY

Jmenuji se Matthias Pilhar. Je mi 13 let a jsem pravák. V Rakousku máme devět týdnů školních prázdnin – od začátku července až do začátku září. V polovině července se mi náhle objevila na prostředníku levé ruky 5milimetrová bradavice. Jelikož znám GNM docela dobře od mých rodičů, chtěl jsem znát důvod, proč se bradavice objevila. Moje matka hned usoudila, že to musí mít něco společného s mými letními prázdninami.

Chvíli jsem o tom přemýšlel a snažil se přijít na to, čeho přesně se tím prstem dotýkám. Okamžitě mě napadla sekačka na trávu. Máma mi řekla, že to může být ono, protože mě nebaví sekat trávu. Popravdě mě to docela štvalo, že jsem musel o prázdninách každý týden sekat trávník dvě hodiny! Raději bych místo toho jezdil na kole, hrál hry na počítači, atd.

Bradavice mě šíleně svědila, často jsem ji rozškrábal až do krve, ale nezmizela.

První den ve škole mi bylo zcela jasné, že letní práce skončila, protože jsem měl zase plno práce se "školními věcmi". Ten večer mě bradavice strašně svědila, ale když jsem si ji škrábal, najednou odpadla! S úžasem jsem to řekl rodičům...

Vysvětlení GNM: Na základě SBS, týkajícího se kůže, byl Mathias schopen zjistit důvod, proč bradavice vznikla - nechtěl se dotýkat sekačky na trávu (Konflikt odloučení), který si spojoval s "tím prstem" (prostředník levé ruky). Pokaždé, když musel sekat trávu (jednou týdně), spouštěl "kolej" sekačky na trávu, což prodlužovalo léčebnou fázi. První den školy, když mu "bylo jasné", že "letní práce už skončila", se bradavice úplně zahojila. Dobrá práce, Mathiasi!

Mathias Pilhar, Rakousko, 30. září 2009

Překlad: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!