GNM: Soudní proces ohledně viru spalniček

29.04.2024

Německý biolog Dr. Stefan Lanka již od začátku 90. let patří k největším kritikům lékařské teorie, která tvrdí, že viry jsou příčinou infekčních onemocnění, jako je hepatitida, AIDS, chřipka, dětská obrna, herpes nebo spalničky. Caroline Markolin velmi podrobně prezentovala aktivity Dr. Lanky ve svém přednáškovém videu "Virus Mania" (2. část záznamů na www.learninggnm.com– od 8:08).

Dr. Lanka před novináři
Dr. Lanka před novináři

Na základě výzkumné práce v oboru virologie Dr. Lanka zjistil, že viry jsou životně důležité součásti jednoduchých forem života, které neexistují ve složitých organismech, jako jsou lidé, zvířata nebo rostliny. Jeho výzkum ukazuje, že viry, o kterých se předpokládá, že způsobují "virové infekce", jsou ve skutečnosti běžné buněčné částice, které byly nesprávně interpretovány jako složky zpochybňovaných virů. Dr. Lanka také zjistil, že viry nemají destruktivní účinek na hostitele, jak se běžně věří. Tato zjištění jsou zcela v souladu s objevy Dr. Ryke Geerda Hamera, který již v 80. letech prokázal, že na rozdíl od standardní teorie mikrobi organismus nepoškozují, ale naopak mají podpůrnou roli v procesu hojení nemocí (viz 4. biologický zákon GNM).

"Soudní proces ohledně viru spalniček" mezi Dr. Stefanem Lankou a německým lékařem Davidem Bardensem již získal mezinárodní pozornost (viz zprávy z roku 2015 v CTV News Canada a BBC News). Soudní případ nejen rozdmýchal probíhající "debatu o virech", ale také podnítil diskusi o oprávněnosti dětského očkování a očkování obecně.

Zde je stručný přehled o soudním řízení:

-- 24. listopadu 2011 Dr. Lanka na svém webu oznámil, že nabídne částku sto tisíc eur každému, kdo prokáže existenci viru spalniček. Oznámení znělo takto: "Odměna bude vyplacena, bude-li předložena vědecká publikace, v níž bude existence viru spalniček nejen potvrzena, ale také prokázána, a ve které bude mimo jiné určen průměr spalničkového viru."

-- V lednu 2012 Dr. David Bardens předložil Dr. Lankovi své důkazy. Poskytl mu šest odborných studií na toto téma a požádal Dr. Lanku, aby převedl na jeho bankovní účet sto tisíc eur.

Těchto šest studií je:

1. Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.

2. Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85

3. Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.

4. Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.

5. Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.

6. Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14.

-- Dr. Lanka odmítl sumu vyplatit, protože podle jeho názoru tyto studie neposkytly dostatečné důkazy. Následně Dr. Bardens předal celou věc s Dr. Lankou k soudu.

-- 12. března 2015 okresní soud Ravensburg v jižním Německu rozhodl, že kritéria inzerátu byla splněna, a nařídil Dr. Lankovi sumu vyplatit. Dr. Lanka se proti rozsudku odvolal.

-- 16. února 2016 Vyšší zemský soud ve Stuttgartu (OLG) přehodnotil první rozsudek a rozhodl, že Dr. Bardens nesplnil kritéria, protože nedokázal poskytnout důkaz o existenci viru spalniček, prezentovaný v jedné studii, jak požadoval Dr. Lanka ve svém oznámení. Dr. Lanka proto nemusí vyplácet odměnu.

-- 1. prosince 2016 První občanský senát německého Spolkového soudního dvora (BGH) potvrdil rozsudek OLG Stuttgart.

Kritici soudního verdiktu tvrdí, že vítězství Dr. Lanky je založeno výhradně na tom, jak formuloval nabídku odměny, konkrétně na vyplacení 100 000 eur za předložení jediné studie s důkazem (což Dr. Bardens nebyl schopen poskytnout). Tento argument však odvádí pozornost od podstatných bodů.

Podle protokolu o soudním jednání (str. 7/ první odstavec) Andreas Podbielski, šéf Ústavu lékařské mikrobiologie, virologie a hygieny při Fakultní nemocnici v Rostoku, který byl ustanoven jako jeden ze znalců u hlavního líčení, uvedl, že ačkoli existenci viru spalniček je možné vyvodit na základě shrnutí oněch šesti studií, předložených Dr. Bardensem, žádný z autorů neprováděl žádné kontrolované experimenty v souladu s mezinárodně definovanými pravidly a principy vědecké praxe (viz též metoda "nepřímých důkazů"). Profesor Podbielski považuje tento nedostatek kontrolních experimentů výslovně za "metodologickou slabinu" těchto studií, které jsou koneckonců relevantní studie na toto téma (neexistují žádné jiné publikace, které by se snažily dokázat existenci "viru spalniček"). Takže nyní se věc má tak, že publikace o existenci viru spalniček, která by obstála ve zkoušce dobré vědy, dosud předložena nebyla.

Kromě toho bylo během soudního řízení konstatováno, že v rozporu s právními pravomocemi podle § 4 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) Institut Roberta Kocha (RKI), což je nejvyšší německý orgán v oblasti infekčních nemocí, neuspěl v provedení testů na údajný virus spalniček, a nezveřejnil výsledky. Institut tvrdí, že provedl interní studie o viru spalniček, výsledky však odmítá předat nebo zveřejnit.

Dr. Lanka: "S rozsudkem Nejvyššího soudu v procesu s virem spalniček postrádají od této doby jakákoli národní a mezinárodní prohlášení o údajném viru spalniček, infekčnosti spalniček a přínosu a bezpečnosti očkování proti spalničkám vědecký charakter, a jsou tak zbavena svého právního základu."

Článek Dr. Lanky, odpovídající na otázky, proč bychom měli pochybovat o existenci virů, co jsou viry a co nejsou, jak je existence virů vědecky demonstrována, ZDE: Dr. Stefan Lanka: Odbourání virové teorie: "Spalničkový virus" jako příklad. Wissenschafftplus - Das Magazin 6/2015. 


Přeložila: Jana Schön

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!