Cestovat

09.05.2021

CESTOVAT

- Cestování ve snu především znamená pohyb životem; cestování poukazuje na to, co děláte a kam směřujete ve svém životě... Sen tedy naznačuje váš osud, ukazuje životní směr, nebo proces vašeho osobního růstu v době snu. Cestování je reakce na reálný život, symbolizuje pouť našeho ducha

- Ve snech je někdy cestování projevem vnitřní síly (ve snu můžete například letět nad krajinou, nad scenériemi v různých zemích a dívat se na krajinu pod sebou, vidět z výšky panorámata měst, atd.), může jít o zkušenost s cestováním mimo tělo (tj. astrální cestování). 

- Může znamenat touhu po nových zkušenostech a zážitcích.

- Naznačuje, že hledáte význam a smysl svého života.  

- Může také symbolizovat vyhýbání se delším a trvalým vztahům.

- Může naznačovat prožívání procesu stárnutí. Každý z nás neustále prožívá změny (dětství, dospívání, dospělost), neustále čelíme rozhodnutím a každé rozhodnutí nás nasměrovává jinam a pomáhá vytvářet naši budoucnost. Většina lidí však s touto silou růstu a změn bojuje, protože se změn bojí, zejména stárnutí a smrti.

CESTOVAT SAMI: Nezávislost a/nebo osamělost.

CESTOVAT S OSTATNÍMI: Zapojení se mezi ostatní; vztahy; sociální vztahy; způsob porovnávání se s ostatními; jaké pocity a postoje vás ovlivňují.     

CESTOVAT BEZ CÍLE: Nemít v životě žádný cíl; zmatenost ohledně životního směru; brát život tak, jak přichází.

CESTOVAT DO VZDÁLENÉ NEBO TAJEMNÉ ZEMĚ: Snaha najít si svou cestu do mysli a paměti; uvědomit si část svých zážitků z dětství, které jsou důležité, ale nyní se zdají daleko.

CESTOVAT NA OSTROV: Osamostatnění se; izolování se.

CESTOVAT HORSKÝM TERÉNEM: Zřejmě poukazuje na nakupené problémy.

JET NA DOVOLENOU: Přejete si mít více volného času; máte nakročeno k tomu, abyste si mohli dovolit plnit si své potřeby, namísto toho, abyste upřednostňovali ostatní.

KRÁTKÁ CESTA: Dochází zřejmě k nějaké změně psychické "lokality".   

JÍT PĚŠKY: Jsme schopni tuto část své životní cesty zvládnout sami, k našemu plnému uspokojení.   

ODJEZD: Naznačuje nové začátky v životě. 

PŘÍJEZD: Zřejmě symbolické vyjádření našeho pocitu, že jsme dobře dopadli v něčem, co jsme si předsevzali udělat.                                                    


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Travel; E. Aeppli: Psychologie snu

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!