Letět vzduchem

09.10.2022

LETĚT VZDUCHEM

- Symbolizuje mentální postoj, stav vaší mysli, abstraktní myšlení; vaše snahy získat přehled o tom, co vás v budoucnu čeká, zkoumáte své vlastní vědomí a možnosti, svůj potenciál, životní směr, možnosti různých směrů v životě. Může poukazovat na vše, čeho se vám v životě podařilo dosáhnout.

- Znamená také triumf lidského ducha, vaši schopnost vidět svůj život jako celek, kdy máte smysl pro celkové směřování, vnímáte osudovost, své vyšší Já. To často souvisí s touhou předat to ostatním, vydat ze sebe to nejlepší.

/Ukázka: Žena se vznášela na vrcholu stromu poblíž domů a říkala neznámým lidem okolo, že objevila něco úžasného. Natáhla ruku, aby se k ní lidé připojili, což několik z nich udělalo - podali si ruce a zažili úžasný pocit pohody, pak pomalu a snadno letěli do velké výšky, přičemž za sebou zanechávali stopu barevného kouře. = Strom představuje osobní život ženy, je v životě na vrcholu, nechává za sebou minulost. Letí vysoko, tzn. vidí život jako celek, snaží se dát ze sebe to nejlepší ostatním, demonstruje triumf ducha. T. Crisp./

- Souvisí s nejhlubším nitrem, duší, jde o naši snahu "povznést" se k našemu nejvyššímu potenciálu. Naznačuje touhu povznést se nad věci, dosáhnout větších výšek, vymanit se z omezujících názorů, kulturních norem, snahu získat nezávislost a vyjádřit vlastní potenciál. Může jít také o naši schopnost vypořádat se lépe s pochybnostmi o sobě, s úzkostí, depresí nebo se strachem ze smrti.

/Ukázka: Žena byla při létání zprvu nervózní, že spadne, ale brzy nabyla sebevědomí, byla velmi šťastná. Létala nad kostelíkem se hřbitovem, ale neměla strach, užívala si úžasný pocit při létání. = V létání našla žena způsob, jak se dívat na smrt/hřbitov, získala jiný úhel pohledu, nový pocit, který si užívala. T. Crisp./ 

- Může být vyjádřením osvobození od společenských norem a omezení, svobody, radosti, potěšení, sexuality, sexuálních tužeb, nebo také života v děloze.

- Jde o pozitivní vyjádření vaší energie, pozitivně si řídíte svůj život, máte schopnost udržet si vyrovnaný stav mysli vůči obtížím života. Symbolizuje to vaše ambice, sebedůvěru, nezávislost, schopnost dobře se vypořádat s emocemi a strachem, schopnost řešit současné problémy, překonávat překážky.   

- Může symbolizovat váš posun a pohyb životem na pozadí společenské atmosféry a podpory jiných lidí, jde o vaše snahy a "boj" v rámci společnosti.

- Také poukazuje na příliš mladický postoj, nerealistické myšlenky, nestojíte nohama na zemi. 

- Znamená vaše přání vyvléknout se z povinností/norem, snahu uniknout problémům, jimž je obtížné čelit (pomocí rozptýlení, společenského života, zábavy, médií, snění, fantazie, představ a tužeb, přílišného idealismu, náboženství, fantazie, atd.).  

/Ukázka: Muži se zdálo o tom, že klouzal z vrcholu hory dolů, poté se ocitl poblíž své přítelkyně, kterou zalehl. Poté byl přiveden k pokojům, jimž se vyhýbal, protože cítil nějakou past a hrozilo mu uvěznění. Aby se vyhnul chycení, zhluboka se nadechl a to způsobilo, že vyletěl do vzduchu a byl pryč. = Vyletět do vzduchu symbolizuje únikový mechanismus, únik od problémů v životě. T. Crisp./   

- Také znamená, že se snažíte oddělit od nějakého traumatu/strachu tím, že oddělíte (disociujete) svou mysl/pocity od reality - např. neustálým čtením knih, sledováním televize, "umrtvováním" pocitů a tělesných vjemů. Ztratili kontakt s realitou, se svým každodenním životem, ztratili jste přehled, co se děje. 

/Ukázka: Žena byla vězněna "zlým vědcem" (starší menší muž v bílém plášti), byli v místnosti, vypadající jako laboratoř vysoko ve věži. Měla obrovský strach, protože se zdálo, že  vědec na ní chce provést bolestivý experiment. Pokusila se vyletět ven z jediného okna v místnosti, ale on ji stáhl zpět. = Sen vyjadřuje strach ženy z otce, který ji zneužíval, a její snahu utéct tomuto strachu "létáním". Ooběti sexuálního zneužívání sní o létání jako o útěku před svou vnitřní bolestí. Gayle Delaney, Sexual Dreams./

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Bojím se, že ztratím podporu druhých? Co "cítím ve vzduchu"? Jaký je můj vztah k prostředí, ve kterém se nacházím? Letěl jsem, abych před něčím/někým utekl? Unikám do bezstarostných pocitů? Na jaké potíže v životě sen ukazuje? Předpokládám, že se ty obtíže vyřeší? Jsou při létání potíže nebo je to snadné? Kam jsem letěl a co jsem našel?

POCITY ŠTĚSTÍ PŘI LÉTÁNÍ: Vyjadřuje to naši důvěru, jistotu, úspěch, sebeovládání.

UČIT SE LÉPE LÉTAT (série snů): Někdy můžeme mít celou sérii snů, kdy se v každém následujícím snu učím lépe létat. Znamená to, že prohlubujeme svou vůli, motivaci, koncentraci, vytrvalost, zlepšujeme svou schopnost rozhodování, vymaňujeme se z paradigmat.

PŘÍLIŠNÉ NADŠENÍ: Může poukazovat na zanedbávání určitých věcí (technické věci v životě, atd.); možná se snažíte žít způsobem, který společnost nepodporuje, může to být nebezpečná cesta.

LETĚT NA JASNÉ OBLOZE, S ROZTAŽENÝMI PAŽEMI, KRÁSNÝ POHLED NA ZEM, RADOST ZE SVOBODY: Ve snech DĚTÍ to naznačuje snahu dosáhnout výš, než jejich věk dovolí; ve snech SENIORŮ jde o touhu nebrat v potaz pohybové ústrojí. Obecně může také znamenat opouštění těla, zážitky mimo tělo. 

ZAHLÉDNOUT SVĚT DOLE: Znamená, že máme sice vysoké ideály, ale jsme oběma nohama na zemi. 

LÉTAT VE VĚTRU, S VĚTREM: Znamená to, že přivádíme více energie do mysli, abychom měli širší náhled nebo integrovali zkušenosti. Pociťujeme velkou svobodu a schopnost posouvat se v životě dál.

BÝT NADNÁŠENÝ VZDUCHEM, NESENÝ NA VZDUCHU, VZNÁŠEJÍCÍ SE NA VZDUCHU: 1/Vztahuje se k mysli a mentálnímu postoji, ukazuje to na vaši schopnost měnit svůj stav mysli dle libosti. 2/ Také může poukazovat na váš přílišný idealismus, kdy v běžném životě utíkáte z "reality", utíkáte od bolestivých věcí (např. plachost, stud), zabýváte se raději v myšlenkách krásnými věcmi, vytváříte si mentální svět ve své mysli.  

LETĚT V OBLACÍCH: 1/ Zažíváte pocit sebe sama bez obvyklých tělesných omezení, jste zbaveni běžných tělesných omezení, konceptů, materialistických představ a přesvědčení. To s sebou přináší poznání, že vaše skutečné vyšší Já není tělo, myšlenky, ani emoce. 2/ Nebo to může znamenat, že jste ztratili kontakt se svým každodenním životem, utíkáte do světa fantazie, představ a tužeb. 

LETĚT PŘÍLIŠ BLÍZKO SLUNCE: Znamená nadbytek ctižádosti, přílišné sebevědomí.  

KLESAT PROTI SVÉ VŮLI (kvůli ztrátě vzduchu), "ZTRÁCET VÍTR Z PLACHET": Zřejmě naznačuje, že ztrácíte podporu lidí, ztrácíte veřejné přijetí; nebo ztrácíte sebedůvěru, ztrácíte individuální přijetí sebe sama.   

RYCHLE PADAT, ŘÍTIT SE DOLŮ (nebezpečí prudkého nárazu na zem): Naznačuje, že máme strach prolomit zábrany a dospět do vyšší dimenze, postoupit na vyšší mentální úroveň.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Air, Cloud Clouds, Flying - not in airplane; C. Nesso: Tajemství snů; R. S. Sharma: Juliánova cesta; J. Heffernanová: Příběh cesty na sever I.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!