Procházet se, procházka, chůze, turistika

02.04.2021

PROCHÁZKA

- Procházka (chůze) je výrazem naší svobody. Ukazuje na to, jak zacházíme se svojí svobodou (dobře/špatně). 

- Obvykle zpodobuje osobní snahy, jít si vlastní cestou, vlastním tempem. Podmínky nebo prostředí poukazují na to, jak se cítíte ohledně své životní situace, jaký je váš osobní život. Váš způsob chůze svědčí o vaší motivaci a důvěře, nebo naopak o  nedostatku vaší sebedůvěry. 

- Směr, jakým kráčíte, poukazuje na to, jaký je cíl vašich aktivit, vašich nadějí. Směr chůze může symbolizovat vaši budoucnost, kam kráčíte v životě, s čím se setkáváte v životě, co zkoumáte, co vás zajímá, co se chystáte udělat, atd. Jde o vaši osobní snahu někam se v životě dostat.  

- Může znamenat změnu vztahu k různým věcem.

- Může poukazovat na nějaké období zkušeností, kterým si právě procházíte.

Celkově mohou napomoci otázky: Kam se snažím dostat? Co se snažím dosáhnout vlastní snahou? Jaké je moje okolí a co vyjadřuju pomocí cesty, po níž kráčím? Je jasné, jakým směrem jdu, nebo k jakému cíli se přibližuju?  

KRÁČET BOSÝMA NOHAMA: 

- Zout si boty, kráčet tiše, aby si vás nikdo nevšiml - náznak toho, že se snažíte zmizet, být "neviditelní". 

- Pokud je chůze obtížná - procházíte drsným obdobím v životě, nebo se cítíte nepřipravení v souvislosti se současnou životní situací. 

- Pokud je chůze příjemná a užíváte si ji - nechat plavat každodenní povinnosti a zodpovědnost, nebo se cítit ve spojení s přírodou a svou životní situací.

KRÁČET PO ÚZKÉ CESTĚ, CESTIČCE, ÚZKÉ ULICI: totéž jako výše, ale může jít o vzpomínky.

KRÁČET POZPÁTKU, ZPĚT, DOZADU: To představuje nejspíše špatný postoj/přístup, nebo to symbolizuje ústup, žádné pokroky v životě.  


Zdroj: T. Crisp, E. Aeppli

Foto: Pexels