Moudrý stařec, čaroděj, kouzelník

15.01.2021

Archetyp - MOUDRÝ STAŘEC

Podoba:

Má vyšší věk, je sešlý, většinou má bílý plnovous. Vyzařuje z něj důstojnost, přirozená autorita, velké životní zkušenosti, trpělivost, laskavost. Je důvěryhodný, vševědoucí,  vždy stojí morálně na vyšší úrovni. Může mít čarodějnické schopnosti, ukazující na mimolidskou povahu. 

Archetyp "moudrého starce" může mít různé podoby:

   ● MOCNÁ BYTOST: starší muž (vyzařující vhled a vyvolávající pocit úcty); stařec z   hlubokých lesů; (pohádkový) dědeček; převozník; autoritativní postava; král

   ● RÁDCE: průvodce; poradce/rádce; mistr; mudrc; věštec; učitel; filozof; profesor; soudce; lékař; alchymista

   ● SVĚTEC: církevní hodnostář; kněz; moudrý mnich; prorok; poustevník; poutník

   ● DUCHOVNÍ BYTOST: duchovně mocná bytost; průvodce duší Psýchopompos; prastarý kmenový náčelník; mág; čaroděj; černokněžník; KOUZELNÍK; moudrý skřítek; guru; duchovní mistr; šaman; božstvo; bůh

   ● BRATR, PŘÍBUZNÝ: otcovská postava, udílející rady (též přikazující i zakazující); přítel; příbuzný

   ● MIMOLIDSKÁ PODOBA: vědoucí a pomáhající zvířata; duše zemřelého; duch předků

Příklady: 

- Archetyp "moudrý stařec" je univerzální postavou ve světovém náboženství a mytologii. Mytologie: Hermés Trismegistos, Thoth, Orfeus, Poimandrés

- Literární/filmové postavy: doktor Štrosmajer (film Nemocnice na kraji města), Zarathuštra; čaroděj Merlin (legendy o Artušovi), Yoda a Obi-Wan (film Hvězdné války), čaroděj Gandalf (Pán prstenů); profesor Brumbál (Harry Potter). 

Projevy:

- Jeho příznačné atributy jsou: dobro, dobrá vůle, ochota pomáhat, moudrost, poznání, znalosti, hluboké životní zkušenosti, reflexe, morální vlastnosti, bystrost, důvtip, rozvaha, intuice, vhled, poklid, uvolněnost, svěžest, majestátnost, hluboké odpoutání, smíření se životem, tajuplnost. Může z něj vyzařovat "dětská radost" ze života, dětská nevinnost.

- Jeho síla není fyzická, ale přichází zevnitř, prosvětluje, je (téměř) magická. Má čarodějné schopnosti, duchovní nadřazenost, má také přímý vztah k nevědomí. Máme k němu úctu, jeho rada je pravdivá.

- Může mít dobré i špatné aspekty, světlé i temné stránky. Jeho schopnosti mohou být využity pro dobro i zlo.

Význam: 

- Je duchovní oporou, neocenitelnou pomocí v nejtěžších chvílích. Představuje sílu, která nás vede a posiluje ve vnitřním boji. Ve snech se často objeví tehdy, když máme potíže, jsme v beznadějné/zoufalé situaci, kterou nejsme schopni sami zvládnout, nevidíme žádné řešení nebo procházíme velkými životními změnami (tj. puberta, krize středního věku, stáří, na konci života). Potřebujeme něco pochopit, potřebujeme plán či hlubší vhled

- Vede člověka po cestě vzhůru, dává moudré rady/informace, nabízí vedení, podporuje, motivuje, pomáhá získat vhled, vede k většímu sebeuvědomění; symbolizuje intuici. Nepřikazuje, ani nekomanduje. Může klást otázky (např. "kdo jsi?", "odkud jdeš, kam jdeš?", "proč ses vydal na tuto cestu?"), pomáhající k uvědomění sebe sama, vlastního cíle, k soustředění vnitřní síly

- Je archetyp smyslu, dává lidskému utrpení smysl a řád. Je zosobněním ducha, vyššího Já, něčeho posvátného - v podobě moudrosti, hlubokých znalostí, osvícení, smysluplnosti bytí, vhledu a intuice. Představuje nejhlubší lidskou moudrost, takže se ocitáme v blízkosti velké a ryzí duchovní síly. Duch (který je naší součástí) je vždy o krok napřed, než my (naše ego), tj. duch ví víc, než my. 

- Pomáhá v našem morálním zušlechťování, poznávání, vede nás k "čistotě". Učí nás upřímnosti, soucitu, trpělivosti, snášenlivosti, odpuštění, pokoře, nesobecké lásce, víře, spočinutí v "božské přirozenosti". S jeho pomocí se můžeme odnaučit povrchnosti, uspěchanosti, aroganci, nenávisti, pýše, nedůvěře a podřízenosti pudové závislosti. Pomáhá nám proměňovat egoistické tendence osobnosti, zušlechťovat individualitu, může nám dopomoci ke "smrti ega".

- V jeho blízkosti zakoušíme prastarý způsob myšlení. S jeho pomocí se naše ego může vyhnout destrukci, v naší psýše dochází k účelnému přemýšlení a soustředění morálních a fyzických sil bez účasti vědomého myšlení.

- Může testovat morální schopnosti člověka a na základě výsledků této "zkoušky" může předat nějaký dar či dary.

- Pokud jsme "slepí" a "hluší" k vlastnímu egoismu (pýcha, atd.), pak je v nás tento archetyp v latentním stavu - a ve snech se NEOBJEVÍ.

- Můžeme se s ním setkat i v běžném životě (hlavně v době velkých potíží) - např. v podobě nějaké moudré rady ("znenadání" nám někdo mravně ušlechtilý poskytne radu), vnitřního vnuknutí ("znenadání" něco objevíme/zjistíme), vnitřního hlasu, příběhu, vhledu do situace, náhlému porozumění situace, atd.

Negativní aspekt:

- Může se jevit jako pomstychtivá a destruktivní postava, která může i zabíjet: např. zlý kouzelník (z egoismu koná zlo kvůli zlu), zlý čaroděj, zlý duch, zlosyn (součást proměn individuačního procesu), trýznitel, prapůvodní zlo.

- Většinou vypadá jako bělovlasý stařec s velkým, hrozivým, nehybným obličejem. Může mít např. podobu hrozivého černokněžníka v dlouhém černém hábitu se špičatou čepicí, vypadajícího jako smrtka, který létá, a má v rukou pasovací meč. 

- Objevuje se hlavně ve snech (starých) lidí, kterým se nepodařilo uzrát ve skutečnou osobnost. Tito lidé jsou egoističtí, svévolní, zlomyslní, ztuhlí, úzkoprsí, neohební, bez humoru, bez vztahu k ženské stránce života. Lidé, kteří jsou "ovládáni" tímto negativním aspektem archetypu, se musí naučit být hraví, získat nadhled, atd.

OKŘÍDLENÝ MOUDRÝ STAŘEC:

- Znamená nadřazený vhled.

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Archetype of wise old man; C. G. Jung: Výbor z díla II, III, Man and his Symbols

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!