Učitel/Průvodce

24.07.2021

Tento archetyp do určité míry splývá s archetypem "moudrého starce", ale v něčem se liší.

Podoba:

- Většinou vyšší věk (tj. větší životní zkušenost), často bílý či šedý plnovous. Může mít různé oblečení, závisející na dané kultuře (sako, kabát, košile, atd.). Vyzařuje z něj důstojnost, trpělivost, laskavost, ušlechtilost a dobrotivost. Je důvěryhodný, moudrý, vševědoucí, má přirozenou autoritu. Ať se objeví v jakékoli podobě, víme, že má vědomosti, že je moudrý.

- Obvykle má podobu, založenou na naší zkušenosti - tzn. že vypadá jako nějaký známý člověk, např. jako náš učitel, dědeček, starý člověk z našeho okolí, vědec, atd. 

- Může se projevovat jako průvodce, (duchovní) učitel, guru, šaman, rádce, mentor, kazatel. Často se objevuje jako osoba, která stojí za vámi a kterou nevidíte, jak vám radí nebo dává pokyny. Může to být zemřelá osoba, která vám radí. Může mít také podobu zvířete, o kterém víme, že má velký vhled a moudrost; nebo podobu anděla, duchovní bytosti či nějaké netělesné bytosti

Příklady:

- Mytologie/filozofie/náboženství: SokratesKristus, Cheirón (kentaur), Marpa (buddhistický mistr).

- Literární/filmové postavy: pradědeček Berka (film Křeček v noční košili), Vyšší princip (kniha Němá barikáda), Čížek (kniha Zapadlí vlastenci), moudří učitelé.

Sokrates
Sokrates

Projevy:

- Radí a pomáhá ve snaze dospět. Zosobňuje rady všeho druhu - rodičovské vedení, výchova k hodnotám (štědrost, vstřícnost, laskavost, atd.).

- Umí nadchnout, motivovat, udržet si pozornost druhých.

- Důležité atributy jsou: důvěra, moudrost, jasnost, objektivnost, odstup.

Význam:

- Je to archetyp společenské autority a strážce duchovních kolektivních hodnot. Je "pravzor" učitele, který předává životní moudrost, zkušenosti, vede k samostatnému uvažování. Setkání s tímto průvodcem/učitelem je do určité míry událost, která mění náš život.

- Vede nás k větší pružnosti, objektivnosti, důvěře a schopnosti vyrovnat se s neočekávaným, s tím, co nevíme. Učí nás etice a laskavosti. Vyvádí nás z letargie, ze zajetých kolejí. 

- Učí nás na duchovní úrovni, abychom viděli Božské v každém aspektu života. Pomáhá rozvíjet naši intuitivní duchovní vnímavost a pokoru. (Moudrost může člověk získat v životě na základě ukázněné praxe, studia a spontánních duchovních zážitků.)

- Tento archetyp, stejně jako všechny ostatní, zásadně motivuje naše chování: motivuje nás k tomu, že učení je možné, že existuje respekt a důvěra k učiteli, touha a schopnost někoho něco naučit, předat poznání, pomáhat mladším, šířit vzdělání

- Posunuje nás k větší nezávislosti a schopnostem, nebo nás vede k tomu, abychom učinili velké životní změny, abychom alespoň zahlédli náš vlastní velký potenciál. Takový vztah, jaký máme s průvodcem, ukazuje, jaký máme vztah k našemu vlastnímu ohromnému potenciálu.

- Ve výkladu snu je třeba si uvědomit: Co mi učitel řekl? Co jsem se od něj dozvěděl? Je zde nějaká změna postoje?

- Jako každý archetyp, je to věčný a nedostižný vzor, který žije skutečným životem v našem nitru jako živý mechanismus, nezávislý na našem vědomí. My jsme však na něm závislí, dodává nám psychickou energii a sílu. Nejsme archetyp, ale archetyp "pracuje" naším prostřednictvím, my ho ve svém životě vyjadřujeme podle svých možností a schopností. (S archetypem se nesmíme ztotožnit, ani v nikom archetyp uctívat. Můžeme uctívat jen archetyp - tj. princip - sám.)

Negativní aspekt:

- Sklony ke zkostnatělosti (tj. opak pružnosti), kritice (tj. opak objektivnosti) a manipulaci (tj. opak důvěry).

- Může být manipulátor, využívat svého postavení k získání uznání; může manipulovat s těmi, které vyučuje; může se více zabývat uznáním a ziskem, než sdělováním znalostí, vědomostí a pravého duchovního vhledu.

- Nejtemnější aspekt: vštěpuje negativní informace, vyučuje destruktivní schopnosti a dovednosti (krádeže, podvádění v práci, atd.).

- V REÁLNÉM ŽIVOTĚ můžeme mít VNĚJŠÍ negativní problém: když někdo v reálu odpovídá našemu vnitřnímu obrazu archetypu "učitele", můžeme lehce podlehnout jeho vlivu. (Když cítíme, že nikdy nemůžeme získat jeho  moudrost, začneme být na něm závislí: nevědomky můžeme podlehnout jeho vlivu, budeme ho ve všem poslouchat, budeme často vyžadovat jeho rady, uděláme vše, co nám řekne, budeme od něj očekávat vyřešení našich problémů... Větší problém nastane tehdy, když daný člověk využije svého postavení a opravdu začne o našem životě rozhodovat.

- V REÁLNÉM ŽIVOTĚ můžeme mít VNITŘNÍ negativní problém: když se ztotožníme s tímto vnitřním archetypem "učitele" (zvláště, když jsme v podobném postavení nebo vypadáme jako učitel), když podlehneme ideálu učitele v sobě a staneme se jím. Problémem je přeceňování sebe sama a podceňování druhých; podlehnutí velikášství, kdy se považujeme za nejvyšší autoritu, vystupujeme autoritativně, jsme dominantní a netolerantní (byť to lze maskovat skromností, ušlechtilostí). Takový člověk bývá přecitlivělý na svou osobu, je urážlivý, nafoukaný, arogantní, kolegy/přátele bere jako své rivaly.

/Toto vnitřní a vnější chování není plně vědomé. Člověk jedná pod vlivem ohromné síly, která je větší, než on, je velmi těžké přivést ho k trochu objektivnějšímu pohledu na sebe./


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; T. Crisp: Dream Dictionary - Archetype of the Mentor; C. Myss: A Gallery of Archetypes (Guide)


www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!