Moudrá stařena/čarodějnice

28.11.2020

Archetyp - MOUDRÁ STAŘENA

Podoba:

Archetyp "moudré stařeny" může mít různé podoby: babička; nenápadná stařičká/chudá matička; něčí matka ve starém věku; hodná stařenkastará žena, jejíž tvář nevidíme; stará žena, vyzařující moudrost, autoritu a nepodmínečnou lásku; průvodkyně při iniciačních obřadech; babka kořenářka; středověká vědmakrálovna; princeznabohyně; žena zpodobující úrodnost a plodnostnahá žena s velkými prsy, též jako vagína nebo zadnice; může mít též zvířecí podobu (želva, moudrý had).

Příklady:

- Literární postavy: Lucka Vojničová, Žeňa, Hanulina babička (kniha Jozova Hanule).

Projevy:

- Má velkou moc a vliv na lidi - ale tomuto vlivu se často snící brání, vadí mu, že se dostal do spárů staré vědmy, kořenářky, atd. Její aura důležitosti nutí ostatní, aby se jí podrobili a poslechli její rady. Vstoupí bez pozvání, ale nikdo ji nevyhodí.

- Je často stará, může být slovně (hodně) vulgární. Chová se přesvědčivě, ovládá situaci. Je nad věcí, umí zhodnotit všechny varianty a vybrat tu nejlepší. Má pomáhající povahu, je vždy připravena pomoci. Není k nikomu lhostejná, ale zároveň nikoho nešetří. Objeví se tam, kde je jí třeba. 

- Může se v ní někdy projevovat i její negativní aspekt, takže se může chovat zle, vysmívat se lidem a nadávat jim, ale to všechno je jen na povrchu. Její vztek je pouze povrchní, uvnitř je stále klidná. Může někdy snícího dokonce i trýznit, ale je to pro dobro snící osoby.   

- Disponuje velkou/záhadnou silou - za tím stojí magie, síla a odvaha. Její povaha je nadpozemská. Má šestý smysl, předem ví, co se stane; dokonce ví, co se v nás odehrává, a to ještě dříve, než si to uvědomíme my sami.

- Zároveň je neosobní, události světa jdou mimo ni. Má v sobě stálost, nehybnost, jakoby nadčasovost. Není pohnuta city vůči neštěstím, je vůči tomu imunní, je také lhostejná vůči lidské smrti. Nepatří k nikomu, ale současně náleží všem.

Význam:

- Jako každý archetyp, je moudrá stařena součástí nitra snící osoby. Objevuje se ve snech především tehdy, kdy v životě snícího nastane těžké období, kdy snící prožívá téměř neřešitelné situace. Také se objevuje v době velkých změn (např. během přizpůsobování se během puberty, během krize středního věku, ve stáří, též na konci života). 

- Archetyp moudré stařeny působí ve snu především jako poradkyně a pomocnice, pomáhá překonat těžké období, rozuzlit rodinná dramata, často vede k hlubšímu sebeuvědomění snícího. Její největší význam tedy spočívá v její pomoci, dodání podpory. Postrkává nás za hranici strachu, abychom dosáhli nové roviny zkušenosti.

- Znamená zdroj informací, cenné poučení a hlubokou moudrost, která má původ v bolesti a síle žen napříč generacemi. Nabízí hluboký vhled a vedení, naznačuje správný směr, ukazuje cestu, kterou by měl snící akceptovat.

- Vnáší do dění smysl, má schopnost pomáhat a vidět věci, které jsou skryté. Představuje zrání přirozeného vhledu a přijetí toho, co je; umožňuje předávat tuto moudrost ostatním. Podněcuje k uvažování a sebeuvědomování.

Představuje něco posvátného, plného síly. Ukazuje cestu individuace, pomáhá snícímu dostat se na vyšší úroveň vývoje, symbolizuje intuici. Dokonce existuje souvislost mezi archetypem moudré stařeny a rituály (přechodovými, zasvěcovacími).

Negativní aspekt:

Stejně jako každý archetyp, i moudrá stařena má svůj negativní aspekt. Může se jevit jako pomstychtivá a destruktivní postava - čarodějnice; zlomyslná babice; požírající ženská postava (např. indická bohyně Kálí).

V tomto svém negativním aspektu je nesnesitelná, ironická, vyžaduje absolutní podrobení se, neustále přikazuje. Zároveň automaticky očekává, že se jí každý přizpůsobí a veškeré příkazy vyplní. 

NEMOCNÁ BABIČKA: 

Znamená chátrání obrazu zdroje moudrosti a cenného poučení.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Archetype of wise old woman; C. G. Jung: Výbor z díla II, Man and his Symbols

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!