Nevědomí

07.11.2021

NEVĚDOMÍ

- Nevědomí je neustále se měnící, rostoucí a dynamický zdroj osobního uvědomění, protože přesahuje čas/prostor a má obrovský potenciál. Nevědomá úroveň mysli "skenuje" a zkoumá naše životní zkušenosti, které spojuje s procesem, kterému nemůžeme vědomě rozumět. 

-  Pokud nejsme předpojatí, nemáme předsudky, můžeme dostávat informace z nevědomí do své individuální mysli. 

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Telephone Smartphone

Foto: Pexels