Smrt 

12.08.2020

- Sny o smrti neznamenají tělesnou smrt, ani předpověď smrti. Jde o nejčastější, univerzální obraz duchovního růstu a změny. Je to příslib vývoje, změny, transformace. Kromě toho smrt (čehokoli) zahrnuje obrovské uvolnění energie, neboť se forma rozpadá. Různé úrovně energie (v souvislosti se smrtí) nejsou ztraceny, protože energie nemůže být nikdy ztracena, ale je transformována či použita jinde.

- (Staří lidé mohou mít sny o smrti a umírání častěji, aby jim to pomohlo vědomě si utvářet svůj život, aby žili vědoměji a plněji.) 

SAMOTNÁ SMRT MÁ LIDSKOU PODOBU: Ve snu může vystupovat sama "smrtka" v podobě lidské postavy (snící ve snu ví, že je to postava smrti), aby se připomněla. Když to snící akceptuje a přijme smrt do svého života, jeho život získá na větší jistotě. (Smrt je "nahá krása".)

ZPRÁVA O SMRTI NĚKOHO: Většinou jde o nějakou podivnou zprávu. Je to sdělení psýchy, určené našemu vědomí, že obsah, vyjádřený jménem zesnulého (často lze rozluštit jen pomocí asociací), v nás odumřel.

DOZVÍME SE O ÚMRTÍ BLÍZKÉHO ČLOVĚKA: Pravděpodobně poukaz na to, že psýcha vzala smrt tohoto člověka konečně na vědomí. 

NĚKDO UTONE, JE ZABIT, ZŘÍTÍ SE Z VÝŠKY: To znamená, že něco v nás propadá smrti. Něco hodnotného v nás podlehne zkáze (především některé naše schopnosti), co však mohlo být při troše ostražitosti zachráněno.  

ZAVRAŽDĚNÍ DOSPĚLÉHO DÍTĚTE: Zřejmě to znamená, že se dítě osamostatnilo, odstěhovalo a odešlo z domu rodičů; pro rodiče je to velká výzva - čelit životu bez dítěte. 

VIDĚT NĚCO/NĚKOHO MRTVÉHO - obecně:

- Smrt je ve snu většinou jen symbolická, je to především symbol transformace, změny.

- Téměř vždy se to týká nás samých - něco psychického v nás zemřelo. Vidět něco/někoho mrtvého ve snu naznačuje, že si uvědomujete, že nějaká část vás samých, nebo vaše pocity, jsou už delší dobu "mrtvé", umrtvené, nevyjádřené. Zřejmě jste zabili tuto část v sobě tím, že jste ji popřeli, potlačili, nebo zmrazili/zastavili a oddělili od normálního života. Váš elán či nadšení dosáhnout něco mohlo ve vás "zemřít", což je ve snu ukázáno jako smrt. ("Smrt" mohla být způsobena nějakou bolestivou zkušeností, a vy sami jste se rozhodli, možná nevědomě, "uzavřít" tuto oblast svého života.)

- Nějaký aspekt vašeho vnějšího/vnitřního života slábne, ve snu to může být ukázáno jako umírání. (Zároveň může být tento aspekt nahrazen změněným/jiným přístupem v životě.)

- Ztracené příležitosti nebo ztracený/nevyjádřený potenciál v sobě jsou často ukázány jako mrtvé tělo. Pokud jsou v nás nějaké postoje/přístupy/schopnosti nerozpoznané, nedoceněné nebo zneuznané, mohou být ukázány jako smrt, zesnulý člověk.

SMRT KONĚ: Může znamenat smrt těla snící osoby (skutečné umírání), smrt tělesné energie. Nebo animální život (pudový) ničí sám sebe, a nejde o smrt snícího.

SMRT NÁS SAMÝCH:

- Neznamená to nic vážného. Především je to vyjádření potřeby velké psychické změny, kdy psýché požaduje "smrt" něčeho, aby se mohlo rozvinout něco jiného. Jde o příslib vývoje, rozvoje a změny v reálném životě. Je to "smrt" starých vzorců žití, tedy smrt našeho starého "já". Procházíme procesem regenerace, přičemž první fází tohoto procesu je naše "smrt".

- Může také symbolizovat jistý aspekt existence (který je v jádru špatný), který vedeme. Je třeba pohřbít minulost a přejít k novým způsobům myšlení. Jde o nutkání skoncovat se starou představou ohledně sebe samého.

- Může to znamenat, že v nás zemřelo něco psychického. Zažíváme ztrátu rysů/vlastností, které nás omezují vůči fyzické, tělesné identitě. Je to jakási psychická kapitulace, vzdání se sebe (Self).  Nebo to znamená, že se stahujeme ze života, ustupujeme, vzdáváme se životních výzev.

- Může to také znamenat oddělenost mezi myslí a tělem, nesoulad (disharmonii) mezi egem a životními procesy.

- Také může symbolizovat přechodovou životní fázi: přechod od adolescence k pubertě, od zralosti ke stáří. (Ve snu umíráme, tzn. že se měníme, přecházíme do jiné životní fáze.) 

- Může to znamenat, že zkoumáme své vlastní pocity, týkající se smrti (v reálu máme strach ze smrti).

ZEMŘÍT A ZNOVU SE OBNOVIT: Jde o symbol obnovy života (hluboký archetypální symbol).


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Death; C. Nesso: Tajemství snů; J. A. Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!