Smrt 

12.08.2020

- Sny o smrti neznamenají tělesnou smrt, není to ani předpověď smrti. (Je však pravda, že staří lidé mohou mít častěji sny o smrti a umírání, aby jim to pomohlo vědomě si utvářet svůj život, aby žili vědoměji a plněji.) Kromě toho smrt (čehokoli) zahrnuje obrovské uvolnění energie, jak se forma rozpadá. Různé úrovně energie (v souvislosti se smrtí) nejsou ztraceny, protože energie nemůže být nikdy ztracena, ale je transformována či použita někde jinde. Dochází k transformaci.

SAMOTNÁ SMRT MÁ LIDSKOU PODOBU: Ve snu může vystupovat sama "smrtka" v podobě lidské postavy (snící ve snu ví, že je to postava smrti), aby se připomněla. Když to snící akceptuje a přijme smrt do svého života, jeho život získá na jistotě.

ZPRÁVA O SMRTI NĚKOHO: Většinou jde o nějakou podivnou zprávu. Je to sdělení psýchy, určené našemu vědomí, že obsah, vyjádřený jménem zesnulého (často lze rozluštit jen pomocí asociací), v nás odumřel.

DOZVÍME SE O ÚMRTÍ BLÍZKÉHO ČLOVĚKA: Pravděpodobně poukaz na to, že psýcha vzala smrt tohoto člověka konečně na vědomí. 

NĚKDO UTONE, JE ZABIT, ZŘÍTÍ SE Z VÝŠKY: To znamená, že něco v nás propadá smrti. Něco hodnotného v nás podlehne zkáze (především některé naše schopnosti), co však mohlo být při troše ostražitosti zachráněno.  

SMRT NÁS SAMÝCH:

- Také to může symbolizovat přechodovou životní fázi: přechod od adolescence k pubertě, od zralosti ke stáří. (Ve snu umíráme, tzn. že se měníme, přecházíme do jiné životní fáze.)

- Může to také znamenat, že v nás zemře něco psychického. Jde o ztrátu rysů/vlastností, které nás omezují vůči fyzické, tělesné identitě. Je to jakási psychická kapitulace, vzdání se sebe (Self).  

- Rovněž může jít o "smrt" starých vzorců žití, tedy smrt našeho starého "já". Procházíme procesem regenerace, přičemž 1. fází tohoto procesu je naše "smrt".

- Nebo to znamená, že se stahujeme ze života, ustupujeme, vzdáváme se životních výzev.

- Může to také znamenat oddělenost mezi myslí a tělem, nesoulad (disharmonii) mezi egem a životními procesy.

- Může to znamenat, že zkoumáme své vlastní pocity, týkající se smrti (v reálu máme strach ze smrti).


Foto: Pexels