Také si často říkáte slova "měl bych…"?

16.12.2021

Zkuste si nejprve vzít kousek papíru a napsat na něj "MĚL/A BYCH". Potom do každého řádku něco napište: 

          _________________________________

          _________________________________

          _________________________________

Poté si seznam přečtěte a při každé větě se zeptejte "proč?" Proč byste měli dělat to a to? Odpovědi mohou být zajímavé a leccos odhalit. Podle toho zjistíte, jaké přesvědčení vás může blokovat, čemu věříte a kde je hranice vašich možností.

Jak uvádí Louise L. Hay, výraz "měl/a bych" je jeden z nejošklivějších, neboť poukazuje na to, že je něco špatně. Buď teď něco děláme (či teprve uděláme) špatně nebo jsme něco udělali špatně v minulosti. Potřebujeme větší svobodu výběru. Celý výraz nahraďme slovy "mohl/a bych" - neboť nám poskytuje možnost volby, takže vlastně nikdy nic neuděláme špatně.

Poté si svůj seznam přečtěte znovu, ale každou větu začněte slovy "kdybych opravdu chtěl/a, mohl/a bych..." Celý problém se tak dostává do úplně jiné roviny. Dále se můžete dotazovat sami sebe, proč jste to neudělali. Odpovědí často bývá např. "nechci, bojím se, nevím jak, protože na to nestačím", atd. 

Když zjistíte ohledně určité položky, že to od vás chtěl někdo jiný, a ne vy sami, můžete tuto položku jednoduše vyškrtnout ze seznamu. Je to obrovská úleva. Možná si uvědomíte, že pár věcí na seznamu, které jste pokládali za nezbytné, jste většinou nikdy dělat nechtěli, pouze jste se snažili vyhovět druhým. Důvodem je často strach nebo pocit nedostatečnosti. V tom okamžiku se problém začíná měnit. Začínáte se zbavovat pocitu, že "děláte něco špatně" jen proto, že to nevyhovuje druhým.

Pokud máme rádi sami sebe, dějí se v našem životě zázraky

Nezáleží ani tak na povaze našeho problému, jako na sebelásce. Pokud máme rádi sami sebe, dějí se v našem životě doslova zázraky. Láskou není myšlena ješitnost, samolibost nebo arogance - to potom není láska, ale strach. Láskou je myšleno hluboké porozumění a respekt vůči sobě, svému tělu i mysli... vděčnost za zázrak našeho těla a naší mysli. Jde o nesmírně hluboké porozumění, které naše srdce bezezbytku zaplní.

Láska se může vydat jakýmkoli směrem. Můžeme cítit lásku k životu samému; radosti z toho, že žijeme; ke kráse, na niž se díváme; k lidem; vědění; myšlenkovým pochodům; k lidskému tělu a jeho funkcím; ke zvířatům, ptákům, rybám; vegetaci v jakékoli formě; Vesmíru a jeho systému, atd. Možná byste tento seznam doplnili o další věci.


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život
Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!