Většina lidí trpí pocitem viny a sebenenávistí

22.12.2021

Události, se kterými jste se až dosud setkali, byly vytvořeny vašimi myšlenkami, přesvědčeními a slovy, která jste použili včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok, či před deseti, dvaceti, třiceti či čtyřiceti lety nebo dřív, podle toho, kolik vám je let. To je však minulost a ta je pryč, ukončená a odbytá. Nyní je důležité, jaké myšlenky, slova a přesvědčení zvolíte právě teď, v tomto přítomném okamžiku. Tyto myšlenky a slova budou vytvářet vaši budoucnost. Veškerá síla spočívá v přítomném okamžiku a vytváří zkušenost zítřka, příštího týdne, měsíce, atd.

Uvědomte si, o čem právě v tomto okamžiku přemýšlíte. Byla to negativní nebo pozitivní myšlenka? Chcete, aby právě ona byla tvůrcem vaší budoucnosti? Pozorujte to a uvědomujte si to!

Na povaze našeho problému nezáleží. Naše zkušenosti jsou jen vnějším důsledkem našich myšlenek. Dokonce i sebenenávist je pouze nenávistí k tomu, co si sami o sobě myslíte. Jedna z vašich myšlenek totiž tvrdí: "Jsem špatný/á." Je to však vaše myšlenka, která vytváří určitý pocit, a vy mu věříte. Kdybyste se touto myšlenkou nezabývali, necítili byste to, co cítíte. Myšlenky můžete změnit. Změňte myšlenku a s ní se změní i váš pocit.

Uvědomte si, že minulost je vůči vám bezmocná. Nezáleží na tom, jak dlouho jste měli negativní návyk, ani jaký byl. Veškerá síla je v přítomném okamžiku. Uvědomte si to! Už v tomto okamžiku se začínáte osvobozovat. Své myšlenky si vybíráte sami.

Můžeme si ze zvyku myslet stále totéž, mít stále stejná přesvědčení. Původní volba myšlenky však byla naše. Jakékoli myšlenky lze odmítnout! Vzpomeňte si, jak často jste se bránili přemýšlet o sobě pozitivně - stejně tak můžete odmítnout přemýšlet o sobě negativně.

Louise L. Hay uvádí ve své knize Miluj svůj život: "Naprosto každý, koho znám nebo koho jsem léčila, trpí do určité míry pocitem viny a sebenenávistí. Oč více sebenenávisti a pocitu viny vůči sobě chováme, tím méně se nám v životě daří. Čím méně sebenenávisti a pocitu viny, tím se nám po všech stránkách daří lépe."

Jak dodává, nejniternější přesvědčení všech pacientů bylo "nestojím za nic." Další častá přesvědčení zní podobně, například "nedělám toho dost" nebo "nezasloužím si to". Tímto způsobem trestáme sami sebe.

Jsou-li tato přesvědčení velmi silná, jak byste mohli žít láskyplný, radostný, úspěšný a zdravý život? Vždyť vaše převládající přesvědčení tomu bude neustále bránit. Nikdy to nepůjde tak, jak chcete, neustále vám někde něco nebude vycházet.


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život
Foto: Pixabay

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!