Oblečení dětské, školní, jiných profesí, jiných lidí

24.10.2021

OBLEČENÍ DĚTSKÉ

DĚTSKÉ/PUBERTÁLNÍ OBLEČENÍ (ve snu dospělého): 

- To znamená především mladistvé nebo nezralé názory, postoje či chování. Někdy také může konkrétní oblečení symbolizovat vzpomínky, takže může být klíčem pro pochopení něčeho z minulosti.

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Připomíná mi toto oblečení lidi/události z minulosti? Co cítím ve spojitosti s tímto oblečením, jaké je v tom poselství? Říká mi to, že se někdy chovám nedospěle, dětinsky? 

OBLEČENÍ ŠKOLNÍ

- Znamená to postoje nebo morální pravidla, která jsme se naučili ve škole - nikoli učební látku, ale vzájemné vztahy, třídní strukturu, soutěživost, pravomoci, zahanbení, preference třídy, atd.

- Navyklé chování nebo reakce, rozvinuté během školních let, a konfrontace tohoto navyklého chování s mnoha novými pocity, výběrem, preferencemi a úsilím. 

MÁME NA SOBĚ OBLEČENÍ JINÝCH PROFESÍ

OBLEČENÍ PRO KONKRÉTNÍ PROFESI (policista, soudce, atd.): Naznačuje to problém, týkající se vlivu nebo nasměrování vůči tomu, co daná profese/role naznačuje. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jakou roli naznačuje oblečení a jaké vzpomínky mám spojené s touto rolí? Cítím se v této roli dobře nebo trapně? 

MÁME NA SOBĚ OBLEČENÍ JINÝCH LIDÍ

- Znamená to společenský postoj, reakce a asi i způsob života, který jste přijali od druhých lidí. Zřejmě to také znamená, že jste ovlivněni touto osobou.

- Také to ale může symbolizovat váš obdiv k dané osobě, obdivujete ji za to, čím je, co dokázala, atd. 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jak bych popsal osobu, jejíž oblečení mám na sobě, abych pochopil, co na sebe "pokládám"? Jaké mám pocity ohledně tohoto oblečení, co to naznačuje o mém vztahu k té osobě? Cítím se v oblečení dobře nebo divně? Pokud divně, co mě irituje, co se mi nelíbí?


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Clothes

Foto: Pexelswww.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!