Šperky, klenoty

26.08.2022

ŠPERKY, KLENOTY

- Mají velmi osobní asociace, ale většinou symbolizují vhled do našeho nitra, důležité části nás samých, především náš nevědomý "poklad" (nevědomí), integritu, pocit celistvosti, vyšší Já, Střed nás samých, spojení s Univerzální myslí, "božství" v nás, pravdu, moudrost.

- Poukazují na naši schopnost kreativně spolupracovat s ostatními, symbiózu, harmonii ve vztazích se spolupracovníky.  

- Naznačují lásku dávanou či přijímanou, touhu být milován nebo touhu po něčí pozornosti; též důležité vazby a vztahy s ostatními, zejména vzpomínky/pocity, související s dárcem šperku nebo okolnostmi získání šperku. Mohou symbolizovat přímo dárce šperku/klenotu nebo naše pocity o něm.

- Znamenají sebeúctu, něco cenného, co souvisí s kvalitou našeho života - např. co jsme se naučili na základě tvrdých zkušeností a měli bychom si toho vážit.

- Také symbolizují vlastnosti, kterých jsme dosáhli nebo které máme rozvíjet

- Mohou také symbolizovat sexualitu, ženskou čest.

- Výjimečně mají i negativní význam: materiální zaslepenost, chamtivost, hamižnost, touhu po hromadění bohatství, znevažování lásky, znevažování duchovnosti. 

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Pokud je to šperk, který vlastním, co pro mě znamená? Byl šperk pohřbený, skrytý? Dostal jsem jej od někoho? 

VLASTNIT ŠPERK: Znamená vědět, že jste dosáhli toho nejvyššího ve vás, tj. vyšší dosažení/poznání v nitru.

ZTRATIT ŠPERK: Může znamenat, že jste v životě ztratili něco cenného; též to může znamenat ztrátu  dobrých pocitů ze svého sexuálního života, či také ztrátu panenství.  

ŠPERK MÁ ZVLÁŠTNÍ/KONKRÉTNÍ HISTORII (RODINNÁ PAMÁTKA, ŠPERK OD PARTNERA, atd.): Význam se odvíjí podle toho, jaký máme vůči tomuto šperku pocit - představuje naše pocity, jaké máme ohledně rodinné tradice, partnera, atd. Také může znamenat, že jsme získali něco ze své rodinné tradice. 

DRAHOKAM V NÁHRDELNÍKU, KORUNĚ: Znamená, že jste dosáhli nějakého uznání, též duchovní osvícení.

KRÁLOVSKÉ ŠPERKY, SKRYTÉ ŠPERKY: Máte velký vhled do svého nitra, dosáhli jste moudrosti. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Jewels and Jewellery, Jewellery.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!