Maska, závoj, turban

27.03.2022

MASKA, ZÁVOJ, TURBAN - obecně

Je to především symbol persony (viz heslo PERSONA). Představuje vnější obal osobnosti, který brání ostatním lidem, aby viděli, jací jsme doopravdy. Když nechceme, aby lidé viděli, co v nás probíhá, je tato "maska" pro nás nutná a jaksi účinná.

MASKA

- Falešné "já", které "nasazujete" při setkání s ostatními; umělá maska (přetvářka), kterou jsme se učili rozvíjet již od dětství. Můžeme "maskovat" své skutečné pocity a vinu jinými postoji a pocity - např. v zaměstnání nebo v nepříjemném vztahu (racionální komentáře mohou maskovat obviňování, kritiku nebo zraňování).

- Mohou to být také vaše skryté vlastnosti, které můžete v případě potřeby vyjádřit nebo "nosit".

- Zřejmě všichni máme "masky", které skrývají naše skutečné bytí, skutečnou podstatu života/Příklad: Muži se zdálo, že měl hlavu oddělenou od těla; hlava ožila a muž v ní poznal sám sebe, uvědomil si léta utrpení, ale vzdal se naděje na "uzdravení"; poté se hlava proměnila v indiánskou masku s peříčky, rozpadla se a zůstalo jen pár peříček a "jistota bytí"; jedno peříčko bylo pak přivázané k větvičce, vlající ve větru, muž pochopil, že musí "v hlubokém tichu naslouchat, nemyslet, nesnažit se pochopit, nebojovat, jen naslouchat"; celá jeho bytost vstoupila do ticha a jemně naslouchala, poté zažil uvědomění - pírko vlající ve větru - zvuk tlesknutí jedné ruky - podstata lidské existence - otevřené nebe - prázdnota - nesmírnost; muž věděl, že je "uzdraven". T. Crisp./

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co maska ​​vyjadřovala nebo jakou měla funkci? Měl jsem na sobě masku, a pokud ano, jaký jsem z toho měl pocit? "Maskuji" někdy své pocity? 

ZVÍŘECÍ MASKA: Zřejmě naznačuje, že "nosíte" zvířecí vlastnosti, nebo může jít o transformaci v "ducha" zvířete (ducha zvířat máme všichni v sobě). 

MASKA KLAUNA: Klaun symbolizuje úžasné a tragické lidské pocity, které jsou ukryté pod maskami, které nosíme v každodenním životě.

KYSLÍKOVÁ MASKA:​​ Zřejmě naznačuje, že buď máte potíže s dýcháním nebo zažíváte v reálu pocit, že se jedná o život ohrožující situaci.

SUNDAT SI MASKU: Ostatní vás vidí bez vašeho postavení, povolání, nedostatku sebevědomí nebo přetvářky, atd. Možná odhalujete svůj další aspekt, skutečnou krásu nebo génia. Může to také znamenat, že odkládáte své ego. 

ZÁVOJ

- Může symbolizovat, že něco skrýváme či napůl skrýváme (např. znalosti, nápady, pocity, motivy, záměry, tajemství), aby to nebylo na očích; skrývání věcí. 

- Může naznačovat uzavřený svět, plachost, skromnost, tajemnost, uzavřenost do sebe, též ztrátu sebevědomí, nulové sebevědomí.

- Také může znamenat snahu o flirtování, svádění, někoho uvádět v pokušení, nalákat někoho. 

JSME ZA ZÁVOJEM: 1/ Skrýváme se před lidmi na druhé straně závoje, ale také se před námi skrývá to, co je za závojem. 2/ Způsob, jakým jste "zahaleni" před vašimi vlastními nedostatky. 3/ Na duchovní úrovni to může také symbolizovat setkání s vaší karmou, zděděnými tendencemi (zahalujícími skutečné Já). 

ZVEDNE SE ZÁVOJ: Začneme vidět realitu takovou, jaká je; dojdeme k nějakému zásadnímu uvědomění, něco velmi důležitého zjistíme.


Zdroj: J. A. Sanford: Sny a léčení; T. Crisp: Dream Dictionary - Mask, Veil

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!