Co znamená učit se poznávat sebe sama?

27.12.2021

Naše mysl je velmi komplikovaná, zcela jsme ztratili prostotu a jednoduchost. Jednoduchost - to znamená vidět věci přímo, bez obav a nezkresleně, tak, jak se věci ve skutečnosti mají. Když například člověk zjistí, že lže, má si to přiznat, nic si nezakrývat a neutíkat od toho. Jen si to přiznat.

Porozumět sobě samému vyžaduje velkou pokoru. Pokud tvrdíte, že se znáte, tak jste nic nepochopili. Když budete tvrdit, že "já" (tj. ego, střed v sobě) je pouze kupa vzpomínek, myšlenek, zvyklostí a zkušeností, opět jste nic nepochopili a jste v koncích. 

Jak tvrdí filozof Krišnamúrti: "Jakmile dojdete k nějakému závěru nebo zkoumáte prostřednictvím svých znalostí, jste v koncích: měníte čerstvé, živé věci za staré a mrtvé... Pouze, když nemáte žádnou jistotu ani oporu, a ničeho jste nedosáhli, jste volní a můžete se dívat a postupovat od jedné věci ke druhé. Váš pohled je svobodný, všechno je napořád nové. Kdo si je jistý, je to mrtvý člověk."

Co znamená učit se poznávat sebe sama? 

Sebepoznávání není totéž, co získávat znalosti, protože znalosti jsou vždy z minulosti. Podle Krišnamúrtiho je mysl zatížená minulostí, což je doslova k politování. Sebepoznávání není totéž, jako když se například učíme cizím jazykům, řemeslu nebo vědě. Chceme-li se něco dozvědět o vlastní psýché, můžeme tak učinit pouze v přítomném okamžiku. Znalosti však vždy znamenají minulost.

Většina lidí žije v minulosti, neboť jim to přináší uspokojení. Proto jsou pro ně znalosti neobyčejně důležité a váží si vzdělaných a světaznalých lidí. Oproti tomu sebepoznávání, studování sebe sama, je neustálé učení - každou minutu - pozorování, naslouchání, dívání se, jednání. Je to trvalý postoj, který nezná minulost. Takovéto učení, sebepoznávání, zahrnuje velkou citlivost, která  však okamžitě zmizí, když nějaká myšlenka (tj. minulost) ovládne přítomnost. Potom mysl okamžitě ztratí na bystrosti, pružnosti a schopnosti rychlého náhledu.

Většina lidí tuto citlivost nemá, dokonce nemá ani dostatečnou tělesnou citlivost, neboť se přejídá, kouří, pije alkohol, takže tělo tloustne, přestává řádně fungovat a vrozená inteligence těla mizí. Jak potom může mysl reagovat jemně a bystře, když je náš tělesný organismus ztěžklý?

Zdroj: Džiddú Krišnamúrti: Volnost, která neví
Foto: Pixabay

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!