Bouřka, hrom, blesk, hurikán

01.02.2022

BOUŘKA

- Znamená, že na vás působí síla samotného života: vaše vlastní obrovská energie rozšiřuje vaše vědomí, vnitřně vás proměňuje. (Pokud se těmto vnitřním silám nebudete vyhýbat, ale setkáte se s nimi bez boje, rozšíří to vaše vědomí, povede to k vnitřní proměně.) Symbolizuje tak hlubší sebepoznávání, rozšiřování vědomí, duchovní pokrok.

- Jde o projev energie, moci a síly; projev "božské" tvořivé síly, moc a přítomnost "božstev" (vyšších sil); "oplodňující" moc tvořivých sil.

- Může také naznačovat nějaké individuální, společenské změny, které přijímáme jako nevyhnutelné.

- Symbolizuje uvolnění zadržovaných emocí dramatickým způsobem - hněv, zloba, násilné emoce, násilné myšlenky, příval vášně, strach, hrůza. Jde o jakési varování před nadměrnou záplavou emocí (vnitřních sil), které nedokážeme zvládnout.

- Může znamenat neúplný či nedořešený vztah k hluboko uloženým, spirituálním nebo psychologickým rozporům ve vás.

BOUŘKOVÉ MRAKY: Symbolizují silné emoce, nahromaděný vztek, nahromaděnou energii.  

HROM

- Na duchovní úrovni může být symbolem pro "vyšší síly", hlas "boha" či "bohyně", vnitřní probouzení, rozšiřování vědomí. 

- Může znamenat nějaké varování před bouřlivými emocemi (hněv, zloba, atd.) 

BLESK

- Znamená náhlé uvědomění si něčeho, náhlé "osvícení", náhlý nový vhled.  (Časem se v nás nahromadí informace, vedoucí k náhlému průlomovému vhledu: např. změna životního stylu, nový směr v životě, atd.) 

- Může symbolizovat náš strach z "osudu" nebo strach z trestu kvůli špatnému svědomí. Může také poukazovat na nějakou pomstychtivost, pomstu.   

- Symbolizuje náhlý průlom nahromaděného napětí, uvolněných emocí, sexuálních pocitů do našeho vědomí. Může se to dít destruktivním způsobem, jde o náhlou a znepokojivou změnu, náhlou událost.

/Ukázka: Žena byla s manželem v hůře schůdné skalnaté oblasti, každý nesl dítě (ona holčičku, on kluka). Skály, po nichž šli, byly pokryté jasně žlutou hmotou - byla to lesklá barva, žena se bála, aby neuklouzli, šla opatrně. Pak se ocitli ve špatně osvětlené místnosti, děti zmizely, ale byla tam stínová mužská postava, s níž rozmlouvali. Manžel měl na sobě světlé kalhoty, náhle se začal ošívat, jako by chtěl na záchod, žena mu řekla, ať tam raději jde. Manžel vstal a vyšel z pokoje, načež se tam objevil velký stín a na místo přímo zaútočil blesk (velká síla), který to místo zničil (stěny se zhroutily), unášel ženu pryč a hodil ji za stínového muže v rohu. Žena letěla k cihlové zdi a bála se, že se o zeď rozbije. = Skály naznačují těžší životní situaci, je těžké se prosadit (žena získala práci v zahraničí, ale byla po měsíci propuštěna); dítě znamená vlastní zranitelné pocity a další vývoj (žena našla lepší práci, kde pracovala mnoho let); blesk/destrukce domu znamenají náhlou událost, velké změny; žena je "unášena" událostmi, nad nimiž nemá moc; náraz na zeď znamená "jít proti zdi"; muž se ošívá znamenalo ve skutečnosti to, že manželství záhy opustil. T. Crisp./

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Zasáhl nebo poškodil blesk něco? Vyvolalo to nějaké změny? Co si spojuju s bleskem?

BLESK ZASÁHL STROM: Může znamenat symbolickou "smrt" v nějaké podobě (např. ztráta lásky, zánik nějaké části osobnosti, atd.)

BLESK ZASÁHL NĚKOHO: Symbolizuje naše potlačované emoce, napětí nebo potlačovanou sexualitu v souvislosti s danou osobou.

BÝT ZABIT BLESKEM: Znamená změny, způsobené potlačovanými vnitřními aspekty. Silné pudy (např. sexualita dospívajících) vnímáme jako destruktivní, a proto je potlačujeme - vnímáme to jako "smrt", nebo jako že nejsme plně "naživu". Potlačujeme sami sebe. 

HURIKÁN

- Může varovat před blížícím se nebezpečím v reálném životě - můžete nyní zažívat pocit, že jste zmítáni silami (silnými emocemi), které nemáte pod kontrolou. 

- Může také poukazovat na to, že jste přepracovaní, že vás něco trápí, máte přepjatou a utrápenou mysl.

- Symbolická příprava na nějaké společenské změny, které budou v životě nevyhnutelné.

- Může znamenat vaše nedořešené vnitřní rozpory, které jsou psychického či duchovního rázu.  

- Jste připraveni na hlubší sebepoznávání, individuální cestu sebezkoumání, jste schopni si více věřit. 

- Symbolizuje zběsilé/divoké emoce, strach nebo silné vzrušení (týkající se nějakého vášnivého a vzrušujícího zážitku). (Pokud dokážete tolerovat/přijmout tyto emoce, může vás to přivést k uvědomění toho, co je skryto za emocemi/strachy, pak vítězíte nad svým strachem, rozšířuje se vaše vědomí, mění se vaše osobnost, v nitru zůstáváte klidní a vyrovnaní.) 

/Ukázka: Muž v domě spatřil, jak se utvořily obrovské bouřkové mraky, které se rychle přesouvaly; řekl lidem v místnosti, že se asi blíží bouřka. Z mraků se vytvořil obrovský spirálovitý vír - hurikán. Muž cítil nebezpečí a varoval své přátele. Hurikán se rychle přesunul otevřenou krajinou přímo k domu, vše překrývala vířící mlha. Náhle se setmělo a hurikán zasáhl dům. Nebylo nic slyšet, muž ale cítil velké napětí a podíval se z jiného okna opačným směrem - spatřil velký zmatek, vítr narážel na lidi a předměty venku, bylo to jako zemětřesení. Dům však zůstal nepohnutý a neotřesený. = Muž našel sílu svého vnitřního Já, zůstal stále vyrovnaný, jeho nitro (dům) zůstalo nepohnuté. T. Crisp./

- Pro lepší pochopení se  můžeme zeptat: Utekli jste před hurikánem nebo jste se s ním střetli? Kde se ve vás nachází síla čelit takovým věcem? Jste v nitru skutečně vyrovnaní? Věnujete se sebepoznání?


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Storm, Thunder, Lightning, Hurricane; C. Nesso: Tajemství snů; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever I, III.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!