Mlha

06.10.2022

MLHA

- Poukazuje na vaši momentální neschopnost vidět skutečné problémy v sobě i ve svém okolí. 

- Může to být váš strach/úzkost, hněv, námitky/kritika, pochyby/zmatek, nerozhodnost, přílišné dotazy v mysli - což začíná ovlivňovat váš pohled na realitu... nakonec vás to může pohltit v "temnotě". Je potřeba "vyčistit vzduch" mentálně a emocionálně

- Vaše ego se chrání tím, že si staví silné hranice, které se projevují ve zkostnatělých přesvědčeních, předsudcích, v "mlze" nevědomosti. Vůči všemu, co vnímáme jako ohrožující, pociťujeme silné emoce (emocionální výbuchy); k umrtvení smyslových vjemů (nevnímat, co se děje v nás a kolem nás) lidé často užívají alkohol, léky, cigarety, drogy, zábavu, atd.

- Také může symbolizovat vaši touhu skrýt své skutečné motivy za "mlhu" sebeklamu.   

- Může poukazovat na stav vaší mysli: máte "šedý" pohled na svět, váš duševní stav je mdlý, nejasný, zamlžený, bez lesku.

- Symbolizuje to, co je ve vás neznámé nebo skryté - něco se vynořuje z nevědomí do vědomí.

/Příklad: Muž ve snu pociťoval nějakou změnu v čase/prostoru, překonal nějaké potíže; jeho syn překonal potíže také, i když vstupoval přes svět fantazie a obrazů. Nezměnili svou pozici v prostoru. Muž cítil, že "dimenze" byly kolem nich, v nich - jako tajemná mlha či bariéra. Také pociťoval skutečná, i když nehmotná, nebezpečí - šlo např. o ztrátu důvěry, ztrátu zdravého rozumu. Nakonec měl pocit, že se musí ještě střetnout mocné síly, něco jako protikladné síly; ale pak se k nim přidalo 2 000 kapříků, což byly síly z nevědomí a velmi pomohly. T. Crisp/

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co cítím v mlze? Jaké jsou mé pocity ohledně mlhy - mohu najít nějakou spojitost se svým bdělým životem? Vidím/vnímám v mlze nějaké věci - uvědomuji si něco? Pokud cítím ve snu strach, čeho se bojím?

MLHOVKY (MLHOVÁ SVĚTLA): Symbolizuje naše lepší vidění v nejasné/zmatené situaci, snažíme se zlepšit své vnímání. Může také naznačovat nějaké upozornění na to, co v životě vidíme nejasně. 

MLHOVÁ SIRÉNA: Znamená varování před hrozícím nebezpečím.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Fog

Foto: Pexels


www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!