Tma, temnota

01.11.2022

TMA, TEMNOTA

- Poukazuje především na naše nedostatečné vědění (např. TEMNÁ MÍSTNOST), nedostatečné porozumění něčemu, něco je pro nás myšlenkově těžko uchopitelné, nejasné. Symbolizuje to, co je pro nás nevědomé, neznámé, nedefinované intelektem nebo vědomým já, maximálně to jen matně tušíme

- Znamená, že "nevidíme" na činnost, tzn. nevyznáme se ve svém nitru, nemáme žádné znalosti o vlastní psychice, jsme ve skutečnosti svázaní strachem z nevědomí a z jeho vnitřního světa. Můžeme se cítit přemoženi těmito silami z nevědomí. 

- Může znamenat naši nejistotu, zmatek, strach, obavy z budoucnosti; může se vztahovat k ponurým či depresivním pocitům, depresi.

/Ukázka: Žena ve snu běhala po velmi tmavých ulicích, vypadalo to jako bludiště, nemohla najít cestu ven. = Tma poukazuje na pocity ztracenosti, tmavé ulice znamenají uvěznění v depresivních pocitech. T. Crisp./ 

- Znamená také tajemství, které skrýváme (vědomě či nevědomě) před sebou a/nebo ostatními; nebo znamená, že děláme něco, či vnímáme/tušíme něco, co se děje "pod rouškou tmy"

- Může také znamenat starý věk, něco opotřebovaného/sešlého věkem, starodávného, starobylého, minulost, pocity z dětství (vnímané jako dávná minulost); též znalosti ohledně rodiny/kultury, zprostředkované nevědomím.  

/Ukázka: Muži se zdálo, že zažívá oslavy v podivném světě, který byl dost temný a zchátralý. = Temnota je zde starobylost, věci z minulosti, pocity z dětství, znalosti o kultuře/rodině z podivného nevědomí. T. Crisp./ 

/Ukázka: Muži se zdálo, že je v tmavém tunelu přemožen hrůzou, síla strachu do něj vstoupila a pohltila ho. Křičel a svíjel se, ale jedna jeho část s ohromením pozorovala, co se děje, a muž si uvědomil, že objevil něco velmi důležitého. = Temnota znamenala strach, který zažil jako dítě v nemocnici, když se bránil před operací. Strašná síla ve tmě byl jeho strach, temnota představovala nevědomou oblast tohoto prožitku. T. Crisp./  

- Může symbolizovat prožitek prenatálního života.

- Může poukazovat na pocity ohledně smrti.  

- Někdy má hlubší duchovní význam, vyrovnaný/dobrý vztah s nevědomím. (Vesmír byl původně temný, prý až za 300 000 let se objevilo světlo. Tma je nezbytná pro rozpoznání světla. Kdybychom žili jen ve světle, neměli bychom žádný tvar, rozměr, barvu; barva a vědomí tvaru jsou aspekty temnoty.)

/Ukázka: Ženě se zdálo, že byla zpět v čase a viděla starou chalupu, která byla stará, tmavá a příjemně teplá. Pozorovala stěny, okna, záclony, všechny ozdoby a cítila se bezpečně a pohodlně. = Tma zde vyjadřuje pocit uvolněnosti, nenáročnost, bezpečí, vnitřní klid, dobrý vztah s nevědomím. T. Crisp./  

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Jaké pocity nebo myšlenky vyvolává temnota v mém snu? Je to teplá příjemná tma, nebo zlé předtuchy a těžké pocity? Objevuji něco ve tmě - pokud ano, co to je?

BÁT SE TMY, ŽE NÁS NĚCO POHLTÍ: Znamená to, že něco nevidíme, nemůžeme tomu rozumět. (Vše se ale změní, když máme MALÉ SVĚTLO, představující alespoň nepatrné vědomí/sebepoznání.)

TEMNÁ/TMAVÁ VODA: Znamená naše emoce, které jsou velmi silné, ale nedokážeme je definovat, ani pochopit.

TMAVÉ BARVY: Jsou to naše pocity, vycházející z nevědomých zdrojů; také to mohou být depresivní nebo nešťastné pocity.

Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Dark Darkness, Light and Dark; J. A. Sanford: Sny a léčení; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!