Vítr, vichřice, tornádo, vzduch

10.10.2022

VÍTR

- Symbolizuje proměnlivost, neustále se měnící duševní procesy, pohyb vědomí nebo mysli. RŮZNÉ TYPY VĚTRU naznačují různé stavy mysli a pocitů.

- Může znamenat skryté a často nesmírně silné tlaky (např. veřejné mínění, dotěrné myšlenky, představy, nápady, konflikty, silné emoce, nutkání, naléhavé potřeby), které vás posouvají, ovlivňují nebo vůči nimž se cítíte bezmocní (můžete se dokonce stát jimi posedlí). 

- Symbolizuje duch života, který vámi hýbe, posouvá vás v životě a skrytými cestami vás provádí různými životními zkušenostmi.

/Ukázka: Snící byl před svatyní, kterou používal jako své duchovní místo. Než vešel dovnitř, aby se odevzdal životní síle, nechal se naplnit sladkým pocitem tohoto odevzdání. Bylo to jako otevření se širším životním zkušenostem. Náhle se otevřely dveře, snícího sevřel silný vítr a vtáhl ho dovnitř. Připadalo mu, jako by ho ta životní síla, které se odevzdával, chtěla tak moc, stejně jako on ji. Vítr/životní síla ho vtáhla do sebe. Když se to stalo, vykřikl překvapením a v šoku se probudil. Sen znamená, že vše, co bylo za dveřmi, v sobě potlačoval; když se všeho pustil, všechno devzdal, tak ho obrovská životní síla (vítr) vtáhla do sebe. T. Crisp./

ZVEDNE-LI SE VÍTR: Stane se pak (ve snu) vždy něco zvláštního.

BÝT ZMÍTANÝ/LOMCOVANÝ VĚTREM: Znamená to, že se cítíte otřeseni svými pocity nebo starostmi, možná jste nerozhodní nebo nejistí. Ve vašem dalším vývoji mohou nastat potíže.

SILNÝ VÍTR: Poukazuje na nějaké vaše silné nutkání, naléhavé potřeby. Možná jste pod silným vlivem nějakých myšlenek a přesvědčení (např. při přechodu z dětství do dospívání nebo do středního věku). 

VĚTRNÝ PROUD: Má stejný symbolický význam jako SPIRÁLA.

VICHŘICE, VĚTRNÁ SMRŠŤ, VĚTRNÝ VÍR

- Jde o projev přírodní energie, vycházející z centra; má spojitost s nadpřirozenými silami "duchovní" povahy.

- Vichřice se většinou objeví tehdy, když je naše ego (obrana) je nějak ohroženo. Vědomě nejsme schopni nějakou životní situaci zvládnout (zažíváme velký emocionální zmatek, vnitřní konflikt, energie v nitru se bouří), "rozpadá" se vědomí - čímž dojde k uvolnění energie, která se přesune z vědomí do nevědomí - a tím zřejmě dochází ke zpětnému procesu pronikání nevědomí  do vědomí! Tzn. vědomí, které je nefunkční (nezvládli jsme nějakou situaci), je nahrazeno silami z nevědomí. Pokud jsme schopni vědomě tyto obsahy z nevědomí asimilovat (tzn. pochopit, rozpomenout, zpracovat v sobě, bilancovat, přeměnit své hodnoty), tak se v nitru spojí všechny psychické a fyzické síly a vytvoří se nová rovnováha.

- Může symbolizovat nějaké trauma z minulosti, které má na vás velký dopad, emocionálně na vás nyní velmi působí.

- Také může představovat velké životní změny, způsobující napětí v životě.

/Ukázka: Muž byl v domě a viděl obrovský větrný vír, pohybující se krajinou k domu... vše překryla vířící mlha, setmělo se a vítr zasáhl dům. Bylo cítit velké napětí, muž z okna pozoroval velký zmatek, vítr narážel na lidi a věci venku. Dům ale zůstal nepohnutý/neotřesený, zatímco venku se země třásla, vítr zvedal lidi do výšky a pouštěl je dolů. Sen popisuje velké životní změny, které způsobily napětí, ale nedošlo k žádné fyzické újmě. Muž našel vnitřní sílu, která ho nechala neotřeseného. T. Crisp./ 

TORNÁDO

- Představuje tlak v nějaké formě; hrozivé vlivy vás tlačí směrem k něčemu, z čeho můžete pociťovat strach. Obrovská mentální či emocionální energie, silné hrozivé pocity, napětí, strach.

- Poukazuje na mocné vlivy (např. veřejné mínění, změny prostředí, dotěrné myšlenky, konflikty, silné emoce, nutkání), vůči nimž se cítíme bezmocní - můžeme se jimi dokonce stát posedli.

- Může symbolizovat váš pocit/intuici, že vás čeká těžké období, kritická životní situace, velké životní změny, které budete vnímat jako ohrožující - nikoli proto, že by byly nebezpečné, ale proto, že pociťujete silnou úzkost vůči své vlastní obrovské energii a silným emocím. Celkově jde o nesoulad se životem.

/Ukázka: Žena bydlela ve výškovém bytě v mrakodrapu s výhledem na oceán, v jedné místnosti s okny na celé stěně. Pozorovala oceán, krásný západ slunce, poté spatřila v ulicích tmavě šedý mrak, měnící se v tornádo. Tornádo se pohybovalo po ulici a smetalo lidi. Žena opustila mrakodrap, šla k autu přítele a odjížděla s ním z města. Všimla si, že lidé ve městě nepanikařili, odmítali odejít. Sen je o celkovém "nesouladu se životem", žena se nachází v kritické životní situaci (tornádo), ale bude jednat moudře - neboť má vynikající výhled na to, co se děje (okna) - a pak bude vše v pořádku. T. Crisp./

VZDUCH

- Symbolizuje svět ducha a intelektu. Převážně poukazuje na "vyčištění atmosféry", čerstvé nápady, kreativnější atmosféru.

- Poukazuje na to, že "něco je ve vzduchu" - tzn. nějaký nový přístup, nové postoje, nápady, atd.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Bojím se, že nepřežiju nějakou situaci nebo že ztratím podporu? Co cítím "ve vzduchu" nebo v atmosféře? Jaký je můj vztah k prostředí, ve kterém se nacházím? 

ČERSTVÝ VZDUCH: Znamená čerstvé nápady, nový přístup, nový postoj, ve kterém se můžete cítit živější nebo kreativnější; snadná "atmosféra", ve které se dá lehce žít.

JEDOVATÝ VZDUCH: Poukazuje na to, že "zabíjíte" svou vlastní identitu, vitalitu a kreativitu. Jste v prostředí, v němž ztrácíte svou vlastní identitu nebo nejhlubší motivaci.

NĚCO SE OBJEVUJE/VYNOŘUJE ZE VZDUCHU: Symbolizuje vaši intuici, intuitivní vnímání.

NEVĚTRANÝ VZDUCH, DUSNO: Znamená emocionální nebo sociální atmosféru, ve které nejste svobodní ani inspirovaní k tomu, abyste mohli kreativně myslet či mít individuální myšlenky. Také může jít o atmosféru (mravní) strnulosti, ve které je těžké "dýchat".

NEDOSTATEK VZDUCHU: Znamená strach z přežití (podle toho, čemu v reálném životě čelíme), silný pocit, že jsme přemoženi úzkostí či jsme pod velkým tlakem, nebo v určitém smyslu bojujeme o přežití.

ZADRŽET DECH, LAPAT PO DECHU, NEDÝCHAT: Zadržení dechu souvisí s úzkostí, v tomto stavu nelze řešit problémy, úzkosti.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Air, Wind, Whirlwind twister or vortex, Tornado; J. A. Sanford: Sny a léčení; E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Příběh cesty na Sever II

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!