Světlo, slunce, slunečno

11.10.2022

SVĚTLO

- Symbolizuje intuici a vědomí, které je nejvyšší duchovní hodnotou. (V mýtech o stvoření světa je v souvislosti s "probouzejícím se" vědomím první stvořenou věcí světlo.) Znamená, že jsme bdělí, vědomí, uvědomujeme si, jsme schopni něco chápat, máme vhled, vidíme podstatu, souvislosti něčeho. 

- Představuje lehkost srdce, lehkost bytí, naději a důvěru; osvobození od temných pocitů a strachu. 

- Někdy může také naznačovat, že si uvědomujeme, jak nás vidí ostatní.  

PAPRSEK, BLESK/ZÁBLESK, NÁHLÉ SVĚTLO: Symbolizuje naši intuici.  

VELMI JASNÉ SVĚTLO: Symbolizuje naši intuici, která nám umožňuje vidět věci jasněji a lépe, často s různými detaily ze života, včetně smyslu mnoha událostí. Též symbolizuje naše vyšší Já.  

TLUMENÉ SVĚTLO: Znamená, že jasnost denního vědomí (vnímání) je oslabené, tj. oslabené vnímání.   

BLIKAJÍCÍ/ZHASÍNAJÍCÍ/ZESLABUJÍCÍ SVĚTLO: 1/ Přestavuje nejistotu, ztrátu jistoty/důvěry/síly, ztrátu duševní jasnosti, též propadání strachu, úzkosti. 2/ Naše velké úsilí o porozumění něčemu. 3/ Také to může být změněné vědomí (z temnoty na světlo), může nastat v životě brzy něco neobvyklého.  4/ Může jít také o pocity, týkající se smrti. 

/Ukázka: 6leté dítě mělo sen, že je v domě samo, začíná se stmívat, tak rozsvítí, ale světlo je velmi slabé. Tak jde do jiné místnosti, rozsvítí, ale světlo je ještě slabší. Takto pokračuje v celém domě, až je prakticky ve tmě, a je vyděšené. = Světlo je pocitem jistoty/důvěry, které pohlcuje úzkost a strach, vycházející z nitra. T. Crisp./ 

SLUNCE

- Představuje celek našeho bytí, je to zdroj života a vědomí (tj. nejvyšší duchovní hodnota), symbolizuje život, celistvost, vědomé poznání, energii, ducha, intelekt. Je především spojeno s vědomím (slunce poskytuje smyslové informace, orientaci). 

- Může poukazovat na zdraví, štěstí, úspěch.

- Také je symbol pro sebepoznávání, individuální cestu sebepoznání.

- Může také symbolizovat "boha", "božstvo" (Kristus jako vycházející slunce).

VÝCHOD SLUNCE, SVÍTÁNÍ: Znamená objevení se vyššího Já (tj. celistvost, Střed), které nás může úspěšně vést životem. Symbolizuje nový život, nové "zrození" něčeho, převahu vůle.

ROZZÁŘENÉ SLUNCE: Znamená zásadní průlomový obrat (pro vztah, projekt, atd.), nebo je to přinejmenším potvrzení, že jste na správné cestě.

MRAKY ZAKRÝVAJÍ SLUNCE: Symbolizuje to vaše postoje, strachy a vnitřní konflikty, které zatemňují vaše skutečné Já, váš zdroj energie a kreativity. (Můžete si představit sami sebe jako mraky, abyste cítili, jak je vaše vyšší Já blokováno.) Také to může poukazovat na nějaké neblahé zprávy v reálném životě.

SLUNCE VYJDE ZPOZA MRAKŮ: Znamená pročištění vašich pocitů, přesvědčení nebo bolestí, které předtím zatemnily vaše vědomí, radostnější vyhlídky do budoucna. 

SLUNEČNO, SLUNEČNÉ POČASÍ 

- Především znamená, že se v životě cítíme lépe, má to pozitivní význam.

SLUNEČNÍ SVIT: Symbolizuje štěstí, životodárnou energii, růst, pozitivitu.

Zdroj: C. Nesso: Tajemství snů; J. A. Sanford: Sny a léčení; T. Crisp: Dream Dictionary - Sun, Light and Dark

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!