Bazén

20.03.2021

BAZÉN:

- Bazén představuje především náš vnitřní svět, vnitřní svět mysli, myšlenek, pocitů, fantazie, představivosti. Zejména symbolizuje prozkoumávání sebe sama, uvědomování si svých pocitů nebo představ, též vztahy s druhými lidmi.

- Také je symbolem pro nevědomí, znamená otevírání se nezmapovaným teritoriím v oblasti nevědomí. Hloubka vody, schopnost plavat, atd. jsou všechno faktory, odrážející vaše pocity, týkající se nevědomí. Bazén je uměle vytvořená konstrukce, má přesně dané hranice a známou hloubku, nabízí relativně bezpečnou zkušenost s nevědomím (vodou). Symbolicky je takové setkání s nevědomím jen v omezené míře. (Oproti tomu neohraničené hloubky oceánů nebo velké hloubky jezera představují nevědomí v celé šíři.).

- Také může znamenat schopnost růstu a překonávání vlastních strachů. Např. když se v životě setkáte se svým strachem, čelíte mu, překonáváte sami sebe, posouváte své hranice a zažíváte přitom plnější život, neboť jste v sobě něco překonali - právě tato skutečnost se může odrážet ve snu ve formě symbolu bazénu s ČISTOU VODOU, PLAVÁNÍM V BAZÉNU.

- Může také být symbolem pro kolektivní nevědomí, které nás ovlivňuje. Často jde o souvislost se vztahy s ostatními lidmi, zvláště jde o ovlivňování ze strany druhých lidí, též o vliv sociální skupiny, do níž patříme, také vliv veřejného mínění nebo odsuzování. Může znamenat způsob, jakým sdílíte své zážitky a zkušenosti s jinými lidmi nebo jak jste zapojeni do vztahů s jinými lidmi. 

- Může se též vztahovat k životu v děloze, k procítění smyslu jednoty a spojení se všemi živými věcmi. Bazén tak může být symbolem pro plynutí života, bezčasovost.

- Také může symbolizovat prostředí pro "zasvěcení" (hlavně ženské), nové "zrození" (křest).

- Někdy se také může vztahovat k početí, otěhotnění (v tom případě je však ve snu symbolika, týkající se miminka, kupování věcí pro miminko, atd.).

- Může mít také souvislost s nějakou reálnou vzpomínkou, když jste byli v bazénu, zažili jste nějakou důležitou příhodu v souvislosti s bazénem, atd.

VNITŘNÍ BAZÉN: to znamená více soukromou nebo osobnější zkušenost s vaším vnitřním světem; zažíváte "kouzelný" vnitřní svět vaší vlastní mysli, fantazie a představivosti.

BAZÉN U DOMU: má důležitější a osobnější význam, než bazén ve veřejném zařízení (ve škole, v posilovně, atd.).

BAZÉN VZADU ZA DOMEM, VZADU NA DVOŘE: symbolizuje probíhající změnu vědomí (např. díky práci se sny se mění tvářnost vědomí, vědomí se pomalu mění; tím, že si pamatujeme sny, "zachycujeme vodu" nevědomí).

BAZÉN VE VEŘEJNÉM ZAŘÍZENÍ (ve škole, posilovně, atd.): nemá tak osobní význam, jako bazén u domu; význam se vztahuje spíše ke kolektivním pravidlům.

BÝT POD VODOU V BAZÉNU: znamená, že se díváte na to, co se děje hluboko ve vaší mysli, nevědomě; zjišťujete, jaké jsou vaše skutečné, "ponořené" pocity. Především to znamená, že se díváte do sebe a stáváte se vědomými ohledně toho, co skutečně cítíte nebo o čem sníte (při denním snění).

- Může to také znamenat ponoření se do nevědomosti, do existence a hlubšího smyslu bytí.

- Také může symbolizovat aspekt něčí osobnosti, která ještě nebyla rozpoznána vědomě.

- Nebo to může znamenat, že vidíme, co se skutečně děje "pod povrchem" v nějaké skupině lidí, v nějakém vztahu/vztazích.

KOUPAT SE: tj. symbol "znovuzrození", zbavení se nečistoty, která na nás ulpěla.

ČISTIT BAZÉN: představuje námahu, kterou je třeba vynaložit pro odklízení/čištění minulosti.

Zdroj: Rosemary E. Guilley; T. Crisp: Dream Dictionary - Swimming pool; J. Heffernanová: Příběhy cesty na sever III; E. Aeppli: Psychologie snu; J. A. Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!