Bažina, močál

11.08.2022

BAŽINA, MOČÁL

- Obvykle naznačuje vaše pocity, že jste do něčeho zabředli, uvázli na mrtvém bodě, jste v něčem zablokovaní, zbrždění; jste v "emocionální bažině", na nejisté půdě. Možná jste uvízli v nějaké situaci či postoji/pocitech, které vás brzdí nebo dokonce ohrožují vaši duševní pohodu. Vaše pocity podkopávají vaše sebevědomí, v době snu se zřejmě cítíte velmi nejistě, depresivně. Je třeba vrátit se na "pevnější půdu" a budovat větší důvěru v sebe. 

/Příklad: Jsem na venkově, krajina je světle zelená, je slunečno. Jsem na vyvýšené bažině, drny jsou položeny do půlkruhu na trávě, mají tmavě hnědou rašelinovou barvu. Snící se snaží odhalit všechny nahromaděné problémy v  životě, žije ve zmatku a depresi (bažině). Tím, že potíže vystaví slunci (vědomí), stanou se  zdrojem uvolněné energie. T. Crisp./

- Může symbolizovat setkání s něčím, co je ve vás skryté, což může být vnímáno jako něco hrozivého či děsivého - může setakévynořit něco prastarého (krokodýl, dinosaurus, atd.).

- Mohou to být potíže v individuačním procesu, který podstupujeme, abychom se stali skutečně individuálními jedinci.

/Příklad: Snící je v noci v temném a bažinatém, nebezpečném lese, zabloudil a neví, kudy dál. Je zoufalý. Není věřící, ale padá na kolena a modlí se, úpěnlivě prosí Vyšší síly, aby mu pomohly z této nesnáze a ukázaly mu správný směr, kam jít, cestu ven z temnoty a bažiny! Náhle se z černé oblohy objeví jasný, zlatý paprsek světla, který se pohybuje a ukazuje cestu mezi bažinami. Muž spěchá po cestě, ale po několika krocích ztrácí správnou cestu, cítí se velmi vystrašený a osamělý. Znovu padá na kolena, pronese upřímnou a hlubokou modlitbuprosí o vedení a pomoc. To se opakuje ještě asi 3x, paprsek ho vždy vyvede ven. Modlitba snícího byla správná - nežádal žádné laskavosti a dary, ale pouze správnou cestu. T. Crisp./

- Tato temná/beztvará síla vás může připravit o veškerou vůli a stáhnout do temnoty, může být smrtelně nebezpečná (je schopná vtáhnout oběti dovnitř). Pokud však člověk překoná strach, jde o příslib transformace osobnosti

- Symbolizuje též pocity zoufalství nebo velkou nejistotu ve vztahu, uvíznutí ve vztahu, stagnaci vztahu - sen zřejmě naznačuje, že nastal čas jít dál.

- Může také naznačovat příliš sentimentální vztah mezi matkou (příp. otcem) a dítětem, potíže při odtržení od rodičů a emocionální kontroly, obtíže se ztrátou bezpečí a ochrany.  

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Cítíte se v poslední době nějak "zabřednutí/uvízlí"? Cítíte se "zaseknutí" a nevíte, jak to změnit? Cítíte se ohrožení? Nehrozí vám, že se v životě dostanete do nějaké pasti (která se objevuje)? Podílí se na tom, jak se cítíte a čemu čelíte, další osoba?

JSTE PO PÁS (POHLCENI) V BAŽINĚ: Sen naznačuje vaše pocity ohledně ztráty síly a překonávání těžkostí. Ze zdánlivě bezvýchodné životní situace určitě existuje nějaká cesta ven (můžete někoho požádat o pomoc, atd.). 

NĚJAKÝ (CIZÍ) ČLOVĚK JE V BAŽINĚ: Cizí člověk obvykle představuje tu část ve vás, které si nejste vědomi a která potřebuje vaši pozornost a pomoc.

ČLOVĚK OPAČNÉHO POHLAVÍ JE V BAŽINĚ: Tento člověk může symbolizovat vaše vlastní touhy nebo sexuální potřeby, které jste ztratili v souvislosti s negativními emocem; nebo jste ztratili životní cestu kvůli nejistotám. 

MRTVÉ TĚLO V BAŽINĚ: Může znamenat, že nějaká vaše část byla velmi dlouho zanedbávána, takže se ve snu objevuje jako mrtvola. Pravděpodobně jste potlačili nějakou svou stránku nebo jste se báli ji vyjádřit.

DŮM/STAVENÍ UPROSTŘED BAŽINY: Dům je naše bytostné Já, bažina je to, z čeho se vše ostatní teprve vynořuje (materia prima). 

Zdroj: C. Nesso: Tajemství snů, T. Crisp: Dream Dictionary - Marsh Swamp, Bog.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!