V parku, bílý králík, fabrika

08.08.2020

S manželkou procházím parkem, jdeme kousek od sebe po trávě. Manželka mi najednou řekne - pozor, ať ho nezašlápneš. Tak se podívám a uvidím před sebou malýho bílýho králíčka a vezmu ho do levý ruky. Králíček se nejdřív klepe, ale pak se zklidní, hladím ho a pořád ho nesu. Manželka ho trochu dloubne do tváře, je zajímavý, že králíček má takový až lidský obličej, hladký a bez chlupů. Manželce řeknu, ať zavolá dceru, aby ho taky viděla a tak běží pro dceru, ale pak se vrátí a že dceru to nezajímá. Jdeme tím parkem po trávě, po pěšině, pak tam jsou kameny, ostré kameny, a pak pustím toho králíčka v parku ven na trávu.

Potom jsme v budově a tam chodí lidi v montérkách, je to jako moje bývalá práce, ale vypadá to jako fabrika, lidi chodí jenom jedním směrem, a manželka říká, že jdeme na oběd. 

(muž, 59 let, 29/7/2020) 

VÝKLAD SNU:

Sen je o tom, co zažíváte ve svém životě, jak prožíváte svůj život a poukazuje na to, co možná plně nevnímáte. To, že se Vám zdá o Vaší manželce, znamená, jak Vy sám vidíte vztah s vaší ženou, a jaké máte vůči ní pocity. Jelikož jdete stejným směrem, kousek od sebe, znamená to, že i v životě máte společné cíle, a trávíte čas společně, jdete životem bok po boku. Tráva naznačuje růst ve vztahu, zelená barva je symbolem pro pochopení, obnovu, načerpání vitality, to znamená, že váš vztah se neustále vyvíjí a roste, je v něm pochopení a podpora, a přirozený růst.

Manželka si povšimne něčeho, co vy sám nevidíte, a upozorní Vás na to - ať nezašlápnete bílého králíčka. To znamená, ať nezničíte něco, co symbolizuje "bílý králík". Bílý králík znamená jednak hlubší poznání, jednak zranitelnost vůči "měkkým", zranitelným částem Vaší povahy. Znamená setkání (uvědomění) s bolestnými prožitky v rámci procesu vlastního zrání, ve vlastním vývoji. Jde také o pokoru a poddajnost, opečovávání, jemnou péči a zodpovědnost ve vztahu. Může poukazovat na něco nového ve vztahu, rozpuštění nějakého konfliktu (úzkosti) v sobě a jeho přijmutí a integrování do života, čímž se Vám bude dostávat více tvůrčí energie.

Celkově jde tedy o upozornění, abyste ve vztahu (ve svém životě) nezničil nějaký proces zrání, vývoje, jemnou péči, abyste nepotlačoval svou vlastní zranitelnost a poddajnost - což vnitřně pochopíte, a začnete se o tyto jemné složky své osobnosti více zajímat a pečovat o ně - králíka uchopíte do ruky. Touto péčí, neboli uznáním své vlastní zranitelnosti, zodpovědnosti, poddajnosti a pokory se dále vyvíjíte a zároveň v souvislosti s tím se vyvíjí Váš vztah. Levá ruka naznačuje spíše nevědomí, takže zřejmě tento proces neprobíhá příliš vědomě.

To, že má králíček hladkou a lidskou tvář, znamená začínající proces "polidštění" svých nezkrocených/divokých vlastností, a začátek přijmutí zodpovědnosti za svůj život/vztah, lepší pečování o Vás vztah.

Dceru tato záležitost nezajímá, to znamená, že nestojí o žádnou další péči z Vaší strany, že směřuje ke své vlastní samostatnosti, a Vaše péče je jí spíše na škodu, nestojí o ni.

Tráva (tj. růst) ve Vašem vztahu se mění více na kameny. Kámen je symbolem pro něco věčného, trvalého, dlouhotrvajícího, to zřejmě poukazuje na dlouhodobě trvající a pevný vztah.

Potom se ocitáte ve fabrice, což symbolizuje organizovanost, Vaši mysl. Továrna je též symbol pro produktivitu, dobré trávení a zažívání, a také to, jak nakládáte se svou životní energií. Tovární dělníci jsou symbolem pro aktivní energii, kterou máte dostupnou pro plnění Vašich denních úkolů, jsou to tedy tvůrčí síly ve Vás. Tento celý proces se projevuje jako vnější produktivita ve Vašem životě. Znamená to vaši usměrněnou a organizovanou produktivitu/kreativitu ve Vašem životě, zvládání Vašich běžných povinností, též zřejmě i usměrněnou mysl.

Nakonec se máte společně s manželkou účastnit oběda. Jídlo má pozitivní význam, znamená, že se Vám odněkud (v souvislosti se vztahem, ve Vašem životě) dostane duševní "stravy", psychické a životní energie. Jídlo a pití je úzce spojeno s vnitřním Já, symbolizuje duchovní, rozumovou či emocionální "výživu" a vývoj.

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!