Číslo 4

17.07.2020

ČTYŘI

- Číslo čtyři ve snu má téměř vždy pozitivní význam. Naznačuje, že se v našem vědomí, v našem životě, děje něco důležitého a kladného. Představuje pozvolna vznikající, novou jednotu, která získává určitou podobu. 

- Představuje především zemi, fyzičnost, stabilitu a sílu, pevnost a stálost; integritu, celistvost a univerzálnost. (Od pradávna čtyřka znamenala to, co je pevné, čeho se lze dotknout, co lze cítit.)

- Symbolizuje také rodinu, domov, dům, realitu a hmotný svět; ukazuje, že jsme nohama na zemi, přičemž zažíváme spiritualitu v rámci fyzické úrovně. 

- Máme 4 živly (země, oheň, voda, vzduch), 4 psychické funkce (myšlení, smyslové vnímání, cítění, intuice), čtyři srdeční komory, čtyři střelky kompasu, čtyři jezdce Apokalypsy, čtyři evangelia, čtyři archanděly, atd.

- Jak uvádí C. G. Jung, symbolické struktury, které se vztahují k procesu individuace, jsou založeny na motivu čísla 4 (existují 4 funkce vědomí, 4 stádia Animy a Anima, atd.).

-  Znamená úplnost, pokud jde o tvar nebo funkci.

KŘÍŽ: Symbolicky je čtyřka spojena s křížem - jde o symbol celistvosti, univerzálnosti.

ČTVEREC/ČTVEŘICE: Symbolizuje uskutečňování proměny osobnosti, syntézu osobnosti, spojení protikladů.

ČTVEREC/KOSTKA/KRYCHLE: Představuje stabilitu, zhmotnění, zemitost, fyzickou sílu, stálost, fyzickou harmonii, celistvost, integritu, realizaci na fyzické úrovni.

DŮRAZ NA ČÍSLO ČTYŘI: Podvědomá mysl nás burcuje k tomu, abychom položili nějaké pevné a solidní základy k tomu, co děláme.

SETKÁNÍ SE 4 NEBO VÍCE LIDMI: Pocity ohledně skupinových rozhodnutí; něčí vůle/názor a jeho podpora ze strany ostatních, podpůrné pocity. 

Astrologie:

- Astrologické znamení, odpovídající číslu čtyři, je Rak (prorok, učitel) - který vládne hrudi. Čtvrtý dům v astrologii odpovídá původní i nově vytvořené rodině, domovu, nemovitostem, realizaci na fyzické úrovni.

Mytologie, I-ťing:

- Číslo čtyři v mytologii symbolicky znázorňují praotcové (Abrahám, Izák a Jákob). V čínském I-ťingu znamená "vojsko".

Tarot:

- V tarotu představuje čtyřka kartu s názvem "Vládce/Císař" - znamená touhu po stabilitě, jistotě a trvalosti, snahu osvobodit se od podmíněnosti přírodou, touhu po výdobytcích civilizace.

- Představuje smysl pro pořádek, disciplínu, zodpovědnost, pragmatičnost;  jde o jasné koncepce, odhodlanost, vytrvalost. Náš úspěch závisí jen na naší píli, jde o tvrdou práci, nedostaneme nic zadarmo.

- Znamená, že se zlepšuje náš smysl pro realitu, neuspořádaná koncepce dostává řád a strukturu, vytváříme pořádek. Přání a plány se stávají konkrétnější, lze je začít realizovat, uskutečňujeme plány a předsevzetí.

- Vztahy začínají mít pevný a spolehlivý základ, ale může také dojít ke ztrátě iluzí. 

- Z negativních stránek to je nepřizpůsobivost, chlad, odtažitost, perfekcionismus, panovačnost, bezohlednost, strnulost a omezenost.


Foto: Pexels 

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!