Místnosti, pokoje (obecně); teorie čtyř psychických funkcí

17.03.2023

MÍSTNOSTI V DOMĚ/BYTĚ (obecně)

- Symbolizuje konkrétní pocitový stav, např. místnost může být "zlověstná", "teplá/studená", "prostorná", atd. 

- Pokoj: Láska má jen jedno místo projevu – přízemí. To znamená, že láska nemůže být vyjádřena, pokud není přivedena na zem.

Užitečné otázky a rady: Jaký jste měli nebo máte z místnosti pocit? Stalo se něco v místnosti a můžete to popsat? Má pokoj nějakou historii, pokud ano, jaké působivé vzpomínky na něj máte?

- Symbolizují psychický rámec toho, v čem žijeme. UVNITŘ DOMU: Uvnitř sebe.

- Zpodobuje mnoho různých oddělení a oblastí sebe sama, které lze prozkoumat, také vaši dávnou minulost.

- Pokoj může také symbolizovat matku, vlastnosti mateřství; nebo prenatální život (život v lůně).

/Příklad: Ve snu se muž začal ztotožňovat s budovou, uvědomoval si, že jeho tělo je budova. Jako budova/tělo si uvědomil, že je vystaven mnoha různým vlivům. Nejen rodiče přispěli svou genetickou výbavou, ale také prostředí, ve kterém žil, jídlo, které jedl, společnost, ve které žil, četné chemikálie a odpadní produkty, to vše bylo ovlivněno při budování a utváření bytí. Ve snu vypadala budova silná, pevná a funkční. T. Crisp./

- CO SE DĚJE V DOMĚ: Poukazuje na to, co se odehrává v našem nitru. Co se děje uvnitř domu a co se v domě nachází, naznačuje věci, pocity, minulé vlivy, se kterými se v současnosti potýkáte. Máte hodně aspektů a možností a různé části domu je zobrazují. Interakce mezi těmito aspekty z vás dělá to, kým jste. Jejich pochopení vám umožní najít cestu k tomu, čemu čelíte v sobě a ve světě. 

POKOJ, V NĚMŽ ŽIJETE (ve snu): Zřejmě naznačuje vaši současnou životní situaci - tzn. zda žijete v potížích, pasti, bohatství/chudobě, atd.

OHROMNÝ POKOJ: Může znamenat ohromný potenciál nebo příležitosti, které máte. "Zabraňující" kvalita – cítit se omezený – pokoje může také zobrazovat zapojení vaší matky.

PŘEDMĚTY V POKOJI: 1/ Může jít o staré postoje/věci, které jsme museli opustit kvůli životním potřebám. 2/ Mohou to být postoje/věci, které jste si nechtěli přiznat.

KRÁSNÝ, PĚKNĚ VYBAVENÝ POKOJ: Dosáhli jste jistého psychického pozitivního stavu.

VÝZDOBA POKOJE: Obvykle naznačuje, jak se cítíte ohledně kvality svého života.

PRÁZDNÁ MÍSTNOST: 1/ Může znamenat pocit, že váš život postrádá komfort nebo radost z vašeho vlastního vytvořeného prostředí. 2/ Také může naznačovat váš psychický potenciál.

POKOJ BEZ DVEŘÍ A OKEN: 1/ Může představovat lůno, prenatální život v lůně, stav těhotenství, pocity z těhotenství; 2/ Může také znamenat váš pocit, že jste "uvězněni" v pasti.

MALÝ POKOJ: Znamená nedostatek prostoru, potenciálu, příležitostí nebo nějaké drobné záležitosti; též omezení představ, vizí.

VSTOUPIT DO JINÉ MÍSTNOSTI: Znamená "vstup" do nové zkušenosti nebo fáze vašeho života, nový pocit. 

ZABYDLOVAT SE V NOVÝCH MÍSTNOSTECH: Souvisí s psychologickými funkcemi, viz níže. (Pomocí těchto funkcí poznáváme sami sebe i vnější svět.)

OBJEVIT NEPOUŽÍVANÉ/TAJNÉ MÍSTNOSTI: 1/ Symbolizuje probíhající změnu vědomí - přidáváme nový rozměr díky seberozvoji, duchovní práci na sobě. 2/ Znamená, že jsme v sobě objevili dříve nepovšimnuté aspekty, schopnosti, strachy nebo vlastnosti. (Byt/dům ve snu je větší, než jsme si mysleli.) 

OBJEVIT SKRYTÉ (OŠKLIVÉ/STRAŠIDELNÉ) MÍSTNOSTI: 1/ Objevujete skryté prostory mysli, duše.          2/ Může znamenat znepokojující pocit ohledně změny vašeho současného stavu (status quo).

SKRYTÁ MÍSTNOST: Může naznačovat vstup do nové dimenze vašeho vědomí, která odhaluje skryté či neznámé stránky naší osobnosti

/Příklad: Ženě se zdálo, že v jejím domě byl pokoj, ve kterém nikdy předtím nebyla. Byl plný vody a byla v ní ponořená tři koťata. Když byla v místnosti, nepotřebovala dýchat. = Pokoj zde představuje funkci rození dětí, lůno, reprodukční pud, nevědomou touhu po dětech, možné zanedbávání těchto pocitů/tužeb. T. Crisp./

HORNÍ PATRO: Symbolizuje duchovní oblast, ale také únik před realitou. 

CHYBÍ SCHODIŠTĚ/PŘÍSTUP: Chybí vám kontakt se zemí, jde o jakési "uvěznění" v sobě.

TEORIE ČTYŘ PSYCHICKÝCH FUNKCÍ (Komplexní psychologie):

ČTYŘI PSYCHICKÉ FUNKCE: MYŠLENÍ, SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ, CÍTĚNÍ, INTUICE. 

Jedna funkce je vždy dominantní. Protikladná funkce je nevědomá, "méněcenná". V průběhu vývoje je možné si vědomě osvojit i další dvě funkce, avšak 4. funkce zůstává nevědomá (promítá se na někoho z okolí a uplatňuje se skrze něj).

1. MÍSTNOST: dominantní funkce; dobře a rozumně zařízená místnost, nejdůležitější, zde žijeme. 

2. MÍSTNOST: pomocná funkce; dobře a rozumně zařízená místnost, též často používáme.

3. MÍSTNOST: nepříliš rozvinutá, sotva vědomá funkce; používáme zřídka, nevíme, jak přesně vypadá. Nebo je zde někdo třetí (manželský trojúhelník). Může vést do temného dvora. Zde se mohou pohybovat osoby opačného pohlaví, moc s nimi nemluvíme (máme obavy), též zde mohou být stínové bytosti.

4. MÍSTNOST: odlehlá místnost, zanedbávaná funkce; temná místnost, prázdná, či zvláštní nábytek; vstoupíme výjimečně, nevíme, komu patří. Může vést do temného dvora. Zde se mohou pohybovat osoby opačného pohlaví, moc s nimi nemluvíme (máme obavy), též zde mohou být stínové bytosti. 

JEDNOTLIVÉ DRUHY MÍSTNOSTÍ

PRACOVNA/KNIHOVNA: Symbolizuje duševní růst, mysl. (Téměř ve snech není, patří vědomé oblasti života; symbolický obsah minimální.)

OBÝVACÍ POKOJ: Ve snech velmi málo, neboť patří vědomé oblasti života. 1/ Především symbolizuje Personu, tj. tvář, kterou nastavujeme světu (viz Persona). 2/ Představuje mentální/emocionální prostor, v němž "žijete", ukazuje, co jste v sobě vytvořili, v čem existujete (v jakém mentálním "prostoru", v jaké kvalitě, zoufalství, atd.). 3/ Také znamená každodenní život, osobní volný čas, "prostor" být sám sebou.

DĚTSKÝ POKOJ: Pocity o vašich dětech; vaše pocity a vzpomínky z vašeho dětství.

Spojování jednoho prostoru s druhým. Je důležité, kam to vede.

CHODBA: 1/ Symbolizuje "území nikoho", přechodné období, proces přechodu od jedné věci k druhé (omezující prostor, ale zároveň umožňuje rychlý přesun). 2/ Může symbolizovat váš potenciál nebo energii - jde o "kanál" pro váš potenciál, který bude proudit skrze vás, do mnoha vašich částí (místností). Též může symbolizovat prožitky porodu (porodní kanál), ženské genitálie. 3/ Též může znamenat náš směr v životě, vytvářený okolnostmi. Také to může být náš pocit neschopnosti, kdy nejsme schopni dostat se z neuspokojivé situace. 

HODNĚ CHODEB (v budově): Může naznačovat komplikace a bariéry, stojící v cestě jednoduchému efektivnímu jednání nebo vyjádření. 

PROCHÁZET CHODBOU: Naznačuje zásadní moment v životě, transformace se blíží. Odkud jsme vyšli a kam máme namířeno?

TANEČNÍ SÁL: Symbolizuje romantiku, dvoření, vztah s ostatními lidmi; také naše naděje, snění. Může také souviset s pocitem konkurence, společenským postavením. Někdy naznačuje minulost, vzpomínky, historické období a atmosféru doby vzniku sálu. Pravděpodobně se to týká hluboce zakořeněných pocitů, které máte ohledně aspektů sebe sama, které jste si stále neuvědomili, nepřivedli k pozornosti.


Zdroj: J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; E. Aeppli: Psychologie snu; J. A. Sanford: Sny a léčení; C. Nesso: Tajemství snů; T. Crisp: Dream Dictionary - House, Home, Housework, Room.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!