Dům (obecně); koupit dům, stěhovat se, stavět, přestavovat

28.05.2023

DŮM/DOMOV (obecně)

- Důležitý symbol, související s mnoha aspekty našeho života. Symbolizuje náš vnitřní svět, psychologický rámec, v němž žijeme; to, co jsme si vystavěli v naší mysli a v čem přebýváme - strukturu našich postojů, ustálených názorů, chováníosobnost ve všech jejích aspektech. 

- CO SE DĚJE V DOMĚ: Poukazuje na to, co se odehrává v našem nitru. Vejít do budovy naznačuje vstup do něčeho v sobě (hledání či nahlížení do sebe).

- Dům může být v různém prostředí, mít různou podobu (ZBOŘENÝ/ZPUSTLÝ, UKLIZENÝ, MALÝ/VELKÝ, CHATRČ/PALÁC, VENKOV/MĚSTO, atd.) - to naznačuje rozsah našich životních možností, místo, kde se právě psychicky nacházíme, takoví jsme uvnitř i navenek.

/Ukázka: Žena se ve snu ztotožnila s domem, prožívala jej jako živoucí proces... Když se stala tou stavbou, zažila rozsah domu, vnímala jej jako své tělo - nikoli ve smyslu biologického procesu, fyziologického "stroje", ale zažila své tělo jako neuvěřitelně prastarou věc, začleňující do své formy a funkcí lekce života, nashromážděné za miliony let evoluce. Cítila, že se v její temnotě - tj. v nevědomých oblastech, které se vyvíjely v minulosti - skrývá obrovské množství informací či vzpomínek. T. Crisp./

- Symbolizuje, co jsme si vytvořili jako základní způsob života: tj. naše hodnoty, morální zásady, cíle, které jsme přijali za své, s nimiž jsme "doma". Je to náš stav pocitu uvolnění, pocit "být sám sebou", protože jsme daleko od ostatních lidí, od vztahů, nemáme zájem o posuzování/kritiku od ostatních.

- Také symbolizuje situace z reálného rodinného prostředí, náš skutečný pocitový stav doma, jaká panuje skutečná atmosféra v naší rodině, postoje v rodině, atd.

/Ukázka: Muži se zdálo, že když vešel brankou k domu, všiml si věcí na zahradě, které nikdy předtím nevnímal - všude byl nepořádek, chyběla péče, zejména pěšina před domem, kterou využíval jako zkratku. Pak dorazil ke dveřím a náhle viděl, že to všechno je on sám, dveře byl on, každý škrábanec na jejich laku byl součástí jeho života a odrážel jeho stav. Otevřel dveře a vešel do sebe. Už dveře a zahrada ho šokovaly jeho nedostatečnou péčí, uvnitř domu to bylo stejné - dům byl neuklizený, zanedbaný stav uvnitř domu zpodoboval jeho vnitřní zdraví, byl zahanben svými city k manželce, jak málo lásky jí dává, uvítal ho pes a děti... ale stále byli rodina. T. Crisp./ 

- Může také představovat rodinnou tradici, společenskou třídu, sociální hierarchii. 

- Znázorňuje také způsob, jakým vpouštíme venkovní "svět" do našeho života, nebo svět vypuzujeme, izolujeme se od vnějšího světa a lidí. 

- Struktura budovy symbolizuje také náš fyzický věk, duševní pohodu/nesoulad, lásku, bolest, též skrytá tajemství vztahů, atd.

- Na fyzické rovině symbolizuje tělo a procesy, pohlavní orgány; má více ženský/mateřský charakter, než mužský. Různé části budovy mohou být vnímány jako různé části těla.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: O jaký typ domu se jedná? Jak je dům starý, jak to souvisí s mým věkem? Jaké sociální vrstvě dům patří? V jakém prostředí stojí? Jaký jsem měl v domě pocit? Byl se mnou v domě někdo? Jak se toto prostředí váže k mému současnému životu? 

VERANDA: Může symbolizovat zábavu, společenský život, schopnost dobře se vyjadřovat, být společenský. 

BYT:stejný význam jako dům, ale význam se může trochu lišit, pokud jste bydleli/bydlíte v bytě. (Je třeba si klást otázky, zda žijete v bytě sami či s dalšími lidmi, jaké to bylo žít sám nebo s druhými, atd.) 

DŮM OBECNĚ: Jde o významnější, důležitější sen. Co se odehrává v domě, odehrává se v našem nitru.

DŮM BUDOUCÍ, BUDOUCÍ DOMOV: Symbolizuje buď směr, kterým byste se chtěli v životě vydat, nebo se naopak bojíte, aby se tímto směrem váš život neubíral.  

DŮM URČITÝ/KONKRÉTNÍ: Jde spíše o obyčejný všední sen. Psychicky se nacházíme v rozpoložení, které odpovídá důvěrně známým místům domu. Co se odehrává v domě, odehrává se v našem nitru.

DŮM NYNĚJŠÍ, KTERÝ OBÝVÁM: Může naznačovat varování před nějakou blížící se domácí "pohromou". 

DŮM MÉHO DĚTSTVÍ: Problém, který se teď snažíme vyřešit, má asi kořeny v našem dětství.

DŮM STARÝ či DŮM, VE KTERÉM JSME DŘÍVE ŽILI: Na váš současný život mají vliv předchozí hodnoty či způsob života (někdy i vliv z předchozích životů). Zpodobuje vlivy z vaší minulosti, které jsou ve vás stále aktivní, zobrazuje části vašeho charakteru/zkušeností, které se vyvinuly v tomto prostředí. Může to též  znamenat vliv vašich předků, dávné minulosti. 

OPAKUJÍCÍ SE SCÉNY Z MINULÉHO BYDLIŠTĚ: Přístup nebo postoj, který jste si v tomto období vytvořili.  

DŮM VELMI STARÝ A VELKÝ: Může symbolizovat minulá "obydlí" (minulé životy), která jsou součástí vašeho současného života nebo s ním souvisí. Obecně znamená minulost, která má vliv na váš život.

DŮM VELKÝ: Symbolizuje, že jste mnohem "větší", máte mnohem větší potenciál, než si v současné době myslíte (často máme omezený pohled na sebe). Máme prozkoumat tento potenciál a rozvíjet jej.  

DŮM IMPOZANTNÍ: Může znamenat vaše zděděné tendence/sklony od vašich předků, či z vaší dávné minulosti. Též může znamenat vaše vize či ambice ohledně něčeho, co byste chtěli, aby se stalo.  

DŮM PŘEPLNĚNÝ: Pociťujete nutnost osobní změny, možná vás omezují vaše současné osobní postoje. Nebo zažíváte pocit omezení v domácím prostředí.  

DŮM PRÁZDNÝ: 1/ Cítíte se bez účelu, bez cíle, prázdní. 2/Zažíváte úplně nový začátek, nové nasměrování, novou kreativní fázi v životě. 

DŮM OPUŠTĚNÝ: Naznačuje věci, které ve vás zanechaly vzpomínky. Možná tam zůstaly "věci", které by mohly být užitečné, nebo se jich bojíte či pociťujete vůči nim lítost.  

DŮM STRAŠIDELNÝ: Často poukazuje na obtížnou vzpomínku/zážitek, který vás stále "pronásleduje". Někdy může symbolizovat i něco velmi reálného. 

ŘADA DOMŮ: Symbolizuje jiné lidi.  

DŮM NĚKOHO JINÉHO: Uvědomujete si postoje lidí z vašeho okolí. PEVNOST (ošklivá, šedivá): Nemá smysl proniknout dovnitř. PROSVĚTLENÝ DŮM (otevřené dveře): Máme k člověku přístup, přijme nás (může být jinak zdánlivě nepřístupný v reálném životě).

VIDĚT PARTNERA VEJÍT DO CIZÍHO DOMU: Může naznačovat, že váš partner má tendenci přejít do jiného vztahu, nebo je to jen váš strach, aby se tak nestalo. Zřejmě však sami cítíte narůstající "vzdálenost" ve vašem vztahu a možnost, že partner půjde jinam.

/Ukázka: Byla jsem s manželem v nějaké zadní uličce za domy, vše trochu šedé, možná večerní světlo. Hledali jsme cestu, kudy projít, když v tom se manžel náhle vydal velmi úzkou uličkou dolů skrze dřevěný spadlý plot a byl pryč. Snažila jsem se jít za ním... vnímala jsem, že šel do nějakého domu. Byl to cizí dům a já se nedokázala přinutit tam jít, co kdyby mě někdo viděl... vnímala jsem, že majitelem je mladá orientální žena, nebyla jsem si jistá, jakou uličkou manžel šel. = V reálném životě za několik měsíců manžel odešel k jiné ženě. T. Crisp/

POŠKOZENÍ/ZÁVADY DOMU: Symbolizují "závady" či vady charakteru, nebo citová zranění (např. narušený vztah) či nemoc.  

DŮM SPADNE/SHOŘÍ: Znamená velké změny ve vašich postojích, opouštíte stará kritéria či se vzdáváte svých závislostí. Může to také poukazovat na nemoc.   

JSTE VENKU PŘED DOMEM/ZAHRADOU: Může poukazovat na vaši extroverzi, nebo také váš vztah k životnímu prostředí.

OHLÉDNOUT SE ZA DOMEM: Ukazuje, že se díváte zpět na sebe sama, na svůj život. Co vidíte, je shrnutí vašeho života v té době.

JSTE UZAVŘENI V DOMĚ: Symbolizuje iluzorní bezpečí domova v uzavřenosti, neprojevování se, nevyjadřování se.

ÚTOČNÍCI/VETŘELCI ZVENČÍ: Znamená, že na vás "útočí" společenské tlaky, také to může být vaše reakce na kritiku.

KOUPIT DŮM

- Obecně se může vztahovat k rozhodnutí se změnit nebo chtít změnit svůj život nebo okolnosti.  

- (Zakoupit něco ve snu často zahrnuje proces rozhodování nebo vaši nejistotu. Rozhodování souvisí s tím, že si ujasňujete, co chcete.)

/Ukázka: Žena ve snu koupila velmi velký, starý, dřevěný dům. Vstupem přes foyer se vešlo do ohromného, tmavého, tanečního sálu, kde byl jen malý kulatý stolek v levém rohu s rozsvícenou olejovou lampou. Šla nahoru po schodech vpravo nad kuchyní, z odpočívadla vedla velmi dlouhá chodba se zábradlím, vpravo bylo mnoho a mnoho dveří, lemujících chodbu, které žena neměla zájem otevírat. Líbilo se jí stát u zábradlí a jen se dívat do tanečního sálu, toužila sedět u stolu a číst si v dlouhých černých šatech. Cítila se tam neuvěřitelně šťastná, nechtěla sdílet domov s ostatními. = Sen znamená, že žena má velmi bohatý a pestrý vnitřní život, který ale sdílí s málo lidmi. Má v sobě mnohem více potenciálu (z minulosti), k němuž ale neotvírá dveře. T. Crisp./ 

STĚHOVAT SE

STĚHOVAT SE DO VLASTNÍHO DOMOVA: Znamená posun směrem k nezávislosti, k tomu být v pohodě, nenechat se ovlivňovat potřebami nebo vlivy jiných lidí. 

PŘESTĚHOVAT SE DO VĚTŠÍHO/KRÁSNÉHO DOMU: Naznačuje probíhající změnu vědomí, nový rozměr života. Připravte se na větší životní prostor. Vy sami se máte více otevřít světu, být vědomější, zabývat se sebezkoumáním, vědět, kdo jste.

STĚHOVAT SE nebo NOVÝ DŮM: Symbolizuje nějakou probíhající osobní změnu, související s tím, jak žijete. Může poukazovat na radikální změny ve způsobu vašeho vnímání, chápání světa a situací. Nebo jste v procesu změny (skrze okolnosti/události), kdy se musíte vypořádávat s obtížemi, nadšením, plány. 

NASTĚHOVAT SE DO DOMU NĚKOHO JINÉHO: Naznačuje, že chcete být jako ten člověk nebo chcete být tomu člověku nablízko, či jej dokonce chcete milovat.

STAVĚT, PŘESTAVOVAT DŮM

NOVOSTAVBA: Znamená, že ve vás dochází k vnitřní obnově. Jakým tempem stavba pokračuje, tak rychlý je váš pokrok. Našli jste nový životní postoj a tedy i nové, bezpečné místo pro svou budoucnost. POKUD TAM JEŠTĚ NEBYDLÍTE, čeká vás ještě hodně práce na sobě. 

PŘESTAVOVAT ZCHÁTRALÝ DŮM, VÝSTAVBA: Symbolizuje všechny projekty a nápady, na nichž pracujete, plány, které spřádáte. Též může znamenat nově nalezenou energii. 

OPRAVY, ROZŠÍŘENÍ, RENOVACE: Znamená vaše přehodnocení nebo změnu postojů či charakteru; také může představovat váš osobní růst.


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; C. Nesso: Tajemství snů; J. A. Sanford: Sny a léčení; T. Crisp: Dream Dictionary - House, Home, Buy Buying, Landscape

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!