Dům: celkově

18.03.2023

DŮM: celkově

- Symbolizuje náš vnitřní svět, psychologický rámec, v němž žijeme; to, co jsme si vystavěli v naší mysli a v čem přebýváme - naše ustálené názory a chování; to, co tvoří naši osobnost. 

- CO SE DĚJE V DOMĚ: Poukazuje na to, co se odehrává v našem nitru. 

DŮM URČITÝ/KONKRÉTNÍ: jednoduchý všední sen; psychicky se nacházíme v rozpoložení, které lze vyjádřit nejlépe pomocí důvěrně známých míst domu. 

DŮM/BYT MÉHO DĚTSTVÍ: Problém, který se teď snažím vyřešit, má asi kořeny v době dětství.

DŮM/BYT NYNĚJŠÍ, KTERÝ OBÝVÁM: Může naznačovat varování před blížící se domácí pohromou.

DŮM OBECNĚ: významnější sen

DŮM SYMBOLICKY: může symbolizovat pohlavní orgány, tělo a procesy, má více ženský/mateřský charakter, než mužský. 

DŮM ZBOŘENÝ/ZPUSTLÝ-SPOŘÁDANÝ, MALÝ-VELKÝ, CHATRČ-PALÁC, VENKOV-MĚSTO, atd.: takoví jsme uvnitř i navenek, naznačuje rozsah našich životních možností; označuje místo, na němž se právě psychicky nacházíme. 

DŮM NĚKOHO JINÉHO: mění se, když si postupně uvědomujeme postoj lidí z našeho okolí. PEVNOST (ošklivá, šedivá): nemá smysl proniknout dovnitř. PROSVĚTLENÝ DŮM (otevřené dveře): máme k člověku přístup, přijme nás (může být jinak zdánlivě nepřístupný v reálném životě). Můžeme se zeptat, jak se toto prostředí váže k mému současnému životu?

PŘESTĚHOVAT SE DO VĚTŠÍHO DOMU/BYTU: Naznačuje probíhající změnu vědomí, nový rozměr života.

PŘESTĚHOVÁNÍ, nebo JSME VE VĚTŠÍM KRÁSNÉM DOMĚ: tzn. že se máme připravit na větší životní prostor. Musíme se i my sami více otevřít světu, být vědomější, vědět, kdo jsme.

NOVOSTAVBA: Dochází v nás k vnitřní obnově. Jak stavba rychle pokračuje, takový je náš pokrok. Našli jsme nový životní postoj a tedy i nové, bezpečné místo pro naši budoucnost. Pokud tam JEŠTĚ NEBYDLÍME - čeká nás ještě hodně práce. 

PŘESTAVOVAT ZCHÁTRALÝ DŮM, VÝSTAVBA: Tzn. všechny projekty a ideje, na nichž pracujeme, plány, které spřádáme. Též nově nalezená energie. 

JSME UZAVŘENI V DOMĚ: Symbol iluzorního bezpečí domova v uzavřenosti, neprojevování se, nevyjadřování se. 


Zdroj: J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů; E. Aeppli: Psychologie snu; J. A. Sanford: Sny a léčení; C. Nesso: Tajemství snů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!