Dveře, klika, klíč, práh, klepání

09.04.2022

DVEŘE

- Naznačují nějakou hranici, rozdíl mezi jednotlivými pocitovými stavy (např. deprese/odmítavost, motivace/angažovanost). Mohou tak znamenat objevení nového pocitového stavu, otevírání se novým zkušenostem a možnostem.

- Také symbolizují "zasvěcení" do nových zážitků, nového stupně zralosti (např. "zasvěcení" do sexuálního vývoje, do rodičovství, atd.), vstup do nové pracovní/vztahové situace, nový životní styl, novou životní fázi, nebo odchod z těchto situací/fází (to je znázorněno místností nebo prostředím, odkud/kam dveře vedou).

- Poukazují na to, koho vpouštíte do života a koho vyřazujete ze svého života (abyste zůstali nezávislí, měli soukromí, atd.), poukazují na vaši otevřenost/vstřícnost či odtažitost vůči lidem.

- Může to být také překážka pro změnu/růst

- Mohou znamenat "přechod" z nitra do vnějšího života, otevírají se "nové dveře" zkušenosti.

- Mohou též symbolizovat sexualitu obecně, pohlavní orgány

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co oddělují tyto dveře? Jsou uvnitř či venku? Mám kontrolu nad tím, jak vpouštím lidi do svého života nebo je nechávám odejít? Chcete změnit situaci nebo se o to snažíte? Co bylo za dveřmi?

DVEŘE HLAVNÍ (VSTUPNÍ): 1/ Představují místo, kde se rozhodujete o tom, koho vpustíte do svého života, je to vaše společenské/veřejné Já; též vaše důvěra a vztah k lidem obecně. 2/ Na fyzické úrovni mohou symbolizovat vagínu, sexuální touhy.  

/Příklad: Mladé ženě se zdálo, že šla dolů zamknout hlavní dveře svého bytu na noc, když si všimla, že jsou dveře otevřené. Spěšně je zavřela na zástrčku a vyběhla nahoru, ale v bytě byl neznámý muž bez tváře a zezadu ji začal škrtit. = Dveře jsou cenzura mezi vědomým Já a sexuálními touhami, při "škrcení" životního sexuálního pudu se žena cítí odříznutá od života. T. Crisp./

DVEŘE ZADNÍ, ZADNÍ VCHOD: 1/ Symbolizuje náš soukromý, rodinný život. 2/ Také mohou zpodobovat naše tajné/tajnější aktivity. 3/ Na fyzické rovině znamenají řitní otvor.  

DVEŘE POSTRANNÍ: Symbolizují útěk ze situace nebo nepřímé chování, nejste přímí, jdete na něco oklikou.  

DVEŘE SKRYTÉ, NEZNÁMÉ, NOVĚ OBJEVENÉ: Častý motiv ve snu. Rozpoznáváme či objevujeme své dříve nepovšimnuté aspekty, schopnosti, strachy, vlastnosti, často objevíme obrovské nové oblasti v naší mysli nebo možnosti nové dimenze bytí. JSME TĚMITO DVEŘMI ZNEPOKOJENI: Pociťujeme změnu ohledně narušení naší jistoty, stability, každodenního života, něco nás znepokojuje.   

/Příklad: Žena ve snu vlastnila starý viktoriánský dům, ale v domě byla za skrytými dveřmi chodba a další dům s místností, na kterou se snažila zapomenout. Místnost byla jasná a světlá, umělecké místo, kde lidé i s ženou pracovali. = Tzn. žena neustále v životě zapomíná, že má část sebe, která je světlá a jasná, že by měla pracovat v oblasti umění a kreativity. T. Crisp./

DVEŘE NESPRÁVNÉ: Poukazuje to na to, že chcete dělat věci nesprávným způsobem, jdete na to špatně.   

DVEŘE SKLENĚNÉ: 1/Neviditelné překážky stojí v cestě k vašim cílům nebo možnostem. 2/ Jste schopni vidět změny skrze různé možnosti.

DVEŘE ČERNÉ: 1/ Zpodobuje bariéru,kterou si stavíme ze strachu nebo obav. 2/ Symbolizuje neznámo či jen naše vysněné představy, které se nevztahují k běžné realitě. PROCHÁZET ČERNÝMI DVEŘMI: Může vést k osvobození od omezujících strachů.  

DVEŘE Z JABLOŇOVÉHO DŘEVA: Symbolizují vedení do "rajské zahrady", hluboko do nitra (viz ZAHRADA).

MÍSTNOST BEZ DVEŘÍ: To může představovat pocit jakéhosi uvěznění; máte pocit, že se nemůžete dostat ven z dané životní situace. Pokud jste ale mimo místnost, můžete zažívat pocit vyloučení. 

OTEVŘENÍ DVEŘÍ, DVEŘE SE OTEVŘOU: Jde o silný symbol, ale záleží, kam dveře vedou. Představuje to změnu v životě, většinou v našem životě končí nějaké těžké období (krize), obnovuje se život (přestože si v reálu myslíme, že krize trvá dál). 

NECHAT DVEŘE OTEVŘENÉ: To může naznačovat, že zůstáváte připraveni a jste nakloněni novým nápadům či vztahu, necháváte "otevřené dveře" novému vztahu nebo sexuální aktivitě. Může to také znamenat, že se potřebujete dostat do nějaké situace (nebo se z ní dostat ven). 

/Ukázka: Žena ve snu náhle ucítila v kapse klíč od vstupní haly a uvědomila si, že nechala dveře do haly otevřené. = Otevření dveří znamená, že nechala svůj život otevřený životu, do jejího života vchází láska, "klíč" již není nutný. Klíč symbolizuje její vhledy, myšlenky na otevření se životu. T. Crisp./ 

NĚKDO MI OTEVÍRÁ DVEŘE: Pokud nám někdo otevře dveře (pozitivním způsobem), naznačuje to, že nám tato osoba (skrze setkání s námi) pomohla najít či rozvinout zcela novou zkušenost, dovednost nebo metodu, která je pro nás užitečná.

ZAVŘÍT DVEŘE, ZAVŘENÍ DVEŘÍ: 1/ Symbolizuje soukromí, kdy se snažíme najít nějaký "prostor" pro sebe, nebo to může být napětí či odmítavý postoj, kdy chceme někoho vyloučit ze svého života nebo omezit úzký kontakt s ním. 2/ Může to ukazovat na naši emocionální uzavřenost. 3/ Také může znamenat potlačování vzpomínek/pocitů. 4/ Něco jsme ukončili/uzavřeli, tj. definitivní konec něčeho; často to vyžaduje naše rozhodnutí, zažíváme silné pocity. 5/ Reakce na ochranu sebe či někoho/něčeho v našem životě. 

PRÁSKNEME DVEŘMI: Vyjadřujeme tak své city, zejména pocity vzteku, hněvu, frustrace.

VÍTR MI VYRVE DVEŘE: Zřejmě nepočítáme dost s okolnostmi, nevšímáme se dostatečně podmínek, nejsme dost bdělí (vědomí). Možná si toho na sebe bereme moc. 

NĚKDO JE U DVEŘÍ: Znamená to novou příležitost, novou zkušenost, nový vztah, něco neočekávaného.

ČEKÁNÍ ZA DVEŘMI: To je krásný symbol, představující vše, co máme jako lidstvo umístěno "za dveřmi" - tj. všichni "bohové", představy, obrazy, sny, příležitosti, ale též všechny naše obavy a temné stránky. (To všechno je nám k dispozici, když projdeme dveřmi.)

TO, CO JE ZA DVEŘMI: Tj. síla potlačených tužeb a fantazií, strachů, nadějí (na lásku), touhy (po krásném sexu), atd. - to vše žije svým vlastním životem v nás. Čím více něco v sobě potlačujeme/popíráme, tím větší sílu to má (tím intenzivnější a naléhavější obraz ve snu je). (Dveře můžou vést do neznáma nebo je tam milenec, obchodní příležitost, nový zážitek, něco děsivého, nový pokoj, starý pokoj plný vzpomínek a asociací, věcí dávno zapomenutých, které lze získat zpět, obydlí někoho jiného a vy nevíte, jak budete přivítáni, atd.)

DVEŘE DO PODIVNÉ KRAJINY/SVĚTA: Znamená nalezení vstupu do nevědomí, nekonečného světa naší mysli či vědomí.

KLIKA

Bod obratu ohledně nějaké příležitosti (sexuální či jiné), zlomový bod v životě, naše schopnost provést nějakou změnu nebo vstoupit do nové situace, můžeme nějakou situaci či věci znovu ovládat. 

- Je také symbol pro přechod z jedné životní fáze do druhé.

- Může také znamenat, že se nám něco staví do cesty, narušuje náš pocit; něco nás "probudí", přestože se zdálo, že šly věci dosud hladce.  

- Může symbolizovat sex, pohlavní orgány (dle S. Freuda).

KULOVÁ KLIKA, OTOČNÁ KOULE: Symbolizuje bod obratu ohledně příležitostí (sexuální či jiné), schopnost provést změnu nebo vstoupit do nové situace.

KLEPADLO: Může symbolizovat sex a pohlavní orgány (dle S. Freuda).

KLÍČ

- Vždy se vztahuje k situacím, v nichž byl klíč (klíče) nalezen, či k dárci/nálezci klíčů. Ona situace/postava je "klíčem" k pochopení, vede k novému náhledu na život/svět, k pochopení životní cesty. (Pokud splní svůj účel, už se dál ve snech nevyskytuje.)

- Znamená uvědomění nebo informace, umožňující řešení problému; ukazuje efektivní způsob, jak něco udělat, vyřešit.

- Může také symbolizovat "zasvěcení", přístup k "duchovním" pokladům a tajemstvím.   

- Symbolizuje jakýkoli postoj, myšlenku, uvědomění nebo pocit, odhalující vzpomínky, zkušenosti nebo motivace, které byly dříve "uzamčeny". Znamená také přístup k věcem, k nimž byste se jinak nedostali, umožňuje "otevřít" něco, co by jinak zůstalo zavřené. Znamená tedy důvěru/jistotu, že můžete někam jít, k něčemu se dostat, atd.

- Symbolizuje "zamykání" věcí, aby byly nedostupné, takže máme "zadržet" či si ponechat/zatajit nějaké části v sobě.

- Symbolizuje schopnost či touhu vstoupit do života jiných lidí, pustit je do našeho života nebo je udržet venku.  

- Na fyzické rovině symbolizuje penis, pohlavní styk.

Užitečné otázky a rady: Otevírá klíč dveře - pokud ne, jaká kvalita/vhled mi chybí? K čemu mi klíč umožňuje přístup - k novému uvědomění či vnitřnímu životu?

KLÍČ OTEVÍRÁ BRÁNU/DVEŘE (vidíme, co je za nimi): Klíč symbolizuje intuici.

MÍT KLÍČE OD DOMŮ JINÝCH LIDÍ: Znamená, že vstupujeme do života dalších lidí, máme schopnost či touhu vstoupit do života jiných lidí nebo do nich nahlédnout. 

ODEMYKAT ŠPATNÝM KLÍČEM (od NEZNÁMÉHO domu): Může symbolizovat rozštěpení mezi pocity (např. sexuálními). To, co je NEZNÁMÉ, bylo dříve nevědomé - ale tím, že to vidíme, si to uvědomíme.  

(UVĚZNĚNÝ) ČLOVĚK DÁVÁ KLÍČ DÍTĚTI: To znamená, že dítě (viz symbol DÍTĚ) je tím klíčem.

KLÍČOVÁ DÍRKA: Může symbolizovat sex, pohlavní orgány (dle S. Freuda). 

PRÁH (ZÁPRAŽÍ)

- Symbolizuje počátek nové zkušenosti, začátek nové životní fáze, rozhodnutí, počáteční nové myšlenky. Může znamenat, že projdete silnou zkušeností, která vás změní nebo nějakým způsobem připraví (např. tím, že vám odebere věci, kterými jste se chránili).

- Může to být bod rovnováhy mezi různými protiklady nebo různými situacemi či funkcemi. 

- Může naznačovat práh mezi bděním a spánkem, práh mezi pohlavími, mezi dětstvím a dospíváním, mezi životem a smrtí, atd. Záleží na dalších okolnostech ve snu. 

- Na spirituální vnitřní rovině může souviset s konceptem Strážce prahu. Jemu je třeba čelit na cestě k vyššímu zasvěcení (např. zednáři) - adept spatří pravdu ohledně všech svých části osobnosti, pokročí ve svém vnitřním duchovním růstu. 

PŘEKROČIT PRÁH: Tzn. začít novou věc nebo provést změnu, která také může znamenat závazek nebo potíže s návratem zpět. 

PŘENÉST NOVOMANŽELKU PŘES PRÁH: Tzn. zabránit tomu, aby žena klopýtla, vrátila se zpět či utekla. 

KLEPÁNÍ (NA DVEŘE)

- Může to znamenat, že do našeho života přichází změna nebo něco nového

- Nějaký aspekt vyššího Já (vyšší uvědomění) požaduje, aby bylo vpuštěno do našeho vědomí, abychom rozšířili své vědomí. Něco se snaží upoutat naši pozornost, něco chce být vpuštěno do našeho života.

- Může souviset se sexuálním aktem, touhou po sexu, otevřením se sexualitě (podle S. Freuda). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Byla na zaklepání reakce nebo to bylo pociťováno jako hrozba? Klepal jsem a snažil jsem se upoutat pozornost? 

ZAKLEPÁNÍ NA MOJE DVEŘE: Může poukazovat na nějakou příležitost, požadavek nebo dokonce útok. Také to může znamenat, že se naše vyšší Já (střed osobnosti) snaží upoutat naši pozornost, celkově tak jde o širší otevření se životu, snahu o rozšíření vědomí.  

KLEPU NA DVEŘE: To naznačuje, že chceme upoutat něčí pozornost. Pokud se neozývá žádná odpověď, musíme zaklepat ještě silněji, abychom nepromeškali v životě nějakou důležitou příležitost.


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Facade, Door Doors, Key Keys, Knock Knocked, Knob, Threshold; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů, Příběh cesty na Sever I., II.

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!