Dveře, klika, práh, klepání

09.04.2022

DVEŘE

- Záleží na celkovém kontextu snu. Mohou naznačovat nějakou hranici, rozdíl mezi různými pocitovými stavy (např. deprese/motivace, odmítavost/angažovanost). Mohou tak znamenat objevení nového pocitového stavu, otevírání se novým zkušenostem a možnostem.

- Mohou symbolizovat "zasvěcení" do nových zážitků, do nového stupně zralosti. (Např. v pubertě jsme zasvěceni do sexuálního vývoje, v manželství do rodičovství, atd.). Mohou tak symbolizovat vstup do nové pracovní či vztahové situace, nového životního stylu, nové fáze života - nebo opouštění/odchod z těchto situací/fází. (To je obvykle znázorněno místností nebo prostředím, odkud/kam dveře vedou.)

- Poukazují na to, koho vpouštíte do svého života a koho vyřazujete ze svého života (abyste zůstali nezávislí, měli soukromí, atd.). Poukazují tak na vaši otevřenost/vstřícnost či odtažitost vůči lidem.

- Může to být také překážka pro změnu/růst, pro přechod z nitra do vnějšího života. 

- Mohou též symbolizovat sex a pohlavní orgány (podle S. Freuda). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Co oddělují tyto dveře? Jsou uvnitř či venku? Mám kontrolu nad tím, jak vpouštím lidi do svého života nebo je nechávám odejít? Chcete změnit situaci nebo se o to snažíte? Co bylo za dveřmi?

HLAVNÍ (VSTUPNÍ) DVEŘE: Tj. místo, kde se rozhodujete o tom, koho vpustíte do svého života. Je to vaše společenské/veřejné Já, též vaše důvěra a vztah k lidem obecně. Na fyzické úrovni mohou symbolizovat vagínu.  

ZADNÍ DVEŘE: Představují náš soukromý, rodinný život; také mohou symbolizovat naše tajnější aktivity. Na fyzické rovině znamenají řitní otvor.

POSTRANNÍ DVEŘE: Zřejmě symbolizují útěk ze situace nebo nepřímé chování, jdete na něco oklikou.  

DVEŘE SKRYTÉ, NEZNÁMÉ, NOVĚ OBJEVENÉ: Častý motiv ve snu. Znamená to, že rozpoznáváme nebo objevujeme dříve nepovšimnuté aspekty, schopnosti, strachy nebo vlastnosti v nás samých. Často jde o objevení obrovské nové oblasti v naší mysli nebo možnosti nové dimenze bytí. Pokud nás tento objev dveří znepokojí, zřejmě to odráží pocity změny v narušení našeho status quo (připadá nám to znepokoující).  /Příklad: Žena měla sen, že vlastnila starý viktoriánský dům, ale v domě byla za skrytými dveřmi chodba a další dům s místností, na kterou se snažila zapomenout. Ta místnost byla jasná a světlá, umělecké místo, kde lidé i s ženou pracovali. = Tzn. že žena neustále v životě zapomíná, že má část sebe, která je světlá a jasná, že by měla pracovat v oblasti umění a kreativity. T. Crisp./

DVEŘE Z JABLOŇOVÉHO DŘEVA: Vedou nás do "Rajské zahrady", hluboko do nitra (viz ZAHRADA).

SKLENĚNÉ DVEŘE: Symbolizují pravděpodobně neviditelné překážky na cestě k vašim cílům nebo možnostem. Nebo jste schopni prokouknout různé možnosti změn.  

ČERNÉ DVEŘE: Bariéra, kterou si člověk staví ze strachu nebo obav; procházení černými dveřmi může vést k osvobození od omezujících strachů. Může symbolizovat neznámo, které se nevztahuje k běžné realitě.  

NESPRÁVNÉ DVEŘE: Poukazuje to na to, že chcete dělat věci nesprávným způsobem, jdete na to špatně.  

MÍSTNOST BEZ DVEŘÍ: To může představovat pocit jakéhosi uvěznění; máte pocit, že se nemůžete dostat ven z dané životní situace. Pokud jste ale mimo místnost, můžete zažívat pocit vyloučení. 

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, DVEŘE SE MI OTEVÍRAJÍ: Pokud se nám dveře otevírají, znamená to nějakou změnu v životě, většinou v našem životě končí nějaké těžké období (krize), obnovuje se náš život (přestože si stále myslíme, že krize trvá dál). Je to silný symbol; záleží na tom, kam dveře vedou.

NECHAT DVEŘE OTEVŘENÉ: To může naznačovat, že zůstáváte připraveni a jste nakloněni novým nápadům či vztahu, necháváte "otevřené dveře" novému vztahu nebo sexuální aktivitě. Může to také znamenat, že se potřebujete dostat do nějaké situace (nebo se z ní dostat ven). 

NĚKDO MI OTEVÍRÁ DVEŘE: Pokud nám někdo otevře dveře (pozitivním způsobem), naznačuje to, že nám tato osoba (skrze setkání s námi) pomohla najít či rozvinout zcela novou zkušenost, dovednost nebo metodu, která je pro nás užitečná.

ZAVŘÍT DVEŘE, ZAVŘENÍ DVEŘÍ: 1/ To symbolizuje soukromí, kdy se snažíme najít nějaký "prostor" pro sebe, nebo to může být napětí či odmítavý postoj, kdy chceme někoho vyloučit ze svého života nebo omezit blízký kontakt s ním. 2/ Může to poukazovat na naši emocionální uzavřenost. 3/ Také to může znamenat potlačování vzpomínek a pocitů. 4/ Něco jsme ukončili/uzavřeli, tj. definitivní konec něčeho; často to vyžaduje naše rozhodnutí, zažíváme silné pocity. 5/ Může to také být reakce na ochranu sebe nebo někoho/něčeho v našem životě. 

PRÁSKNEME DVEŘMI: Vyjadřujeme tak své city, zejména pocity vzteku, hněvu, frustrace.

VÍTR MI VYRVE DVEŘE: Zřejmě nepočítáme dost s okolnostmi, nevšímáme se dostatečně podmínek, nejsme dost bdělí (vědomí). Možná si toho na sebe bereme moc. 

NĚKDO JE U DVEŘÍ: Znamená to nějakou novou příležitost, novou zkušenost, nový vztah, něco neočekávaného. 

ČEKÁNÍ ZA DVEŘMI: To je krásný symbol, představující vše, co máme jako lidstvo umístěno "za dveřmi" - tj. všichni "bohové", představy, obrazy, sny, příležitosti, ale též všechny naše obavy a temné stránky. (To všechno je nám k dispozici, když projdeme dveřmi.)

TO, CO JE ZA DVEŘMI: Tj. síla potlačených tužeb a fantazií, strachů, nadějí (na lásku), touhy (po krásném sexu), atd. - to vše žije svým vlastním životem v nás. Čím více něco v sobě potlačujeme/popíráme, tím větší sílu to má (tím intenzivnější a naléhavější obraz ve snu je). (Dveře můžou vést do neznáma nebo je tam milenec, obchodní příležitost, nový zážitek, něco děsivého, nový pokoj, starý pokoj plný vzpomínek a asociací, věcí dávno zapomenutých, které lze získat zpět, obydlí někoho jiného a vy nevíte, jak budete přivítáni, atd.)

DVEŘE DO PODIVNÉHO SVĚTA: Znamená nalezení vstupu do nevědomí, nekonečného světa naší mysli či vědomí.

KLIKA

Bod obratu ohledně nějaké příležitosti (sexuální či jiné), zlomový bod v životě, naše schopnost provést nějakou změnu nebo vstoupit do nové situace, můžeme nějakou situaci či věci znovu ovládat. 

- Je také symbol pro přechod z jedné životní fáze do druhé.

- Může také znamenat, že se nám něco staví do cesty, narušuje náš pocit; něco nás "probudí", přestože se zdálo, že šly věci dosud hladce.  

- Může symbolizovat sex a pohlavní orgány (podle S. Freuda).

KLÍČOVÁ DÍRKA, KLEPADLO: Mohou symbolizovat sex a pohlavní orgány (podle S. Freuda).

PRÁH (ZÁPRAŽÍ)

- Symbolizuje počátek nové zkušenosti, začátek nové životní fáze, rozhodnutí, počáteční nové myšlenky. Může znamenat, že projdete silnou zkušeností, která vás změní nebo nějakým způsobem připraví (např. tím, že vám odebere věci, kterými jste se chránili).

- Může to být bod rovnováhy mezi různými protiklady nebo různými situacemi či funkcemi. 

- Může naznačovat práh mezi bděním a spánkem, práh mezi pohlavími, mezi dětstvím a dospíváním, mezi životem a smrtí, atd. Záleží na dalších okolnostech ve snu. 

- Na spirituální vnitřní rovině může souviset s konceptem Strážce prahu. Jemu je třeba čelit na cestě k vyššímu zasvěcení (např. zednáři) - adept spatří pravdu ohledně všech svých části osobnosti, pokročí ve svém vnitřním duchovním růstu. 

PŘEKROČIT PRÁH: Tzn. začít novou věc nebo provést změnu, která také může znamenat závazek nebo potíže s návratem zpět. 

PŘENÉST NOVOMANŽELKU PŘES PRÁH: Tzn. zabránit tomu, aby žena klopýtla, vrátila se zpět či utekla. 

KLEPÁNÍ (NA DVEŘE)

- Může to znamenat, že do našeho života přichází změna nebo něco nového

- Nějaký aspekt vyššího Já (vyšší uvědomění) požaduje, aby bylo vpuštěno do našeho vědomí, abychom rozšířili své vědomí. Něco se snaží upoutat naši pozornost, něco chce být vpuštěno do našeho života.

- Může symbolizovat sexuální akt, touhu po sexu, otevření se sexualitě (podle S. Freuda). 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Byla na zaklepání reakce nebo to bylo pociťováno jako hrozba? Klepal jsem a snažil jsem se upoutat pozornost? 

ZAKLEPÁNÍ NA MOJE DVEŘE: Může poukazovat na nějakou příležitost, požadavek nebo dokonce útok. Také to může znamenat, že se naše vyšší Já (střed osobnosti) snaží upoutat naši pozornost, celkově tak jde o širší otevření se životu, snahu o rozšíření vědomí.  

KLEPU NA DVEŘE: To naznačuje, že chceme upoutat něčí pozornost. Pokud se neozývá žádná odpověď, musíme zaklepat ještě silněji, abychom nepromeškali v životě nějakou důležitou příležitost.


Zdroj: E. Aeppli: Psychologie snu; T. Crisp: Dream Dictionary - Facade, Door Doors, Knock Knocked, Knob, Threshold; J. Heffernanová: Tajemství dvou partnerů

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!