GNM: Biolog. zákon 1 (P-L dominance, strana matka/dítě - partner)

22.03.2023

PRAVO-LEVÁ DOMINANCE

Při praktické aplikaci GNM je velmi důležité zjistit biologickou levorukost či pravorukost, protože ta určuje, zda se konfliktní situace (DHS) projeví na pravé nebo levé straně mozku, a zda se symptomy (kožní vyrážka, svalová slabost, revmatické bolesti, rakovina prsu) objeví na pravé nebo levé straně těla. Přiřazení orgánu k určitému místu v mozku se u těchto dvou skupin liší. Všechno to souvisí se zkříženou korelací z mozku do orgánu (vztah mozek-orgán je vždy jednoznačný).

Biologická pravorukost/levorukost je stanovena v okamžiku prvního buněčného dělení po početí. (To je důvod, proč je vždy jedno z jednovaječných dvojčat biologický pravák a druhý levák.) Mnoho leváků bylo v raném dětství přeškoleno, aby zapadlo do pravorukého světa. (Reálný poměr praváků a leváků je přibližně 60:40.)

TEST PRO ZJIŠTĚNÍ BIOLOGICKÉ PRAVORUKOSTI/LEVORUKOSTI: Udělejte následující pokus: tleskněte dlaněmi (jako byste tleskali v divadle) a nechte ruce na sobě. Buď se pravá ruka (nebo pravý palec) nachází nahoře, pak jste biologický pravák. Je-li to naopak, pak jste biologický levák. (Mohli byste sice klidně tleskat i naopak, ale není to to pravé, rozhoduje to, jak nám to jde přirozeně. Přitom můžete klidně psát opačnou rukou. Leváci jsou většinou obourucí. Navíc praváci vykročí pravou nohou, zatímco leváci levou.) 

(I každé zvíře má dominantní pravou či levou tlapu/kopyto. Sledujte, jakou tlapou váš mazlíček udělá první krok.)

Strana "MATKA/DÍTĚ" a strana "PARTNER"

Pravé a levé straně těla jsou přiřazeny konflikty, související se stranou "MATKA/DÍTĚ" a "PARTNER" (např. Konflikt starostí o hnízdo, Konflikt odloučení, Konflikt slyšení, Konflikt útoku, Konflikt ztráty sebeúcty).

Pravačka drží dítě na levé ruce, levačka na pravé
Pravačka drží dítě na levé ruce, levačka na pravé

Žena drží dítě na nedominantní ruce, aby měla dominantní ruku volnou k ovládání - toto vrozené chování se stalo biologickým plánem pro stranu "MATKA/DÍTĚ". Organismus kojence a matky vibruje na stejné frekvenci, takže konflikt MATKA/DÍTĚ a DÍTĚ/MATKA je spojen se stejným prsem, stejnou stranou, je registrován ve stejném mozkovém relé.   

Rozlišujeme tedy dvě strany - strana "MATKA/DÍTĚ" a strana "PARTNER", takto:

                               Strana:                                                                      Strana:

                 "MATKA", "DÍTĚ"                                                 "PARTNER" (tj. manžel/manželka, otec, sourozenci,                                                                                                              příbuzní, kolegové, obchodní partneři, sousedé,                                                                                                                        spolužáci, přátelé/nepřátelé)

Muž: Pokud vychovává své dítě, nebo jsou jeho                                                                                                                      otcovské city velmi silné, je jeho dítě spojováno                                                                                                                    se stranou matky................................................ Jinak je v případě muže jeho dítě považováno za partnera.

- Pro dítě je jeho OTEC prvním "PARTNEREM". Stejně tak může být i MATKA vnímána jako "PARTNER", pokud dítě vyrůstalo u prarodičů nebo když se vztah matka - dítě zhoršil.

- Pokud se dospělý stará o NEMOCNÉHO OTCE jako o dítě, je jeho otec s největší pravděpodobností spojován se stranou "MATKA/DÍTĚ".

- Konflikt, který vyvolá PARTNER (např. "Konflikt odloučení"), může někdy souviset se stranou "MATKY", pokud si podvědomí spojí tento konflikt se skutečnou matkou ("to se stalo i mé matce").

- Konečně záleží na tom, s kým je konflikt spojen v okamžiku DHS (viz "Lokalizovaný konflikt" níže).

- Domácí ZVÍŘÁTKO může být vnímáno buď jako strana "DÍTĚ", nebo jako kamarád (strana "PARTNER"). 

KTERÁ STRANA TĚLA REAGUJE NA KONFLIKTY:

BIOLOGICKÝ PRAVÁK/PRAVAČKA: Reaguje na konflikt se svou matkou nebo dítětem levou stranou těla a na konflikt s partnerem pravou stranou těla. 

BIOLOGICKÝ LEVÁK/LEVAČKA: Reaguje na konflikt se svou matkou nebo dítětem pravou stranou těla a na konflikt s partnerem levou stranou těla.

(Toto pravidlo platí pro všechny orgány, řízené z mozečku, mozkové dřeně a mozkové kůry, avšak kromě spánkových laloků, glukózového centra a mozkových relé pro štítnou žlázu a hltan - viz text níže. U orgánů, řízených z mozkového kmene, je pravo-levá dominance irelevantní.)

/PŘÍKLAD: Pokud např. pravoruká žena trpí kvůli zdraví svého DÍTĚTE (tj. "Konflikt starostí o hnízdo"), karcinom prsní žlázy by se u ní vyvinul v levém prsu; Hamerovo ohnisko bude na CT snímku v pravé mozkové hemisféře v oblasti mozečku, která řídí žlázovou tkáň levého prsu. Pokud bude stejným konfliktem trpět levoruká žena, projeví se rakovina v pravém prsu, HH bude na CT snímku v levé mozkové hemisféře./

/PŘÍKLAD: Pokud např. pravoruká žena trpí kvůli PARTNEROVI, rakovina by se u ní vyvinula v pravém prsu, HH bude v relé prsu na levé straně mozečku. Levoruká žena to bude mít naopak./

Biologická pravorukost a levorukost dokazuje, že fyzické symptomy, pramenící z DHS, mají původ v biologickém konfliktu. Standardní lékařské teorie, které tvrdí, že "nemoci" jsou způsobeny "oslabeným imunitním systémem", špatnou stravou, vadnými geny, patogenními mikroby, geopatickým stresem nebo přesvědčeními ("vaše přesvědčení vám může způsobit nemoc" - Bruce Lipton), nejsou schopné vysvětlit, proč se určité zdravotní potíže, jako např. dermatitida, bolesti kloubů, svalová paralýza nebo určité druhy rakoviny objeví na pravé či levé straně těla (nebo na obou). Nedává to smysl ani z přísně psychologického hlediska.

                                                               CENTRÁLNÍ/PARACENTRÁLNÍ KONFLIKT                                                                 (STRANA "MATKA/DÍTĚ" A "PARTNER" SOUČASNĚ):

Někdy můžeme prožívat jednu konfliktní situaci (DHS) zároveň jako konflikt MATKA/DÍTĚ, tak i PARTNER. To zahrnuje obě strany těla - nazývá se to CENTRÁLNÍ nebo PARACENTRÁLNÍ KONFLIKT

/PŘÍKLAD: Např. pravoruká žena vnímá své odrostlé dítě spíše jako "partnera", takže se projevují příznaky (kožní vyrážka, revmatické bolesti, bolesti kloubů) většinou na pravé straně (tj. strana "PARTNER"); centrum Hamerova ohniska je v levé mozkové hemisféře (paracentrálně). U konfliktu, spojeného s párovým orgánem, jako jsou prsa, má "Konflikt starostí o hnízdo" dopad na obě relé prsních žláz a postihuje obě prsa./

LOKALIZOVANÝ KONFLIKT:

Lokalizovaný konflikt (DHS) ovlivňuje jen tu část těla, která byla spojena s konfliktem. Např. dopad na pravé rameno  ("Konflikt útoku") ovlivňuje příslušnou oblast kůže koria (škáry) - nezávisle na straně "matka/dítě" a "partner".

VŠEOBECNÝ KONFLIKT:

Všeobecný konflikt se vztahuje k DHS, který nás ovlivňuje jako celek. Následně se příznaky objevují na obou stranách těla. Všeobecné konflikty ("Konflikt odloučení", "Konflikt ztráty sebeúcty") se vyskytují převážně u dětí a seniorů.

PRINCIP POHLAVÍ, PRAVO-LEVÉ DOMINANCE A HORMONÁLNÍHO STAVU

S orgány a tkáněmi, řízenými z mozkové kůry, konkrétně ze spánkových laloků (průduškové svaly, sliznice průdušek, svaly hrtanu, sliznice hrtanu, věnčité tepny a žíly, děložní hrdlo, malé zakřivení žaludku, žlučovody, žlučník, pankreatické vývody, konečník, ledvinové pánvičky, močovody, močový měchýř a močová trubice), premotorické senzorické kůry (kanálky štítné žlázy, kanálky hltanu) a glukózového centra (A-buňky a B-buňky pankreatu), musíme vzít v úvahu pohlaví, pravo-levou dominanci a hormonální stav. Zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera nehraje žádnou roli.

Pohlaví, pravo-levá dominance a hormonální stav určují, zda konflikt DHS zasáhne pravou nebo levou mozkovou hemisféru.

ŽENSKÁ A MUŽSKÁ KONFLIKTNÍ OBLAST:

K produkci pohlavních hormonů (včetně estrogenu a testosteronu) dochází především ve vaječnících a varlatech. Hladiny hormonů jsou také řízeny z mozku: Stav ESTROGENU je řízen z LEVÉ hemisféry (levého spánkového laloku, levé premotorické senzorické kůry - mozkové relé pravých vývodů štítné žlázy a hltanových žláz, a levé poloviny glukózového centra - relé A-buněk). Stav TESTOSTERONU je řízen ze stejných oblastí v PRAVÉ hemisféře. V GNM proto mluvíme o ŽENSKÉ KONFLIKTNÍ OBLASTI a MUŽSKÉ KONFLIKTNÍ OBLASTI.

Změna hormonálního stavu mění biologickou identitu člověka a následně i způsob, jak jsou konflikty vnímány. Hormonální stav určí, zda je konflikt (DHS) prožíván mužským či ženským způsobem.

Když je žena v postmenopauze, její hladina testosteronu je relativně vyšší než hladina estrogenu, proto prožívá konflikty stejně jako muž. (U žen se hladina estrogenu snižuje během těhotenství a kojení, po menopauze, s odumřením obou vaječníků, při odstranění obou vaječníků a v důsledku užívání léků na snížení hladiny estrogenu nebo antikoncepce - progesteron v antikoncepčních pilulkách potlačuje produkci estrogenu.) U mužů se hladina testosteronu snižuje v pokročilejším věku, při nekróze varlat v obou varlatech, při odstranění obou varlat a v důsledku užívání léků na snížení hladiny testosteronu. Po ozařování nebo chemoterapii produkce pohlavních hormonů zcela klesá.

/POZNÁMKA: I když je žena po menopauze z biologického hlediska "muž", stále může trpět "Konfliktem starostí o hnízdo", viz karcinom prsních žláz, protože matka se vždy cítí jako matka, dokonce i vůči ostatním členům rodiny, nehledě na věk./

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA SOUVISEJÍCÍ S KONFLIKTEM:

Když stresová situace DHS ovlivní ženskou konfliktní oblast, hladina estrogenu se snižuje úměrně stupni aktivity konfliktu. Když DHS ovlivní mužskou konfliktní oblast, hladina testosteronu klesá. V GNM se tomu říká HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA SOUVISEJÍCÍ S KONFLIKTEM.

PRINCIP POHLAVÍ, PRAVO-LEVÉ DOMINANCE, HORMONÁLNÍHO STAVU:

V praxi GNM umožňuje uplatnění principu pohlaví, pravo-levé dominance a hormonálního stavu s jistotou stanovit, jaký typ konfliktu způsobuje symptomy v příslušném orgánu. 

Vezměme si jako příklad mužský typ "Konfliktu strachu o teritorium" a ženský "Konflikt vyděšení", související s průduškami (bronchitida) a hrtanem (laryngitida) (řízený ze spánkových laloků) - (viz také mužský typ "Konfliktu teritoriálního vzteku" a ženský typ "Konfliktu identity"):

Muži, kteří mají normální hormonální stav: Pokud pravák zažije "Konflikt strachu o teritorium", projeví se tento konflikt v pravé mozkové hemisféře v relé průdušek (mužská konfliktní oblast). U leváka se stejný konflikt přenese do levé mozkové hemisféry, ovlivní relé hrtanu. Po vyřešení konfliktu (DHS) reagují praváci a leváci na stejný konflikt projevem jiného orgánu (bronchitida či laryngitida). (Pravý spánkový lalok řídí orgány s potenciálně závažnou fází léčení. Přenesení konfliktů do opačné hemisféry slouží k posílení přežití skupiny v případě, že teritorium a smečku postihne katastrofa.)

Muži, kteří mají nízkou hladinu testosteronu: Muž s nízkou hladinou testosteronu již není z biologického hlediska schopen trpět teritoriálními konflikty! Pokud pravák s nízkou hladinou testosteronu zažije ženský typ "Konfliktu vyděšení", konflikt se projeví v levé hemisféře v ženské konfliktní oblasti, přesněji v relé hrtanu. U leváka se stejný konflikt přenese do opačné hemisféry, projeví se v relé průdušek.

Ženy, které mají normální hormonální stav: Pokud pravačka zažije "Konflikt vyděšení", projeví se tento konflikt v levé hemisféře, v relé hrtanu (ženská konfliktní oblast). U levačky se stejný konflikt projeví v mozkovém relé průdušek.

Ženy, které mají nízkou hladinu estrogenu: Žena s nízkou hladinou estrogenu již není z biologického hlediska schopna trpět ženskými typy konfliktů! Pokud pravačka s nízkou hladinou estrogenu zažije mužský typ "Konfliktu strachu o teritorium", projeví se tento konflikt v pravé hemisféře v mužské konfliktní oblasti, v relé průdušek. U levačky se stejný konflikt přenese na opačnou hemisféru, do relé hrtanu.


Přeložila, sestavila: Jana

Zdroj: Caroline Markolin, learninggnm.com; Harald Baumann, přednáška na konferenci AZK (2008)

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!