Hlína, země, bláto, bahno

20.12.2021

HLÍNA, ZEMĚ

- Hlína/země je symbolem pro "matku zemi", "půdu", základní životní procesy, z nichž vychází naše existence, genetický materiál a historii, z níž jsme vzešli, veškerou minulost (tj. kultura, jazyk, atd.), výživu, symbolické "živiny" našeho růstu, vývoje a existence. (Sen tak může naznačovat něco o našem původu, kulturním dědictví, historii, genech, atd.)  

- Může symbolizovat náš každodenní život, postoje a vztahy, které bereme za samozřejmé; vše, co tvoří naši každodenní "realitu"; podpůrné zázemí pro náš život a aktivity, které považujeme za samozřejmé (např. rodičovská láska, běžná realita, tělo, životní procesy, rodina, kultura, jazyk, základy víry, společenský řád, základní "samozřejmé" aspekty povahy, atd.), základ naší osobní a jedinečné osobnosti. Stojíme na těchto podpůrných základech existence, které však bereme za samozřejmost. 

HROUDY HLÍNY: Symbolizují "matérii života", minulost, z níž vyrůstáme a na jejímž základě existujeme; mohou také představovat běžné každodenní situace, poučné životní lekce.  

ZEMĚ/PŮDA PEVNÁ (snadno po ní chodíte): Cítíte "pevnou půdu pod nohama", pokud jde o vaše vztahy a kreativitu.

ZEMĚ/PŮDA BAHNITÁ (těžko se po ní chodí): Pravděpodobně je pro vás těžké vypořádat se nyní se svým současným životem, "stahují" vás negativní emoce a myšlenky. 

V ZEMI NĚCO ROSTE: Cokoli, co roste ze země, poukazuje na to, co se vyvinulo z možností vašeho života, a také to, kdo jste. Vše, co si doopravdy myslíte a cítíte, je tvůrčím aktem - život je jen výsledek vašich skutečných myšlenek. 

SÁZET NĚCO DO HLÍNY, PĚSTOVAT V HLÍNĚ: Pokud něco sázíte, pak se snažíte rozvíjet své schopnosti, využívat své možnosti.

SÁZET SEMÍNKA DO HLÍNY: Může to mj. poukazovat na to, že si začínáme dobře pamatovat své sny. 

KOPAT DO HLÍNY/ZEMĚ: Představuje "kopání" do vaší minulosti, což může odhalit dávno pohřbené pocity, pohřbené věci z minulosti; též "kopání" do historie (můžeme si uvědomovat vývoj vědomí lidstva, život ve hmotě, atd.).   

VYKOPÁVAT ZE ZEMĚ zeleninu, jídlo: To jsou "plody" vašeho předchozího úsilí a snah, tedy výhody, které se nyní začínají objevovat ve vašem životě; též zhodnocení "plodů" vašeho života.  

VYKOPÁVAT ZE ZEMĚ nějaký předmět, staré kosti: Zřejmě si v běžném životě nyní uvědomujete dávno pohřbené vzpomínky a pocity ze své minulosti.  

JÍST HLÍNU: Přijmout do sebe pozemskou realitu, spokojit se s každodenními zvyklostmi, abychom se tak mohli radovat z "darů země".  

JSME VE VÝŠCE NAD ZEMÍ (též na vysoké budově)Symbolizuje ztrátu spojení s kořeny vaší rodiny nebo kultury. Stav vaší mysli vás nespojuje s běžnou realitou, jste nejspíše mimo realitu. 

BÝT POD UROVNÍ ZEMĚ, POD ZEMÍ: To symbolizuje úroveň vědomí před vaším narozením; základ vědomí, ze kterého vzešlo vaše osobní sebeuvědomění; nevědomé procesy v nás samých; vlivy kolektivního vědomí a hlubokých vzpomínek.

BÝT V TUNELU, JESKYNI, HLUBINNÉM DOLE: To nám ukazuje, co je obvykle pod povrchem naší mysli a pocitů, je to cesta do našeho nevědomí.

VYJÍT Z HLUBIN ZEMĚ (též z hrobu): To znamená "zrození" z lůna "matky země", získat nové vhledy, začít nové období v životě. 

BLÁTO, BAHNO

- Symbolizuje prapůvodní základ života, prvotní substanci (životní energii); bláto/hlína je látka, kterou lze tvarovat, takže může představovat ideu o vašich základních vzpomínkách/emocích, které byly formovány životem.

- Představuje emoce, které způsobují, že se cítíme zabřednutí, uvíznutí, zavalení. Je to zpomalující, brzdící aspekt ve vašem životě, tzn. váhání, obavy a strach. Minulé zkušenosti vás sice mohou brzdit, ale mají v sobě obrovský potenciál růstu.

- Očištění emocí, způsobených vnějšími okolnostmi, uvědomování si zážitků a "svinstva" ve vašem životě, neboť v nich lze najít něco cenného

- Může také symbolizovat léčení, protože obsahuje všechny prvky minulosti, které potřebujeme kvůli úplnosti.

Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Mám pocit, že jsem uvízl v "bahně"? Můžu akceptovat, že bláto je základní matérie života? 

BLÁTIVÁ CESTA: Naznačuje nějaké zbrždění na vaší životní cestě - váhání, obavy, strach. 

PROHLEDÁVAT BLÁTO, KOPAT V BLÁTĚ: Symbolizuje očištění emocí, způsobených vnějšími okolnostmi; též uvědomování si zážitků a nejrůznějšího "svinstva" v životě, neboť v nich lze najít něco cenného. 

ŠPINAVÉ TĚLO OD BLÁTA: Může znamenat špatné zdraví; něčí život potřebuje morálně "uklidit". 

UPADNOUT/ZABŘEDNOUT DO BLÁTA: Může naznačovat sexuální potíže, pocity beznaděje nebo zoufalství.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Earth, Mud; E. Aeppli: Psychologie snu; J. A. Sanford: Sny a léčení

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!