Hlína, země

20.12.2021

HLÍNA, ZEMĚ

- Hlína/země je symbolem pro "matku zemi", "půdu", základní životní procesy, z nichž vychází vaše existence, genetický materiál a historii, z níž jste vzešli, veškerou minulost (tj. kultura, jazyk, atd.), symbolické "živiny" vašeho růstu, vývoje a existence. (Sen tak může naznačovat něco o vašem "původu", kulturním dědictví, historii, vašich genech, atd.)  

- Může symbolizovat váš každodenní život, postoje a vztahy, které berete za samozřejmé; vše, co tvoří vaši každodenní "realitu"; podpůrné zázemí pro váš život a aktivity, které považujete za samozřejmé (např. rodičovská láska, vlastní realita jako člověka, vaše tělo, životní procesy, rodina a kulturní zázemí, jazyk, základy víry, společenský řád, základní "samozřejmé" aspekty vaší povahy, atd.), samotný základ vaší osobní a jedinečné osobnosti. Stojíte na těchto podpůrných základech vaší existence, které však berete za samozřejmost. 

SÁZET NĚCO DO HLÍNY, PĚSTOVAT V HLÍNĚ: Pokud něco sázíte, pak se snažíte rozvíjet své schopnosti, využívat své možnosti.  

V ZEMI NĚCO ROSTE: Cokoli, co roste ze země, poukazuje na to, co se vyvinulo z možností vašeho života, a také to, kdo jste. Vše, co si doopravdy myslíte a cítíte, je tvůrčím aktem - život je jen výsledek vašich skutečných myšlenek. 

VYKOPÁVAT ZE ZEMĚ zeleninu, jídlo: To jsou "plody" vašeho předchozího úsilí a snah, tedy výhody, které se nyní začínají objevovat ve vašem životě; též zhodnocení "plodů" vašeho života.  

VYKOPÁVAT ZE ZEMĚ nějaký předmět, staré kosti: Zřejmě si v běžném životě nyní uvědomujete dávno pohřbené vzpomínky a pocity ze své minulosti.  

JÍST HLÍNU: Přijmout do sebe pozemskou realitu, spokojit se s každodenními zvyklostmi, abychom se tak mohli radovat z "darů země".  

KOPAT DO HLÍNY/ZEMĚ: Představuje "kopání" do vaší minulosti, což může odhalit dávno pohřbené pocity, pohřbené věci z minulosti; též "kopání" do historie (můžeme si uvědomovat vývoj vědomí lidstva, život ve hmotě, atd.).  

ZEMĚ/PŮDA PEVNÁ (snadno po ní chodíte): Cítíte "pevnou půdu pod nohama", pokud jde o vaše vztahy a kreativitu.

ZEMĚ/PŮDA BAHNITÁ (těžko se po ní chodí): Pravděpodobně je pro vás těžké vypořádat se nyní se svým současným životem, "stahují" vás negativní emoce a myšlenky. 

HROUDY HLÍNY: Symbolizují "matérii života", minulost, z níž vyrůstáme a na jejímž základě existujeme; mohou také představovat běžné každodenní situace, poučné životní lekce. 

JSME VE VÝŠCE NAD ZEMÍ (též na vysoké budově)Symbolizuje ztrátu spojení s kořeny vaší rodiny nebo kultury. Stav vaší mysli vás nespojuje s běžnou realitou, jste nejspíše mimo realitu. 

BÝT POD UROVNÍ ZEMĚ, POD ZEMÍ: To symbolizuje úroveň vědomí před vaším narozením; základ vědomí, ze kterého vzešlo vaše osobní sebeuvědomění; nevědomé procesy v nás samých; vlivy kolektivního vědomí a hlubokých vzpomínek.

BÝT V TUNELU, JESKYNI, HLUBINNÉM DOLE: To nám ukazuje, co je obvykle pod povrchem naší mysli a pocitů, je to cesta do našeho nevědomí.

VYJÍT Z HLUBIN ZEMĚ (též z hrobu): To znamená "zrození" z lůna "matky země", získat nové vhledy, začít nové období v životě. 


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Earth; E. Aeppli: Psychologie snu

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!