Motýl, můra, housenka, kukla

03.12.2022

MOTÝL

- Především symbolizuje ducha, transformaci, proměnu osobnosti. Jde o naši schopnost transformace: zanechat za sebou starý způsob života, zbavit se starého já, proměnit svou osobnost, poté vznikne nové já. Celkově to znamená přerůst své staré já (tj. jakási psychologická "smrt", po níž následuje dlouhé období transformace, tj. jít dovnitř do tiché "kukly" uvnitř sebe), poté začne nový život, nová forma. (Může jít mj. o transformaci z pubertálního věku do dospělosti, proměnu dívky v ženu, atd.)

- Symbolizuje něco krásného, co se vynořuje z něčeho nevábného, nepříliš slibného či nadějného, z něčeho ošklivého. Něco krásného (např. jemné uvědomění si něčeho důležitého), co je křehké a snadno zničitelné.

- Znamená to, že z fyzické zkušenosti se vynořuje něco spirituálního, duchovního

- Může poukazovat na vaši zranitelnou povahu, ale také zároveň na vaši úžasnou vnitřní sílu.

/Ukázka: Muž před sebou spatřil obrovitého muže Johna se zastřenýma umírajícíma očima a řekl mu: "Všechno to umírá, nic nezůstalo, mrtvé americké tělo." Nebyl to jen John, kdo umíral, ale celý národ se všemi nadějemi. Muž cítil beznaděj tváří v tvář obrovské smrti, obrovské absenci života. John se snažil dívat na svět i přes tlustý bílý film smrti, muž se mu snažil pomoci zemřít - zavřel mu oči a viděl, jak beztvaré vnitřní výboje začaly působit a přetvářet Johna, povrch těla byl suchý jako kukla. John byl jako housenka: musel zemřít, obětovat se neznámu a pak se vynořit jako motýl. V Johnových zavřených očích byl ještě záblesk života, muž mu řekl: "Musíš zemřít, a pak tě můžeme přivést zpět k životu. Musíš tomu na chvíli věřit. Zbývá už jen kousek, zbytek je mrtvý. Není dobré se toho držet, nech to odejít. Zemři, a pak tě můžeme přivést zpět k životu. Nezbývá nic jiného, než čekat, jdi na chvíli spát." Oba si lehli na podlahu. Muž dal Johnovi ruku na solar plexus a druhou na jeho umírající hlavu, sklouzl dolů do temnoty a zcela splynul s Johnovou bytostí. V temnotě byli jednotní, byl to naprosto jedinečný zážitek. Po nějaké době vstali, muž dal Johnovi klíče k novému životu a řekl mu: "Vše, co bylo mrtvé, se stalo zemí. Už to není nemocná nebo shnilá země, ale zatraceně dobrá země. Nové věci zde mohou růst. Byla to tuhá zima, ale teď bude dobré léto a dobrá úroda." T. Crisp./

MŮRA

- Symbolizuje procesy, které si většinou vůbec neuvědomujeme, protože se v nás odehrávají v naprosté "tmě": tyto vnitřní procesy jsou spojeny s našimi smysly, instinkty, jemnými pocity, intuicí, nikoli intelektem. Také symbolizuje skrytou stránku naší mysli

- Může symbolizovat snové Já, nebo Já ve vašich fantaziích.

- Také znamená nějakou nutkavou/naléhavou potřebu, nutkání k něčemu - možná hledáte "světlo" porozumění, atd. Nebo jde o nevědomé nutkání přežít osobní "smrt", tj. transformaci osobnosti.  

- Může to naznačovat, že si (s jistotou) razíte svou cestu v životě napříč tomu, že nemáte v dané oblasti žádné vědomé znalosti, žádné poznání. Cítíte (intuitivně) svou cestu v temnotě (kvantovém poli) života.  

HOUSENKA

- Symbolizuje obrovské vnitřní změny v nás, v našem nitru. Vnitřní síla může proměnit náš život z pouhé existence, módu přežívání do jiné dimenze, vyššího stadia bytí, vyšší vibrační úrovně.

- Může zpodobovat prenatální život a růst, sílu růstu a změny.  

- Také symbolizuje sexualitu (převážně mužskou).

- Symbolizuje nějakou destrukci, úzkost, strach, existenční obavy, rozpad/rozklad, též negativní působení bakterií v těle

/Ukázka: Ženě se zdál děsivý sen (noční můra), že má na sobě přilepené docela velké housenky hnědé můry. Vešla do pokoje a zjistila, že podlaha je posetá housenkami můry. Několik housenek se jí zaseklo do nohy a ona spadla. Poté vešel nějaký hrdina a zachránil ji. = To zřejmě ukazuje na vaše úzkosti, strach, vaše vlastní obavy vás děsí. T. Crisp./ 

- Pro lepší pochopení se můžeme zeptat: Je ve snu nějaký sexuální podtext? Jaké byly mé pocity - týkaly se osobního růstu, krásy, dětství, pocitu mrzutosti? Čelím v životě nějakému procesu změny, růstu? Užírají mě nějakým způsobem starosti?

DESTRUKTIVNÍ HOUSENKY: Symbolizují naše obavy a starosti, které nás vyčerpávají a "odsávají" naši  emoční energii, ničí náš potenciální růst a destruuje jakékoli pozitivní změny v našem životě.

PROMĚNA HOUSENKY V KUKLU: 1/ Symbolizuje naše nutkání a snahy najít nějaké vhodné "prostředí" či podmínky, v nichž můžeme provést důležité životní změny. 2/ Symbolizuje zrod nového aspektu v nitru, nové "bytí", symbol změny v životě, víru v sebe a život, zrod větší sebedůvěry.

/Ukázka: Ženě se zdálo, že její syn upustil na zem nádobu, v níž pěstovali krásnou housenku. Domnívali se, že je housenka mrtvá, ale za pár dnů zjistili, že přežila v tekutém prostředí, a že se proměnila v zářící kuklu. = Proměna v kuklu je symbolem "víry" v sebe, sebedůvěry, ochoty podvolit se lásce a životu. T. Crisp./ 

KUKLA

- Symbolizuje velkou změnu, která se odehrává uvnitř, v našem nitru. Rozvíjí se v nás nějaký nový aspekt, který se brzy objeví.  

- Také to může znamenat naši touhu "utéct" z tohoto světa.


Zdroj: T. Crisp: Dream Dictionary - Butterfly, Moth, Caterpillar

Foto: Pexels

www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!