Jak vykládali sny staří Egypťané?

03.07.2020

Většinu lidí zajímá, co znamená jejich sen, a nejinak tomu bylo v dávném starověku. Na základě nejstaršího dochovaného snáře víme, co se zdálo starým Egypťanům, a jakým způsobem sny interpretovali.

Dokonce to vypadá, že si ve starém Egyptě vážili snů více, než my dnes. Měli své profesionální vykladače snů, což byla velmi lukrativní profese. Stavěli speciální budovy, tzv. "chrámy snění", v nichž odborníci pomáhali klientům navodit sen, který poté dovedli vyložit.

Nejstarší snáře

Kdy si lidé začali poprvé vykládat své sny a systematicky se jimi zabývat, se nikdy s jistotou nedozvíme. Nejstarší snář, který se nám dochoval do dnešních dnů, pochází z Egypta, a byl sepsán někdy kolem roku 1220 př. n. l. Nejednalo se však o původní dílo, ale informace v něm obsažené byly převzaty z jiných, starších snářů... Kořeny sahají ještě hlouběji do minulosti, až do doby kolem roku 2000 př. n. l. Podle některých badatelů byly dokonce nejstarší egyptské snáře sepsány na základě děl ze starověké Mezopotámie.

Ať tak či tak, nejstarší dochovaný snář z Egypta je souhrnem mnohem starších poznatků, které se předávaly z generace na generaci. Bezpečně víme, že lidé v Egyptě se výklady snů zabývali minimálně od počátku 2. tisíciletí př. n. l. Již tehdy byli svými sny tak fascinováni, že jim věnovali pozornost a pokoušeli se je vykládat. Jelikož sny byly zajímavé pro všechny vrstvy obyvatelstva, písaři pečlivě zapisovali to, co jim lidé sdělovali - co se jim zdálo, včetně toho, jak si sen vyložili. Nezapisovali všechny detaily, spíše jen obecné náměty a nejdůležitější symboly.

Na základě popsaných snů vyplývá, že se lidem převážně zdálo o zcela běžných pracovních činnostech (vaření piva, řemeslné činnosti) a různých aktivitách (prohlídka památek, jídlo, pití, sex), v menší míře je zmíněno dědictví, získání nové manželky, okradení nebo placení daní. 

Pokud jde o výklady snů, špatný symbol znamenal ve skutečnosti něco dobrého, a zdánlivě dobrý symbol představoval něco negativního, někdy také interpretace vycházela ze slovních hříček. Téměř všechny interpretace se týkaly předpovídání budoucnosti.  

Noční můry

Na Egypťany sny, obzvláště noční můry, velmi působily, neboť silně ovlivňovaly jejich psychiku. Proto se ve snářích uváděly nejrůznější návody, jak se zbavit tíže, kterou jim špatné sny způsobily. Chester Beatty Papyrus obsahoval několik způsobů, jak překonat tyto druhy potíží, většinou se jednalo o užívání bylin. 

Tíži ze snů pociťujeme i my, jen nikde nekolují žádné zaručené rady, jak se nočních můr rychle zbavit. Jsme na tom stejně, jako staří Egypťané - také bychom rádi věděli, co náš sen přesně znamená - a kdyby dnes existovaly "chrámy snění", možná by byly brzy plné. 

Vykladači snů

Sny byly pro Egypťany velmi důležité, jinak by u nich neexistovala profese vážených vykladačů snů. Právě pro ně písaři sepisovali první snáře, které vykladači používali spíše jen jako vodítko. Při výkladech snů vycházeli také z informací, které o snícím měli, a teprve na základě určitých údajů o jeho osobnosti sen interpretovali.

O několik set let později (až po r. 700 n. l.) byly snáře dostupné i široké veřejnosti. Lidé zřejmě nechtěli spoléhat jen na profesionály, ale chtěli si svůj sen vyložit sami.


www.vykladanisnu.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!